Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 670
                                               

Ján I. (Polsko)

Ján I. Albrecht bol syn Kazimíra Jagelovského a jeho manželky Alžbety Habsburskej, 1492-1501 král polský, 1491-1498 knieža Glogovské.

                                               

Viktor Kaplan

I keď sa Kaplan narodil v robotníckej rodine Kaplanov otec pracoval na železnici, navštevoval Technickú univerzitu vo Viedni. Vyštudoval inžinierstvo so špecializáciou na naftové motory a medzi rokmi 1900 a 1901 bol povolaný na vojenskú službu do ...

                                               

Adolf Kašpar

Adolf Kašpar bol český maliar a ilustrátor. Na svoje výtvarné nadanie upozornil už počas štúdií na učitelskom ústave v Olomouci, potom pokračovali v štúdiách na akadémii v Prahe. Známe sú jeho ilustrácie k Babičke od Boženy Němcovej, Jiráskovej F ...

                                               

Johannes Kepler

Johannes Kepler bol nemecký astronóm, fyzik, optik a matematik, objavitel troch základných zákonov pohybu nebeských telies.

                                               

Karel Kramář

Karel Kramář vyštudoval právo na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po dokončení štúdií sa pripravoval na kariéru vysokoškolského pedagóga. Študoval vývoj rakúskeho štátneho práva vo Viedni, národné hospodárstvo v Berlíne a politické ...

                                               

Júlia Májeková

Júlia Májeková bola prvou prekladatelkou diel z holandskej a flámskej literatúry do slovenčiny, redaktorkou vo vydavatelstve Tatran a Lúč.

                                               

Albert Mockel

Albert Mockel bol belgický symbolistický básnik a kritik píšuci po francúzsky. Bol zakladatelom belgického literárneho časopisu La Wallonie. V roku 1889 sa usadil v Paríži, kde bol členom tzv. Mallarmého skupiny, skupiny intelektuálov zhromaždene ...

                                               

Laco Novomeský

Laco Novomeský bol slovenský komunistický politik, lavicový intelektuál. Bol členom redakcie časopisu DAV, v ktorom pôsobil od jeho počiatkov ako básnik, redaktor, novinár, publicista. Písal aj pod pseudonymami: A. Krištof, Andrej Ogrod, Pavel Ha ...

                                               

Louis Pasteur

Louis Pasteur bol francúzsky chemik, biológ a lekár. Zakladatel mikrobiológie, lekárskej imunológie a stereochémie.

                                               

Ilja Paulíny-Tóth

Ilja Paulíny-Tóth bol slovenský verejný činitel, vysokoškolský pedagóg a lekár; vnuk Viliama Pauliny-Tótha; syn Žigmunda Pauliny-Tótha a Margity Pauliny-Tóthovej; manžel Heleny Petzovej.

                                               

Dale Russell

Študoval na University of Oregon 1958, University of California v Berkeley magister 1960 a v roku 1964 promoval na Columbia University z geológie. Ako doktorand bol v rokoch 1964/1965 na Yale University. Od roku 1965 bol kurátorom pre paleontológ ...

                                               

Pavel Michajlovič Tretiakov

Pavel Michajlovič Tretiakov bol ruský podnikatel, mecenáš, zberatel umeleckých diel, zakladatel a prvý riaditel Tretiakovskej galérie.

                                               

Robert Whittaker

Robert Harding Whittaker bol americký ekológ. Zaslúžil sa o rozvoj gradientovej analýzy, metódy používanej v rastlinnej ekológii. Ako oponent Frederica Clementsa poskytol niektoré dôkazy v rámci určitých ekologických teórií. Konkrétne sa venoval ...

                                               

Mortimer Adler

Mortimer Jerome Adler bol americký filozof, pedagóg a spisovatel. Bol ovplyvnený najmä aristotelovskou a tomistickou filozofiou. Pracoval okrem iného pre Columbijskú univerzitu, Chicagskú univerzitu a Encyclopædiu Britannicu. Bol zakladatelom a p ...

                                               

Oliver Bašovský

Po maturite na gymnáziu v Piešťanoch študoval na geologicko-geografickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte UK pedagogický smer biológia-geológia-zemepis 1950-1954. Po skončení štúdia pracoval ako štátny úradník na Povereníctve školstva. V roku 19 ...

                                               

Leopold Baumhorn

Leopold Baumhorn alebo Lipót Baumhorn bol maďarský architekt známy hlavne ako projektant monumentálnych secesných synagóg v Rakúsko-Uhorsku. Vzdelanie ukončil na viedenskej umeleckej univerzite. V Maďarsku vystaval 20 synagóg. Jeho prvou stavbou ...

                                               

Rudolf Beran

Rudolf Beran bol český politik, predseda vlády 2. česko-slovenskej republiky, predseda vlády Protektorátu Čechy a Morava.

                                               

Štefan Cisko

Štefan Cisko bol slovenský učitel, miestny historik Spišského Podhradia, Spišského hradu, Dreveníka a jeho okolia, zakladatel a správca múzea v Spišskom Podhradí.

                                               

Emil Pavol Dilnberger

Narodil sa v rodine Karola Dilnbergera a jeho manželky Zuzany rodenej Kochovej. Študoval na gymnáziu v B. Bystrici a B. Štiavnici, medicínu na univerzite vo Viedni, 1858 MUDr. Nemocničný a vojenský lekár vo Viedni, 1861 mestský, 1868 hlavný župný ...

                                               

Arthur Stanley Eddington

Sir Arthur Stanley Eddington bol anglický astronóm. Od roku 1914 bol riaditelom astronomického observatória v Cambridge. Jeho práce zasahujú do oblasti teoretickej astrofyziky, známy je najmä teóriou vnútornej stavby hviezd, objavil vzťah hmotnos ...

                                               

Ivan Györffy

Narodil sa v Mociu v Klužskej župe. Štúdium na gymnáziu ukončil v Kluži. Po zložení učitelských skúšok získal diplom od cisársko-královského miestodržitela v Sibiu maď. Nagyszeben. Po troch rokoch ho pozvali do Alba Iulie maď. Gyulafehérvár za zb ...

                                               

Elvira de Hidalgo

Elvira de Hidalgo bola španielska koloratúrna sopranistka a pedagogička. Jej najznámejšou žiačkou je Maria Callasová.

                                               

Asen Chalačev

Asen Iliev Chalačev bol bulharský politik, od roku 1908 člen Bulharskej komunistickej strany. Vyštudoval Aprílové gymnázium v meste Gabrovo a právo na univerzite v Ženeve.

                                               

Alex Chilton

William Alexander "Alex" Chilton bol americký gitarista a skladatel, známy ako frontman skupiny The Box Tops.

                                               

Ján Baltazár Jesenský-Gašparé

Ján Baltazár Jesenský – Gašparé bol slovenský šlachtic, notár, právnik, politik, cirkevný činitel, spoluzakladatel Slovenskej národnej strany, spoluzakladatel Mestskej sporitelne a Tatra banky v Martine.

                                               

Jenő Kalmár

Ukončil vojenskú akadémiu a stal sa inžinierom. Po určitú dobu žil a pôsobil v Berlíne. Bol predsedom Berlínskeho združenia Maďarov, neskôr, od roku 1899 bol zamestnancom spoločnosti Gesellschaft für Südkamerun Spoločnosť Južného Kamerunu. Vďaka ...

                                               

Georg Klaus

Georg Klaus bol nemecký filozof, šachista a šachový funkcionár. Zaoberal sa filozofickými otázkami prírodných vied, pokúšal sa kybernetiku, teóriu informácie a semiotiku zužitkovať pre všeobecnú metodológiu vied a dokázať, že tieto poznatky sú v ...

                                               

Ivan Stepanovič Konev

Ivan Stepanovič Konev, rus. Ива́н Степа́нович Ко́нев bol významný sovietsky generál ruského pôvodu počas druhej svetovej vojny. Od roku 1944 maršal Sovietskeho zväzu, dvojnásobný Hrdina Sovietskeho zväzu.

                                               

Liou Siao-po

Liou Siao-po bol čínsky literárny kritik, historik, aktivista za ludské práva a politický väzeň. Od roku 2003 pôsobil ako predseda nezávislého čínskeho PEN klubu. 8. decembra 2008 ho zadržali za spoluautorstvo Charty 08. Formálne ho čínske úrady ...

                                               

Augustín Lubrich

V roku 1837 – 1842 študoval na gymnáziu v Rožňave, 1843 – 1945 teológiu v biskupskom seminári v Rožňave a v ústrednom seminári v Pešti. Roku 1848 získal učitelský diplom, roku 1870 univ.prof. V roku 1861 – 1862 profesor gymnázia v Banskej Bystric ...

                                               

Rudolf Mock

Študoval na gymnáziu v Bratislave, ktoré ukončil maturitou v roku 1961. Následne pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Už ako univerzitný študent bol členom československého horolezeckého reprezentačného družstva. ...

                                               

Kary Mullis

Kary Banks Mullis bol americký chemik a podnikatel. Vroku 1993 dostal Nobelovu cenu za chémiu spoločne s Michaelom Smithom za príspevky k rozvoju metód v chémii DNA, pričom on konkrétne za vynájdenie metódy polymerázovej reťazovej reakcie PCR. Je ...

                                               

John von Neumann

John von Neumann bol maďarský matematik židovského pôvodu, ktorý značnou mierou prispel k vedným odborom ako sú kvantová fyzika, funkcionálna analýza, teória množín, ekonomika, informatika, numerická analýza, hydrodynamika, štatistika a mnoho ďal ...

                                               

Peter Michael Neumann

Peter Michael Neumann bol britský matematik, syn významných matematikov Bernharda Neumanna a Hanny Neumannovej. Zaoberal sa predovšetkým teóriou grúp, známy je tiež vďaka vyriešeniu Alhazenovho problému. Po získaní titulu Bachelor of Arts na Quee ...

                                               

Jan Petránek (novinár)

Jan Petránek bol český novinár, komentátor, literát a disident. Pred pražskou jarou 1968 pôsobil v Česko-slovenskom rozhlase. Pre svoje proreformné vystupovanie v rokoch 1968 a 1969 však bol nútený za normalizácie manuálne pracovať. Stal sa signa ...

                                               

Pavol Poničan

Navštevoval ludovú školu v Očovej, študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Banskej Štiavnici na právnickej fakulte v Budepešti. Pracovník notárskeho úradu v Očovej, úradník, podnotár, 1920 vedúci administratívy župného úradu v Banskej Bystric ...

                                               

Viera Strážnická

prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc., rod. Šujanová bola slovenská právnička, vysokoškolská pedagogička a sudkyňa. Bola sudkyňou Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Európskeho súdu pre ludské práva. Patrila medzi významných ...

                                               

Ján Šikura

Po štúdiu na gymnáziu v Banskej Bystrici získal titul doktor filozofie na Karlovej univerzite v Prahe. Učil na gymnáziách v Žiline a v Martine od 1925, kde bol zároveň kustódom numizmatického oddelenia Slovenského národného múzea. Venoval sa výsk ...

                                               

Vladimir Jevgrafovič Tatlin

Narodil sa na Ukrajine, ako syn železničného inžiniera a poetky. Začal pracovať ako námorník, čo znamenalo, že trávil vela času v zahraničí. Študoval na Moskovskej škole umenia sochárstvo a architektúru na škole v Penze. Svoje umelecké schopnosti ...

                                               

Woodrow Wilson

Narodil sa vo Virgínii v rodine popredného presbyteriánskeho pastora, ktorý sa angažoval v občianskej vojne na strane Konfederácie. V rodine panovala prísna disciplína. Tú, rovnako ako pevnú náboženskú vieru, si Wilson odniesol i do ďalšieho živo ...

                                               

Gilbert Adair

Gilbert Adair bol britský filmový kritik, spisovatel, novinár a prekladatel. Istý čas žil v Paríži 1968-1980, neskôr v Londýne.

                                               

Alžbeta I. (Rusko)

Alžbeta sa narodila v Moskve v roku významného víťazstva ruských vojsk pri Poltave ako druhé dieťa ruského cára Petra I. a jeho druhej manželky Kataríny. Kým nezomrel jej otec a čoskoro po ňom matka, žila Alžbeta veselo pri dvore, bavila sa vychá ...

                                               

Jozef Bakala

Narodil sa ako jedno z 11 detí v rodine rolníka Mateja Bakalu 1871 – 1957 a Jolany, rod. Jelenčíkovej 1872 – 1929. Študoval na gymnáziach v Trstenej, Levoči a v Rožňave, kde v roku 1928 zmaturoval. Následne absolvoval štúdium práva na Karlovej un ...

                                               

Jakub Buchholtz

Jakub Buchholtz alebo Jakob Buchholtz bol ihlársky majster v Kežmarku, samouk - mineralóg, hladač pokladov, zberatel prírodných zvláštností vo Vysokých Tatrách. Je syn Juraja Buchholtza a jeho manželky Zuzany. Zhotovil prvú známu plastickú mapu V ...

                                               

André Claveau

André Claveau bol francúzsky spevák, šansoniér a herec. V roku 1958 vyhral s piesňou "Dors, mon amour" prestížnu hudobnú súťaž Eurovision Song Contest.

                                               

Peter Dzúrik

Peter Dzúrik bol slovenský futbalista, 45-násobný reprezentant. So svojou aktívnou kariérou skončil v júli 2005. Od roku 2008 do januára 2010 bol športovým riaditelom klubu Dukla Banská Bystrica. Odchovanec košického futbalu v roku 1993 utrpel dv ...

                                               

Ján Galbavý

Ján Galbavý bol katolícky kňaz, ktorý pôsobil v Jablonovom na slovenskom Záhorí. Bol pedagógom, historikom, biblistom a autorom viacerých učebníc. Podla spomienkovej prózy Viliama Paulinyho-Tótha "Tri dni zo Štúrovho života", ktorá bola uverejnen ...

                                               

Kálmán Janics

Kálmán Janics bol maďarský lekár a jeden z najznámejších obhajcov práv príslušníkov maďarskej menšiny, pôsobil v Královej nad Váhom. V roku 1979 vo Švajčiarsku vydal svedectvo "Roky bez domoviny" venované perzekúcii maďarského obyvatelstva na Slo ...

                                               

Andrew Johnson

Andrew Johnson bol 16. viceprezident a 17. prezident Spojených štátov. Ujal sa funkcie prezidenta po atentáte na prezidenta Abrahama Lincolna.

                                               

Mary Tyler Mooreová

Mary Tyler Moore bola americká herečka. Od roku 1970 do roku 1977 účinkovala vo vlastnom seriály s názvom Mary Tyler Moore.