Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 671
                                               

Hormizdas

Hormizdas, bol pápež. Pápežský úrad zastával v dobe od 20. júla 514 do svojej smrti. Zvolený bol ako rímsky diakon a vdovec, z manželstva predchádzajúceho jeho pontifikátu sa narodil syn, neskorší pápež Silverius 536 – 537. Zachovala sa od neho s ...

                                               

Jakub Baradai

Svätý Jakub Baradai bol sýrsky mních, misionár, biskup v Edesse, prívrženec miafyzitizmu. Jeho prívrženci sa nazývajú jakobiti. Orientálnymi cirkvami je považovaný za svätého a jeho sviatok pripadá na 31. júla/28. novembra. Mal blízko k cisárovne ...

                                               

Jazdkart II.

Jazdkart II. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 439 – 457. Jeho otcom bol král Báhrám V. Gór, synmi neskorší králi Hormizd III., Péróz I. a Valgaš. Jazdkartovo osemnásťročné panovanie vypĺňa takmer nepretržitý sled vnútropo ...

                                               

Jordanes

Jordanes bol východorímsky úradník a historik pravdepodobne gótskeho pôvodu. O jeho živote sa vela nevie. Vo svojom diele hovorí o svojej konverzii, čo možno chápať ako konverziu z najmä germánskeho ariánstva na rímske - chalcedónske kresťanstvo. ...

                                               

Kavád I.

Kavád I. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov, ktorý vládol v rokoch 488 – 496 a 499 – 531. Jeho otcom bol král Péróz I., synom a nástupcom král Husrav I.

                                               

Odoaker

Flavius Odoacer nemecky Odoaker, bol rímsky dôstojník a král Itálie, ktorý tu vládol v rokoch 476 až 493. Pochádzal z germánskeho kmeňa Skírov. V roku 476 sa stal prvým nerímskym panovníkom.

                                               

Péróz I.

Péróz I. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 459 – 484. Jeho otcom bol král Jazdkart II., matkou královná Dénak. Péróz mal bratov Hormizda a Valgaša, z ktorých prvý bol jeho predchodcom a druhý nástupcom na tróne.

                                               

Pseudo-Dionýzios Areopagita

Pseudo-Dionýzios Areopagita bol kresťanský novoplatonik pravdepodobne sýrskeho pôvodu, ktorý sa usiloval spojiť kresťanstvo s pohanskou filozofiou.

                                               

Roman Sladkopevec

Svätý Roman Sladkopevec bol byzantský klerik a hymnograf zo Sýrie. Podla niektorých názorov mal možno židovský pôvod. Je považovaný za najvýznamnejšieho byzantského básnika a býva označovaný aj ako kresťanský Pindaros. Je mu pripisovaný hymnus Ak ...

                                               

Silverius

Silverius, bol 58. pápež katolíckej cirkvi a taliansky svätec. Pápežský úrad zastával v dobe od 1. júna 536 do 11. novembra 537. Jeho otcom bol pápež Hormizdas 514–523. Silverius bol neochvejný zástanca pravoveria v porovnaní s kacírstvom byzants ...

                                               

Simplicius

Simplicius bol 47. pápež. Jeho meno sa dá preložiť ako "Prostý". Katolícka cirkev slávi jeho sviatok 10. marca. Pápežský úrad zastával od 3. marca 468 do svojej smrti. Po smri Hilária, bol na štvrtý deň zvolený 3. marca 468, Simplicius z Tivoli, ...

                                               

Teodorich II.

Teodorich II. sa stal vizigótskym králom roku 453, keď dal zavraždiť svojho bratra Torismunda. Za jeho vlády bol uzavretý foedus s Rímskou ríšou, ktorá Vizigótom prenechala roku 462 Septimániu. Teodorich zomrel v roku 466 a po ňom na trón nastúpi ...

                                               

Teodorich Velký

Teodorich pochádzal z gótskeho rodu Amalovcov, ktorého príslušníci patrili ku skupinám Ostrogótov, ktorí sídlili v Hunmi ovládanej Panónii. V mladosti sa dostal ako rukojemník do Konštantínopola, kde získal značné vzdelanie a spoznával politické ...

                                               

Thrasamund

Thrasamund bol král Vandalov a Alanov v rokoch 496-523 v severnej Afrike. V roku 496 nastúpil na trón Gunthamundov mladší brat Thrasamund. Vládol 27 rokov a okrem Geisericha, dlhšie ako jeho predchodcovia. Podla súdobých opisov bol človekom teles ...

                                               

Timotheos z Gazy

Timotheos z Gazy bol byzantský grammatikos, básnik a amatérsky zoológ pôsobiaci približne v rokoch 491 – 518. Bol študentom egyptského filozofa Hórapollóna a reflektoval učenie gazskej školy. Napísal báseň v štyroch knihách, ktorá pojednávala o z ...

                                               

Torismund

Torismund sa stal vizigótskym králom po smrti svojho otca Teodoricha I., ktorý padol v bitke na Katalaunských poliach v roku 451. V roku 453 ho dal zavraždiť je brat a nástupca Teodorich II.

                                               

Tribonianus

Tribonianus alebo Tribonián bol byzantský právnik, predseda komisie zodpovednej za zostavenie justiniánskych Digest. Od roku 529 bol aj kvestorom. Napriek tomu, že bol vyznaním pohan, prispôsobil antické rímske právo do podoby zlučitelnej s kresť ...

                                               

Valgaš

Valgaš bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 484 – 488. Jeho otcom bol král Jazdkart II., bratia králi Hormizd III. a Péróz I. Valgaš preberal vládu v krajine za mimoriadne nepriaznivých podmienok, spôsobených porážkou krála P ...

                                               

Zénón (Byzantská ríša)

Zénón bol byzantský cisár od 9. februára 474 do 9. apríla 491. Pre jeho vládu boli charakteristické ludové povstania a boje medzi cirkevnými frakciami, ale v zahraničnej politike bol celkom úspešný. V čase jeho vlády síce zaniklo západorímske cis ...

                                               

Zósimos (historik)

Zósimos alebo Zosimos, bol byzantský historik a právnik žijúci v dobe cisára Anastázia I. Jeho najznámejším dielom je šesťdielna práca Nea historia popisujúca dejiny Rímskeho cisárstva. O Zósimovi samotnom príliš správ nemáme, podla patriarchu Fó ...

                                               

Báhrám Čóvén

Báhrám Čóvén bol významný perzský vojvodca a dvoran, ktorému sa na krátku dobu podarilo získať vládu v Perzskej ríši. Svoje priezvisko Čóvén pravdepodobne získal pre svoju vysokú chudú postavu, odlišnú od výzoru väčšiny obyvatelov Iránu a Mezopot ...

                                               

Bonifác III.

Bonifác III. bol pápežom od 19. februára do 12. novembra 607. Narodil sa v Ríme. Mal grécky pôvod, o čom svedčí aj rodné meno jeho otca Jána Katandiokesa. Ako diakon bol v službách Gregora Velkého, ktorého zastupoval v dôležitých diplomatických z ...

                                               

Deusdedit

Deusdedit alebo Adeodat I. bol pápežom od 19. októbra alebo 13. novembra 615 až do svojej smrti. Bol talianskeho pôvodu.

                                               

Fókas

Fókas alebo Fokas bol byzantským cisárom v rokoch 602 až 610. Bol to uzurpátor, ktorý podla prameňov zaviedol aj na vtedajšie pomery skutočnú vládu teroru.

                                               

Henáná z Adiabény

Henáná z Adiabény alebo len Henáná bol sýrsky teológ a spisovatel, vedúci predstavitel teologickej školy v Nisibis v druhej polovici 6. storočia. Jeho konfesia je ťažko opísatelná. Vyrastal síce v oblastiach, kde mal silný vplyv nestorianizmus, n ...

                                               

Honorius I.

Honorius I. bol 70. pápež. Pápežský úrad zastával od 27. októbra 625 do svojej smrti. Tretí carihradský koncil 7. november 680 - 28. február 681 ho odsúdil ako kacíra. Jeho kacírstvo je argumentom odporcov dogmy o pápežskej neomylnosti. Podla nic ...

                                               

Hormizd IV.

Hormizd IV. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 579 – 590. Jeho otcom bol král Husrav I., jeden z najvýznamnejších reformátorov v perzských dejinách, matkou turecká princezná Kákin, Chákánova dcéra. Hormizd bol panovníkom, k ...

                                               

Husrav I.

Husrav I. alebo Chusrau I. alebo Chosrau I. bol perzský velkokrál z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 531 – 579. Bol tretím synom krála Kaváda I. a od dvadsiatych rokov 6. storočia predurčeným dedičom trónu. Roky jeho panovania boli vyplnené vojn ...

                                               

Ióannes Klimax

Svätý Ióannes Klimax, ďalšie mená pozri nižšie; * pred/okolo 579 – okolo † 649/650/po 654; podla iných prameňov * 525 – † 600/606/616 ; * 2. polovica 6. stor. – † 670/680) bol byzantský mních, mystik a cirkevný spisovatel, grécky cirkevný otec, a ...

                                               

Ján III. (konštantínopolský patriarcha)

Ján III. Scholastikos bol konštantínopolský patriarcha v rokoch 565 – 577. Prívlastok scholastikos získal preto, že bol pôvodne právnikom. Známa je jeho cirkevnoprávna zbierka Synagóge kanonón, ktorá neskôr poslúžila ako podklad pre starosloviens ...

                                               

Justín II.

Justín II. ustinos II., zriedkavejšie: Justinius II., Iustinius II. ; * 520 – † 5. október 578) bol byzantský cisár od 14. novembra 565 až do smrti.

                                               

Maurikios I.

Maurikios I. bol v rokoch 582 až 602 cisárom byzantskej ríše a jedným z najdôležitejších ranobyzantských panovníkov vôbec. Jeho vláda sa vyznačovala predovšetkým obrannými bojmi na hraniciach. Flavius Mauricius Tiberius pochádzal z Arabissu v Kap ...

                                               

Pelagius II.

Pelagius II. bol 63. pápež. Pápežský úrad zastával od 26. novembra 579 do svojej smrti. Bol zrejme gótskeho pôvodu. K najpálčivejším problémom jeho pontifikátu patrilo vyrovnanie sa s Longobardmi, ktorí ohrozovali Rím, a epidémiou moru, ktorému a ...

                                               

Pipin I.

Pipin I. Starší bol austrázijský majordóm. Významným spôsobom sa zaslúžil o vládu Chlothara II. S biskupom Arnulfom z Metz sa totiž postavil proti franskej královnej Brunichilde. Chlothar II. ju neskôr dal zajať a v roku 613 usmrtiť. Po smrti Chl ...

                                               

Tiberios II. (Byzantská ríša, 6. storočie)

Tiberios II., Tiberios I., Tiberius I., Tiberius Constantinus ; † 13. august 582) bol byzantským cisárom v rokoch 578 až 582. Tiberios bol priatelom cisára Justinia II., počas ktorého vlády ho vymenovali do hodnosti comes Excubitorum a v roku 565 ...

                                               

Abd al-Malik ibn Marwán

Abd al-Malik ibn Marwán alebo Abdalmalik ibn Marwán bol arabský kalif z dynastie Umajjovcov. Vládol od roku 685, pričom za jeho vlády došlo k zásadnému posilneniu kalifátu. Definitívne ovládol severnú Afriku, zaviedol arabčinu ako úradný jazyk, z ...

                                               

Artabasdus

Artabasdus alebo Artabasdos pochádzal z Arménie a v rokoch 742-743 bol proticisárom Byzantskej ríše. Ako stratég themy Armeniakon dopomohol v roku 717 Levovi III. dosiahnúť cisársku hodnosť, za čo získal ruku jeho dcéry Anny. Taktiež mu bol udele ...

                                               

Constans II.

Constans II. alebo Konstans II., zvaný Pógónatos bol byzantský cisár, ktorý vládol v rokoch 641 – † 668. Jeho otcom bol cisár Konštantín III., starým otcom zakladatel herakleiovskej dynastie Hérakleios. Konstans, počas ktorého vlády bol dovŕšený ...

                                               

Héraklónas

Héraklónas onas, Kónstantinos Hérakleios, Constantinus Heraclius ; * 626 – † 641) bol byzantský cisár, ktorý vládol od februára do septembra roku 641. Jeho otcom bol cisár Hérakleios, matkou Martina, druhá Herakleiova manželka. Jeho nevlastným br ...

                                               

Izák Sýrsky

Izák Sýrsky bol sýrsky mních, askéta a mystik. Jeden z velkých asketických a mystických autorov Cirkvi Východu. Jeho diela tvoria významnú časť asketickej literatúry kresťanského Východu.

                                               

Ján VII. (pápež)

Ján VII. bol 86. pápežom katolíckej cirkvi. Jeho pontifikát trval od 1. marca 705 až do jeho smrti 18. októbra 707. Podobne ako jeho predchodca, aj on bol Grék.

                                               

Konštantín III. (Byzantská ríša)

Konštantín III., pôvodným menom Hérakleios Konštantín, bol byzantský cisár, ktorý vládol od februára do mája roku 641. Jeho otcom bol cisár Hérakleios, matkou prvá Hérakleiova manželka Eudokia, Rogova dcéra. Konštantín mal mladšieho brata Heraklo ...

                                               

Konštantín IV. (Byzantská ríša)

Konštantín IV. bol byzantský cisár, ktorý vládol v rokoch 668 až 685. Svojej ríši vrátil vnútornú a vonkajšiu stabilitu. Konštantína vymenovali za spoluvladára cisára Konstanta II. už roku 654. Po jeho zavraždení sa sám stal cisárom. Najväčším ne ...

                                               

Lev II. (pápež)

Lev II. bol 80. pápež a svätec. Pápežský úrad zastával od 17. augusta 682 do svojej smrti. Jeho volba za pápeža bola potvrdená byzantským cisárom Konštantínom IV. až potom, čo Lev II. odsúhlasil závery Tretieho carihradského koncilu. Akceptoval o ...

                                               

Lev III. (Byzantská ríša)

Lev III. Sýrsky bol jedným z najvýznamnejších byzantských cisárov, ktorí kedy na Bospore panovali. Počas svojej vlády začal boj proti uctievaniu obrazov. Sýrska dynastia, ktorú založil, zotrvala na byzantskom tróne až do roku 797.

                                               

Samo (panovník)

Samo bol pôvodne kupec z Franskej ríše, ktorý sa v roku 623 stal vodcom kmeňového zväzu Slovanov existujúceho v 7. storočí a označovaného ako Samova ríša. O jeho živote a osobnosti je len velmi málo dokladov, niekolko stručných zmienok obsahuje F ...

                                               

Sergius I.

Svätý Sergius I. bol pápežom od 15. decembra 687 až do svojej smrti. Bol zo sýrskej rodiny z Antiochie, ale narodil sa v Palerme na Sicílii. Do Ríma prišiel počas pontifikátu Adeodata II. V tom čase bol vysvätený na kňaza a Lev II. ho menoval kar ...

                                               

Songcän Gampo

Songcän Gampo bol významný panovník Tibetu. Je známy predovšetkým ako "prvý tibetský budhistický král". Narodil sa pravdepodobne rok pred nástupom čínskej dynastie Tchang, čo by vychádzalo na rok 617. Vládu nad Tibetom prevzal v roku 630 po svojo ...

                                               

Tervel

Chronológia jeho vládnutia je nejasná, po prvýkrát sa spomína v byzantských zdrojoch z roku 704, kedy sa na neho obrátil zosadený cisár Justinián II. so žiadosťou o pomoc. V roku 705 Tervelova armáda o sile 15 000 jazdcov pomohla Justiniánovi II. ...

                                               

Theodora (manželka Justiniána II)

Theodora alebo Teodora bola byzantská cisárovná, druhá manželka cisára Justiniána II. Bola sestrou chazarského chána Ibuzira. Za Justiniána II. sa vydala v roku 703 počas jeho exilu na Kryme. Jej pôvodné meno bolo iné, meno Theodora prijala až po ...