Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 675
                                               

Pausanias (geograf)

O jeho živote okrem jeho cestovatelských aktivít vieme len velmi málo. Pausanias pochádzal pravdepodobne z Lýdie. Velmi dobre poznal západné pobrežie Malej Ázie a predtým, ako navštívil Grécko, jeho cesty ho viedli do Antiochie a Palestíny, na br ...

                                               

Achilleus Tatios

Achilleus Tatios bol antický grécky spisovatel. Je autorom dobrodružného lúbostného románu Príbeh Leukippy a Kleitofónta Ta kata Leukippén kai Kleifónta. Toto dielo obsahuje vela vsuviek a je plné opisov cudzích krajín. Utlmuje v ňom heroický pát ...

                                               

Ádhar Narsé

Ádhar Narsé bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci krátko v roku 309. Jeho otcom bol král Hormizd II., bratom král Šápúr II., najvýznamnejší panovník Perzie v 4. storočí. Ádhar Narsé nastúpil na trón hneď po smrti svojho otca, čoskoro s ...

                                               

Aemilianus

Aemilian alebo Marcus Aemilius Aemilianus, narodený medzi rokmi 207 – 214, bol rímsky cisár, ktorý vládol od júla do septembra roku 253 po Kr. Aemilianus pochádzal zrejme z Džerby a pred svojou proklámaciou za cisára mal už za sebou úspešnú karié ...

                                               

Báhrám I.

Báhrám I., perzský velkokrál v rokoch 273 – 276, bol najstarším synom Šápúra I. a bratom Hormizda I. Pred svojim nástupom na trón pôsobil ako král v Gíláne, provincii tiahnucej sa pozdĺž južných brehov Kaspického mora, severozápadne od dnešného T ...

                                               

Báhrám III.

Báhrám III. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci štyri mesiace v roku 293. Jeho otcom bol král Báhrám II., pradedom král Šápúr I., jeden z najvýznamnejších perzských panovníkov v staroveku. Pred svojim nástupom na trón mal Báhrám titu ...

                                               

Cecilián

Cecilián alebo Caecilian bol arcidiakonom a od roku 311 biskupom v severoafrickom Kartágu. Jeho ustanovenie za biskupa viedlo k donatistickej schizme. Cecilián bol taktiež jedným z mála klerikov zo Západu, ktorí sa zúčastnili Prvého nicejského ko ...

                                               

Claudius II.

Claudius II. alebo Marcus Aurelius Claudius, známy v historickej literatúre ako Claudius Goticus či Claudius Gótsky, bol rímsky cisár, ktorý vládol v rokoch 268 – 270. Jeho rodičia sú neznámi, zo súrodencov je doložený iba brat Quintillus, Claudi ...

                                               

Eusebios z Nikomédie

Eusebios z Nikomédie bol kresťanský biskup v Bejrúte, Nikomédii a neskôr arcibiskup v Konštantínopole, horlivý prívrženec arianizmu, vodca ariánskej skupiny eusebiánov. V roku 337 pokrstil na smrtelnej posteli cisára Konštantína I., a bol svätite ...

                                               

Gallienus

Gallienus alebo Publius Licinius Egnatius Gallienus bol rímsky cisár, ktorý vládol v rokoch 253 – 268. Jeho otcom bol Publius Licinius Valerián, neskorší cisár, matkou Egnatia Mariniana, dcéra Egnatia Victora Mariniana. Obidvaja rodičia boli ital ...

                                               

Hormizd I.

Hormizd I. bol tretí perzský velkokrál z rodu Sásánovcov, vládnuci v rokoch 271/272 – 273. Hormizdovým otcom bol král Šápúr I., matkou podla neskorej tradície dcéra lokálneho krála Mihraka v Perside, zabitého Ardašírom I., otcom Šápúra I. a dedom ...

                                               

Hormizd II.

Hormizd II. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 302 – 309. Jeho otcom bol král Narsé, synmi králi Ádhar Narsé a Šápúr II.; okrem nich sú známi ešte synovia Hormizd a Šápúr a niekedy k nim býva zaraďovaný aj budúci velkokrál ...

                                               

Lactantius

Lucius Caecilius Firmianus Lactantius bol rímsky cirkevný otec, teológ a spisovatel z Afriky, žiak Arnobia. Dioklecián ho povolal ako učitela rétoriky do svojho sídelného mesta Nikomédie; tu sa stal kresťanom. Neskôr bol vychovávatelom syna Konšt ...

                                               

Licinius

Licinius, celým menom: Valerius Licinianus Licinius bol rímsky cisár vládnuci v rokoch 308 – 324 v období tetrarchie na Východe. V roku 313 vydal spolu s Konštantínom I. tzv. Milánsky edikt.

                                               

Narsé

Narsé bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci medzi rokmi 293 a 302. Jeho otcom bol král Šápúr I., bratmi králi Hormizd I. a Báhrám I. Pred svojim nástupom na trón bol Narsé arménskym králom, zdá sa však, že ho Rimania z Arménie vyhnali ...

                                               

Quintillus

Quintillus alebo Marcus Aurelius Claudius Quintillus, narodený okolo roku 230, bol rímsky cisár, ktorý vládol v roku 270 po Kr. Jeho rodičia nie sú známi, podla nie príliš dôveryhodného prameňa bol ženatý a mal dve deti. Quintillus sa stal cisáro ...

                                               

Šápúr I.

Šápúr I. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 240/241 – 271/272. Jeho otcom bol zakladatel novoperzskej ríše Ardašír I. vládol 224 – 240/241, starým otcom istachrský král Pápak, ktorý zomrel okolo roku 213.

                                               

Trebonianus Gallus

Gaius Vibius Trebonianus Gallus, narodený okolo roku 206 v Perusii, bol rímsky cisár, ktorý vládol v rokoch 251 – 253 po Kr. Jeho otcom bol pravdepodobne C. Vibius Veldumnianus doložený nápisovo, meno matky je neznáme. Kým sa dostal k moci, preši ...

                                               

Uršula (svätica)

Svätá Uršula, bola anglická svätica, dnes uctievaná ako patrónka uršulíniek. Súčasne je patrónkou Kolína nad Rýnom, mládeže, učiteliek a vychovávateliek.

                                               

Vavrinec Rímsky

Svätý Vavrinec Rímsky bol jeden zo siedmich diakonov, ktorí boli umučení počas prenasledovania kresťanov rímskym cisárom Valeriánom v roku 258. Svätý Vavrinec je patrón knihovníkov a archivárov, vzývaný proti ohňu a moru.

                                               

Zósimos z Panopolisu

Zósimos z Panopolisu bol grécko-egyptský alchymista a gnostik, ktorý sa narodil v hornoegyptskom meste Panopolis - prvý historicky doložitelný alchymistický autor.

                                               

Flavius Aetius

Flavius Aetius, niekedy označovaný ako posledný Riman, bol vojvodca cisára Valentiniana III., ktorý po roku 437 získal dominantné postavenie na západorímskom dvore. O jeho pôvode sa nezachovalo príliš vela informácii. Vieme, že jeho matka bola Ri ...

                                               

Alarich I.

Alarich I. bol v rokoch 395 – 410 králom Vizigótov, germánskeho etnika sídliaceho pôvodne v severnom Čiernomorí. Je známy predovšetkým vďaka dovtedy bezprecedentnému dobytiu Ríma v roku 410.

                                               

Ammianus Marcellinus

Ammianus Marcellinus bol rímsky historik, posledný významný predstavitel rímskej pragmatickej školy a významný prameň informácii o dejinách neskorej antiky. Marcellinovo dielo pôvodne pokrývalo udalosti od roku 96 do roku 378, významnejšie úseky ...

                                               

Anatolios

Anatolios bol konštantínopolský patriarcha v rokoch 449 až 458. Anatolios pochádzal z Alexandrie. V tomto meste bol aj vysvätený za kňaza a neskôr dokonca pôsobil ako apokrisiár alexandrijského patriarchu Dioskora I., mimochodom prívrženca Eutych ...

                                               

Ardašír II.

Ardašír II. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 379 – 383. Jeho otcom bol podla časti autorov král Hormizd II., podla iných Šápúr II. O Ardašírovej vláde poznáme iba málo podrobností a aj tie sú sčasti rozporuplné. Nevie sa, ...

                                               

Arkadios

Arkadios bol východorímsky cisár, vládnuci v rokoch 395 – 408. Jeho otcom bol rímsky cisár Theodosius I., matkou Aelia Flavia Flacilla. Arkadius mal dvoch vlastných súrodencov – brata Honoria a sestru Pulcheriu, a troch nevlastných z manželstva T ...

                                               

Athaulf

Athaulf bol v rokoch 410–415 vizigótskym králom. Za krála bol zvolený po smrti svojho švagra Alaricha I., dobyvatela Ríma. Na žiadosť cisára Honoria, ktorý hladal pomoc proti barbarom v Gálii, odviedol Athaulf Vizigótov z Itálie, formálne vo funk ...

                                               

Báhrám IV.

Bahrám IV. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 388 – 399. Jeho otcom bol pravdepodobne král Šápúr III., synom a nástupcom král Jazdkart I. Rovnako ako v prípade králov Ardašíra II. a Šápúra III. je informácii o vláde Báhráma ...

                                               

Báhrám V.

Báhrám V., zvaný Gór, bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 421 – 439. Jeho otcom bol král Jazdkart I., synom a nástupcom král Jazdkart II. Báhrám Gór je romantickou postavou na perzskom tróne, ospevovanou pre svoju loveckú vá ...

                                               

Galla Placidia

Galla Placidia, bola dcérou rímskeho cisára Theodosia I. Velkého a jeho druhej manželky Gally, nevlastnou sestrou cisára Východorímskej ríše Arcadia a cisára Západorímskej ríše Honoria, manželkou gótskeho náčelníka Athaulfa a manželkou rímskeho c ...

                                               

Geiserich

Geiserich bol král Vandalov a Alanov v rokoch 428 – 477 a jedna z klúčových postáv v čase sťahovania národov. Za jeho vlády patril kmeň Vandalov medzi politicky mocné s velkým vplyvom vo vtedajšej Európe. Geiserich jeho meno môže znamenať Caesar- ...

                                               

Hypatia

Hypatia bola pohanská helenistická novoplatónska filozofka, astronómka a matematička, žijúca na prelome štvrtého a piateho storočia v egyptskej Alexandrii, vtedy súčasti Rímskej, resp. novovznikajúcej Východorímskej ríše. Bola poprednou myslitelk ...

                                               

Inocent I.

Inocent I. bol 40. pápež. Bol synom Anastáza I. a pravdepodobne jeho diakon, človek velkej inteligencie a panovačnej povahy. V čase, keď sa západná ríša rozpadávala pod nájazdmi barbarov, chytal sa každej príležitosti, aby presadil nadradenosť rí ...

                                               

Jazdkart I.

Jazdkart I., v iránskej tradícii známy s prímenom Bazakar, bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 399 – 421. Jeho otcom bol král Báhrám IV., synom a nástupcom král Báhrám V. Jazdkart patrí k významnejším sásánovským králom a na ...

                                               

Ambrosius Theodosius Macrobius

Ambrosius Theodosius Macrobius bol starorímsky gramatik a novoplatonistický filozof, ktorý tvoril za vlády cisárov Honoria a Arcadia na prelome 4. a 5. storočia.

                                               

Markian

Markian bol v rokoch 450 až 457 cisárom Byzantskej ríše. Markian sa narodil v Trákii alebo v Ilýrii. Mladosť strávil rovnako ako jeho otec v armáde ako obyčajný vojak. Slúžil pod velitelom vojska Asparom a zúčastnil sa na vojnách proti Peržanom a ...

                                               

Julius Firmicus Maternus

Julius Firmicus Maternus zo Sicílie, bol rímsky astronóm a spisovatel. O jeho živote sa nevie takmer nič, možno predpokladať, že sa najskôr zaoberal astrológiou a astronómiou a niekedy okolo roku 339 sa stal kresťanom.

                                               

Sahak Velký

Svätý Sahak Velký bol katolikos arménskej cirkvi v rokoch 387 – 438/439. Patril k hlavným obrancom arménskej kultúrnej a cirkevnej nezávislosti, bol skutočným zakladatelom arménskej národnej cirkvi. Podielal sa tiež na prvom preklade Biblie do ar ...

                                               

Sigerich

Sigerich bol král Vizigótov, ktorý vládol iba sedem dní v roku 415. Usudzuje sa, že pochádzal z klanu súperiaceho o moc nad Vizigótmi s klanom Alarichových príbuzných. Nasvedčovala by tomu aj krutosť, s ktorou prenasledoval potomkov svojho predch ...

                                               

Sokrates Scholastikos

Sokrates Scholastikos bol neskoroantický cirkevný historik. Je autorom sedemzväzkového diela Cirkevné dejiny. Sokrates bol konštantínopolský právnik. Jeho učitelmi boli Helladios a gramatik Ammonios. Teologicky ho ovplyvnil Órigenes, ktorý bol už ...

                                               

Šápúr III.

Šápúr III. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 383 – 388. Jeho otcom bol král Šápúr II., synom a nástupcom král Báhrám IV. Šápúr III. nastúpil na trón počas nepokojnej vnútropolitickej situácie v ríši a pravdepodobne to bol ...

                                               

Teodorich I.

Teodorich I. bol v rokoch 419 – 451 králom Vizigótov. Podla niektorých prameňov bol synom Alaricha I., pravdepodobne však bol jeho zaťom. Nastúpil po Valliovej smrti. Počas jeho vlády bola uzavretá federátna zmluva s Rimanmi, na ktorej základe ci ...

                                               

Vallia

Vallia alebo Wallia bol v rokoch 415–419 vizigótsky král, ktorý sa k moci dostal násilným odstránením svojho predchodcu Sigericha. Počas jeho vlády získali Vizigóti status federátov v Akvitánii, asi preto, že cisárovi Honoriovi vydali jeho sestru ...

                                               

Varazdat

Varazdat bol arménsky král z arsakovskej dynastie, ktorý vládol v rokoch 374 - 378. Po zvrhnutí a zabití arménskeho krála Papa v roku 374 sa rímsky cisár Valens rozhodol dosadiť na prázdny trón arménskeho aristokrata Varazdata, žijúceho v Konštan ...

                                               

Alarich II.

Alarich II. bol Eurichovým synom a po jeho smrti v roku 484 sa stal vizigótskym králom. Vierou bol arián, ale ku katolíkom bol mierny. Roku 506 nechal zostaviť Alarichov breviár, čo bola zbierka rímskeho práva a zákonov. Alarich sa snažil dodržov ...

                                               

Amalarich

Amalarich, Alarichov syn, sa stal vizigótskym králom až v roku 522. Jeho otec v roku 507 padol v bitke s Frankami. Pretože Amalarich bol neplnoletý, vládol za neho ostrogótsky král Teodorich Velký. Aj keď bol za krála prehlásený v roku 522, plnú ...

                                               

David Anacht

David Anacht bol arménsky filozof, predstavitel novoplatonizmu. Vybudoval vlastný systém logiky. Filozofiu chápal ako vedu o súcne, o božských a ludských veciach, ako starosť o smrť, ako napodobňovanie boha podla ludských síl, ako umenie umení a ...

                                               

Anastasios I. (Byzantská ríša)

Anastasios I. bol byzantským cisárom v rokoch 491 – 518. Hoci Anastasios nemal na cisárskom dvore nijaké dôležité postavenie, bol 11. apríla 491 v Konštantínopole vyhlásený za cisára. Pritom vraj mal lud volať na Ariadnu, vdovu po cisárovi Zenóno ...

                                               

Basiliskos

Basiliskos alebo Flavius Basiliscus bol uzurpátor byzantského trónu v rokoch 475 – 476. Bol konzulom pre rok 465 a velil neúspešnej kampani proti vandalskému královi Geiserichovi v roku 468. Jeho sestrou bola Verina, manželka cisára Lev I. Nepria ...