Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 658
                                               

Lucy Maud Montgomeryová

Narodila sa v Cliftone na Ostrove princa Eduarda v Kanade. Jej rodičia boli Hugh John Montgomery a Clara Woolner Macneill. Keď mala Lucy Maud necelé dva roky, jej matka umrela na tuberkulózu. Lucin otec sa rozhodol, že sa presťahuje na západ Kana ...

                                               

Frico Motoška

Roku 1906-1909 sa vyučil v dielni rezbára čes. pôvodu J Krauseho v Banskej Štiavnici, 1910-1914 študoval na umeleckopriemyselnej škole v Budapešti. Roku 1914 bol prijatý na výtvarnú akadémiu, 1919-1923 na AVU v Prahe. Pre zranenie v 1. svetovej v ...

                                               

Andrea Palladio

Andrea Palladio, bol taliansky neskororenesančný architekt. Patrí nielen k najvýznamnejším stavitelom Benátskej republiky, na území ktorej vytvoril všetky svoje diela, ale tiež medzi najväčších umeleckých velikánov celej talianskej histórie. Bol ...

                                               

Andrej Rojko

Pochádzal zo šlachtického rodu Rojko s predikátom z Brníc Rojkó de Bernicze. Študoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku, na lýceu v Levoči, filozofiu a teológiu v Rožňave. V roku 1848 bol vysvätený za kňaza. Vykonával pastoračnú činnosť na vi ...

                                               

Israel Joshua Singer

Israel Joshua Singer bol židovský spisovatel píšuci jidiš, brat nositela Nobelovej ceny Isaaca Bashevisa Singera. Žil v Kyjeve, Moskve, od roku 1928 vo Varšave. Od roku 1916 prispieval do európskej jidiš tlače, v roku 1921 sa stal dopisovatelom a ...

                                               

Jędrzej Śniadecki

Jędrzej Śniadecki bol polský spisovatel, fyzik, chemik a biológ. Medzi jeho úspechy patrí vytvorenie modernej polskej terminológie na poli chémie.

                                               

Jonathan Swift

Jonathan Swift bol írsky spisovatel, satirik, autor politických a náboženských esejí a pamfletov, a cirkevný hodnostár. Bol členom "Scribblers club", Klubu "perohryzov", ktorého členmi boli prominentní literáti. Písal poéziu, satiru, politické pa ...

                                               

Daniel Škoviera

Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. bol slovenský klasický filológ, vysokoškolský učitel a prekladatel starokresťanskej a humanistickej literatúry.

                                               

Mikuláš Šprinc

Mikuláš Šprinc bol slovenský básnik, prozaik, esejista, redaktor, prekladatel, katolícky kňaz a pedagóg.

                                               

Henry Taube

Vysokoškolské vzdelanie získal na univerzite v Saskatchewane, doktorát získal na Univerzite v Berkeley v Kalifornii. Potom pracoval postupne na Cornell University, University of Chicago a Stanford University. Napísal vyše 600 publikácií vrátane j ...

                                               

Richard Henry Tawney

Richard Henry Tawney bol anglický spisovatel, ekonóm, historik, sociálny kritik a univerzitný profesor, vedúci zástanca kresťanského socializmu.

                                               

John Toland

John Toland bol anglický filozof, predstavitel deizmu a neskôr ateizmu. Popieral nesmrtelnosť duše, posmrtnú odplatu, stvorenie sveta, dokazoval prirodzený pôvod svätých kníh.

                                               

Juraj Tvarožek

Juraj Tvarožek bol slovenský architekt. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských architektov medzivojnového obdobia.

                                               

Mark Twain

Mark Twain, vlastným menom Samuel Langhorne Clemens, bol americký spisovatel, satirik a humorista. Preslávil sa najmä knihami Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberyho Finna. Svojho času patril medzi najpopulárnejšie americké celebr ...

                                               

Jozef Vavro

Ako umelecký rezbár s pátrom Michalom Potockým a s bratom Zozulákom boli poverení pripraviť jezuistkú rezidenciu v Banskej Bystrici na prijatie Teologického inštitútu 1941. Autor veršov v časopise Posol Božského srdca Ježišovho. Politicky prenasl ...

                                               

Pavol Bajan

Študoval teológiu v Banskej Bystrici 1942 – 1946. Pôsobil ako misionár v Juhoafrickej republike. Vypracoval heslo o troch košických mučeníkoch do talianskej katolíckej encyklopédie. Napísal stovky článkov rozmanitých žánrov.

                                               

Vincent Blanár

Vincent Blanár bol slovenský jazykovedec. Najvýznamnejšie sú výsledky jeho výskumu zo všeobecnej, slovanskej a slovenskej onomastiky. Blanár sa zaoberal aj dejinami slovenského jazyka, najmä výskumom slovnej zásoby, bibliografiou slovenskej jazyk ...

                                               

Pablo Escobar

Pablo Escobar bol drogový díler, ktorého kartel na vrchole moci ovládal 80 % pašovaného kokaínu do USA. Často bol nazývaný "král kokaínu". Bol najbohatším kriminálnikom v dejinách, jeho majetok na začiatku 90. rokov mal hodnotu 30 miliárd dolárov ...

                                               

Atila Fodor

Študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici 1851 – 1855. Od 1855 praktikant v Štiavnických Baniach a vo Vyhniach, v Kremnici, v Costini Rumunsko, v železiarni v Tauchene Rakúsko, neskôr hutný majster v Kobyleckej Polane Rusko, ž ...

                                               

Pavol Gábor

Pavol Gábor, bol slovenský operný spevák. Od 1. januára 1960 do 31. decembra 1995 bol členom Slovenského národného divadla v Bratislave. Vynikol najmä ako predstavitel komických a tragikomických rolí. Uplatnil sa aj v operete v rokoch 1967 – 1968 ...

                                               

Ľudovít Galka

Pôvodne typograf. Dramatizátor krátkych prozaických predlôh a upravovatel divadelných hier, dramaturg Čs. rozhlasu v Bratislave 1950-1953. Redaktor denníka Práca v Banskej Bystrici 1954-1961; pracovník Stredoslovenských tlačiarní v Banskej Bystri ...

                                               

Tereza Gašparíková

Tereza Gašparíková bola významná slovenská prekladatelka a tlmočníčka z talianskeho a francúzskeho jazyka. Od roku 1995 spolupracovala s Art Film Festom, pre ktorý spolu s Petrom Hledíkom manažovala zahraničné filmové hviezdy ako Jean-Paul Belmon ...

                                               

Belo Grünwald

Belo Grünwald - Grünwald de Bártfa bol uhorský politik, publicista a župný hodnostár. Jeden z hlavných teoretikov pomaďarčenia Slovákov ako národa.

                                               

Jerzy Hajdukiewicz

Spomienky na horolezecké výstupy a výpravy publikoval v knižkách Himal Cu-Cu-Ra 1961, Dhaulagiri zdobyty 1963 a Góry mojej młodości 1988. Bol autorom vyše 200 článkov o horolezeckej a záchranárskej tematike v polskej, švajčiarskej a nemeckej a ju ...

                                               

Tadeáš Hájek z Hájku

Tadeáš Hájek z Hájku, latinským menom Thaddaeus Hagecius ab Hayek alebo Thaddeus Nemicus bol český astronóm a osobný lekár cisára Rudolfa II. Tadeáš Hájek ako syn Šimona Hájka asi 1485 – 1551 pochádzal zo starej pražskej rodiny. Roku 1554 ho Ferd ...

                                               

Léon Heuzey

Léon Heuzey bol francúzsky archeológ. Viedol vykopávky na Telle spolu s Ernestom de Sarzecom. Od roku 1880 do roku 1900 kopali na Telle vždy od zimy do leta, a čo za tých 10 sezón vyniesli z jeho útrob, patrí medzi najvzácnejšie poklady mezopotám ...

                                               

Antonín Chittussi

Antonín Chittussi bol významný český krajinkár 19. storočia, žiak J. M. Trenkwalda a J. Sweertsa, nástupca Adolfa Kosárka a predchodca Antonína Slavíčka. Narodil sa v česko-talianskej rodine. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, umeleck ...

                                               

Martin Heinrich Klaproth

Martin Heinrich Klaproth bol nemecký chemik. Nezávisle od Williama Gregora objavil oxid titaničitý alebo zeminu vo vzorke rudy, ktorú poznáme dnes pod menom rutil. Objavil aj prvok ktorého oxid izoloval a pomenoval titán po Titanoch, deťoch Nebie ...

                                               

Ján Klempa

Ján Klempa sa narodil ako Joanes Evangelista Josephus Michael Klempa bol slovenský kňaz, historik, národnokultúrny pracovník, folklorista a spisovatel.

                                               

Anna Komnéna

Anna Komnéna bola byzantská princezná, najstaršia dcéra byzantského cisára Alexia I. Komnéna a Ireny Dukainy. Jedna z prvých historičiek na svete a jediná byzantská historička. Je autorkou historického eposu Alexiáda, ktorý pojednáva o vláde jej ...

                                               

Miroslav Kusý

Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. bol slovenský marxistický filozof, politológ a univerzitný profesor, bývalý politik.

                                               

Branislav Lichardus

Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr.h.c. bol slovenský vedec a diplomat, predseda Slovenskej akadémie vied. Bol prvým slovenským velvyslancom v USA a prvým rektorom Vysokej školy manažmentu v Trenčíne od jej vzniku. Bol zakladajúcim členom ...

                                               

Nikolaj Ivanovič Lobačevskij

Nikolaj Ivanovič Lobačevskij bol ruský matematik, spolutvorca neeuklidovskej geometrie: Lobačevského geometria má tie isté axiómy ako euklidovská geometria, okrem axiómy o rovnobežkách. V Lobačevského geometrii sa postuluje, že bodom, ktorý nelež ...

                                               

Ľudovít VI. (Francúzsko)

Ľudovít VI. bol od roku 1108 francúzsky král z dynastie Kapetovcov. Počas svojej vlády upevnil královskú autoritu, vela času trávil v sedle na vojenských výpravách a stal sa fundátorom mnohých kláštorov

                                               

Todor Lukanov

Todor Stančev Lukanov bol bulharský politik, člen Bulharskej komunistickej strany. Od roku 1896 pracuje ako učitel v Plevene, odkial ho však pre svoje komunistické presvedčenie vylúčili. V roku 1900 ukončil štúdium práva na univerzite v Ženeve. P ...

                                               

Pierre Millière

Pierre Millière bol menej známy, ale významný francúzsky entomológ. Bol farmaceut a entomológia bola jeho koníčkom. Väčšinou sa venoval lepidopterológii. V rozmedzí rokov 1859 až 1874 vydal svoju najvýznamnejšiu prácu: Iconographie et description ...

                                               

Ignacy Mościcki

Pochádzal z majetnej rodiny strednej šlachty a študoval chémiu na technickej univerzite vo Viedni a technickej univerzite v Rige. V roku 1912 sa stal členom katedry chémie na univerzite v Ľvove, kde pracoval až do roku 1922. Do roku 1926 napísal ...

                                               

Adolf Müller

Adolf Müller bol česko-nemecký politológ. Pôsobil ako profesor politickej vedy na Vysokej škole sociálnej v Münsteri. V roku 1971 založil a do roku 1991 viedol exilové nakladatelstvo INDEX.

                                               

Miloslav Okál

prof. PhDr. Miloslav Okál, DrSc. bol slovenský klasický filológ a prekladatel antickej humanistickej literatúry.

                                               

Jaco Pastorius

John Francis Pastorius III., známy ako Jaco Pastorius, bol americký basgitarista a hudobný skladatel, ktorý spopularizoval bezpražcovú basgitaru a z basgitary vytvoril rovnocenný melodický nástroj. Okrem sólovej kariéry je známy najmä vďaka svojm ...

                                               

František Xaver Richter

František Xaver Richter bol český barokový hudobný skladatel, huslista, učitel hudby a spevák. Predstavitel tzv. Mannheimskej školy.

                                               

James Armand de Rothschild

James Armand Edmond de Rothschild bol britský liberálny politik a filantrop zo známej bankárskej rodiny Rothschildovcov. Je známy tiež pod menom Jimmy de Rothschild. Bol synom Edmonda Jamesa de Rothschilda z francúzskej vetvy rodiny. Vyštudoval L ...

                                               

Mary D. Salterová Ainsworthová

Mary D. Salterová Ainsworthová bola americká psychologička. Študovala na Univerzite v Toronte, kde v roku 1939 získala titul PhD. v odbore vývinovej psychológie. Zaoberala sa účinkom separácie od matky na osobnostný vývoj dieťaťa a interakciou me ...

                                               

Rex Stout

Rex Todhunter Stout bol americký spisovatel prevažne detektívnych príbehov. Najznámejším je jeho detektív Nero Wolfe, tučný génius s jedinečnými vyšetrovacími metódami. Uviedol ho v románe Zmija, a hneď si získal oblubu čitatelov. Postava Nera Wo ...

                                               

Šingen Takeda

Šingen Takeda bol významný daimjó, vládca provincií Šinano a Kai. Bol známy pod krstnými menami Kacučio, Harunobu a nakoniec Šingen. Bol najstarším synom agresívneho vojenského pána Nobutora Takedu. Preslávil sa hlavne ako velký stratég, ktorý vo ...

                                               

Wan Li

Wan Li bol čínsky politik, reformne zameraný líder Komunistickej strany Číny. Zastával funkcie podpredsedu Štátnej rady Čínskej ludovej republiky a predsedu Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ludových zástupcov.

                                               

Sereno Watson

Sereno Watson bol americký botanik. Štúdium na Yale dokončil v roku 1847. V Kalifornii sa pripojil k expedícii Clarence Kinga a nakoniec sa stal expedičnom botanikom. Asa Gray ho vymenoval asistentom Gray Herbarium roku 1873, neskôr sa stal jeho ...

                                               

Peter Hermann Adler

Peter Hermann Adler bol americký dirigent českého pôvodu. Vyštudoval v Prahe, v Čechách dirigoval operné koncertné telesá. V roku 1933 sa stal šéfdirigentom Štátneho symfonického orchestra v Kyjeve. Do USA emigroval v roku 1939, kde pracoval a ži ...

                                               

Ivan Christoforovič Bagramian

Ivan Christoforovič Bagramian bol sovietsky vojvodca arménskeho pôvodu, ktorý sa vyznamenal počas druhej svetovej vojny. Neskôr v marci 1955 získal hodnosť maršal Sovietskeho zväzu.

                                               

Heinrich Georg Barkhausen

Heinrich Georg Barkhausen bol nemecký fyzik. Pracoval v obore elektrónovej fyziky a elektrotechniky, stanovil základné zákony pre elektrónky tzv. Barkhausenove rovnice, elektrické kmitanie napr. Barkhausenovo-Kurzovo kmitanie, elektroakustiku a f ...