Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 536
                                               

George Berkeley

George Berkeley bol írsky filozof, biskup v Cloyne, niekedy sa považuje aj za zakladatela severoamerickej filozofie. Berkleyho považujú za zástancu solipsizmu. Vo svojej filozofii vychádza z tézy, že človek bezprostredne vníma svoje idey pocity. ...

                                               

Pavol Biroš (huslista)

Pavol Biroš bol slovenský huslista. Pochádzal z rodiny krajčíra Štefana Biroša 1866 – 1941 a jeho manželky Jozefíny, rod. Smolkovej 1868 – 1953 ako jedno z ich siedmich detí. V rokoch 1925 – 1927 hral na verejných koncertoch v Bratislave, Martine ...

                                               

Nicolás del Campo

Nicolás Felipe Cristóbal del Campo y Rodríguez de Salamanca markíz de Loreto bol španielsky vojak a politik, ktorý zastával viacero postov v španielskych kolóniách v Amerike, prevažne v oblasti La Plata. Po rezignácii Juana José de Vértiz y Salce ...

                                               

Guillaume Colletet

Guillaume Colletet bol francúzsky básnik a jeden zo zakladajúcich členov Francúzskej akadémie. Medzi jeho ochrancov patril aj kardinál Richelieu. Bol otcom básnika Françoisa Colleteta.

                                               

Ján Duchaj

Študoval na gymnáziách v Přerove a v Banskej Bystrici. Pôsobil v Kežmarku, potom hospodáril na rodinnom majetku v Blatnici. Príslušník Slovenskej národnej strany, Republikánskej strany polnohospodárskeho a malorolníckeho ludu. Roku 1918 člen SNR, ...

                                               

Charles Friedel

Charles Friedel bol francúzsky chemik. Spoločne so svojím priatelom J. M. Craftsom roku 1877 objavil dva typy chemických reakcií ktoré po nich boli pomenované, tzv. Friedel-Craftsova alkylácia a acylácia.

                                               

Joseph Gärtner

Gärtner študoval medicínu v Tübingene a Göttingene. Po ukončení štúdií cestoval po Holandsku, Francúzsku, Taliansku a Anglicku. V roku 1760 sa stal profesorom anatómie v Tübingene, 1768 profesorom botaniky a riaditelom botanických záhrad v Petroh ...

                                               

Gregor I. (pápež)

Svätý Gregor I. Velký) tiež Gregor Dvojeslov alebo Gregor Dialogos, vl. menom Gregorius bol 64. pápež rímskokatolíckej cirkvi. Okrem najvyššej duchovnej funkcie sa stal známym aj ako cirkevný učitel a autor množstva spisov, homílií a apoštolských ...

                                               

Christina Grimmie

Christina Victoria Grimmie bola americká speváčka, ktorá sa preslávila svojimi coververziami pesničiek na YouTube, kde sa prezentovala pod používatelským menom zeldaxlove64 Christina Grimmie. V roku 2014 sa zúčastnila šiestej série americkej verz ...

                                               

Harry Harrison

Harry Harrison narodený ako Henry Maxwell Dempsey bol americký autor science fiction, ilustrátor a esperantista. Používal pseudonymy Felix Boyd, Hank Dempsey, Cameron Hall, Philip St. John, Leslie Charteris a Wade Kaempfert.

                                               

Al Jarreau

Alwin Lopez "Al" Jarreau bol americký džezový spevák. Narodil sa ako piaty zo šiestich súrodencov do hudobnej rodiny otec spieval a matka hrala na klavír v kostole. Svoj prvý album nazvaný We Got By vydal v roku 1975. Neskôr vydal rad ďalších alb ...

                                               

Karol z Valois

Narodil sa ako štvrtý syn francúzskeho krála Filipa III. a Izabely Aragónskej. Ako človek priemernej inteligencie, ale nadpriemernej ctižiadostivosti a značnej chamtivosti, zbieral Karol z Valois – mladší syn bez zdedených domén – kniežatstvá. Sy ...

                                               

Jack Kerouac

Jack Kerouac celým menom Jean-Louis Kerouac bol americký prozaik a básnik francúzsko-kanadského pôvodu a najpopulárnejší člen Beat Generation. Na jednej strane bol žijúcim účastníkom bítnického hnutia na strane druhej bol velmi uzavretý, vždy pla ...

                                               

André Le Nôtre

André Le Nôtre bol významný francúzsky krajinný architekt, pôsobiaci u krála Ľudovíta XIV. od roku 1695 až do svojej smrti.

                                               

Anna Majerčáková

Do roku 1959 študovala na JSŠ, v roku 1959 – 1964 na Hutníckej fakulte Vysokej škole technickej v Košiciach, 1964 Ing., 1973 CSc., 1983 doc. Odborná asistentka na Katedre železiarstva Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. Okrem ...

                                               

Anton Raphael Mengs

Narodil sa ako syn saského dvorného maliara, Dána Izmaela Mengsa v Ústí nad Labem ktorým zrejme rodina len prechádzala. Čoskoro po jeho narodení sa rodina usadila v Drážďanoch. Prvé maliarske školenie získal spolu so svojou sestrou Theresiou Conc ...

                                               

Michael Polanyi

Michael Polanyi bol anglický filozof a vedec, jeden zo zakladatelov postpozitivizmu. Od roku 1933 profesor Manchesterskej univerzity. V 40. rokoch 20. stor. vystúpil s kritikou základných princípov logického pozitivizmu. V 50. rokoch rozpracoval ...

                                               

Walter Marty Schirra

Walter Marty "Wally" Schirra, Jr. bol americký astronaut. Bol to jediný astronaut, ktorý letel v kozmických lodiach Mercury, Gemini a Apollo. Počas troch letov strávil 295 hodín a 15 minút na obežnej dráhe Zeme.

                                               

Zita Strnadová-Paráková

Študovala na Hudobnej a dramatickej akadémii 1934 – 1938, hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 1933 – 1936, klavír na Majstrovskej škole v Prahe 1938 – 1940, súkromne u profesora V. Kurza 1940 – 1943, u profesorky I. Štěpánovej-Ku ...

                                               

Zdeno Sychra

Zdeněk Sychra alebo aj Zdeno Sychra bol slovenský spevák, divadelník, kabaretiér. Výrazná hudobná osobnosť 60. rokov až po dnes. V rokoch 1958 – 1961 hral s rôznymi profesionálnymi súbormi v nočných podnikoch, napokon prijal ponuku účinkovať s Or ...

                                               

Roger B. Taney

Roger Brooke Taney bol americký právnik, politik a predseda Najvyššieho súdu USA. Do politiky vstúpil ako federalista, ale neskôr sa stal jacksonovským demokratom.

                                               

František Tomášek (politik)

František Tomášek bol český a československý politik a novinár, prvý predseda Revolučného národného zhromaždenia, prvého parlamentu novovzniknutej Republiky československej.

                                               

Rehor Uram Podtatranský

Rehor Uram Podtatranský alebo Gregor Uram Podtatranský, občianskym menom: Gregor Uram – † 8. september 1924, Košice) bol slovenský národný buditel, učitel, redaktor, spisovatel, básnik, prozaik, dramatik, publicista, folklórista, prekladatel a or ...

                                               

Vladimir Ivanovič Vernadskij

Vladimir Ivanovič Vernadskij bol ruský a sovietsky geológ, zakladatel geochémie a biochémie; zaoberal sa najmä mineralógiou, kryštalografiou a jadrovou geológiou. Vernadskij rozvíjal učenie o noosfére.

                                               

Jozef Karol Viktorin

Jozef Karol Viktorin bol slovenský kňaz, národný buditel, vydavatel slovenskej literatúry, organizátor kultúrneho života a publicista.

                                               

Jozef Volný

Jozef Volný bol slovenský hutnícky inžinier. Jeho otec bol Ján Volný a matka Anna Mária rod. Sommerová.

                                               

Irena Bajerowa

Irena Bajerowa bola polská jazykovedkyňa. Venovala sa oblasti historickej lingvistiky. Od roku 2008 doctor honoris causa Sliezskej univerzity. Dcéra významného lingvistu Zenona Klemensiewicza. Štúdium polskej filológie začala v Krakove pred vypuk ...

                                               

Ludwig Franz Benedict Biermann

Ludwig Franz Benedict Biermann bol nemecký astronóm, ktorý sa zaoberal štúdiom vnútornej stavby hviezd a fyzikou kozmickej plazmy, slnečnej chromosféry a koróny. Predpovedal existenciu slnečného vetra. V roku 1967 získal Bruce Medal a v roku 1974 ...

                                               

Hans Boesch

Študoval stavebné inžinierstvo a pracoval pre ETH Zürich, oddelenie pre plánovanie dopravy. Publikoval romány, satiry a eseje. V románovej tetralógii Der Sog, Der Bann, Der Kreis a Schweben opísal život v 20. storočí. Hans Boesch žil čiastočne v ...

                                               

Charles Bonnet

Oeuvres dhistoire naturelle et de philosophie Neuchâtel 1779-83 Contemplation de la nature 1764 Considérations sur les corps organisés Genf 1762 Recherches sur lusage des feuilles dans les plantes Göttingen a Leiden 1754 Essai de psychologie, ou ...

                                               

Karol Brančík

MUDr. Karol Brančík bol významný slovenský entomológ, lekár, múzejník, zoológ, malakozoológ a botanik.

                                               

Štefan Darvaš

Účastník protifašistického odboja, počas SNP náčelník zdravotníckej správy 1. čs. armády na Slovensku. Do protifašistického odboja a SNP zapojený v ilegálnej vojenskej skupine Jána Goliana v Banskej Bystrici 1940 – 1944. Nemeckými bezpečnostnými ...

                                               

Gabriel Andrew Dirac

Gabriel Andrew Dirac bol anglický matematik. Zaoberal sa predovšetkým teóriou grafov. Bol nevlastným synom Paula Diraca a synovcom Eugena Wignera.

                                               

Marián Dudinský

Marián Dudinský po ukončení SVŠ bol v rokoch 1973 – 1976 absolventom žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pracoval ako redaktor Česko-slovenského rozhlasu v Košiciach, Bratislave a Prahe. Po podpise Charty 77 bol nútený pracov ...

                                               

Mircea Eliade

Mircea Eliade bol rumunský filozof, religionista, prozaik a esejista. Plynule hovoril ôsmimi jazykmi. Jeho najväčším odborným prínosom boli jeho religionistické analýzy posvätného a profánneho, a to najmä jeho koncept hierofánie.

                                               

Mahdi Elmandjra

V rokoch 1944 až 1948 navštevoval Lycée Lyautey v Casablanke. V rokoch 1948 až 1950 študoval na Putney School vo Vermonte v USA a 1950 až 1954 na Cornell University v meste Ithaca v New Yorku. V rokoch 1954 až 1957 študoval na London School of Ec ...

                                               

Cyril Gallay

Narodil sa v rodine notára a vzdelanie získaval v Revúcej a roku 1876 na preparandii v Lučenci. Roku 1875 učitel v Banskej Bystrici-Radvani, od roku 1876 učil v Čáčove pri Senici a pôsobil tam až do odchodu do dôchodku v roku 1909. Zomrel v roku ...

                                               

Ľudovít Geduly

Študoval na evanjelickom gymnáziu v Ožďanoch, na lýceu v Banskej Štiavnici a v Bratislave, v roku 1836-1838 na teologickej akadémii vo Viedni. Roku 1863 Dr.h.c. Vychovávatel v Podrečanoch, 1838 evanjelický farár v Skalníku, 1839 v Ochtinej, 1850 ...

                                               

František Hanovec

František Hanovec bol pilot Slovenských vzdušných zbraní v druhej svetovej vojne a letecké eso. Ako letec sa zúčastnil bojov s Maďarskom, útoku na Polsko, bol nasadený na východnom fronte proti Sovietskemu zväzu a koncom vojny bojoval proti Nemec ...

                                               

Jozef II. (Svätá rímska ríša)

Jozef II., nem. Joseph II., bol od roku 1764 králom resp. od roku 1765 cisárom Svätej rímskej ríše nemeckého národa, od roku 1765 bol aj spoluvládcom Márie Terézie v Rakúskej monarchii. Po matkinej smrti v roku 1780 sa stal samostatným vládcom Ra ...

                                               

Attila Kaszás

Narodil sa v Šali Vlčany v roku 1960 a svoje detstvo prežil vo Vlčanoch a v Komárne. Študoval na gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne a od roku 1979 na dramatickom oddelení vysokej školy divadelného umenia v Budapešti. Absolvoval v 1983. Od 1984 do 1 ...

                                               

Ernst Gustav Kraatz

Ernst Gustav Kraatz sa narodil v Berlíne. V rokoch 1850 až 1853 študoval právo v Heidelbergu i v Bonne. Vzhladom na skutočnosť, že sa viac zaujímal o prírodné vedy, ako o právo, ukončil nakoniec štúdium prírodovedy na Humboldtovej univerzite v Be ...

                                               

Rudolf Kriška

Účastník protifašistického odboja a SNP. Počas SNP člen Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici, zúčastnil sa na obrane Slobodného slovenského vysielača. Po oslobodení pracovník lesnej správy na ONV, potom na KNV v Banskej Bystrici. Prvý ...

                                               

Percival Lowell

Percival Lowell bol americký podnikatel, matematik, astronóm a diplomat. Od roku 1894 sa intenzívne venoval štúdiu Marsu a snažil sa preukázať umelý pôvod marsovských vodných kanálov. Vďaka svojím výpočtom predpovedal aj existenciu Pluta, ktoré b ...

                                               

Sergej Vladimirovič Michalkov

Sergej Vladimirovič Michalkov bol ruský dramatik, spisovatel, autor ruskej hymny. Jeho dvaja synovia Andrej Končalovskij a Nikita Michalkov sú známi ruskí herci a režiséri, jeho manželka Natalia Petrovna Končalovská je poetka a prekladatelka.

                                               

William A. Niskanen

William A. Niskanen bol americký ekonóm a profesor na Cato Institute. Bol prvým ekonómom, ktorý študoval problematiku byrokracie z ekonomického pohladu. Rozhodol sa aplikovať ekonomické metódy na politické procesy, aby prostredníctvom nich dokáza ...

                                               

Joseph Priestley

Joseph Priestley bol anglický filozof a chemik. Vo filozofii nadväzoval na tradície F. Bacona a Hobbesa a zastával deizmus. Hmota má podla neho vlastnosti rozprestrianenosti, hustoty a nepriepustnosti; jej charakteristiky sú určené pôsobením príť ...

                                               

Jozef Režucha

Jozef Režucha bol slovenský filmový režisér, scenárista a herec. Jeho ústredné tvorivé obdobie je vymedzené 70. rokmi, v ktorých nakrútil desať celovečerných filmov. Obecne najuznávanejším je jeho film Dosť dobrí chlapi.

                                               

Lev Vladimirovič Rudnev

Narodil sa v rodine učitela. Rodičia ho poslali do umeleckej školy v Rige. V roku 1906 bol prijatý do Akadémie Umení vo vtedajšom Leningrade, dnes Petrohrad. Velmi rýchlo sa stal oblúbeným študentom známeho L. N. Benoa. V roku 1911 sa Rudnev zača ...

                                               

Scatman John

John Paul Larkin, známy skôr ako Scatman John bol slávny džezový hudobník, ktorý dokázal vo svojej tvorbe spojiť scatový spev a pop. Jeho najznámejším medzinárodným hitom je skladba "Scatman Ski Ba Bop Ba Dop Bop" z roku 1994. Od detstva trpel za ...