Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 673
                                               

Lao-c’

Lao-c’ bol čínsky filozof, zakladatel taoizmu. Patrí k najväčším myslitelom ludstva. Spolu s Kchung-c ho považujú za reformátorskú postavu, ktorá natrvalo poznamenala čínsku kultúru, čínsku politiku a čínske náboženstvo. Lao-c’ bol archivárom v c ...

                                               

Táles

Táles z Miléta/z Milétu/Míléta/Mílétu ; bol starogrécky presokratický filozof, matematik, astronóm, štátnik a inžinier, prvý predstavitel milétskej školy. Podla Demokrita boli rodičia Tálesa Examys a Kleobula potomkami mýtického zakladatela Théb ...

                                               

Alkmaión z Krotónu

Alkmaión z Krotónu alebo Alkmaion z Krotónu bol grécky filozof, lekár, žiak Pytagorov. Pytagorovskú predstavu harmónie sveta preniesol na ludský organizmus. Za ustredný orgán duševnej činnosti považoval mozog. Ako prvý urobil pitvu človeka.

                                               

Anakreón z Teosu

Anakreón bol starogrécky lyrický básnik, predstavitel monodickej lyriky. Témou jeho poézie bol prevažne bezstarostný život, láska, víno. Dojímala ho krása dievčat a chlapcov. Bol dovŕšitelom monodickej lyriky

                                               

Anaximenes z Milétu

Anaximenes z Milétu alebo Anaximenés z Milétu/Mílétu bol starogrécky filozof, predstavitel milétskej školy. Zo zachovaných informácií tohto predstavitela iónskej filozofie možno súdiť, že sa zaujímal aj o špeciálnovedné poznanie. Tak v tejto obla ...

                                               

Dareios I.

Dareios I. bol perzský velkokrál, ktorý vládol 522–486 pred Kr. Pochádzal z mladšej vetvy achajmenovského rodu, ktorá sa od hlavnej línie oddelila niekedy v poslednej tretine 7. storočia pred Kr. Jeho otcom bol Hystaspes Hystaspés, Vištáspa, star ...

                                               

Lucius Tarquinius Superbus

Lucius Tarquinius Superbus, po slov. Tarquinius/Tarkvínius Spupný, bol podla legiend v rokoch 534 pred Kr. – 510/509 pred Kr. tretí a posledný etruský král Ríma. Svojho svokra, Servia Tullia, vraj dal zavraždiť, aby získal trón. Bol to pyšný, spu ...

                                               

Miltiades (mladší)

Miltiades alebo Miltiadés, bol aténsky vojvodca a politik. V roku 490 pred Kr. stál na čele gréckej armády v bitke pri Maratóne. Zomrel na následky zranenia, ktoré utrpel pri dobýjaní ostrova Paros.

                                               

Parmenides (filozof)

Parmenides alebo Parmenidés bol starogrécky filozof, predstavitel eleatskej školy. Učenie Parmenida z Eley nadväzuje na učenie pytagorejcov a učenie Xenofana z Kolofónu. Podla Parmenida sa poznanie uskutočňuje dvomi cestami - na nekonečnej ceste ...

                                               

Simónides z Keu

Simónides bol starogrécky lyrický a elegický básnik. Preslávil sa básňami ospevujúcimi víťazstvo, žalospevmi, hymnami a epigramami. Pokladá sa za objavitela mnemotechniky.

                                               

Themistokles (Atény)

Themistokles alebo Themistoklés alebo Temistokles bol vodcom Atén v dobe grécko-perzských vojen, ktorý presadil vybudovanie námorníctva na obranu pred perzskou hrozbou. V duchu tejto politiky sa mu podarilo presvedčiť Aténčanov k vynaloženiu preb ...

                                               

Alkibiades (politik)

Alkibiades alebo Alkibiadés bol významný aténsky štátnik, rečník a vojvodca. Patril medzi najväčšie osobnosti starovekého Grécka. Alkibiades bol posledným významným členom aristokratickej rodiny Alkmeónovcov, ktorá po skončení peloponézskej vojny ...

                                               

Anaxagoras z Klazomen

Anaxagoras z Klazomen alebo Anaxagorás z Klazomen bol grécky predsokratovský filozof, ktorý preniesol filozofiu z maloázijských miest do Atén, kde prežil tridsať rokov a ktoré musel opustiť, pretože ho obvinili z bezbožnosti. Uchýlil sa do mesta ...

                                               

Antifón z Atén

Antifón z Atén bol grécky sofista demokratického zamerania, ktorý sa zaoberal spoločenskými otázkami, problémami poznania, matematiky a biológie. Antitézu zákon – príroda vyhrotil ešte väčšmi než Hippias: "Väčšina z toho, čo je spravodlivé podla ...

                                               

Antisthenes z Atén

Antisthenes z Atén bol starogrécky filozof, Sokratov žiak, zakladatel kynickej školy. Prednášal v aténskom gymnasione Kynosarges, určenom pre neplnoprávnych občanov. Sofistickú antitézu zákon-príroda použil ako teoretický základ kritiky vtedajšej ...

                                               

Archytas z Tarenta

Archytas alebo Archýtás bol grécky filozof a vedec, predstavitel pytagoreizmu. V Tarente bol zvolený sedemkrát za stratéga a ako vojvodca nikdy neutrpel porážku. Priatelsky sa stýkal s Platónom, ktorý ho poznal pravdepodobne pri svojej prvej cest ...

                                               

Aristippos z Kyrény

Aristippos z Kyrény alebo Aristipp z Kyrény/Kýrény bol starogrécky filozof, Prótagorov a Sokratov žiak, zakladatel kyrénskej školy. Aristippos bol v teórii poznania senzualistom a v etike hedonistom: najvyšší ciel života videl v slasti, pričom vš ...

                                               

Démokritos z Abdér

Démokritos z Abdér alebo Demokritos z Abdér alebo Demokrit bol starogrécky filozof, tvorca teoreticky značne rozpracovanej a až našu súčasnosť ovplyvňujúcej teórie atómov. Bol súčasníkom sofistov Sokrata a Platóna a vynikajúcim matematikom, čo ov ...

                                               

Diogenes z Apollónie

Diogenes/Diogenés z Apollónie je grécky filozof prírody, z ktorého spisu Peri fyseós sa zachovalo 10 zlomkov. Diogenes z Apollónie, ktorý písal zrejme po Empedoklovi a Anaxagorovi, sa pokúšal o obnovenie dôsledného monizmu.

                                               

Diogenes zo Sinópy

Diogenes zo Sinópy/Sinopy/Sinópé/Sinope, tiež známy ako Diogenes Cynik, * 412/404 pred Kr., Sinop - † 323 pred Kr., Korint) bol grécky filozof, jeden zo zakladatelov a najradikálnejší predstavitel kynizmu.

                                               

Empedokles

Empedokles z Akragantu/Agrigenta bol starogrécky filozof. Mnohotvárnosť vecí vyrastá podla neho zo štyroch koreňov elementov, živlov: zeme, vody, vzduchu a ohňa. Zjednocovanie a rozdelovanie elementov spôsobujú podla Empedokla dve protikladné sil ...

                                               

Eudoxos z Knidu

Eudoxos z Knidu bol grécky lekár, matematik, hvezdár a filozof. Bol člen Starej Akadémie, zdokonalil elementárnu geometriu. Bol žiakom Platóna a egyptských astronómov, tvorca teórie o nebeských sférach, ktoré sa točia v sústredených kruhoch okolo ...

                                               

Euripides

Euripides alebo Eurípidés alebo Euripidés bol starogrécky dramatik, klasik tragédie. Tradičné mýty spracúval originálnym spôsobom, s výnimočnou znalosťou psychológie hrdinov poludšťoval.

                                               

Filolaos z Krotóna

Filolaos z Krotóna/z Krotónu alebo Filoláos z Krotóna/z Krotónu – †?) bol grécky filozof, predstavitel pytagoreizmu, súčasník Sokratov. Bol pravdepodobne prvým pytagorovcom, ktorý písal pre verejnosť. Okolo 450 odišiel z južnej Itálie a pôsobil o ...

                                               

Hérodotos

Hérodotos – † 430 pred Kr., Thúrioi alebo Atény), gr. Ἡρόδοτος - Hérodotos) bol grécky historik, geograf, etnograf a filozof dejín, "otec dejepisu". Mladosť strávil na ostrove Samos, po nastolení tyranidy v Halikarnasse ušiel do Atén a neskôr sa ...

                                               

Hippokrates (lekár)

Hippokrates alebo Hippokratés bol antický Grék považovaný za jedného z najvýznamejších lekárov všetkých čias, ktorý položil základy niekolkých odborov medicíny. Bol najvýznamnejším predstavitelom tzv. Kósskej školy. Je mu prisudzovaná stará vrstv ...

                                               

Kleón (politik)

Kleón bol aténsky štátnik a stratég v čase peloponézskych vojen. Bol prvým významným predstavitelom radikálnej strany remeselníkov a obchodníkov v aténskej politike. Kleón bol pôvodne garbiarom, mal však mimoriadne rečnícke schopnosti, ktoré využ ...

                                               

Leukippos z Milétu

Leukippos z Milétu/z Abdér/z Eley bol starogrécky filozof, predstavitel atomizmu. Prisvojovali si ho Milét, Abdéra i Elea. Je autorom diela Velká sústava sveta, z ktorého sa zachovali fragmenty. Leukippovo učenie nadväzuje na pytagoreizmus na uče ...

                                               

Sokrates

Sokrates alebo Sókrates alebo Sókratés bol starogrécky filozof, tvorca osobitného štýlu/typu filozofovania, ktoré sa opiera o dialóg. Bol synom sochára Sofroniska a babice Fainarety. Sokrates sa spočiatku zaoberal filozofiou prírody a matematikou ...

                                               

Speusippos

Speusippos bol starogrécky filozof, Platónov synovec, ktorý po ňom viedol Akadémiu v rokoch 347 – 339. Patrí k najortodoxnejším platonikom Starej Akadémie: nadväzoval na pytagorovské prvky Platónovho učenia a pestoval hlavne ontológiu, kozmológiu ...

                                               

Theaitétos z Atén

Theaitétos z Atén bol významný starogrécky matematik, žiak Teodora z Kyrény a Platóna. Teaitetos bol ťažko ranený v bitke pri Korinte v roku 369 pred Kr. a zomrel na následky tohto zranenia. Podla Teaiteta nazval Platón svoj spis.

                                               

Thoukydides

Thoukydides bol grécky historik, po matke potomok tráckych králov. Jeho jediným známym, ale velmi významným dielom sú Dejiny Peloponézskej vojny. Jeho celé meno poznáme vďaka Plutarchovi, ktorý ho zaznamenal z jeho náhrobného nápisu: "Syn Olorov ...

                                               

Xenofón

Xenofón bol grécky spisovatel, autor v staroveku neskôr oblúbených spisov z rôznych odborov. Ako príslušník zámožných vrstiev a Sokratov žiak mal odmietavý vzťah k aténskej demokracii a sympatizoval so Spartou; príznačný je jeho obdiv k silnej os ...

                                               

Zénón z Eley

Zénón z Eley alebo Zenón z Eley bol starogrécky filozof, predstavitel eleatskej školy. Ako prvý začal používať vo filozofii formu dialógu. Do dejín filozofického myslenia sa zapísal najmä formulovaním apórií.

                                               

Antigonos Gonatas

Antigonos II. Gonatas alebo Antigonos II. Gonatás bol macedónsky vojenský velitel a politik v 4. a 3. storočí pred Kr., král Macedónie Bol vnukom Antigona Jednookého a synom Démétria Poliorkéta. Spolu so svojím otcom bojoval v roku 291 pred kr. v ...

                                               

Aristarchos zo Samu

Vynašiel metódu, pomocou ktorej zmeral vzdialenosť Slnka a určil aj pomer velkosti Slnka od Zeme. Zistil aký velký je uhol, ktorý zviera stred Slnka, pozorovatel na Zemi a stred Mesiaca, ktorý je v prvej štvrti. Zistil, že Slnko je 18 až 20-krát ...

                                               

Arkesilaos z Pitany

Arkesilaos z Pitany alebo Arkesiláos z Pitany bol starogrécky filozof, zakladatel strednej Platónskej akadémie a zakladatel stredného skepticizmu. Vedenie školy prevzal v roku 268 pred Kr. Rozvíjal skeptické stránky platonizmu, najmä tézu o relat ...

                                               

Ašóka

Ašóka, iné mená: Ašoka, Ašókavardhana, Dévánámprija Prijadaršin, Dévánampija Pijadasí bol v rokoch 273 až 232 pred Kr. panovník Maurjovskej ríše z maurovskej dynastie. Ašóka bol najslávnejší panovník indického staroveku. Prvé roky jeho vlády sa v ...

                                               

Čandragupta (Maurjovská ríša)

Čandragupta bol v rokoch 320/321 až 298/297 pred Kr. prvý panovník a zakladatel Maurjovskej ríše. Práve pod nadvládou Čandraguptu sa relatívne malá ríša rozrástla na velmoc ovládajúcu prakticky celý Indický subkontinent. Čandragupta získal moc v ...

                                               

Dareios III.

Dareios III. bol perzský velkokrál, ktorý vládol v rokoch 336 – 330 pred Kr. Pochádzal z achajmenovského rodu, jeho otcom bol Arsanés, vnuk krála Dareia II., matkou Sisygambis, dcéra Artaxerxa II. Dareios III. bol posledný achaimenovský král, kto ...

                                               

Epikouros zo Samu

Epikouros zo Samu/z Atén bol grécky filozof obdobia helenizmu, materialista, zakladatel epikureizmu. Nadviazal na Demokritov atomizmus, pričom zmiernil jeho prísny determinizmus a zdôvodnil slobodu vôle tým, že doň zaviedol moment náhody: Epikuro ...

                                               

Hégésias z Kyrény

Hégésias z Kyrény alebo Hégésiás z Kyrény alebo Hegesias z Kyrény bol starogrécky filozof, predstavitel kyrénskej školy a zakladatel smeru, ktorého prívrženci dostali podla neho meno. Hegesias dokazoval, že šťastie nemožno dosiahnuť, a to jednak ...

                                               

Hérofilos z Chalkédónu

Hérofilos z Chalkédónu alebo Herofilos z Chalkedonu v Bithýnii bol grécky lekár, predstavitel lekárskej školy v Alexandrii. Alexander Velký v 4. storočí pred Kr. založil v delte Nílu v Egypte mesto, nazvané po ňom Alexandriou, ktoré sa stalo ústr ...

                                               

Kleomenes II.

Kleomenes II. alebo Kleomenés II. bol král Sparty od roku 369 pred Kr. do roku 309 pred Kr. Pochádzal z královskej rodiny Agiovcov. Jeho spolukrálmi z královského rodu Eurypontovcov boli Archidamos III., Agis III. a Eudamidas I. Na trón nastúpil ...

                                               

Meleagros (Macedónia)

Meleagros bol macedónsky král, brat Ptolemaia Kerauna a syn Ptolemaia I. a jeho manželky Eurydiky. Vládol len dva mesiace v roku 279 pred Kr. než ho macedónske vojsko donútilo vzdať sa trónu.

                                               

Menedémos z Eretreie

Menedémos z Eretreie alebo Menedemos z Eretreie bol starogrécky filozof, predstavitel elidsko-eretrijskej školy, ktorý ju preniesol z Elidy do Eritreje na ostrove Euboia.

                                               

Menippos z Gadary

Menippos z Gadary/z Gadár bol grécky filozof, predstavitel kynizmu. Pôvodne otrok, neskôr sa stal tébskym občanom. Vytvoril literárnu formu zvanú podla jeho mena menippská satira.

                                               

Pyrrhón z Élidy

Pyrrhón z Élidy alebo Pyrrhon z Elidy bol starogrécky filozof, zakladatel antického skepticizmu. Pyrrhonovo učenie sa stalo známym z prác jeho žiaka Timona. V centre Pyrrhonovej pozornosti je etika, otázka šťastia a jeho dosiahnutia. Šťastie cháp ...

                                               

Stratón z Lampsaku

Stratón z Lampsaku alebo Straton z Lampsaku bol starogrécky filozof. Zaujímal sa najmä o fyziku a bol tretím riaditelpom Lýcea po smrti Teofrasta. Bol peripatetik. Rozvíjal materialistické tendencie Aristotelovej filozofie. Okolo roku 300 pred Kr ...

                                               

Antigonos Dósón

Bol synom krála Kyrény, Démétria Pekného, a synovcom bývalého macedónskeho panovníka Antigona Gonata. Zobral si za manželku vdovu po macedónskom vládcovi Demetriosovi II., Fthíu, a v roku 229 pred Kr. sa stal macedónskym králom. Vodca achájskeho ...