Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 662
                                               

René Baillaud

René Baillaud bol francúzsky astronóm. Bol synom astronóma Benjamina Baillauda a bratom Julesa Baillauda. Pracoval v observatóriu v Nice 1910 – 1924 a Marseille 1924 – 1930. V rokoch 1925 až 1930 bol profesorom na École d’Ingénieurs de Marseille ...

                                               

Karol Beniač (1888)

Jeho otec bol Karol Beniač 1856 – 1942 a matka Kornélia Jana, rod. Resenauerová. Základnú školu navštevoval a 1899 – 1903 študoval na nižšom evanjelickom gymnáziu, neskôr na obchodnej škole v Banskej Bystrici. Od 1919 vlastník a 1919 – 1944 riadi ...

                                               

Michal Bosák

Navštevoval základnú školu v Radome. Potom pracoval u rodičov. Roku 1886 odišiel do USA. Najskôr pracoval ako baník v Hazletone. Od roku 1890 pracoval ako rozvážač piva vo Freedlande. Roku 1893 sa usadil v Olyphante, kde si otvoril vlastnú krčmu, ...

                                               

Michael Clarke Duncan

Michael Clarke Duncan bol americký herec, známy predovšetkým ako predstavitel Johna Kofiho vo filmovej väzenskej dráme Zelená míla. Za stvárnenie tejto postavy získal niekolko ocenení ako aj nomináciu Academy Awards za najlepší mužský herecký výk ...

                                               

Pavel Fiťma

V roku 1925 – 1929 študoval na Učitelskom ústave v Lučenci a v Košiciach. V roku 1929 – 1944 učitel v Braväcove. Zúčastnil sa SNP ako poručík v zálohe. Padol v boji pri Telgárte.

                                               

César Franck

Študoval na konzervatóriu vo svojom rodisku a už vtedy získaval ceny. V roku 1835 sa s rodičmi presťahoval do Paríža a stal sa súkromným žiakom A. Rejchu. Po vstupe na konzervatórium 1837 získaval ceny aj tu. S výnimkou prechodného pobytu v Belgi ...

                                               

Štefan Frank

Študoval na Učitelskom ústave v Lučenci, od roku 1951 na Ústrednej politickej škole KSČ v Prahe. Pôsobil ako učitel na ludových školách na viacerých miestach Slovenska. Neskôr pracovník štátnej správy; predseda ONV v Šafárikove; v roku 1950 – 195 ...

                                               

Marek Grechuta

Marek Michał Grechuta bol polský spevák, hudobný skladatel a textár. Hudba Mareka Grechutu sa dá, vzhladom na istú svojráznosť, len ťažko zaradiť. Najčastejšie sa označuje ako jemná forma progresívneho rocku so silnými vplyvmi jazzrocku najmä v r ...

                                               

Jozef Vojtech Kasanický

Jozef Vojtech Kasanický bol slovenský výtvarník, podnikatel a niekolkonásobný kandidát na prezidenta SR. Kasanický bol známy svojimi podnikatelskými aktivitami, plastickými operáciami a velkolepými plánmi na oživenie slovenskej ekonomiky. Vo febr ...

                                               

Rita Klímová

Klímová sa narodila v Rumunsku u rodičov svojej matky Hany Budínovej rodenej Kaufmann. Jej otcom bol Stanislav Budín, prominentný komunistický spisovatel židovského pôvodu. Budín bol vtedy zamestnancom propagačného oddelenia ÚV KSČ 1930-1933, nes ...

                                               

Stanislav Kmeť (osvetový pracovník)

V roku 1934-1937 študoval na Štátnom učitelskom ústave v Banskej Štiavnici. Pôsobil ako osvetový inšpektor v Modrom Kameni 1946-1950 na Krajskom národnom výbore v Banskej Bystrici ako vedúci oddelenia kultúry 1951-1960. Spoluzaložil Krajské bábko ...

                                               

Július Lenko

Narodil sa 10. decembra v Hybiach a vzdelanie získaval v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave, kde študoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1939 pôsobil ako stredoškolský ...

                                               

Adolf Loos

Adolf Loos bol rakúsky architekt, teoretik architektúry, propagátor moderného nedekoratívneho tvaru. Predznamenal pred vojnou funkcionalizmus.

                                               

Ján Luprich

Vyučil sa za murára v Budapešti. Ako stavebný robotník pracoval od roku 1919 na rôznych miestach Slovenska, okrem iných i v Banskej Bystrici. Zakladajúci člen KSČ a odborov. Člen a spoluzakladatel ilegálnych komunistických a protifašistických org ...

                                               

Dušan Makovický

Pochádzal zo zámožnej rodiny. Sestra Ľudmila, mala syna Igora Beniača - slovenského politika a signatára Martinskej deklarácie. Vzdelanie získaval v Ružomberku, v Nagykőrösi a Šoprone. Medicínu začal študovať na lekárskej fakulte v Prahe, kam pri ...

                                               

Ivan Náter

Narodil sa v Moštenici. Na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity študoval v rokoch 1945– 1949. Už počas štúdia pracoval ako demonštrátor a pomocná vedecká sila s povinnosťami asistenta. V júli 1949 nastúpil ako výpomocný asistent na Ústav ...

                                               

Antonín Novotný

Od roku 1921 bol členom KSČ, v 20. rokoch funkcionár komunistického telovýchovného hnutia. V rokoch 1937 – 38 bol krajským tajomníkom KSČ v Hodoníne. V rokoch 1941 – 45 bol väznený v koncentračnom tábore Mauthausen. V rokoch 1945 – 51 vedúci tajo ...

                                               

Maurits Post

Maurits Post bol holandský barokový architekt. Maurits Post pracoval ako architekt pre Viliama III. Oranžského od roku 1672 až do roku 1677, keď vo velmi mladom veku zomrel. Najznámejšími budovami, na ktorých pracoval, sú Slot Amerongen, královsk ...

                                               

František Ladislav Rieger

František Ladislav Rieger bol český politik, publicista a národohospodár, povolaním právnik; zať, politický spolupracovník a pokračovatel F. Palackého. Od začiatku 40. rokov 19. storočia organizátor českého národného života v Prahe; v revolučnom ...

                                               

Milan Rúfus

Narodil sa v rodine murára a vzdelanie získaval v ludovej škole v rodisku, na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1948 úspešne zmaturoval a v rokoch 1948 – 1952 študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v ...

                                               

Nelly Sachsová

Nelly Sachsová, vlastným menom Leonie Sachsová bola nemecká prozaička, poetka a prekladatelka židovského pôvodu.

                                               

Ladislav Snopek

Najznámejšia pamätníková tvorba: Pamätník francúzskym partizánom – pamätník stojí na vŕšku Zvonica okolie Strečna. Socha Samuela Jurkoviča pred sídlom COOP Jednota Slovensko na Bajkalskej 25 v Bratislave, 1987 Pomník Dušana Jurkoviča – na Nábreží ...

                                               

Štefan Šáro

Prof. RNDr. Štefan Šáro, DrSc. bol slovenský jadrový fyzik a vedúci oddelenia jadrovej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Podielal sa na objave chemických prvkov darmštátium, röntgénium a kopern ...

                                               

Ján Šefc

Ján Šefc bol slovenský šachový majster, autor množstva učebníc a príručiek o šachu. Za víťazstvo v hlavnom turnaji v Banskej Bystrici v roku 1944 získal titul majstra šachu. Vyrastal v Košiciach, ale po ich obsadení Maďarskom v r. 1938 sa s rodič ...

                                               

Zuzana Šimkovicová

V roku 1938 – 1939 študovala na gymnáziu vo Zvolene, 1939 – 1943 na Učitelskej akadémii v Modre, kde i maturovala. V 1946 – 1948 absolvovala prípravku pre meštianske školy v Banskej Bystrici, Prírodovedeckú fakultu UK vyštudovala dialkovo v roku ...

                                               

Josef Škoda

Josef Škoda bol rakúsky lekár českého pôvodu. Jeden zo zakladatelov mladšej viedenskej lekárskej školy, spolupracovník K. Rokitanského, priekopník fyzikálneho vyšetrovania a jeho konfrotnácie s pitevným nálezom.

                                               

Leonid Alexandrovič Vesnin

Po absolvovaní strednej školy v Moskve, študoval Vesnin na Akadémii výtvarných umení v Petrohrade /1900 – 1909/. Od roku 1922 bol podpredsedom Moskovskej architektonickej spoločnosti MAO. V roku 1923 spolu s M. Ginzburgom vydával časopis Architek ...

                                               

Adolf Weinhold

kpt. Adolf Weinhold slovenský dôstojník počas druhej svetovej vojny, organizátor SNP na Hornej Nitre.

                                               

Charles Bachman

Charles William Bachman bol americký informatik a softvérový inžinier. Je známy predovšetkým pre svoju prácu v oblasti databázových systémov, za ktorú v roku 1973 dostal Turingovu cenu. Je autorom databázového systému Integrated Data Store, ktorý ...

                                               

Hector Berlioz

Berlioz sa narodil v roku 1803 v La Côte-Saint-André. Jeho otec bol váženým lekárom v Dauphiné v južnom Francúzsku, ale pre hudobnú kariéru syna nemal porozumenie. Aj matka ho prekliala za jeho neústupnosť. Mladý Hector sa naučil hrať na flaute a ...

                                               

Palo Bielik

Palo Bielik, pseudonymum Ján Bukva bol slovenský herec, filmový režisér a scenárista. Manžel herečky Marty Černickej-Bielikovej. Je zakladatelskou osobnosťou slovenskej kinematografie. Pseudonym Ján Bukva. Po skončení odbornej kovorobnej školy v ...

                                               

Max Born

Max Born bol nemecký fyzik, priekopník modernej teoretickej fyziky, jeden z objavitelov kvantovej mechaniky. Bol členom Královskej spoločnosti v Londýne a nositelom Nobelovej ceny za fyziku spolu s Waltherom Bothe v roku 1954.

                                               

Annie Jump Cannonová

Annie Jump Cannonová bola americká astronómka, ktorá sa zaslúžila o vytvorenie Harvardského klasifikačného systému hviezdnych spektier. Bola hlavnou autorkou 9-zväzkového katalógu spektier 225 300 hviezd. Zostavila aj 2 katalógy premenných hviezd.

                                               

Rodolfo Casamiquela

Rodolfo Magin Casamiquela bol argentínsky paleontológ, archeológ, historik, spisovatel a učitel, známy najmä vďaka nálezu dinosaura rodu Pisanosaurus v roku 1967.

                                               

Ladislav Dérer (lekár)

Prof. MUDr. Ladislav Dérer bol slovenský lekár internista a klinický fyziológ, univerzitný pedagóg a akademik – zakladajúci člen Slovenskej akadémie vied a člen Československej akadémie vied. Založil vlastnú internistickú školu a patrí medzi popr ...

                                               

Eugen Fink

Metaphysik und Tod, 1969 Einleitung in die Philosophie, 1985 Metaphysik und Erziehung im Weltverständnis von Platon und Aristoteles, 1970 Traktat ber die Gewalt des Menschen, 1974 Sein-Wahrheit-Welt, 1958 Alles und Nichts, ein Umweg zur Philosop ...

                                               

Krištof Görgei

Príslušník zemianskeho šlachtického rodu z Hrhova a Toporca s predikátom Görgey de Görgő et Toporcz. Roku 1702 vstúpil do jezuitskej rehole, PhDr., ThDr. Prof. filozofie a teológie v Cluji, v Trnave, a v Banskej Bystrici, prefekt seminára v Trnav ...

                                               

Pavol Ježovič

Po absolvovaní domácich škôl študoval na univerzitách v Nemecku. Vychovávatel u Jána Radvanského v Banskej Bystrici – Radvani. Evanjelický farár v Dobroči, v Prietrži a v Sobotišti, nitriansky evanjelický a. v. senior. Autor práce o dovolených a ...

                                               

Jozef Korec

Po ukončení štúdia teológie bol vysvätený za kňaza v Banskej Bystrici 1936. Pôsobil ako stredoškolský profesor náboženstva na obchodnej akadémii a priemyselnej škole v Banskej Bystrici 1941 – 1945. Vysokoškolský profesor morálky a cirkevných dejí ...

                                               

Jaroslav Křivánek

Doc. Jaroslav Křivánek Phd. bol český informatik a počítačový grafik. Pôsobil na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity, na University of Central Florida a Cornell University v Spojených štátoch. Vo svojom výskume sa zaoberal predovše ...

                                               

Fiorello Henry La Guardia

Fiorello Henry La Guardia bol New Yorku za tri funkčné obdobia v rokoch 1934 – 1945. Bol republikán, populárny primátor a silný stúpenec New Deal. La Guardia viedol zotavenie New Yorku po Velkej hospodárskej kríze.

                                               

Lev X.

Narodil sa ako druhý syn Lorenza Mediciho zv. Vznešený. Na kňazskej dráhe postupoval nesmierne rýchlo. Už ako sedemročný bol prijatý do duchovného stavu dostal tonzúru, ako trinásťročný bol vymenovaný za kardinála-diakona. V rokoch 1489 - 1491 št ...

                                               

Jozef Lós

V rokoch 1851-1859 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Študoval na filozofickej fakulte univerzity vo Viedni v rokoch 1859-1862. Učitelskú aprobáciu z klasickej filológie získal v Budapešti. V rokoch 1865-1872 bol profesorom cudzích jazykov ...

                                               

Nadžíb Mahfúd

Nadžíb Mahfúd, arab. نجيب محفوظ, tiež aj Nadžíb Mahfúz bol egyptský spisovatel románov. Zaslúžil sa o modernizáciu arabskej literatúry a v roku 1988 získal Nobelovu cenu za literatúru.

                                               

Jaroslav Marvan

Jaroslav Marvan, bol český herec, člen divadla V. Buriana a Národného divadla v Prahe. Vytvoril viac ako 150 filmových postáv.

                                               

Mikuláš Michelčík

V rokoch 1922 – 1930 študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, 1930 – 1935 na lesníckom odbore VŠZ v Brne. Pôsobil ako lesnícky odborník na viacerých lesných správach Slovenska. Zameriaval sa na rozvoj polovníctva, ochranu prírody. Osobitne sa ...

                                               

Alfred de Musset

1852 Zverejnenie zbierok básní Premières Poésies 1829–1835 a Poésies Nouvelles 1836–1852 1840 Les deux maîtresses, Tristesse, Une soirée perdue 1829 Prvé básne 1850 Poésies nouvelles, Carmosine 1845 Il faut quune porte soit ouverte ou fermée, Mad ...

                                               

Ján Ninčák

Narodil sa v Šmigovci v okrese Humenné. Po absolvovaní gymnázia v Humennom študoval na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave odbor matematika a fyzika. Po štvorročnom pôsobení na gymnáziu v Košiciach nastúpil na Katedru ...

                                               

Georgij Valentinovič Plechanov

Georgij Valentinovič Plechanov bol ruský teoretik a propagátor marxizmu. V rokoch 1880-1917 pôsobil v emigrácii, kde prešiel od národníctva k marxizmu. Plechanov bol jedným zo zakladatelov Sociálnodemokratickej robotníckej strany Ruska, jeden z v ...

                                               

Carlo Ponti

Carlo Ponti bol svetovo preslávený taliansky producent. Od roku 1941 produkoval viac ako 140 filmov, medzi nimi aj Cestu Federica Felliniho, Včera, dnes a zajtra Vittoria De Sicu, Doktora Živaga Davida Leana, alebo Zväčšeninu Michelangela Antonio ...