Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 679
                                               

Bedřich (Čechy)

V roku 1160 sa stal olomouckým údelníkom a roku 1162 bol spolu so strýkom Děpoltom I. velitelom vojsk v bitke pri Miláne. Jeho otec, v snahe zaistiť mu nástupníctvo na kniežacom stolci, sa v roku 1172 vzdal titulu českého kniežaťa a Bedřicha meno ...

                                               

Enrico Dandolo

Enrico Dandolo bol benátsky patricij, diplomat, neskôr 41. dóža Benátskej republiky v rokoch 1192 – 1205. Patril k najvýznamnejším benátskym dóžom. Stabilizoval moc republiky, položil základy jej právneho systému a patril k vodcom IV. križiackej ...

                                               

Eleonóra Akvitánska

Eleonóra Akvitánska, bola akvitánska vládnuca vojvodkyňa, grófka z Poitou. Svojimi sobášmi sa stala najskôr francúzskou a neskôr anglickou královnou.

                                               

Marie de France

Presný dátum jej narodenia ani skonu nie je známy. Usudzuje sa, že svoje diela napísala medzi rokmi 1160 - 1205. Diela dedikovala osobám na královskom dvore a podpisovala sa menom Marie de France ako "Marie ai num, si sui de France", čo v preklad ...

                                               

Gregor IX. (pápež)

Gregor IX., vl. menom Ugolino dei Conti di Segni, bol talianskym duchovným a 178. rímskym pápežom. Gregor IX., mimoriadne rázny a neústupčivý, ale aj hlboko veriaci človek, sa do cirkevných dejín zapísal ako "pápež inkvizície". Obdobie jeho ponti ...

                                               

Dominik Guzmán

Svätý Dominik Guzmán bol kastílsky rímskokatolícky kňaz a teológ, odporca albigéncov, zakladatel dominikánskej rehole. So sv. Dominikom sa spája vznik ruženca.

                                               

Honorius III.

Honorius III. bol pápež od 18. júla 1216 až do svojej smrti v roku 1227. Jeho hlavným cielom bolo zorganizovať križiacku výpravu naplánovanú na tzv. Lateránskom koncile. To sa mu však nepodarilo kvôli neochote cisára Fridricha II. Hohenstaufského ...

                                               

Ján X. (konštantínopolský patriarcha)

Ján X. Kamatéros bol konštantínopolský ekumenický patriarcha v rokoch 1198 – 1206. Za jeho patriarchátu sa uskutočnila štvrtá križiacka výprava, ktorá skončila dobytím Konštantínopola.

                                               

Ján z Brienne

Ján z Brienne bol král jeruzalemský a cisár-regent latinský. Bol aj popredným účastníkom piatej križiackej výpravy.

                                               

Jindřich Břetislav

Jindřich Břetislav bol český duchovný z rodu Přemyslovcov, vyšehradský prepošt, pražský biskup a české knieža, syn Jindřicha, najmladšieho brata českého krála Vladislava II. a Margaréty.

                                               

Judita Durínska

Judita Durínska bola druhou manželkou českého krála Vladislava II., pochádzala z významného rodu Ludowingerovcov. Bola dcérou durínskeho landgrófa Ľudovíta I. Durínskeho. Po roku 1158 sa stala druhou českou královnou. Založila kláštor v Tepliciac ...

                                               

Wincenty Kadłubek

Bl. Wincenty Kadłubek, O. Cist. bol polský katolícky kňaz, biskup, cisterciánsky mních a historik, krakovský biskup v rokoch 1208 – 1217. V roku 1764 bol beautifikovaný. Okrem náboženského významu je známy pre jeho kroniku Chronica Polonorum. Dob ...

                                               

Kalhana

Kalhana bol kašmírsky historik. Pravdepodobne bol syn ministra Čampaku, ktorý pôsobil vo vláde kašmírskeho krála Haršu. Kalhana je autor kroniky Rádžataranginí Rieka králov, ktorá v 7826 veršoch opisuje históriu králov Kašmíra od najskorších čias ...

                                               

Ióannes Kinnamos

Ióannes Kinnamos bol byzantský historik, sekretár cisára Manuela I. Napísal dielo dnes nazývané Epitomé, ktoré popisuje historický vývoj Byzancie v období vlády Jána II. a jeho syna Manuela I. Obsahuje pomerne spolahlivé údaje, avšak dochovaný te ...

                                               

Klement III. (pápež)

Klement III. bol 174. pápež rímskokatolíckej cirkvi. Pápežský úrad zastával od 19. decembra 1187 do svojej smrti.

                                               

Konrád II. (Čechy)

Syn Konráda II. vnuka kniežaťa Konráda I. Brnianskeho a Márie, dcéry Štefana I. Srbského, bol najvýznamnejším z přemyslovských moravských údelných kniežat. Pôvodne sa volal Konrád, druhé meno dostal počas pobytu v cudzine. Po smrti svojho otca po ...

                                               

Tommaso Morosini

Tommaso Morosini bol prvý latinský konštantínopolský patriarcha v rokoch 1204 – 1211. Pochádzal z talianskych Benátok. Svojou politikou znížil rešpekt Latinskej cirkvi na Východe. Podla dobových správ bol velmi tučným vyholeným klerikom v tesnom ...

                                               

Pelagio Galvani

Pelagio Galvani bol portugalský benediktínsky kardinál a právnik. Zastával úrad pápežského legáta a z poverenia pápeža Honoria III. sa stal vodcom piatej križiackej výpravy. V roku 1178 Pelagio vstúpil do benediktínskeho rádu a v Paríži študoval ...

                                               

Rajmund z Peňafortu

Narodil sa v malom meste Vilafranca del Panadés neďaleko katalánskeho mesta Barcelona okolo roku 1175. Študoval v Barcelone a tiež na univerzite v Bologni, kde získal doktorát aj z civilného aj z cirkevného práva. V rokoch 1195 – 1210 vyučoval ci ...

                                               

Rudolf II. Habsburský (1232)

Rudolf II. Habsburský bol gróf z Habsburgu, vojvoda z Laufenburgu, Zürichgau a Aargau a alsaský landgróf. Rudolf bol jediný syn Albrechta III. a Ity z Pfullendorf-Bregenz, dcéry Rudolfa z Pfullendorfu. Po smrti svojho otca v roku 1199 sa stal gró ...

                                               

Soběslav II.

Soběslav II. bolo české knieža z rodu Přemyslovcov, druhorodený syn kniežaťa Soběslava I. a Adléty Uhorskej.

                                               

Bernard de Tramelay

Bernard de Tramelay bol francúzsky šlachtic a štvrtý velmajster Rádu templárov. Pochádzal z burgundskej šlachtickej rodiny. Do Palestíny prišiel pravdepodobne s druhou križiackou výpravou. Po rezignácii Évrarda des Barres sa v januári 1153 stal v ...

                                               

Urban III.

Urban III. rodným menom Uberti Crivelli bol 172. pápež. Pápežský úrad zastával od 25. novembra 1185 do svojej smrti.

                                               

Vladislav II. (Čechy)

Vladislav II. bol český knieža a král z rodu Přemyslovcov, najstarší syn kniežaťa Vladislava I. a Richenzy z Bergu. Mladý Vladislav prežil dobrodružnú mladosť. Za vlády svojho strýka Soběslava I. nemal nádej na kniežací stolec, odišiel preto v ro ...

                                               

Vladislav Jindřich

Vladislav Jindřich bol český knieža a moravský markgróf z rodu Přemyslovcov, druhorodený syn Vladislava II. a Judity Durínskej.

                                               

Walther von der Vogelweide

Walther von der Vogelweide ; * okolo 1170 – † okolo 1230, Würzburg?) bol najväčší nemecký stredoveký minnesänger - básnik, skladatel a spevák. Bol priekopníkom stredovekej lúbostnej lyriky. Jeho politická poézia reflektovala jeho postoje voči oso ...

                                               

Žofia Přemyslovna

Žofia Přemyslovna alebo Žofia Česká bola meißenská markgrófka z dynastie Přemyslovcov. Bola dcérou českého kniežaťa Bedřicha a Alžbety, dcéry uhorského krála Gejzu II. 23. apríla 1186 bola v Ústí nad Labem vydaná za Albrechta Pyšného, staršieho s ...

                                               

Agneša Habsburská (1322)

Agneša Habsburská alebo Agnesa Habsburská, bola saská vojvodkyňa, manželka saského kurfirsta Albrechta II., druhorodená dcéra rímskeho krála Rudolfa I. V rámci Rudolfovej sobášnej politiky ju v roku 1273 vydali za saského vojvodu Albrechta. Z toh ...

                                               

Algirdas

Algirdas, lit. Algirdas, pol. Olgierd, bulh. Альгерд, rus. Ольгерд, bol velké knieža litovské, syn Gediminasa z dynastie Gediminovcov, a Jaunė Polockej. 1. novembra 1338 v Rige spolu s otcom a bratom Narymontem uzavrel zmier s Rádom nemeckých ryt ...

                                               

Alžbeta Kumánska

Alžbeta Kumánska bola uhorská královná, manželka uhorského krála Štefana V. a matka krála Ladislava IV. Kumánskeho a ďalších šiestich detí. Narodila sa do rodiny kumánskeho kniežaťa Sejhána. Za Štefana V. bola Alžbeta vydaná už v princovej ranej ...

                                               

Salvino Degli Armati

Salvino Degli Armati bol taliansky optik. Je uvádzaný ako vynálezca r. 1299, iné zdroje uvádzajú rok 1284 okuliarov. Hoci sú o pravdivosti tohoto tvrdenia isté pochybnosti, vo svojej histórii Florencie z roku 1684 Leopoldo del Migliore píše, že A ...

                                               

Arnolfo di Cambio

Vyučil sa u Nikola Pisana v Siene a Pise. V roku 1276 odcestoval do Ríma. V roku 1281 bol v Perugii a 1282 v Orviete. Potom opäť nejakú dobu pracoval na zákazkach v Ríme a v roku 1296 sa usadil vo Florencii. Tu tvoril až do svojej smrti.

                                               

Roger Bacon

Roger Bacon, lat. Rogerus Bacon bol anglický filozof, člen františkánskeho rádu Bol jedným z najoriginálnejších myslitelov stredoveku; propagátor experimentálnej vedy, ideológ mestských remeselníckych vrstiev. Ovládal gréčtinu, hebrejčinu i arabč ...

                                               

Barlaam z Kalábrie

Barlaam z Kalábrie bol juhotaliansky byzantský filozof, teológ a matematik, hlavný odporca hésychazmu v 14. storočí. Zúčastnil sa rokovaní medzi Latinskou a Pravoslávnou cirkvou o únii, po víťazstve hésychazmu v Byzancii konvertoval na katolicizm ...

                                               

Bas (župan)

Bas bol uhorský šlachtic, ktorý okolo roku 1264 zastával hodnosť kuriálneho sudcu krála Štefana V. V roku 1251 je doložený ako župan Trenčianskej a v roku 1264 Gemerskej stolice.

                                               

Batuchán

Batuchán bol mongolský chán, vodca Zlatej hordy. Bol synom Ogotaja, najstaršieho Džingischánovho syna. Spolu so Sübedejom bol poverený vedením armády, ktorej cielom bolo dobyť Európu. Porazil a vyplienil väčšinu miest Rusi. Vpadol aj do Uhorska. ...

                                               

Beatrix Savojská (1201)

Beatrix sa narodila ako desiate zo štrnástich detí savojského grófa Tomáša I. a Margaréty Ženevskej. Bola sestrou troch savojských grófov – Amadea I., Petra I. a Filipa I. 5. júna 1219 sa Beatrix, považovaná kronikárom Matejom Parížskym za druhú ...

                                               

Benedikt XII.

Benedikt XII. bol pápež od 20. december 1334 až do svojej smrti. Svoju cirkevnú dráhu začal ako cisterciánsky mních, neskôr študoval v Paríži. V roku 1317 sa stal biskupom v Pamiers, kde pôsobil aj ako inkvizítor, od roku 1326 bol biskupom v Mire ...

                                               

Giotto di Bondone

Giotto di Bondone bol taliansky maliar a architekt, tvoriaci v období nástupu ranej renesancie. Údaje o jeho živote sú pomerne strohé a útržkovité a sú známe viac-menej iba sprostredkovane z podania neskorších historikov. Pochádzal z rodiny vidie ...

                                               

Jean Buridan

Jean Buridan alebo Johannes Buridanus – † po 1358) bol francúzsky filozof a fyzik, františkán; vyučoval na filozofickej fakulte v Paríži. Predstavitel stredovekého nominalizmu. Buridan bol prívržencom Williama Occama. 1328-1340 rektor Sorbonny. B ...

                                               

Cimabue

Cimabue, vlastným menom Cenni di Peppo, bol taliansky maliar, prvý velký majster florentskej školy. Dante považoval Cimabua za najvýznamnejšieho talianskeho maliara pred Giottom, s ktorým sa zaslúžili o obrodu talianskeho umenia v stredoveku. Pod ...

                                               

Matúš Čák Trenčiansky

Matúš Čák Trenčiansky bol uhorský šlachtic a vojvodca. V súdobých reáliách bol najmocnejším vládcom celého terajšieho západného a stredného Slovenska. Prezývali ho aj pán Váhu a Tatier.

                                               

Thibaud Gaudin

Thibaud Gaudin alebo Theobald Gaudin bol 22. velmajster rytierskeho rádu Templárov. Zvolený bol v Sidone a pod jeho vedením sa templári po dobytí Akky premiestnili na Cyprus. Jeho nástupcom bol posledný velmajster Jacques de Molay.

                                               

Gregor X.

Blahoslavený Gregor X. bol 184. pápež rímskokatolíckej cirkvi. Pápežský úrad zastával od 1. septembra 1271 do svojej smrti.

                                               

Honorius IV.

Honorius IV., bol 190. pápež katolíckej cirkvi. Pápežský úrad zastával v dobe od 2. apríla 1285 do svojej smrti.

                                               

Nikéforos Chumnos

Nikéfor Chumnos Chumnos, Nikifor Chumnos, Nikifóros Chumnos, mníšskym menom Nathanael, starogr. Νικηφόρος Χοῦμνος ; * po 1250 – † 16. január 1327, Konštantínopol) bol byzantský vzdelanec a štátny úradník v období palaiológovskej renesancie, liter ...

                                               

Inocent V.

Blahoslavený Inocent V., vlastným menom Pierre z Tarentaise, Petrus z Tarantaise, bol 185. pápež od 21. januára 1276 do svojej smrti. Bol predstavitelom staršej školy dominikánov. V roku 1259 spolupracoval s Albertom Velkým a Tomášom Akvinským na ...

                                               

Ján VIII. (alexandrijský patriarcha)

Svätý Ján VIII. bol koptský mních a klerik, 80. koptský patriarcha Alexandrie v rokoch 1300 až 1320. Bol posledným koptským pápežom, ktorý prebýval v Kostole svätého Merkúra v Káhire, preniesol patriarchálny trón do Kostola Panny Márie. Chrám nás ...

                                               

Ján XI. (konštantínopolský patriarcha)

Ján XI. Bekkos bol byzantský klerik, teológ a spisovatel, konštantínopolský ekumenický patriarcha v rokoch 1275 – 1282. Za vlády Michala VIII. podporoval cisárove snahy o cirkevnú úniu, za čo bol po jeho smrti odsúdený a neskôr aj uväznený. Medzi ...

                                               

Ján z Readingu

Ján z Readingu bol anglický františkán, teológ a filozof. Patril medzi oponentov Viliama z Ockhamu a obhajcov Dunsa Scota. Polemizoval aj s Petrom Aureolim. V rokoch 1317 – 1321 napísal na Oxfordskej univerzite dve verzie komentáru k Lombardovým ...