Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 689
                                               

Guntram Bohatý

Guntram, neskôr nazývaný Bohatý, pochádzal z eberhardskej vetvy významného ríšskeho rozrodu Etichonovcov, ktorý bol pravdepodobne fransko - burgundsko - vizigótskeho pôvodu a ktorého domínium ležalo na území dnešného Alsaska a Porýnia. Napriek sv ...

                                               

Harald I. (Dánsko)

Harald I. Modrozubý, bol asi od roku 945 dánsky král a od 970 aj nórsky král. V roku 960 prijal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. To mu však nebránilo aby sa stále nepovažoval za Odinovho syna. Rozšíril územie Dánska o časť dnešného Nórska.Jeho vlád ...

                                               

Henrich I. (Bavorsko)

Henrich I. Bavorský bol bavorský vojvoda. Pochádzal z dynastie Liudolfovcov, bol synom východofranského krála Henricha I. Vtáčnika a jeho druhej manželky Matildy z Ringelheimu.

                                               

Hrotsvita z Gandersheimu

Hrotsvita z Gandersheimu alebo Hrotsvita Gandersheimensis bola nemecká mníška, latinsky píšuca poetka, spisovatelka a dramatička, autorka prvých stredovekých drám vôbec. Žila v kláštore Gandersheim v strednom Nemecku. Je považovaná za prvú známu ...

                                               

Hugo Kapet

Hugo I. Kapet vládol v rokoch 987 až 996 Frankom. Zakladatel rodu Kapetovcov. Bol držitelom parížskeho kraja. Za krála ho zvolili mocní lénnici želajúci si slabého krála. Ani žiaden jeho nástupca sa po dve storočia nevymanil spod vplyvu lénnych p ...

                                               

Konrád II. (Svätá rímska ríša)

Pochádzal z južnej oblasti Nemecka, Franska, a narodil sa ako syn grófa Henricha zo Speyeru a Adely Alsaskej. Jeho manželka Gizela Švábska s ním bola v príbuzenskom pomere a sobáš bol podla kánonického práva spochybnitelný, napriek tomu v ňom Kon ...

                                               

Kopáň

Kopáň bol súper Štefana v otázke nástupníctva na uvolnený maďarský kniežací stolec po kniežati Gejzovi. Bol šomodské knieža a člen vedlajšej vetvy Arpádovcov podporovaný staromaďarskými náčelníckymi rodmi, vládnuci medzi Blatenským jazerom a Drávou.

                                               

Lanzelin

Lanzelin alebo aj Kanzelin či Landolt bol pravdepodobne syn Guntrama Bohatého, praotca rodu Habsburgovcov. Jeho manželka sa volala Luitgard z Thurgau, alebo Liutgard, resp. Lütgard z Nellenburgu * 960. Bola dcérou grófa Eberharda III. z Thurgau.

                                               

Lev Ochridský

Lev Ochridský bol byzantský polemik, chartofylax Chrámu Hagia Sofia, autokefálny arcibiskup ochridský v rokoch 1037 – 1056 a blízky spolupracovník konštantínopolského patriarchu Michaela I. Kerularia, patriarchov zástupca v náboženských polemikác ...

                                               

Ľudovít IV. (Francúzsko)

Ľudovít IV. bol jediný mužský potomok Karola III a Edwigy z Wessexu, dcéry anglického krála Eduarda I. Narodil sa v dobe, kedy začínal odboj šlachty voči jeho otcovi, ktorý vyvrcholil zvolením protikrála Róberta I. v roku 922, jeho smrťou o rok n ...

                                               

Mikuláš II. (pápež)

Mikuláš II. bol 155. pápež. Pápežský úrad zastával od 24. januára 1059 do svojej smrti. V čase volby za pápeža bol biskupom vo Florencii. Krátko po svojom zvolení vydal bulu In nomine Domini, v ktorej volbu pápeža vyhradil kardinálom - biskupom.

                                               

Notker z Liège

Notker z Liège bol stredoveký filozof, predstavitel ranej scholastiky. Rozpracoval koncepciu povinností ludí všetkých vrstiev vrátane duchovenstva ako prostriedok predchádzania vznikaniu konfliktov. Notker privábil do školy v Liège žiakov z Nemec ...

                                               

Peter I. (Bulharsko)

Peter I. bol bulharský cár od 27. mája 927 do 969. Po znamenitej vláde cára Simeona Bulharsko upadlo. Historici to kládli za vinu Petrovi I. – následníkovi trónu po Simeonovi. Opisovali ho ako slabého, krotkého a neskúseného panovníka, ktorý sa n ...

                                               

Sancho III. (Navarra)

Sancho III Garcés. nazývaný tiež "el Mayor" alebo "el Grande", bol králom Pamplóny od roku 1004 až do svojej smrti. Vďaka manželstvu s Muniou Mayor Kastílskou vládol tiež v Kastílsku, Álave a Monzóne, ku ktorému pridal grófstvo Cea a tiež územie ...

                                               

Avicenna

Ibn Síná alebo Avicena alebo Avicenna bol stredoveký perzský filozof, predstavitel východnej vetvy arabskej filozofie, lekár, prírodovedec, politik a básnik. Ibn Síná uskutočnil úplnú recepciu aristotelizmu v arabskej filozofii: preto nazývaný aj ...

                                               

Sven I.

Sven I. alebo Svend I., zvaný Sven s rozčesnutými fúzi bol dánsky aj anglický král a ovládal aj určité časti Nórska. Bol vodcom Vikingov a otcom krála Knuta Velkého. Na dánsky trón nastúpil v roku 986 alebo 987 po smrti svojho otca Haralda I., v ...

                                               

Václav I. (české knieža)

Václav I. alebo svätý Václav bolo české knieža z rodu Přemyslovcov, neskoršie svätec a hlavný patrón Čiech.

                                               

Anna Kyjevská

Anna Kyjevská bola dcéra kyjevského kniežaťa Jaroslava I. a Ingegerdy Švédskej, a francúzska královná ako manželka Henricha I. Ruský režisér Igor Maslennikov uviedol do kín v roku 1978 film Jaroslavovna: Královná Francúzska, venovaný jej osudu.

                                               

Michaél Attaleiates

Michal sa narodil do chudobnej málo významnej rodiny. Podla mena je možné, že pochádzal z Attálie dnes Antalya. Po dokončení štúdií sa stal advokátom a následne aj civilným a vojenským sudcom. Za jeho služby mu boli postupne udelené vysoké tituly ...

                                               

Balduin I. (Jeruzalem)

Balduin I. bol francúzsky šlachtic, jeden z prvých, ktorí tiahli do Svätej zeme v znamení kríža, edesský gróf a jeruzalemský král. Bol jedným feudálov, ktorí sa po clermontskej výzve pápeža Urbana II. rozhodli k prvé križiackej výprave pripojiť a ...

                                               

Belo I.

Belo I. bol v rokoch 1048 – 1060 knieža Nitrianskeho kniežatstva a Biharska, v rokoch 1060 – 1063 uhorský král. Pochádzal z rodu Arpádovcov.

                                               

Bořivoj II.

Bořivoj II. alebo po slovensky aj Borivoj II. bolo české knieža z rodu Přemyslovcov, syn kniežaťa a prvého českého krála Vratislava II. a jeho tretej manželky Svatavy. Snahami staršieho brata Břetislava II. o presadenie Bořivoja ako svojho nástup ...

                                               

Břetislav I.

Břetislav I., zv. český Achilles, bol české knieža z dynastie Přemyslovcov, ktorý vládol v rokoch 1034 až 1055.

                                               

Anna Dalasséna

Anna Dalasséna bola byzantská aristokratka z rodu Dalassénovcov, matka byzantského cisára Alexia I. Komnéna. Podporovala svojho syna počas nástupu na trón i počas jeho vlády. V jeho neprítomnosti vládla de facto ako jeho regentka. Bola známa pre ...

                                               

Šlomo ibn Gabirol

Šlomo ibn Gabirol, iný prepis Šlomo ibn Gvirol, tiež Šlomo ben Jehuda, latinsky zvaný Avicebron, Avencebrol, alebo Avicebrol bol židovský filozof, básnik a moralista z arabského Španielska, autor dôležitého filozofického diela Fons vitae a nábože ...

                                               

Gaunilo

Gaunilo bol benediktínskym mníchom, francúzskym filozofom, predstavitelom ranej scholastiky, kritikom Anselmovho ontologického dôkazu Boha.

                                               

Gelasius II.

Gelasius II., vlastným menom Giovanni Caetani, bol pápež od 24. januára 1118 až do svojej smrti. Hneď po zvolení ho prepadol procisársky ladený Lucius Fragipani, ale Rimania ho oslobodili. V roku 1118 cisár Henrich V. dobyl Rím. Pápež pred ním ut ...

                                               

Godefroy z Bouillonu

Godefroy z Bouillonu bol lotrinský vojvoda a jeden z vodcov prvej križiackej výpravy. Narodil sa ako prostredný syn grófa Eustacha II. a jeho druhej manželky Idy z Boulogne, ktorá pochádzala z rodu Karola Velkého. V mladosti zložil prísahu rímsko ...

                                               

Gratianus (právnik)

Gratianus bol taliansky cirkevný učenec a právnik, otec kánonického práva ako vedy a zakladatel vedeckého systému cirkevného práva. Okolo roku 1140 publikoval dekrét, ktorého cielom bolo unifikovať a harmonizovať cirkevné právo. Dekrét ihneď získ ...

                                               

Henrich I. (Anglicko)

Bol štvrtým synom Viliama I. Dobyvatela, pričom sa ako prvý narodil na anglickej pôde po normandskom nájazde v roku 1066. Na trón nastúpil po svojom staršom bratovi Viliamovi II. V roku 1100 porazil svojho najstaršieho brata Roberta, a stal sa ta ...

                                               

Hugues de Payens

Hugues de Payens bol francúzsky rytier, spoluzakladatel Rádu templárov a jeho prvý velmajster. Spolu s opátom Bernardom z Clairvaux zostavil Latinské právo, kódex správania Templárov. V roku 1095 sa pridal k prvej križiackej výprave, ktorá mala c ...

                                               

Ilarion

Ilarion bol kyjevský metropolita a je to prvý neanonymný autor z obdobia Kyjevskej Rusi. Na kyjevskom metropolitnom stolci bol prvý, ktorý mal ruský pôvod. Jeho pôsobenia malo značný význam pre upevnenie ruského ranostredovekého štátu.

                                               

Ioane Petrici

Svätý Ioane Petrici bol gruzínsky učenec, filozof a prekladatel, žiak a nasledovník Michala Psella a Ióanna Itala. Viedol Gelatskú akadémiu a do gruzínčiny preložil diela antických i kresťanských filozofov. Pokúsil sa vytvoriť pôvodnú gruzínsku f ...

                                               

Ján VIII. (konštantínopolský patriarcha)

Ján VIII. Xifilinos bol byzantský vzdelanec, právnik, klerik a mních, konštantínopolský patriarcha v rokoch 1064 – 1075, autor viacerých diel.

                                               

Jaromír (biskup)

Jaromír alebo Gebhart/Gebhard bol český princ a biskup, štvrtý syn kniežaťa Břetislava I. a Judity zo Schweinfurtu; predurčený pre cirkevnú dráhu. Vzdelával sa v cudzine, ale na kňazský stav nemal vela chuti. Po smrti kniežaťa Spytihněva II. v r. ...

                                               

Judita zo Schweinfurtu

Judita zo Schweinfurtu bola česká kňažná, manželka českého kniežaťa Břetislava I. Bola dcérou markgrófa bavorskej marky Henricha Babenberského zo Schweinfurtu † 1017 a jeho manželky Gerbery z Grabfeldu. Pochádzala z rodu, ktorý patril medzi najvý ...

                                               

Kalixt II.

Kalixt II., bol 162. pápež. Pápežský úrad zastával od 2. februára 1119 do svojej smrti. Jeho meno gréckeho pôvodu znamená Najkrajší. Najvýznamnejšou udalosťou jeho pontifikátu bol wormský konkordát - zmluva s cisárom Henrichom V., ktorým bol 23. ...

                                               

Klement III. (protipápež)

Klement III., vl. menom Guibert z Ravenny, bol taliansky duchovný a protipápež. Bol protipápežom až štyroch pontifikov – Gregora VII., Viktora III., Urbana II. a Paschala II. Guibertovo verejné účinkovanie prebiehalo v čase vrcholiaceho boja o in ...

                                               

Koloman (Uhorsko)

Koloman, zvaný Učený bol uhorský král v rokoch 1095 – 1116 a chorvátsky král v rokoch 1102 – 1116 z rodu Arpádovcov.

                                               

Konrád I. (Čechy)

Konrád I. Brniansky bolo brnianske a znojemské údelné knieža a české knieža z rodu Přemyslovcov. Tretí syn kniežaťa Břetislava I. a Judity sa v r. 1054 stal údelným brnianskym kniežaťom. Keď sa znepriatelili jeho bratia Vratislav a knieža Spytihn ...

                                               

Lanfrank z Pavie

Lanfrank z Pavie či Lanfrank z Bec bol teológ talianskeho pôvodu, opát v Beca neskôr arcibiskup v Canterbury. Je známy najmä svojou ostrou polemikou s Berengarom z Tours v ktorej hájil doktrínu transsubstanciácie. Bol učitelom Anselma z Canterbur ...

                                               

Peter Lombardský

Peter Lombardský alebo Petrus Lombardus bol taliansky scholastický teológ, parížsky biskup a autor Štyroch kníh sentencií, ktoré sa stali štandardnou učebnicou teológie a kresťanskej dogmatiky až do obdobia reformácie.

                                               

Nestor (kronikár)

Nestor bol mních Kyjevsko-pečorskej lavry, staroruský letopisec. Vo svojej Povesti dávnych liet označil Slovákov za pôvodných Slovanov.

                                               

Norbert z Xantenu

Pochádzal z urodzenej rodiny v mestečku Xanten Severné Porýnie-Vestfálsko. Otec, gróf Heribert z Gennepu, bol vrchný hradný kastelán, a matka Hedviga bola príbuzná s lotrinskými kniežatami. Ich prvorodený syn Heribert bol dedič titulu a druhorode ...

                                               

Ióannes Orfanotrofos

Ióannes Orfanotrofos bol hlavný dvorský eunuch Byzantskej ríše za vlády Romana III. Argyra a správca štátneho sirotinca. Svojim pôsobením výrazne dopomohol k dosadeniu svojho brata Michala IV. Paflagónskeho na byzantský trón a po jeho ochorení za ...

                                               

Humbert de Silva Candida

Pochádzal z Burgundska. Už ako päťročného ho rodičia poslali do benediktínskeho kláštora v Moyenmoutier. V roku 1049 prišiel do Ríma, kde pôsobil ako poradca pápeža Leva IX. a spolu s ním bojoval proti simónii a laickej investitúre. Bol zástancom ...

                                               

Soběslav I.

Soběslav I. bolo české knieža z rodu Přemyslovcov. Dňa 16.4.1125 zasadol na kniežací stolec posledný potomok prvého českého krála Vratislava II. a jeho tretej manželky Svatavy * 1041/44 alebo 1046/48, † 1. september 1126.

                                               

Svatava Polská

Svatava bola dcérou polského kniežaťa Kazimíra I. a jeho manželky Dobronegy Kyjevskej, dcéry Vladimíra I. a po prababičke Dúbravke bola spriaznená s Prěmyslovcami. Jej bratmi boli polskí králi Boleslav II. a Vladislav I.

                                               

Štefan (Anglicko)

Štefan III. z Blois bol posledný normanský král Anglicka. Vládol v rokoch 1135 – 1154, jeho vláda však bola poznačená dlhou vojnou so sesternicou Matildou, ktorá tiež chcela získať anglický trón. Spor bol vyriešený až korunováciou Matildinho syna ...

                                               

Štefan IX.

Štefan IX), vl. menom Frédéric de Lorraine bol benediktínsky mních a 154. rímsky pápež. Štefanom IX. sa uzatvára súpis pápežov nesúcich toto meno. Pochádzal z rodu lotrinských vojvodov a skôr než bol zvolený za pápeža pôsobil ako opát benediktíns ...