Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 709
                                               

Almaznyj fond Rossijskoj federacii

Almaznyj fond Rossijskoj federacii je štátna zbierka drahých kameňov, drahých rýdzich kovov a šperkov s vysokou umeleckou, materiálnou a historickou hodnotou vo vlastníctve Ruskej federácie. Najvzácnejšie kusy zbierky sú vystavené pre verejnosť v ...

                                               

Amnesty International Slovensko

Amnesty International Slovensko je nezisková mimovládna organizácia združujúca skupiny a členov Amnesty International v celom Slovensku. Organizácia Amnesty International Slovensko vzniklo v roku 1994 ako občianske združenie. Riadi sa pravidlami, ...

                                               

Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení SR

Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení SR je vrcholovou zamestnávatelskou organizáciou na Slovensku. Jej členmi sú zamestnávatelské a podnikatelské zväzy a združenia. AZZZ SR je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo zalo ...

                                               

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, predtým Fond sociálneho rozvoja je organizácia zriadená v roku 2004 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fond sociálneho rozvoja bol zriadený v roku 2004 ako prí ...

                                               

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť je slovenská nestranícka, mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na rôzne verejné politiky a alokáciu verejných zdrojov na Slovensku. Organizácia bola založená v októbri 2001 a jej vznik podp ...

                                               

Klub národnostných menšín

Klub národnostných menšín v Košiciach je komunálnym združením národnostných spolkov existujúcich v tomto meste. Združenie je jedným z praktických vyjadrení pomenovania Košíc ako mesta tolerancie. Sídli v meštianskom dome na Mäsiarskej ulici číslo ...

                                               

Kynologický Klub Anička Košice

Kynologický klub Anička Košice je najstarším kynologickým klubom na Slovensku. V súčasnosti je jeho právna forma občianske združenie. KK Anička Košice vytvára svojim členom podmienky pre volnočasové aktivity, najmä výcvik psov a tréning psích špo ...

                                               

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina je mestské divadelné teleso financované bez podpory dotácií štátu. Čoby príspevková organizácia príslušného mesta patrí do takzvanej skupiny samosprávnych divadiel zriaďovaných orgánmi samosprávy, vyššími územnými celkami a ...

                                               

Rada zamestnávatelov pre systém duálneho vzdelávania

Rada zamestnávatelov pre systém duálneho vzdelávania je organizáciou koordinujúcou postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho vzdelávania a príprave na povolanie. Rada zamestnávatelov pre sy ...

                                               

Rómska občianska iniciatíva

Rómska občianska iniciatíva je hnutie na Slovensku usilujúce sa o riešenie problematiky rómskeho etnika a jeho presadenia sa v spoločnosti. Vzniklo v novembri 1989. Predseda E. Ščuka.

                                               

Rusínska obroda

Rusínska obroda je národno-kultúrna organizácia Rusínov na Slovensku. Je najstaršou a najväčšou rusínskou organizáciou na Slovensku. Vznikla v roku 1990 vo vtedajšom Česko-Slovensku. Bola založená na ustanovujúcom sneme 5. marca 1990 v Medzilabor ...

                                               

Slovenská atlantická komisia

Slovenská atlantická komisia je slovenská nezávislá mimovládna organizácia, aktívna v oblasti domácej a zahraničnej politiky a bezpečnosti.

                                               

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra skrátene SIEA je štátna príspevková organizácia, ktorá poskytuje bezplatné energetické poradenstvo, sprostredkováva čerpanie finančnej pomoci, vypracováva energetické audity, koncepcie a štúdie a overuje ...

                                               

Slovenská komora zubných lekárov

Slovenská komora zubných lekárov je mimovládna samosprávna nepolitická stavovská a profesná organizácia pôsobiaca na území Slovenska zriadená zákonom číslo 13/1992 Zbierky zákonov. Združuje všetkých zubných lekárov pôsobiacich na Slovensku. Vydáv ...

                                               

Slovenská kynologická jednota

Slovenská kynologická jednota je členská organizácia FCI. Je to hlavná kynologická organizácia na Slovensku, zastrešujúca polovnícku kynológiu, chovatelské kluby a športovú kynológiu. Pozri aj kynológia. Slovenská kynologická jednota, spolu so sv ...

                                               

Slovenská legálna metrológia

Slovenská legálna metrológia, n. o. je nezisková organizácia zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k 1. januáru 1994 so sídlom v Banskej Bystrici s tromi pracoviskami umiestnenými na piatich miestach na území Slovenska. S ...

                                               

Slovenská lekárnická komora

Slovenská lekárnická komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje a reprezentuje vyše 4 700 farmaceutov na území Slovenska. Slovenská lekárnická komora vznikla 16. januára 1992. Členstvo v komore je dobrovol ...

                                               

Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora

Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora je najväčšou neštátnou a samosprávnou inštitúciou slovenského agropotravinárskeho sektora. Združuje právnické a fyzické osoby v oblasti polnohospodárstva, potravinárstva, služieb a obchodu. Vznikl ...

                                               

Slovenské komorné divadlo

Po roku 1918 zosilneli úvahy o potrebe vytvorenia profesionálnej divadelnej scény na Slovensku. Pôvodne sa počítalo s transformáciou Slovenského spevokolu na profesionálne teleso, nakoniec však dostalo prednosť založenie Slovenského národného div ...

                                               

Slovenskí Branci

Slovenskí Branci alebo Slovenskí branci je neregistrovaná polovojenská organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2012. Organizácia bola založená ako neregistrovaný telesno-branný klub a od apríla 2016 jej aktivity zastrešuje občianske združe ...

                                               

Slovenský horolezecký spolok JAMES

Slovenský horolezecký spolok JAMES je športové občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktoré vzniklo 13. marca 1990. Má zriadenú aj obchodnú spoločnosť pod názvom JAMES SLOVAKIA s.r.o.

                                               

Slovenský ústav technickej normalizácie

Slovenský ústav technickej normalizácie bola organizácia založená v roku 2000, ktorá mala v pôsobnosti úlohy v oblasti technickej normalizácie. Po 13 rokoch pôsobenia bol SÚTN k 31. decembru 2013 zrušený a jeho úlohy a záväzky prevzal Úrad pre no ...

                                               

Spišské divadlo

Spišské divadlo je profesionálne činoherné divadlo pôsobiace v regióne Spiš, ktoré vzniklo v roku 1957. Jeho zriaďovatelom je Košický samosprávny kraj. Sídlom sa stala budova Reduty v Spišskej Novej Vsi, kde sídli dodnes. Divadlo funguje klasický ...

                                               

Škola verejného zdravia

Škola verejného zdravia je poradenská organizácia v oblasti zdravia v Senci. Funguje už od roku 1992, jej zakladatelkou je MUDr. Mária Fulová. Organizuje letné stretnutia v rôznych mestách Slovenskej republiky, ktoré sú zamerané na zdravý životný ...

                                               

Únia kynologických klubov

Únia kynologických klubov je záujmové združenie právnických osôb, chovatelských klubov zastrešených v Slovenskej kynologickej jednote. Vznikla na ustanovujúcom Valnom zhromaždení 17. marca 2012, kde jej vznik podporilo 31 chovatelských klubov. Po ...

                                               

Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove

Ústav rómskych štúdii Prešovskej univerzity je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou. Patrí k jedným z najmladších na PU – oficiálne vzniklo 1. januára 2011. Riaditelom ústavu je prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. Skladá sa z dvoch oddelení ...

                                               

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky je organizácia, zastrešujúca po odbornej stránke športovú kynológiu na Slovensku. Základnými organizáciami Zväzu sú jednotlivé Kynologické kluby, venujúce sa praktickej športovej kynológii. Okrem kyno ...

                                               

Anglo-Hellenic League

Anglo-Hellenic League je organizácia podporujúca a propagujúca anglo-grécke vzťahy a porozumenie. Bola založená v roku 1913 v Londýne. Od roku 1990 vydáva každé dva roky Anglo-Hellenic Review. Je členom spoločnosti Hellenic Centre, v ktorej budov ...

                                               

Black Lives Matter

Black Lives Matter je decentralizované politické a sociálne hnutie, ktoré protestuje proti policajnej brutalite, rasovej nerovnosti, nespravodlivosti a systematickému rasizmu voči černochom. Začalo byť aktívne v Spojených štátoch v roku 2013.

                                               

Carnegie Institution of Washington

Carnegie Institution of Washington alebo Carnegie Institution for Science je organizácia v Spojených štátoch amerických, ktorú v roku 1902 založil Andrew Carnegie na podporu vedeckého výskumu. Organizácia sa z velkej časti zaoberá astrobiológiou, ...

                                               

Global Business Network

Global Business Network GBN je globálny think tank. Zaoberá sa dlhodobými vývojovými trendmi a vypracovávaním dlhodobých scenárov budúceho vývoja s dôrazom na biznis a politiku. Global Business Network založili v roku 1987 Peter Schwartz, James O ...

                                               

Hudson Institute

Hudson Institute je americký výskumný inštitút. Založil ho v roku 1961 americký futurológ a stratégom Herman Kahn po svojom odchode z RAND Corporation. Zaoberá sa dlhodobým prognózovaním a tvorbou scenárov. Sídli v New Yorku v USA.

                                               

Nadácia pre budúcnosť

Nadácia pre budúcnosť je americká nadácia zameraná na podporu výskumu v oblasti myslenia o budúcnosti. Nadáciu založil Walter P. Kistlerom v roku 1996 v Bellevue v štáte Washington v USA. Podporuje výskum v oblasti faktorov, ktoré môžu mať velký ...

                                               

RAND Corporation

RAND Corporation je americký neziskový globálny politický think tank. RAND Corporation bola založená v roku 1946 ako výskumná skupina spoločného projektu US Air Force a Douglas Aircraft Company. Názov RAND vznikol ako akronymum Research and Devel ...

                                               

Salk Institute for Biological Studies

Salk Institute for Biological Studies je nezávislá a nezisková organizácia pracujúca na vedeckých výskumoch v laboratóriach situovaných v kalifornskom mestečku La Jolla. Ich základy položil Dr. Jonas Salk v roku 1960.

                                               

The Arlington Institute

Arlingtonský inštitút je americký think tank špecializujúci sa na štúdium významných globálnych trendov pre rozvoj možných podôb pozitívnej budúcnosti. The Arlington Institute bol založený v roku 1989. Zakladatelom a prezidentom Arlington Institu ...

                                               

Umbrella Corporation

Umbrella Corporation je fiktívna biochemická spoločnosť z filmovej série Resident Evil a hernej série Resident Evil. Vystupuje vo všetkých šiestich doteraz natočených častiach a dvadsiatich osmich doteraz vydaných hrách Vo svojich obrovských podz ...

                                               

Weyland-Yutani

Weyland-Yutani je fiktívna spoločnosť z kultovej filmovej ságy Votrelec. Často spomínaná ako Spoločnosť. Slogan spoločnosti: Weyland-Yutani - budujeme lepšie svety. Firma stavia a prevádzkuje ludské kolónie mimo slnečnej sústavy. Má obrovske pole ...

                                               

Beauxbatonská akadémia mágie

Beauxbatonská akadémia mágie je v knihách o Harry Potterovi francúzska stredná škola, kde sa vyučuje mágia. Riaditelkou je madam Olympe Maxime. Škola sa nachádza v paláci. Cez Vianoce majú ladové sochy po celej jedálni. Majú zbory vodných nýmf, k ...

                                               

Durmstrangský inštitút

Durmstrangský inštitút je stredná škola ďaleko na severe, kde sa vyučuje aj čierna mágia. Bývalým riaditelom bol prof. Igor Karkarov. Škola sa nachádza na hrade, ktorý má len štyri poschodia. Oheň sa zapaluje len na magické účely. Školský areál j ...

                                               

Rokfortská stredná škola čarodejnícka

Rokfortská stredná škola čarodejnícka, skrátene "Rokfort" je čarodejnícka škola z fantasy série Harry Potter, ktorá sa nachádza vo Spojenom královstve, presnejšie v Škótsku. Bežní ludia ju vidia ako ruiny hradu. Je to jediná vzdelávacia inštitúci ...

                                               

Den Nationale Scene

Bolo založené v roku 1850 na základoch scény prevádzkovanej skladatelom a huslistom Ole Bullom ako Det Norske Theater a uzavreté v roku 1863 kvôli ekonomickým problémom. Počas tejto doby tu pôsobili Henrik Ibsen 1851-1857 a Bjornstjerne Bjornson ...

                                               

Národné divadlo (Praha)

Národné divadlo v Prahe je divadlo v Česku. Novorenesančná budova divadla od Josefa Zítka je jednou z najvýznamnejších stavieb v krajine z hladiska národnokultúrneho, historického a rovnako u hladiska čisto architektonického.

                                               

Budova Slovenského národného múzea (Martin)

Budova Slovenského národného múzea v Martine je prvým účelovým zariadením múzea Slovákov. Základný kameň jej výstavby bol položený 8. augusta 1906, stavba financovaná zpolovice z národnej zbierky bola dokončená v roku 1907 a rok nato boli prvý ra ...

                                               

Hlavná budova Slovenského národného múzea

Hlavná budova Slovenského národného múzea je budova na Dunajskom nábreží v Bratislave, v ktorej dnes sídli Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea a Generálne riaditelstvo SNM. Pôvodne bola postavená pre pobočku Českého zemědělského muzea ...

                                               

Múzeum Andreja Kmeťa

Múzeum Andreja Kmeťa je múzeum v Martine, zložka Slovenského národného múzea v Martine. Plní funkciu regionálneho vlastivedného a prírodovedného výskumného centra Turca. Sídli v prvej budove Muzeálnej spoločnosti slovenskej, dokončenej v roku 190 ...

                                               

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Historický ústav Slovenskej akadémie vied je ústav SAV, ktorý sa zaoberá základným výskumom slovenských dejín od najstarších čias po súčasnosť, vybraných problémov všeobecných dejín a dejín vied a techniky na Slovensku. Vznikol v roku 1943.

                                               

Nezisková organizácia

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívatelov rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladatelov, členov orgánov, ani jej zamestnancov, a ...

                                               

AIESEC

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená nepolitická nezisková organizácia, ktorá združuje študentov a čerstvých absolventov na viac ako 1700 najmä ekonomických vysokých školách v 110 štátoch sveta. Názov pôvodne pochádza z francúzskeho ...

                                               

Creative Industry Košice

Creative Industry Košice je nezisková organizácia v Košiciach, ktorá pomáha zlepšovať podmienky v kultúrnom a kreatívnom priemysle na Slovensku.