Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 678
                                               

Gašpar Benický

Príslušník príbovskej vetvy zemianskeho rodu Benických z Beníc a Mičinej dobovo: Beniczky de Benicz et Micsinye. Roku 1707 – 1710 osobný tajomník vodcu stavovského protihabsburského povstania uhorskej šlachty Františka II. Rákocziho, po porážke p ...

                                               

Andrej Bohuš

Andrej Bohuš bol jezuita, ktorý pochádzal zo šlachtického rodu Bohušovcov. Vyštudoval na univerzite v Trnave, kde sa stal profesorom. Kvôli zdravotným ťažkostiam v roku 1715 odišiel učiť na univerzitu do Záhrebu. Zomrel v meste Judenburg 30. mája ...

                                               

Michal Bulovský

Študoval na latinskej škole v Kremnici a v Banskej Bystrici, od 1670 na univerzitách vo Wittenbergu, v Tübingene a Strasbourgu. Organista v Strasbourgu, prof. gymnázia a rektor, evanjelický školy v Durlachu, konrektor v Stuttgarte, prof. a rektor ...

                                               

Cristofaro Caresana

Narodil sa v Benátkach pravdepodobne roku 1640, presný dátum ani rok však nie je známy. V Benátkach získal základné hudobné vzdelanie u Zianiho. Keď mal šestnásť rokov, presťahoval sa do Neapola. Najprv sa pripojil k divadelnej spoločnosti Feblar ...

                                               

Samuel Coryli

Stredoškolské vzdelanie nadobudol v Banskej Bystrici, po roku 1692 študoval filozofiu a teológiu v Jene, magister filozofie, poeta laureatus. Od roku 1692 vychovávatel v rodine Heinzelovej v Banskej Bystrici. Autor veršov, statí a rozpráv.

                                               

David Conforte

David Conforte, hebr.,דוד קונפורטי bol grécko-egyptský rabín, kronikár a historik, známy hlavne vďaka svojmu spisu Kore’ ha-dorot. Kronika Kore’ ha-dorot má tri časti, v prvých dvoch sa stručne venuje dejinám Židov pred vyhnaním zo Španielska v r ...

                                               

Žigmund II. Druget

Žigmund II. Druget - bol posledný z humenskej zemepánskej vetvy Drugetovcov. Vyštudoval na viedenskej univerzite, kde v roku 1676 získal doktorát. Zemplínskym županom sa stal v roku 1675, potom aj županom Užskej a Boršódskej stolice. Cisár Leopol ...

                                               

Juraj Fidicinus

Od roku 1668 študoval na univerzite v Lipsku a vo Wittenbergu. Učitel v Levoči, roku 1682 rektor evanjelickej školy v Svätom Jure. Pri prenasledovaní evanjelikov emigroval do Vroclavu a Weißenfelsu, kde sa živil prevažne hudbou. Do Uhorska sa vrá ...

                                               

Johann Ernst Glück

Glück sa narodil do rodiny luteránskeho pastora v Saskom Wettine. Po štúdiu na latinskej škole v Altenburgu študoval viaceré predmety na Wittenberskej a Lipskej univerzite. Tu sa dostal aj do kontaktu s duchovným smerom pietizmu. Velký vplyv naňh ...

                                               

Nicholas Hawksmoor

Nicholas Hawksmoor bol anglický barokový architekt. V rokoch 1684 – 1700 pracoval so svojim učitelom Christopherom Wrenom na projektoch, ako boli napr. nemocnica v Chelsea, katedrála sv. Pavla v Londýne, palác Hampton Court a nemocnica v Greenwic ...

                                               

Ján Hrabský

Od roku 1649 študoval orientálne jazyky na univerzite vo Wittenbergu. Roku 1657 korektor tureckých edícií biblií v Lipsku, potom rektor gymnázia v Modre. Roku 1655 tlmočník medzi Turkami a posádkou hradu Divín v Novohrade. Autor filologickej dize ...

                                               

Jerofej Pavlovič Chabarov

Jerofej Pavlovič Chabarov bol ruský cestovatel, výskumník a jeden z objavitelov Ďalekého východu. Dostal sa tam ako druhý. Po prekročení rieky Amur zhruba v roku 1666 narazil na vypálené dediny, ktoré tam zanechali Daurovia. Založil tam pevnosť J ...

                                               

Eliáš Ladiver

Narodil sa v učitelskej rodine a vzdelanie získal v Levoči, Bratislave a Sárospataku Blatnom Potoku, Maďarsko, kde sa jeho učitelom stal Jan Amos Komenský, na nemeckých univerzitách vo Wittenbergu a Erfurte. V roku 1655 sa stal rektorom školy v Ž ...

                                               

Claude Lancelot

Claude Lancelot bol francúzsky jazykovedec, prívrženec jansenizmu. V rokoch 1638 - 1673 bol v kláštore Port-Royal, alebo v jeho službách, vyučoval matematiku a gréčtinu, napr. aj Racina. Posledné roky trávil vo vyhnanstve v Bretónsku.

                                               

Pavol Láni

Pochádzal zo starej uhorskej rodiny pôvodom Jacobi-Lányi. Bol synom mäsiara. Po ukončení štúdia sa stal stoličným gemerským úradníkom. V roku 1696 bol s bratom Jánom aj rodinou povýšený do šlachtického stavu na večné časy. Bol prívržencom kniežať ...

                                               

Ján Jakub Löwenburg

Ján Jakub Löwenburg bol sliezsky gróf, generál, cisársky tajný radca, hlavný súdny radca a riaditel uhorskej komory.

                                               

Ján Major

V roku 1675-1677 študoval filozofiu a teológiu na univerzite vo Wittenbergu. Po štúdiách pôsobil ako evanjelický kňaz a rektor v Lovinobani a v Kremnici. V roku 1714-1715 riaditel reformačnej mestskej partikulárnej latinskej školy v Banskej Bystr ...

                                               

Pavol Major

Študoval na univerzite vo Wittenbergu. Pôsobil ako evanjelický kňaz na viacerých miestach Slovenska, trenčiansky konsenior. Nábožensky prenasledovaný, žil prevažne v exile. Od roku 1713 žil u syna Jána v Banskej Bystrici. Autor teologických dišpú ...

                                               

Edme Mariotte

Mariotte bol katolícky duchovný v Dijone. Od založenia Akadémie vied v roku 1666 žil v Paríži a pracoval na problémoch tekutín a plynov. Jeho meno sa spája s Boyle-Mariottovým zákonom a Mariotovou flašou. Mariotte je tiež považovaný za vynálezcu ...

                                               

Michal Mišovic

V roku 1703-1704 rektor a správca evanjelických škôl v Krupine, Banskej Bystrici asi 1704 a v Banskej Štiavnici, 1704-1705 a 1707-1710 rektor v Rožňave, 1705-1707 profesor etiky a rečníctva na kolégiu v Prešove. Prednášal aj právo, vypracoval jeh ...

                                               

Eliáš Paršic

Študoval v Rajci, Kremnici, Bratislave, Ružomberku a 1645-1648 na univerzite v Gdansku. Pôsobil ako konrektor v Košiciach, v Žiline, 1648-1650 v Banskej Bystrici, neskôr učitel, od 1652 diakon v Trenčíne. Autor niekolkých dišpút o ludskom živote, ...

                                               

Juraj Peucker

Banskobystrická evanjelická a.v. cirkev ho podporovala počas štúdií v Nemecku 1685-1686. Riaditel evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, vykonával funkciu rektora, prorektora aj učitela od 7. augusta 1686. Na príkaz královskej komisie boli ev ...

                                               

Ján Rezik

Pochádzal z rodiny evanjelického farára, študoval v Prešove a Toruni Polsko. Po ukončení štúdia pracoval ako učitel v Košiciach a v Prešove, kde pôsobil ako profesor logiky na kolégiu. V roku 1688 sa kvôli prenasledovaniu protestantov vrátil znov ...

                                               

Thomas Savery

Thomas Savery je anglický vynálezca, jeden z tvorcov prvých parných strojov. Vychádzajúc z objavov Denisa Papina, nechal si 2. júla 1698 patentovať prvý parný stroj. Stroj slúžil na čerpanie vody z baní. Neskôr ho zdokonalil v spolupráci s Thomas ...

                                               

Ján Sréter

Pochádzal zo šlachtickej rodiny na Slovensku. Od mladosti bol v službách sedmohradského kniežaťa M. Apaffiho, potom vodca stavovského povstania I. Tököliho, 1684 člen jeho posolstva do Francúzska. Od roku 1694 podžupan Zvolenskej stolice. Roku 17 ...

                                               

Anton Suňog

Gróf Anton Suňog z Jasenice a Budatína bol členom magnátskeho rodu Suňogovcov z Budatína. Bol synom grófa Jána Juraja Suňoga zo sliezskej vetvy rodu a jeho manželky Anny Barbory Wichterovej. Anton zastával funkciu královského komorníka a v roku 1 ...

                                               

Gašpar III. Suňog

Gróf Gašpar III. Suňog z Jasenice a Budatína bol člen magnátskeho rodu Suňogovcov z Budatína. Bol synom Ondreja Suňoga a jeho prvej manželky Márie Ňáriovej. V roku 1659 sa po svojom strýkovi Žigmundovi Ňárim stal tútorom svojich súrodencov Adama, ...

                                               

Ladislav Suňog

Gróf Ladislav Suňog z Jasenice a Budatína bol členom magnátskeho rodu Suňogovcov z Budatína. Jeho otcom bol Gašpar III. Suňog, v roku 1712 povýšený spolu s Ladislavom na grófa. Jeho matkou bola Gašparova prvá manželka Zuzana Ujfalušiová z Diviack ...

                                               

Domenico Trezzini

Domenico Trezzini bol švajčiarsko-taliansky barokový architekt, ktorý prepracoval štýl petrovského baroka, používaného v Rusku počas vrcholného obdobia baroka. Študoval pravdepodobne v Ríme. Následne pracoval v Dánsku, kde ho ponúkli ruskému cáro ...

                                               

Philips Vingboons

Philips Vingboons bol holandský barokový architekt. Patril ku škole Jacoba van Campena. Narodil sa v rodine holandského maliara Davida Vinckboonsa, ktorý utiekol z Antwerp do Amsterdamu počas holandského povstania. Mal deväť súrodencov, z ktorých ...

                                               

Ján Václav Vratislav z Mitrovíc

Pochádzal z českej šlachtickej rodiny. Za podpory svojho strýka grófa Kinského sa stal v roku 1695 členom rakúskej dvornej kancelárie. Na začiatku 18. storočia pracoval ako diplomat v Londýne a Haagu, kde spolupracoval na vytvorení protifrancúzsk ...

                                               

Kristián Fridrich Angerstein

Školské vzdelanie získal v Banskej Bystrici, odborné vedomosti z baníctva, skúšačstva a hutníctva od otca. Študoval na Baníckej škole v Banskej Štiavnici. Pôsobil v banskej komore v Banskej Štiavnici ako pomocný skúšač, neskôr samostatné banský i ...

                                               

Anton Belanský

Anton Belanský bol slovenský reholník piaristickej rehole, učitel a autor školských divadelných hier. Po štúdiách pôsobil ako učitel na reholných školách v Prievidzi, Nitre a iných mestách. V rokoch 1742 – 1746 bol riaditelom gymnázia v Ružomberk ...

                                               

György Bessenyei

György Bessenyei bol maďarský osvietenec, spisovatel, filozof, dramatik. Bessenyei bol iniciátor a vedúca postava maďarskej osvietenskej literatúry. Jeho dielo je prológom k novodobej maďarskej literatúre.

                                               

Gabriel Bošáni

Gabriel Bošáni bol uhorský teológ, náboženský spisovatel a univerzitný učitel. Pôvodom bol zo zemianskeho rodu s predikátom z Bošian. V roku 1728 bol poslucháčom tretieho ročníka teológie na Trnavskej univerzite, neskôr pôsobil ako rektor kolégia ...

                                               

Peter Perez Burdett

Peter Perez Burdett bol anglický kartograf, zememerač, umelec a kresliar z Eastwoodu, kde zdedil menší majetok a tiež meno Perez po svojom dedkovi z matkinej strany, ktorý tu bol duchovným. Peter Burdett by mohol byť považovaný za slávneho už pre ...

                                               

Dávid Cvitinger

Dávid Cvitinger bol slovenský literárny historik a bibliograf nemeckého pôvodu. Základy vzdelania získal v Banskej Štiavnici. Počínajúc rokom 1696 študoval teológiu a filozofiu na nemeckých univerzitách. V rokoch 1701-1713 študoval a pracoval v A ...

                                               

Adam Dragonsky

Pochádzal zo zemianskej rodiny, pravdepodobne slovenského pôvodu. Absolvoval Vojenskú chirurgickú akadémiu Jozefina vo Viedni. Pôsobil ako vojenský chirurg v cisárskej armáde v Taliansku, asi v 1. desaťročí 19.storočia si dokončil štúdium medicín ...

                                               

William Etheridge

William Etheridge bol anglický inžinier a architekt, známy ako konštruktér drevených mostov navrhnutých na základe matematických princípov. V rokoch 1744 – 1749 pracoval v Londýne na pomocnej drevenej konštrukcii pri stavbe starého Westminsterské ...

                                               

John Day

John Day bol anglický tesár a vynálezca, ktorý sa do histórie zapísal ako prvá známa obeť havárie ponorky. Day sa pokúsil prestavať na ponorku 15 metrov dlhú rybársku šalupu menom Maria, ktorú vystužil a zabudoval do nej "vodotesnú" kabínu velkos ...

                                               

Andrej Vasilievič Kvasov

Andrej Vasilievič Kvasov bol významný barokový architekt, pôsobiaci v Ukrajine na Rusku. O jeho živote je vieme len velmi málo, a dátumy z jeho života sú velmi neisté. V roku 1741 pomáhal Michailovi Vasilievičovi Zemcovovi pripraviť korunovačné o ...

                                               

Henrik Alpár

Okrem portrétnej a skupinovej fotografie robil snímky aj pre pohladnice. Fotograf a majitel fotografickej a umeleckej dielne v Banskej Bystrici okolo roku 1900.

                                               

George Washington Carver

George Washington Carver bol americký botanik a vynálezca, časopisom Time nazvaný "Čierny Leonardo". Zaoberal sa predovšetkým šlachtitelstvom a pestovaním plodín, vyzýval polnohospodárov na juhu USA, aby prešli na pestovanie plodín alternatívnych ...

                                               

Georg Holtzendorff

Gróf Georg Holtzendorff bol saský maliar, ktorý sa zameriaval najmä na krajiny, figuríny a anjelov. Kvôli prusko-francúzskej vojne opustil Sasko a utiekol do Anglicka. Pracoval pre Royal Crown Derby Porcelain Company a kreslil skice zobrazujúce d ...

                                               

Gabriel Guevrekian

Gabriel Guevrekian alebo Gabriel Guévrékian bol avantgardný architekt arménskeho pôvodu, ktorý obohatil perzskú modernú architektúru o prvky nového moderného umenia.

                                               

Hufnagel

Praktický lekár v Banskej Bystrici na Dolnej ulici. Súkromnú pozostalosť poskytla manželka Helena Paula rodená Hrdinová 1846?- 1930? Štátnemu okresnému archívu v Banskej Bystrici 31. decembra 1978. Niektoré medicínskej a i. knihy z pozostalosti s ...

                                               

Ľudovít Leustach

Pochádzal zo starej zemianskej rodiny. Jeho manželkou bola Emília Breuerova. Bol hlavným slúžnym Zvolenskej stolice. Skúmal praveké sídliská v lokalitách Zvolenskej stolice ako napríklad na Pustom hrade s Júliusom Thomkom, všímal si náleziská med ...

                                               

Ján Lieb

Ján Lieb, tiež Liub, Ľub, Ivan je slovenský polnohospodársky odborník, osvetový pracovník. Pseudonym: Braniborský, Havolan, Ján Milý, Kraskovan, Ľudomil. Jeho matka rod. Jakobiová.

                                               

Ľudovít Rajčič

Pôsobil ako lekár v Banskej Bystrici. Na jeho podnet postavili novú Mestskú nemocnicu v Banskej Bystrici 1900-1901, ktorá slúžila aj ako župná nemocnica pre Zvolenskú župu. Stal sa jej prvým riaditelom a primárom. Autor monografie o zdravotníctve ...

                                               

Bessie Smithová

Bessie Smithová bola americká bluesová speváčka, pričom v rokoch 1920 až 1930 bola považovaná za najlepšiu bluesovú interpretku. Spolu s Louisom Armstrongom je tiež často považovaná za najväčšiu umelkyňu svojej éry.