Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 588
                                               

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz bol polský básnik, spisovatel, akademik a prekladatel. V roku 1961 sa stal profesorom polskej literatúry na Kalifornskej univerzite v Berkeley, a v roku 1980 získal Nobelovu cenu za literatúru. Posledné dni svojho života strávil v ...

                                               

Elizabeth Monroeová

Elizabeth Kortrightová Monroeová bola manželkou 5. amerického prezidenta Jamese Monroea a 5. prvou dámou USA.

                                               

Ladislav Moravský

Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave – odbor matematika a deskriptívna geometria. Po päťročnom pôsobení na strednej škole v Michalovciach nastúpil 1. septembra 1961 na Katedru matematiky SjF ...

                                               

Alois Musil

Alois Musil, medzi Arabmi používal aj meno Músa ar Rueil bol moravský katolícky kňaz, orientalista, biblista, cestovatel, etnograf a spisovatel.

                                               

Monika Potokárová

Monika Potokárová sa narodila 30. júna 1992 v Prešove. Vyštudovala herectvo na Konzervatóriu v Bratislave, následne navštevovala ročník pantomímy na pražskej Hudobnej a tanečnej fakulte Akadémie múzických umení HAMU. Absolvovala odbor herectvo na ...

                                               

Giovanni Antonio Scopoli

Giovanni Antonio Scopoli bol taliansko–rakúsky prírodovedec svetového mena, univerzitný profesor, geológ, chemik, botanik, lekár a entomológ – prevažne lepidopterológ, ktorý má obrovský význam pre svetovú, ale i slovenskú vedu a entomológiu.

                                               

Karol Seeliger

Karol Seeliger bol kníhkupec, redaktor a vydavatel. Štúdium začínal ludovou školou a gymnáziom v Głogówe, pokračoval právom v Lipsku. V roku 1855 prevzal kníhkupectvo v Levoči, ale venoval sa aj obchodu s hudobnými nástrojmi, umeleckým tovarom a ...

                                               

Pavol Suržin

Pochádzal z robotníckej rodiny a vzdelanie získaval v Spišskej Novej Vsi na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. Po ukončení štúdia pôsobil ako stredoškolský profesor v Ždani.

                                               

František Tomášek (kardinál)

Prof. František kardinál Tomášek bol katolícky kňaz, pedagóg a teológ, 34. pražský arcibiskup a český prímas. Podielal sa na príprave prvej návštevy pápeža Jána Pavla II. v Česko-Slovensku v roku 1990.

                                               

Walter Ulbricht

Walter Ulbricht bol významný nemecký komunistický politik, generálny tajomník Zjednotenej socialistickej strany Nemecka v rokoch 1950 až 1971.

                                               

Pavel Višňovský

Vysokoškolský profesor na VŠLD vo Zvolene, jej rektor. Pracovník 1936, neskôr vedúci Katastrálneho meračského úradu v Banskej Bystrici 1941-1945. Autor publikácií o využití geodézie v lesníctve a o leteckej fotogrametrii, spoluautor vysokoškolske ...

                                               

Jakob Winter

Prof. Jakob Winter bol profesor a historik židovskej literatúry, od roku 1886 hlavný rabín v Drážďanoch. Na jeho počesť bol v roku 1993 pomenovaný Jacob-Winter-Platz v drážďanskom obvode Prohlis.

                                               

Aristid Abafi

Aristid Abafi - Abaffy de Nagyabafalva et Felső-Lehota bol stoličný hodnostár a statkár. Pochádzal z uhorskej šlachtickej rodiny Abafiovci. Propagoval zakladanie vzorových hospodárstiev, racionálny chov dobytka a moderne riadené hospodárstvo. Sám ...

                                               

Karen Black

Karen Black, vlastným menom Karen Blanche Ziegler, bola americká herečka, skladatelka a scenáristka, ktorá sa preslávila rolou vo filme Bezstarostná jazda. V roku 1971 získala Zlatý glóbus v kategórii Najlepšia herečka vo vedlajšej úlohe za film ...

                                               

Louis Blériot

Louis Blériot bol francúzsky vynálezca a letecký konštruktér. Uskutočnil prvý let cez kanál La Manche v lietadle ťažšom ako vzduch. Narodil sa v Cambrai vyštudoval inžinierstvo na École Centrale Paris. Záujem o letectvo predviedol v roku 1900, ke ...

                                               

Phil Bosmans

Pochádzal z rolníckej rodiny, otec bol malým farmárom. Rodina mala štyri deti. V roku 1934 začal študovať na gymnáziu. Keď mal 16 rokov, rodina sa presťahovala do Genku v limburskej provincii, kde Phil strávil velkú časť svojej mladosti medzi ban ...

                                               

Louis Joseph de Bourbon, vojvoda z Vendôme

Bol synom Ľudovíta, 2. vojvodu z Vendôme, a pravnukom Henricha IV. Bol tiež bratancom svojho najväčšieho protivníka, Eugena Savojského. Do armády vstúpil v 18 rokoch. Samostatného velenia na celom bojisku sa po prvýkrát dočkal v roku 1695 kedy vi ...

                                               

Jean Dieudonné

Jean Alexandre Eugène Dieudonné bol francúzsky matematik. Je známy predovšetkým vďaka práci v abstraktnej algebre a funkcionálnej analýze a vďaka úzkemu spojeniu so skupinou Nicolas Bourbaki. Zaoberal sa tiež históriou matematiky, predovšetkým fu ...

                                               

Kornel Duffek

Kornel Duffek bol slovenský hudobný pedagóg, komunálny politik, ochranca prírody, znalec umenia, významný piešťanský kultúrny dejatel a dlhoročný šéfredaktor časopisu Revue Piešťany.

                                               

Robert Fogel

Robert Wiliam Fogel bol americký ekonóm, historik a vedec. Za svoju vedeckú činnosť získal v roku 1993 Nobelovu cenu. V roku 1944 vyštudoval Stuyvesantskú strednú školu. V štúdiu pokračoval na Cornell University, kde sa špecializoval na históriu ...

                                               

Frederik II. (Dánsko)

Frederik II. Dánsky bol v rokoch 1559 – 1588 dánsky a nórsky král. Jeho panovanie je charakterizované rastom královských financií, ktorý mu dovolil budovať zámky a paláce.

                                               

Michal Horský

Michal Horský bol slovenský politológ, publicista, pamiatkar, vysokoškolský pedagóg a politik, spoluzakladatel hnutia Verejnosť proti násiliu a poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR za VPN a ODÚ-VPN. V roku 1992 stál pri zrode T ...

                                               

Otakar Krámský

Otakar Krámský bol český automobilový pretekár, majster Európy z rokov 1995, 1997 a 1998, vicemajster Európy 1996 a 2002 a druhý vicemajster Európy 2001 a takisto mnohonásobný majster Česka. Zomrel potom, ako jeho monopost počas tréningovej jazdy ...

                                               

Vladimír Krivoš

Vladimír Krivoš alebo Vladimír Krivoss – † 4. august 1942, Ufa, Baškirská republika, Sovietsky zväz), bol slovenský polyglot, stenograf, spisovatel, publicista, prekladatel, etnograf. Používal pseudonymy: V. I. Krivoš-Nemanič, Vladimír Nemanič, P ...

                                               

Charles Laughton

Charles Laughton bol britský herec, režisér a producent. Roku 1933 získal Oscara za mužský herecký výkon v hlavnej úlohe v britskom historickom filme The Private Life of Henry VIII. Na Oscara bol nominovaný aj v roku 1936 za výpravný hollywoodský ...

                                               

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz bol nemecký filozof, predstavitel novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov a iniciátorov ekumenických snáh. Leibnizovi išlo o hladanie kompromisu medzi apriórnou vedou, teológi ...

                                               

Georg Christoph Lichtenberg

Georg Christoph Lichtenberg bol nemecký satirik, umelecký kritik, fyzik, astronóm a matematik, predstavitel nemeckého osvietenstva. Od roku 1770 bol profesorom matematiky a prírodných vied na univerzite v Göttingene. Je autorom citátov, ktoré vyn ...

                                               

Ľudovít II. (Uhorsko)

Ľudovít II. bol český a uhorský král. Jeho otcom bol český a uhorský král Vladislav II. Jagelovský, matkou francúzska grófka Anna z Foix a Candale, ktorá za pôrod túžobne očakávaného mužského dediča zaplatila životom.

                                               

Joseph Maréchal

Joseph Maréchal bol belgický jezuita, katolícky kňaz, významný predstavitel novoscholastickej filozofie.

                                               

Samuel Mikler

Vyštudoval teológiu v Prešove, 1875 dosiahol pedagogický diplom v Kluži. Evanjelický kňaz a učitel náboženstva v Banskej Bystrici 1887 – 1909. Aktívne sa zúčastnil na obnove slovenského študentského hnutia prostredníctvom Národnej spoločnosti slo ...

                                               

Milan Thomka Mitrovský

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Bratislave, kde maturoval, 1894 – 1896 na AVU v Prahe prof. Pirner, 1896 – 1898 na výtvarnej akadémii v Mníchove prof. Hackl, 1898 – 1901 bol na študijnom pobyte v talianskej Florencii. Spočiatku žil a ...

                                               

Diana, princezná z Walesu

Diana, princezná z Walesu bola členkou britskej královskej rodiny. Stala sa prvou manželkou Charlesa, princa z Walesu – následníka britského trónu – a bola matkou princa Williama a princa Harryho. Dianin aktivizmus a pôvab z nej urobili medzináro ...

                                               

Jean-Michel Nicollier

Jean-Michel Nicollier prezývaný Francúz bol francúzsky dobrovolník, ktorý slúžil v chorvátskej armáde počas Vojny v Chorvátsku.

                                               

Štefan Novoveský

Narodil sa v Hnilčíku. Roku 1937 absolvoval učitelský ústav v Spišskej Novej Vsi. Kvalifikáciu pre meštianske školy nadobudol vykonaním skúšok roku 1942 v Bratislave. V rokoch 1948– 1951 študoval popri zamestnaní učitelstvo matematiky a fyziky na ...

                                               

Samuel Ormis

Narodil sa v rodine Michala Ormisa a Júlie rod. Bokorovej. Navštevoval základnú školu v Revúcej, študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, teológiu v Bratislave. V roku 1855 bol vysvätený za kňaza, pôsobil ako vychovávatel v Rimavských ...

                                               

Humphry Osmond

Humphrey Fortescue Osmond bol anglický psychiater preslávený vytvorením a zavedením termínu psychedelický a jeho priekopníckymi prácami v použití psychedelických drog vo výskume medicíny. Osmond taktiež skúmal psychologický aspekt v sociológií, t ...

                                               

Alexander Pác

Alexander Pác bol uhorský rímskokatolícky kňaz, teológ, filológ, historik a pedagóg. Narodil sa v rodine Michala Pátza a jeho manželky Anny rod. Bodnárovej. Od 4. septembra 1881 bol členom premonštrátskeho reholného rádu a 20. decembra 1887 bol v ...

                                               

Mikuláš Pažítka

V roku 1937-1940 študoval klasickú a slovenskú filológiu na Filozofickej fakulte UK, resp. Slovenskej univerzite v Bratislave, 1940- 1943 taliansky jazyk a literatúru na štátnej univerzite v Ríme. Po štúdiách pracoval v roku 1945-1952 v Univerzit ...

                                               

František Perger

František Perger bol slovenský jezuita. Presadil a viedol výstavbu Kalvárie v Banskej Štiavnici a kostola Kalvárie v Prešove.

                                               

Jindřich Plachta

Narodil sa ako najstaršie dieťa v rodine mal dve sestry na príkaz otca, montéra a strojného zámočníka v plzenskej Škodovke, musel ísť študovať na obchodnú akadémiu. V rokoch 1910 – 1911 bol s rodičmi v ruskom Bachmute, kde otec pracoval na výstav ...

                                               

Ignác Filip Semmelweis

Ignác Filip Semmelweis bol uhorský lekár nemeckého pôvodu. Pracoval v pôrodníctve a zaoberal sa skúmaním príčin epidémií horúčky šestonedielok v nemocniciach. Vyslovil teóriu, že nákazu prenášajú sami lekári pri prechádzaní medzi pitevňou a inými ...

                                               

Alexander Štiasny

Tréner volejbalu žien, viedol volejbalistky klubu Spoje Bratislava a reprezentačný celok junioriek ČSSR. Tréner volejbalistiek TJ Lokomotíva Banská Bystrica; získali štyrikrát titul majsteriek ČSR 50. roky.

                                               

Branislav Vargic

Absolvoval štúdium na vysokej škole pedagogickej a 1973 štúdium zborového dirigovania J. Haluzický na VŠMU v Bratislave, roku 1978 získal titul PhDr. na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1958 – 1975 učitel na stredných školách v ...

                                               

Abraham a Sancta Clara

Abraham a Sancta Clara, vlastným menom Johann Ulrich Megerle bol rakúsky kazatel a spisovatel obdobia baroka. Vo svojich kázňach kritizoval neduhy svojej doby, burcoval ludí proti Turkom. Jeho najvýznamnejším dielom je satirický román Arcilotor J ...

                                               

Alexandra Berková

Narodila sa 2. júla 1949 v Trenčíne. Jej otcom bol dirigent symfonického orchestra Bohumil Berka a matka bola novinárka. Od deviatich rokov až do vysokoškolských štúdií žila v Tepliciach. Maturovala na SUPŠ sklárskej v Kamenickom Šenove a v rokoc ...

                                               

Jiří Brabec (hudobník)

Jiří Brabec bol český klavirista, skladatel, muzikant country hudby. Založil skupinu Country Beat Jiřího Brabce a bol členom Country Music Asociation.

                                               

William Henry Bragg

Sir William Henry Bragg, otec Williama Lawrenca Bragga, bol britský fyzik, zakladatel röntgenovej štruktúrnej analýzy a röntgenovej spektroskopie. V rokoch 1935 – 1940 bol prezidentom Royal Society. Zaoberal sa najmä pohlcovaním a ionizáciou rádi ...

                                               

Rudolf Bruner-Dvořák

Rudolf Bruner-Dvořák bol český fotograf, zakladatel žurnalistickej fotografie a priekopník fotografickej reportáže v Česku.

                                               

William Burnside

William Burnside bol anglický matematik. Je známy predovšetkým vďaka práci v oblasti konečných grúp. Významná je tiež jeho práca v oblasti reprezentácií grúp, kde patril spoločne s Ferdinandom Georgom Frobeniom k najvplyvnejším matematikom. Po Bu ...

                                               

Wilhelm Cuno

Wilhelm Carl Josef Cuno bol nemecký podnikatel a politik, ktorý bol v období 22. novembra 1922 až 12. augusta 1923 kancelárom Weimarskej republiky. Počas jeho vlády došlo k Rúrskej kríze spojenej s obdobím v ktorom sa inflácia v Nemecku výrazne z ...