Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 685
                                               

Geórgios Akropolites

Geórgios Akropolites bol byzantský učenec, profesor, spisovatel a historik. Pochádzal z vplyvnej konštantínopolskej rodiny, no od šestnástich rokov vyrastal na cisárskom dvore v Nikáji. Tam študoval u Theodora Hexapteryga a Nikefora Blemmyda na f ...

                                               

Michaél Glykas

Michaél Glykas bol byzantský spisovatel, historik, teológ a astronóm. Pracoval ako úradník, pre cisára Manuela I. Asi pre účasť na sprisahaní Theodóra Stypeiótesa, alebo pre kritiku cisára, mal byť čiastočne oslepený a dočasne uväznený. Cisára z ...

                                               

Heinrich Lotyšský

Heinrich Lotyšský bol nemecký historik a katolícky kňaz a misionár pôsobiaci od roku 1205 na území dnešnej Litvy a Lotyšska. O Henrichovom živote sa vela nevie. Okrem jeho nemeckého pôvodu mu býva niektorými, prevažne lotyšskými historikmi, pripi ...

                                               

Laonikos Chalkokondyles

Laonikos Chalkokondyles alebo Chalkokondylés, občas skracované aj ako Kondyles bol grécky historik. Známy je najmä vďaka jeho dielu známym ako Výklad dejín, ktoré popisujú posledných 150 rokov existencie Byzantskej ríše a rozmachu osmanského štát ...

                                               

Ióannes Malalas

Ióannes Malalas bol byzantský helenizovaný kronikár sýrskeho pôvodu. Niektorí historici ho stotožňujú s antiochijským patriarchom Jánom III. Scholastikom, čo sa však nepotvrdilo a dnes nie je prijímané. Jeho priezvisko je sýrskym slovom pre rétor ...

                                               

Šimon z Kézy

Šimon z Kézy bol autor kroniky Činy Hunov a Uhrov. Asi pochádzal zo zemplínskej dediny Kéza. Najstarším dokladom o dedine Keza v Zemplínskej župe je listina z roku 1252 o ukončení sporu o vlastníctvo šlachticov z rodu Bogat­ – Radvan, prvý uhorsk ...

                                               

Kosmas

Kosmas bol prvý známy český kronikár, autor Kosmovej kroniky. V rokoch 1120 až 1125 bol dekanom pražskej kapituly pri katedrále svätého Víta, Václava a Vojtecha. Takmer všetky dnes známe informácie o Kosmovi pochádzajú z jeho kroniky, kde sa niek ...

                                               

Matej Lacko

Matej Lacko alebo staršie Matej Szepsi-Lacko bol kronikár, vinársky odborník a kalvínsky kňaz. Vynálezca výroby tokajského výberu.

                                               

Konštantín Manasses

Konštantín Manasses alebo Konštantín Manassés bol byzantský spisovatel, historik a diplomat. Svoj život prežil na dvore cisára Manuela I. Ku koncu života bol ustanovený metropolitom v Nafpakte, kde aj zomrel.

                                               

Geórgios Pachymeres

Geórgios Pachymeres bol byzantský učenec, spisovatel, historik, sudca a filozof. Býva označovaný ako najväčší polyhistor svojej doby. V rodnej Nikáji sa mu dostalo vzdelania vo filozofickej škole založenej Jánom Vazatzom. Po roku 1261 prišiel do ...

                                               

Juraj Pray

otec: Ján Pray matka: Apollónia Stedele V archíve bratislavskej kapituly v roku 1770 objavil tzv. Prayov kódex obsahujúci "Pohrebná kázeň a modlitba" Halotti beszéd és Könyörgés spojenú s obcou.

                                               

Regino z Prümu

Regino z Prümu bol východofranský kronikár, opát kláštora v Prüme a neskôr sv. Martina v Trevíre. Je autorom známej svetovej kroniky, ktorá zahrňuje udalosti od Kristovho narodenia do roku 906. Reginova kronika obsahuje rad údajov o Velkomoravske ...

                                               

Ióannes Skylitzes

Ióannes Skylitzes bol vysoký byzantský vojenský hodnostár a historik gréckeho pôvodu. Jeho najvýznamnejším dielom je Synopsis historión – Prehladné dejiny. O jeho živote sa vela nevie, niekedy býva stotožňovaný s Ióannom Trakesiom.

                                               

Ibn al-Bajtár

Abú Muhammad Díjá’-ad-Dín ’Abd-Alláh ibn Ahmad ibn al-Bajtár al-Málikí al-Andalusí bol známy arabský lekár, lekárnik a botanik. Jeho priezvisko al-Bajtár odkazuje na povolanie jeho otca, ktorý bol zverolekárom. Po štúdiu u Ibn al-Rúmíju v Seville ...

                                               

Juraj Zacharides

Medicínu študoval na súkromnej lekárskej škole → K.O. Mollera v Banskej Bystrici na univerzite v Halle. Lekár a lekárnik v Banskej Bystrici po smrti svokra → Gottfrieda Mollera 1780. Majitel tzv. Puschmannovho domu na Námestí v Banskej Bystrici, ...

                                               

Pilot

Pilot je osoba riadiaca alebo majúca povolenie na riadenie lietadla, prípadne aj kozmickej lode, alebo len velitel lietadla. Podrobnejšie o definícii pozri nižšie.

                                               

Simon Fraser

Simon Fraser bol obchodník s kožušinami a prieskumník, ktorý na svojich cestách preskúmal velkú časť dnešnej kanadskej provincie Britská Kolumbia. Fraser bol zamestnancom Severozápadnej spoločnosti, ktorá sídlila v Montreali. V roku 1805 bol vybr ...

                                               

Henry Hudson

Presné miesto narodenia, ani jeho mladosti nie je známe. Predpokladá sa však, že sa narodil v Londýne a už v mladosti sa začal plaviť na lodiach. Miesto a čas smrti možno tiež len približne odhadnúť, podla roku a miesta, kde bol vysadený na čln v ...

                                               

Břetislav Kafka

Břetislav Kafka bol český hypnotizér, parapsychológ, umelecký rezbár a kamenár. Břetislav Kafka pracoval spočiatku ako rezbársky robotník vo firme Červinka v Bílé Třemošné. Tu spoznal svoju manželku Máriu, s ktorou sa v roku 1912 oženil. Neskôr s ...

                                               

Papus

Papus vlastným nemom Gérard Encausse bol francúzsky okultista, spoluzakladatel kabalistického rádu Ružového kríža. Zaoberal sa praktickou mágiou. Je autorom knihy KABALA, ktorá pojednáva o praktickej kabale, kabale a mágií, invokácií. Vyšla po pr ...

                                               

Plótinos

Plótinos bol antický poklasický filozof, hlavný predstavitel novoplatonizmu, panenteista. Plotinos sa výrazne inšpiroval Platónovou filozofiou, neprevzal však myšlienku o dvoch principiálne odlišných svetoch, zmyslovom a ideálnom. Všetky formy by ...

                                               

Sibyla (veštkyňa)

Sibyla bola podla starovekých Grékov jedna veštkyňa či meno určitých viacerých významných veštkýň. Slovo neskôr znamenalo aj veštkyňu či starú ženu vôbec. Veštkyne tohto mena sú omnoho slávnejšie ako mužskí veštci nazývaní Bakovia. Spočiatku sa s ...

                                               

Ján Sinapius

Ján Sinapius bol sliezsky pedagóg, heraldik a spisovatel slovenského pôvodu. Jeho otcom bol slovenský barokový spisovatel a prekladatel Daniel Sinapius-Horčička. Pôsobil v Oleśnici a v Legnici. Písal oslavné a gratulačné verše pre svetských a cir ...

                                               

Viliam Fábry

Projektant a stavitel melioračných a regulačných prác, vodných, cestných, mostných a železobetónových stavieb. Odborník a poradca v záležitostiach vodoprávnych. Pôsobil v Banskej Bystrici na Hornej ulici.

                                               

Ján Juraj Kitzling

Ján Juraj Kitzling bol projektant a stavitel Uhorskej komory, ktorý bol od roku 1789 košickým mešťanom.

                                               

Športovec

Športovec je človek, ktorý sa venuje športu. Bežne sa tak ale označujú predovšetkým tí, ktorí sa venujú športu vrcholovému alebo aspoň výkonnostnému, nie iba športu pre radosť.

                                               

Colle Manora

Colle Manora je severotalianske vinárstvo, ktoré bolo založené v roku 1981 vinárkou Eleonorou Limonci. Nachádza sa v Taliansku v oblasti Monferrato. Usadlosť sa rozprestiera na 75 hektároch medzi obcami Quargnento a Fubine Monferrato. Vinice pokr ...

                                               

Didier Dagueneau

Didier Dagueneau bol vinohradník a vinár z Loire ktorý sa stal kultovo známy pre jeho vína z Pouilly - Fumé. Zomrel 17. septembra 2008 pri nehode jeho ultralahkého lietadla v regióne Cognac vo Francúzsku. Zanechal po sebe dvoch potomkov s bývalou ...

                                               

Antiochos III.

Antiochos III. Velký bol králom seleukovskej ríše v rokoch 223–187 pred Kr. a významným vládcom z dynastie Seleukovcov. Jeho otcom bol král Seleukos II., starším bratom a predchodcom na tróne Seleukos III.

                                               

Hlava štátu

Hlava štátu je najvyšší predstavitel politickej moci štátu, ktorý ho reprezentuje vo vnútornej aj zahraničnej politiky. Je to jeden z najvyšších ústavných orgánov štátu. Formálne má najvyššie miesto v hierarchii štátnych orgánov.

                                               

Maharadža

Maharadža alebo mahárádža alebo mahárádžah bol titul dedičných panovníkov v Indii. Ženský ekvivalent bol mahárádžňí / mahárání. Počas britskej koloniálnej nadvlády bola India rozdelená na tzv. kniežacie štáty angl. princely states s obmedzenou au ...

                                               

Belo IV.

Belo IV. bol slavónskym údelným vojvodom v rokoch 1220 – 1226, sedmohradským údelným vojvodom v rokoch 1226 – 1235 a uhorským králom v rokoch 1235 – 1270, z rodu Arpádovcov.

                                               

Eliška Přemyslovna

Eliška Přemyslovna alebo Alžbeta Přemyslovna bola dcéra českého a polského krála Václava II. a jeho prvej manželky Guty Habsburskej, manželka Jána Luxemburského a česká královná.

                                               

Nikefor II. (Byzantská ríša)

Nikefor II. Fókas bol byzantský cisár v rokoch 963 až 969. Pôvodne známy a skúsený vojenský aristokrat, domestikon ton scholon, ktorý stál za výrazným oživením a vojenskými úspechmi Byzantskej ríše. Úspešne bojoval v Sýrii, znovu obsadil pirátsku ...

                                               

Ondrej I. (Uhorsko)

Ondrej I. bol uhorský král v rokoch 1046 – 1060, pochádzal z mladšej vetvy rodu Arpádovcov. Potom, čo strávil pätnásť rokov v exile, nastúpil na trón počas silného povstania pohanských Maďarov. Napriek tomu posilnil pozíciu kresťanstva v Uhorsku ...

                                               

Vladislav I. (Čechy)

Vladislav I. bolo české knieža z rodu Přemyslovcov, syn kniežaťa a prvého českého krála Vratislava II. a jeho tretej manželky Svatavy. Za vlády starších bratov Břetislava II. a Bořivoja II. žil Vladislav v ústraní. Významnejšie politicky zasiahol ...

                                               

Andrej Egyed

Po rozdelení Československej federatívnej republiky vykonával funkciu riaditela železníc do 7. apríla 1993. Neskôr pôsobil ako zástupca železníc vo Varšave či vo Viedni. Generálnym riaditelom Železníc Slovenskej republiky sa stal v roku 1998. Od ...

                                               

Rage Against the Machine

Rage Against the Machine, často skracovaná na RATM, je americká rap metalová skupina z mesta Los Angeles v Kalifornii. Skupina bola založená v roku 1991 rapperom/spevákom Zackom de la Rochom, basgistaristom Timom Commerfordom, gitaristom Tomom Mo ...

                                               

Eric Raymond

Eric Steven Raymond je americký programátor. Je autorom knihy Katedrála a bazár porovnávajúca dva vývojové modely softvéru a je súčasným správcom "Jargon File". Hoci sa kvôli Jargon File preslávil ako historik/antropológ hakerskej kultúry, po rok ...

                                               

George Lincoln Rockwell

George Lincoln Rockwell bol zakladatel a vodca Americkej nacistickej strany a pravdepodobne najznámejší americký neonacista.

                                               

Natan Jelin-Mor

Natan Jelin-Mor bol revizionistický sionistický aktivista, vodca Lechi a izraelský politik. V staršom veku sa stal radikálnym pacifistom, ktorý podporoval rokovanie s Organizáciou za oslobodenie Palestíny a významné územné ústupky v rámci izraels ...

                                               

Nachman Syrkin

Nachman Syrkin alebo Nachum Syrkin bol politický teoretik židovského pôvodu a jeden zo zakladatelov robotníckeho sionizmu.

                                               

Fatmir Sejdiu

Fatmir Sejdiu je kosovský politik, predseda Demokratickej ligy Kosova, od 10. februára 2006 do 27. septembera 2010 prezident Kosova. Fatmir Sejdiu býva označovaný ako druhý prezident Kosova a od 17. februára 2008 ako prvý prezident Kosova po jedn ...

                                               

Šora Nogma

Šora Nogma bol kabardský filozof, predstavitel osvietenskej filozofie, historik a básnik. Šora Nogma vytvoril prvú abecedu a gramatiku kabardského jazyka a kabardsko-ruský slovník.

                                               

Ivan Skljarský – Juhasevič

Ivan Skljarský – Juhasevič bol rusínsky učitel a básnik. Vyštudoval vo Ľvove za kantora a učitela. Bol učitelom, folklóristom, ikonopiscom, ilustrátorom a poetom na Podkarpatskej Rusi. Skljarský – Juhasevič sa učil cirkevný spev, maliarstvo kníht ...

                                               

Adolf Dux

Adolf Dux bol spisovatel, prekladatel a publicista židovského pôvodu. Stredoškolské a vysokoškolské štúdium absolvoval väčšinou v Bratislave, v rokoch 1847 – 1849 prispieval do novín Pressburger Zeitung. V rokoch 1849 – 1852 žil vo Viedni, kde zí ...

                                               

Alfred Tauber

Alfred Tauber bol slovenský matematik židovského pôvodu. Narodil sa 5. novembra 1866 v Bratislave v rodine Hermana Taubera a jeho manželky Johany Ehrensteinovej. Pôsobil vo Viedni. Jeho výskum bol zameraný na teóriu funkcií a teóriu potenciálu. P ...

                                               

Kris Burm

Kris Burm je belgický tvorca doskových hier. Medzi jeho najznámejšie hry patria hry GIPF projektu: GIPF, ZÈRTZ, DVONN, YINSH, PÜNCT a TZAAR. Všetky jeho hry sú abstraktné, s výnimkou hry Dicemaster.

                                               

Radim Hreha

Radim Hreha má po rodičoch slovensko-český pôvod, narodil sa v moravskom Kyjove, v roku 1977 absolvoval Vysokú školu technickú v Košiciach. Je ženatý a má dve deti, manželka je sudkyňa Okresného súdu v Českom Krumlove. Do roku 1983 bol vedúcim zá ...

                                               

Li Čching-jün

Údajne sa narodil v r. 1736, pričom isté záznamy hovoria o r. 1677. Obe jeho predpokladané dĺžky života – 197 a 256 rokov – ďaleko presahujú najvyšší potvrdený ludský vek na svete – 122 rokov a 164 dní, ktoré sa dožila Francúzka Jeanne Calment, n ...