Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 609
                                               

Thomas Arthur Steitz

Thomas Arthur Steitz bol americký biochemik. V roku 2009 získal spoločne s Venkatramanom Ramakrishnanom a Adou Jonathovou Nobelovu cenu za objasnenie štruktúry a funkcie ribozómov – bunkových "tovární na bielkoviny". Pôsobil ako profesor molekulá ...

                                               

Petr Šabach

Jeho otec bol vojakom z povolania. Od roku 1966 študoval Strednú knihovnícku školu SKŠ, po 1. ročníku ale prestúpil na gymnázium, z ktorého bol v roku 1969 vylúčený. Následne bol externe prijatý späť na SKŠ, kde v roku 1974 zmaturoval. Dialkovo v ...

                                               

Gustáv Šimkovič

Ľud. školu navštevoval a štud. na gymnáziu v Banskej Bystrici, potom na evanjelický lýceu v Banskej Štiavnici, 1898 dosiahol učit. diplom, 1904 skončil štúdium kompozície na Somogyiho konzervatória v Budapešti. Správca chóru evanjelický cirkvi a ...

                                               

Ján Šimor

Ján Šimor bol rímskokatolícky duchovný, rábsky biskup, ostrihomský arcibiskup, uhorský knieža-prímas a kardinál.

                                               

Ismail Hakkı Uzunçarsılı

Ismail Hakkı Uzunçarsılı bol turecký historik, univerzitný pedagóg a politik. Publikoval práce z oblasti histórie predosmanských tureckých štátov a urbánnej histórie v Anatóli. V 40. rokoch 20. storočia začal rozsiahly výskum dejín Osmanskej ríše ...

                                               

Józef Hoene-Wroński

Józef Maria Hoene-Wroński bol polský filozof a matematik. Vo filozofii patril k predstavitelom mesianizmu, v matematike sa zaoberal najmä riešením diferenciálnych rovníc.

                                               

Marc Aaronson

Marc Aaronson bol americký astronóm, ktorý sa zaoberal najmä presnejším určením Hubblovej konštanty H 0 použitím Tullyho-Fisherovho vzťahu, štúdiom hviezd bohatých na uhlík a rýchlosťou a rozmiestnením takýchto hviezd v trpasličích sférických gal ...

                                               

Ferhát Abbás

Ferhát Abbás bol alžírsky politik a bojovník za jeho nezávislosť. Bol jedným z autorov Manifestu alžírskeho ludu, v rokoch 1946 – 1956 predseda Demokratického zväzu alžírskeho manifestu, ktorého cielom bola nezávislosť Alžírska od Francúzska a v ...

                                               

Jásir Arafát

Jásir Arafát, bol palestínsky politik a vodca. V rokoch 1969 – 2004 bol predsedom Organizácie pre oslobodenie Palestíny. Bol spoluzakladatelom najväčšej palestínskej ozbrojenej organizácie al-Fatah. V roku 1994 dostal J. Arafát Nobelovu cenu za m ...

                                               

Jorge Luis Borges

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges bol argentínsky spisovatel. Písal básne, eseje, scenáre, literárnu kritiku a recenzie, a poviedky. Už od útleho veku Borges ovládal dva jazyky, svoju rodnú španielčinu a vďaka anglickej literatúre aj angličtinu ...

                                               

Fernand Braudel

Fernand Braudel bol francúzsky historik, predstavitel "školy Annales", autor diela Stredozemie a jeho svet v dobe Filipa II., zďaleka najvplyvnejšieho historického diela publikovaného po druhej svetovej vojne. Od roku 1949 bol profesorom na Collė ...

                                               

Samuel Czambel

Dr. Samuel Cambel alebo Samo Czambel bol slovenský jazykovedec, prekladatel a filológ. Pseudonymy: Ján Vlkolinský, J. I. Tatranovič, Herman Poliaček, Anna Technovská, Ján Stranský, Nikita Matejevič, Ján Ferienčík.

                                               

Georg Ludwig Carius

Georg Ludwig Carius bol nemecký chemik. Medzi rokmi 1850 a 1852 študoval pod vedením Friedricha Wöhlera v Göttingene a nasledujúcich 6 rokov bol asistentom Roberta Bunsena. Od roku 1865 bol riaditelom Marburgerského Chemického Inštitútu Marburger ...

                                               

John Cipollina

John Cipollina bol hráč na sprievodnú gitaru, spoluzakladatel psychedelic rockovej skupiny Quicksilver Messenger Service zo San Francisca. V roku 2003 ho časopis Rolling Stone zaradil na 32 miesto v ankete "100 najlepších gitaristov všetkých čias ...

                                               

Albert Claude

Albert Claude bol belgický biológ, nositel Nobelovej ceny za rok 1974 za objavy v oblasti štrukturálnej a funkčnej organizácie buniek.

                                               

Vojtech Drexler

Vojtech Drexler bol úradník, štátny zamestnanec, predavač, známy ako amatérsky entomológ, čestný člen Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Od roku 1948 bol členom České společnosti entomologické v Prahe. V rokoch 1921 – 1926 bol za Česko-Slovensk ...

                                               

Ferdinand I. (Rumunsko)

Ferdinand I., celým menom Ferdinand Viktor Albert Meinrad Hohenzollern-Sigmaringen, bol rumunský král z dynastie Hohenzollerovcov. Na trón nastúpil 10. októbra 1914 po smrti svojho strýka Karla I.

                                               

Anton Gracík

Študoval a maturoval na strednej škole v Banskej Bystrici 1897. Rímskokatolícky kňaz a farár na Dolnej zemi a v USA. Organizátor náboženského, kultúrneho a národného života Slovákov v Amerike.

                                               

Anton II. Grasalkovič

Detstvo prežil v Ivanke pri Dunaji. Štúdiá absolvoval v Bratislave a Viedni. Od roku 1759 bodrocký a od roku 1769 zvolenský župan. Podporoval hudobný život v Bratislave. Od roku 1784 knieža.

                                               

Samo Bohdan Hroboň

Samo Bohdan Hroboň bol slovenský folklorista, prekladatel, jazykovedec a básnik – predstavitel mesianistickej línie slovenského romantizmu.

                                               

Gregory Jarvis

Gregory Bruce Jarvis bol americký astronaut, ktorý zahynul pri tragédii raketoplánu Challenger v roku 1986.

                                               

Arthur Jensen

Stal sa štvrtým nositelom Kistlerovej ceny - The Kistler Prize, ktorá mu bola udelená v roku 2003 za vedecký výskum ludskej inteligencie a vytvorenie genetickej bázy pre individuálne rozdiely v ludskej inteligencii.

                                               

Jerzy Korolec

Jerzy Bartłomiej Korolec bol polský profesor, historik a diplomat; Generálny konzul v Bratislave a velvyslanec Polska na Slovensku.

                                               

Vincenzo Lancia

Narodil sa v horskej dedine Fobello, v rodinnej vile zámožného výrobcu konzerv z Turína, ako najmladší zo štyroch detí. Jeho otec zarobil najprv peniaze v Argentíne, potom založil továreň v Turíne. Želal si, aby sa z Vincenza stal právnik, ten sa ...

                                               

William Hay Macnaghten

Sir William Hay Macnaghten, 1. baronet bol britský diplomat. Ako velvyslanec v Indii zohral klúčovú úlohu v prvej britsko-afgánskej vojne. Bol druhým synom Sira Francisa Macnaghtena, sudcu najvyšších súdov v Madrase a Kalkate, pričom vzdelanie zí ...

                                               

Cyril Palaj

Narodil sa 24. augusta 1912 v Novej Bani. Svoje stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, v roku 1934 – 1935 študoval na učitelskom ústave v Banskej Bystrici. Po maturite začal vyučovať na ludovej škole v Plavých Vozokan ...

                                               

Bartholomäus Pitiscus

Bartholomäus Pitiscus – † 2. júl 1613, Heidelberg) bol nemecký matematik a teológ. Používal a presadil termín trigonometria, rovnako ako oddelovacie znamienka pri zápise desatinných zlomkov. Jeden z mesačných kráterov je na jeho počesť pomenovaný ...

                                               

Viliam I. (Holandsko)

Viliam I. bol v rokoch 1815 – 1840 král Holandska, luxemburský velkovojvoda a Limburský vojvoda, v rokoch 1806 – 1815 bol holandský miestodržitel v exile z dynastie Oranžsko-nasavskej.

                                               

Kjeld Abell

Dronning gaar igen, 1943. Skriget, 1961. Eva aftjener sin Barnepligt, 1936. Silkeborg, 1946. Vetsera blomstrer ikke for enhver, 1950. Dage paa en sky, 1947. Kameliadamen, 1959. Melodien der blev væk, 1935. Anna Sophie Hedvig, 1939. Miss Plinckbys ...

                                               

Anton Auxt

Anton Auxt sa narodil v Čiernom Balogu. Maturoval na Gymnáziu v Brezne v roku 1951. V rokoch 1951–1954 študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte SU v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 1954 nastúpil na Pedagogickú školu v Leviciach, ...

                                               

Jozef Benčo

V roku 1956-1961 absolvoval štúdium na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Roku 1976 CSc., 1981 doc., 1993 prof. Pôsobil ako pedagóg na FESCR v Banskej Bystrici, od roku 1991 bol vedúcim Katedry verejnej správy EF UMB v Banskej Bystrici. Rec ...

                                               

Ján Boroškay

Ján Boroškay bol slovenský učitel, notár, ornitológ, preparátor, lesmajster, entomológ a zberatel prírodnín.

                                               

Georges Cuvier

Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert, Baron de Cuvier bol francúzsky zoológ a paleontológ, zakladatel porovnávacej anatómie, odporca evolučných názorov Lamarcka. Bol jeden z prvých, čo sa usilovali na prelome 18. a 19. storočia vysvetliť vz ...

                                               

Ľudovít Dobrík

Pochádzal z robotníckej rodiny. Vyučil sa za zámočníka. Robotník v železiarňach, v roku 1948 – 1950 predseda ONV v Brezne, pracovník ÚV KSS a Kontrolnej a revíznej komisie KSS 1950 – 1971. Člen a funkcionár Komunistického zväzu mládeže Českoslove ...

                                               

Nils Edén

Po počiatočnom vzdelaní v meste Luleå absolvoval syn rektora od roku 1889 štúdium historických vied na Univerzite Uppsala. Jeho dizertačná práca s názvom Organizácia centrálnej vlády počas staršieho obdobia dynastie Vasovcov od 1523 do 1594 Om ce ...

                                               

Ivan Fiala

Stovky výstupov v Tatrách. V Alpách napr. pilier Veveričiek na Cima Ovest, prvovýstup na Blaitiére. Liezol na Pamíre, v Nórsku, v Hidukúši, na Aljaške výstup na Mt. McKinley, v Andách Huascarán a Aconcagua. Účastník druhej výpravy na Nanga Parbat ...

                                               

Christian Friedrich Freyer

Christian Friedrich Freyer - patrí k významným nemeckým a celosvetovo renomovaným entomológom 19. storočia.

                                               

Samuel Godra

Samuel Godra sa narodil 25. august 1806 v rodine národne uvedomelého evanjelického kňaza Michala Godru a Márie rod. Maróthyovej. Samuel Godra získal základné vzdelanie v rodnom prostredí a v Banskej Štiavnici, potom študoval na Evanjelickom lýceu ...

                                               

Helmut Hasse

Helmut Hasse bol nemecký matematik. Zaoberal sa predovšetkým teóriou čísel, špeciálne p-adickými číslami a algebraickou teóriou čísel.

                                               

Johann Gottfried von Herder

Johann Gottfried von Herder bol nemecký filozof, generálny superintendent vo Weimare. Proti Kantovej kritike rozumu staval svoju fyziológiu poznávacích schopností a učenie o prvotnosti jazyka oproti rozumu. Herderova filozofia dejín je založená n ...

                                               

Karel Hlušička

Karel Hlušička bol český herec, dablér a rozhlasový režisér. V máji 1945 sa aktívne zúčastnil Pražského povstania. Po vojne vstúpil do komunistickej strany. Po absolutóriu štúdia herectva na brnenskom konzervatóriu neskoršia JAMU v roku 1949 najp ...

                                               

Erich Honecker

Erich Honecker bol nemecký komunistický politik, ktorý stál v rokoch 1971-1989 na čele Nemeckej demokratickej republiky.

                                               

Ivan IV.

Ivan IV. Hrozný, celým menom Ivan Vasilievič z rodu Rurikovcov 1584, Moskva), známy aj ako Ivan Hrozný, bol od roku 1533 velkokniežaťom Moskovského kniežatstva a roku 1547 ako prvý Rus si osvojil titul cár. Za jeho vlády došlo k rozvoju ruského a ...

                                               

Tošio Kató

Tošio Kató, jap. 加藤 敏夫 – Kató Tošio bol japonský matematik. Zaoberal sa predovšetkým parciálnymi diferenciálnymi rovnicami, funkcionálnou analýzou a matematickou fyzikou. V roku 1980 dostal Wienerovu cenu za aplikovanú matematiku.

                                               

Július Kirsteuer

Ľudovú školu 1923-1927 a gymnázium 1927-1935 absolvoval v Banskej Bystrici. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 1935-1940, kde dosiahol titul JUDr. Pracoval ako zamestnanec Ministerstva zahraničného obchodu v Prahe, ...

                                               

Hans Adolf Krebs

Sir Hans Adolf Krebs bol nemecký, neskôr anglický lekár a biochemik. Preslávil sa opísaním tzv. citrátového cyklu, známeho tiež pod názvom Krebsov cyklus, klúčového sledu reakcií v energetickom metabolizme bunky, za čo získal v roku 1953 Nobelovu ...

                                               

Philippe van Lansberge

Johan Philip Lansberg bol holandský matematik a astronóm. Jeho priezvisko sa niekedy píše Lansberg a jeho meno sa uvádza aj ako Philip alebo Johannes Philippus. Publikoval pod latinským menom Philippus Lansbergius. Slúžil ako protestantský kňaz. ...

                                               

Nikolaus Lenau

Nikolaus Lenau, vl. menom Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau bol rakúsky básnik. Jeho otec bol rakúsky dôstojník. Nikolaus študoval filozofiu, právo a medicínu vo Viedni, Bratislave a v Heidelbergu. Svoje prvé básne uverejnil v Seidlove ...

                                               

Ľudovít (Španielsko)

Ľudovít) bol v roku 1724 král Španielska. Bol synom Filipa V. a Márie Lujzy Savojskej. Za manželku mal francúzsku princeznú Lujzu Izabelu Orleánsku Ľudovít vládol v Španielsku menej ako rok. 14. januára 1724 nastúpil na trón, keď jeho otec abdiko ...

                                               

Ľudovít I. (Bavorsko)

Ľudovít I., král Bavorska v rokoch 1825 – 1848. Bol synom Maximiliána I. a jeho manželky, Wilhelmíny. V r. 1810 sa oženil s Teréziou Sachsen-Hildburghausenskou. Z príležitosti ich svadby sa konal prvý Oktoberfest – slávny festival piva. Ľudovít I ...