Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 511
                                               

Síra

Síra je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku S a protónové číslo 16. Periodickej sústave prvkov sa nachádza v skupine VI A. Patrí medzi chalkogény. Je to žltá kryštalická látka, kryštalizuje v kosoštvorcovej a jednoklonnej ...

                                               

Alotropické modifikácie železa

Alotropické modifikácie železa sú jeden z najznámejších príkladov alotropie v kovoch. Pri atmosférickom tlaku sa vyskytujú nasledovné alotropické modifikácie: železo α, železo β, železo γ a železo δ. Modifikácia nazývaná železo ε je preukázaná ib ...

                                               

Grafén

Grafén je názov jednoatómovej planárnej vrstvy, ktorú vytvárajú atómy uhlíka v hybridnom stave sp 2, usporiadané do pravidelných šesťuholníkov. Dĺžka väzieb medzi jednotlivými atómami je 0.142 nm. Je základnou štruktúrou grafitu, fullerénov a uhl ...

                                               

Lonsdaleit

Lonsdaleit je zvyčajne hnedej farby s odtieňmi do žltej, alebo tmavohnedej. Vytvára drobné kryštály často pozorovatelné len v mikroskope tvaru kocky. Väčšinou býva pomiešaný s diamantom.

                                               

Ochudobnený urán

Ochudobnený urán je urán, v ktorom je podiel izotopu 235 U znížený na 0.23 % nachádza v množstve 0.7 %). Ochudobnený urán je odpadový produkt v procese obohacovania prírodnej uránovej rudy na použitie v jadrových reaktoroch a v jadrových zbraniac ...

                                               

Hrdza

Hrdza je červenohnedý povlak, ktorý vzniká na povrchu železných predmetov účinkom kyslíka vo vlhkom prostredí. Zložením ide o hydroxid a hydratovaný oxid železitý a železnatý, Fe 3). Hrdza je výsledkom procesu hrdzavenia, ktoré je druhom korózie. ...

                                               

Acetylacetón

Acetylacetón, chemický vzorec CH 3 COCH 2 COCH 3, je organická zlúčenina, ktorá má v štandardných podmienkach formu žltkastej alebo bezfarebnej kvapaliny s príjemnou vôňou. Je horlavá, s teplotou varu 140.4 °C.

                                               

Ión (častica)

Ión je elektricky nabitá častica, ktorá vzniká z elektricky neutrálneho atómu alebo molekuly pridaním resp. ubraním elektrónov pri ponechaní pôvodného počtu protónov. Ak atóm odovzdá elektrón, stáva sa katiónom kladným iónom. Ak je počet elektrón ...

                                               

Kyselina

Kyseliny alebo acidá sú tradičné chemické zlúčeniny, ktorých vodný roztok má pH menšie ako 7.0. Táto definícia aproximuje modernú Bronstedovu-Lowryho definíciu, ktorá definuje kyselinu ako zlúčeninu schopnú poskytnúť vodíkový katión inej zlúčenin ...

                                               

Organická zlúčenina

Organické zlúčeniny je označenie velkej triedy zlúčenín uhlíka, okrem tých najjednoduchších, ktoré z historických dôvodov klasifikujeme ako anorganické. Organické zlúčeniny skúma organická chémia. Okrem uhlíka takmer všetky organické zlúčeniny ob ...

                                               

Acetál

Acetál je typ organickej zlúčeniny, ktorého základom je derivát aldehydov. Ich všeobecný vzorec je R 1 CH 2, kde R 1 môže byť vodík, alkyl alebo aryl. Jednotlivé acetály sú bezfarebné, príjemne voňajúce kvapalné látky. Používajú sa v organických ...

                                               

Acetoctan etylový

Acetoctan etylový je bezfarebná kvapalina, ktorá je významným medziproduktom viacerých organických syntéz. Tvorí ju zmes ketoformy a enolformy =CHCOOC 2 H 5 ; zvyšok): E n o l f o r m a ⇌ K e t o f o r m a {\displaystyle Enolforma\rightleftharpoo ...

                                               

Acetylcelulóza

Acetylcelulóza je látka podobná celuloidu, od ktorého sa odlišuje predovšetkým svojou nízkou horlavosťou a preto ho vo väčšine aplikácii nahradila.

                                               

Acetylchlorid

Acetylchlorid je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom. Je horlavá, s teplotou varu len 52 °C; pri kontakte s vodou prudko reaguje.

                                               

Acetylid

Acetylidy sú chemické zlúčeniny, soli alkínov. Patria medzi karbidy, binárne zlúčeniny uhlíka s kovmi. Niektoré sú výbušné. Najjednoduchší acetylid je acetylid vápenatý.

                                               

Acetylkoenzým A

Acetylkoenzým A je derivát kyseliny octovej, v ktorom sa acetylový zvyšok viaže makroergickou tioesterovou väzbou na skupinu -SH koenzýmu. Vďaka tejto väzbe ide o jednu z klúčových molekúl v energetickom metabolizme bunky.

                                               

Beta-laktám

Beta-laktámové jadro alebo penám je laktám s heteroatomickou kruhovou štruktúrou pozostávajúcou z troch atómov uhlíka a jedného atómu dusíka.

                                               

Homologický rad

Homologický rad je usporiadanie organických zlúčenín, ktoré majú podobnú štruktúru, podla stúpajúcich molekulových hmotností. V tomto rade sa každý nasledujúci člen líši od predchádzajúceho o jednu CH2 skupinu. Každý homologický rad má svoj homol ...

                                               

Tetrametylsilán

Tetrametylsilán je organokovová zlúčenina kremíku. Ide tu o jednu z najjednoduchších organických zlúčenín kremíku. Podobne ako ostatné silány, má molekulovú štruktúru štvorstenu. Pripravuje sa ako vedlajší produkt výroby metylchlórsilánov - SiCl ...

                                               

Sol (chémia)

Ako sol sa označujú: látky zlúčeniny pôvodne svojou štruktúrou podobné kuchynskej soli, ktoré sa dajú vyrobiť reakciou kyselín so zásadami neutralizácia v modernej chémii: látky, v ktorých je iónová väzba, a ktoré tvoria kryštalickú mriežku z kat ...

                                               

Zásada (chémia)

Zásada alebo báza je látka alebo častica, ktorá pri reakciách odovzdáva elektróny alebo priberá protóny. Je to opak kyseliny.

                                               

Brómtymolová modrá

Brómtymolová modrá je organická zlúčenina používaná ako pH indikátor. Zväčša sa používa na meranie pH v rozmedzí 6 – 7.6, kedy so zvyšujúcim sa pH prechádza zo žltej na modrú. V silno kyslých roztokoch má fialovú farbu.

                                               

Tymolftaleín

Tymolftaleín je bázický indikátor. V pevnom skupenstve má podobu bezfarebného prášku. V zásadách sa sfarbuje do tmavomodra. Tymolftaleín sa donedávna používal, ako preháňadlo. V dnešnej dobe sa od tohto využitia ustupuje. Tymolftaleín má zrejme k ...

                                               

Kyselina disírová

Kyselina disírová taktiež nazývaná aj Kyselina pyrosírová, kyselina dvojsírová je kyslíkatá kyselina síry. Jej vzorec môžeme zapísať ako H 2 O 2, z čoho môžeme odvodiť sumárny vzorec H 2 S 2 O 7. V chemickom laboratóriu sa s ňou väčšinou môžeme s ...

                                               

Kyselina dusitá

Kyselina dusitá je nestála, stredne silná jednosýtna anorganická kyselina, ktorá je známa len v značne zriedenom, modro sfarbenom vodnom roztoku. Jej soli sa nazývajú dusitany.

                                               

Lúčavka královská

Lúčavka královská je zmes koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a koncentrovanej kyseliny dusičnej, zvyčajne v objemovom pomere 3:1. Obrátená lúčavka královská - Lefortova lúčavka, má podobné účinky.

                                               

Kyselina siričitá

Kyselina siričitá, H 2 SO 3 je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch, v ktorých vzniká rozpúšťaním oxidu siričitého: SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 Ak sa jej roztok zahrieva, dochádza spätne k rozkladu na vodu a oxid siričit ...

                                               

Oxid

Oxid odborne: kysličník) je zlúčenina kyslíka s iným, menej elektronegatívnym prvkom. Kyslík tvorí oxidy prakticky so všetkými prvkami, s výnimkou lahkých vzácnych plynov. Pri viacerých prvkoch existujú oxidy v rôznych oxidačných stupňoch a rovna ...

                                               

Oxid hlinitý

Oxid hlinitý je amfotérny oxid hliníka s chemickým vzorcom Al 2 O 3. V prírode sa vyskytuje ako minerál korund, prípadne jeho drahokamové odrody rubín a zafír. Priemyslene sa získava z bauxitu a je hlavnou surovinou používanou pri výrobe hliníka.

                                               

Oxid horečnatý

Oxid horečnatý je oxid horčíka s oxidačným číslom II a chemickým vzorcom MgO. Je to biela prášková látka s minimálnym trením. Športovci ju využívajú proti poteniu rúk. Oxid horečnatý sa v prírode vyskytuje ako minerál periklas, no priemyslene sa ...

                                               

Oxid meďnato-chromitý

Oxid meďnato-chromitý, známy tiež ako Adkinsov katalyzátor, je chemická látka vo forme hnedočierneho prášku, ktorá sa využíva v chemickom priemysle predovšetkým ako katalyzátor hydrogenácie aldehydov, esterov a ketónov na alkoholy, ale tiež dekar ...

                                               

Oxid olovnatý

Oxid olovnatý alebo glieda je binárna zlúčenina olova a kyslíka. Vyskytuje sa v dvoch polymorfoch - masikot a glieda. Bežným využitím oxidu olovnatého je výroba olovnatého skla, priemyselnej keramiky a počítačových komponentov.

                                               

Oxid vápenatý

Oxid vápenatý, neformálne pálené vápno, je biely prášok. Priemyselne sa vyrába tepelným rozkladom vápenca pri teplote približne 1000 °C. Pri styku s vodou reaguje za značného uvolnenia tepla. Touto exotermickou reakciou vzniká hydroxid vápenatý C ...

                                               

Acidum (liečivo)

Acidá sú lieky alebo liečivá používané k substitučnej liečbe pri chorobných stavoch spojených s chronicky zníženým vylučovaním kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu do žalúdkovej šťavy. Upravujú acidobázickú rovnováhu v žalúdkovej šťave a nahradzujú ...

                                               

Antibiotikum

Antibiotiká sú lieky ničiace alebo spomalujúce rast mikroorganizmov. Vďaka svojmu antimikrobiálnemu účinku sú používané na liečbu infekčných chorôb - najčastejšie bakteriálnych. Väčšinou patria do skupiny nízkomolekulových biogénnych látok.

                                               

Azitromycín

Azitromycín je antibiotikum patriace medzi azalidy, podtriedy makrolidových antibiotík. Je to derivát erytromycínu, od ktorého sa líši v chemickej štruktúre: atóm metyl-substituovaného dusíka je začlenený do laktónového prstenca, čím sa stáva lak ...

                                               

Penicilín

Penicilín je prvé antibiotikum využívané v medicíne. Radí sa medzi beta-laktámové antibiotiká. V plesni Penicillium notatum ho v roku 1928 objavil Alexander Fleming. Z chemického hladiska je to bicyklická organická kyselina, mierne rozpustná vo v ...

                                               

Nesteroidné antiflogistikum

Nesteroidné antiflogistiká alebo nesteroidné protizápalové látky sú látky s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami – znižujú bolesť, horúčku a zápal. Prívlastok nesteroidný sa používa pre odlíšenie od steroidov, ktoré majú podo ...

                                               

Anticholínergikum

Anticholínergikum je látka, ktorá patrí do skupiny liečiv, znižujúcich účinky sprostredkované acetylcholínom v centrálnom a periférnom nervovom systéme. Anticholinergiká sú zvyčajne reverzibilné kompetitívne súťažia o miesto na receptore inhibíto ...

                                               

Antiseptikum

Antiseptiká sú liečivá zneškodňujúce patogénne mikroorganizmy v prostredí živých tkanív, na ranách, slizniciach na koži. Antiseptiká sa musia používať v takých koncentráciách, aby nepoškodzovali živé tkanivá. Ich toxicita pre makroorganizmus je n ...

                                               

Skopolamín

Skopolamín je rastlinný alkaloid z lulkovca zlomocného, ktorý pôsobí ako parasympatolytikum. Látka je chemicky blízka atropínu. Má výrazné účinky na psychiku - vyvoláva poruchy pamäti a neschopnosť úsudku. Príznaky: červená koža, suché sliznice, ...

                                               

Chloralhydrát

Chloralhydrát je organická zlúčenina so sedatívnymi a hypnotickými účinkami. Je to bezfarebná pevná látka. Okrem svojich farmaceutických účinkov je to takisto užitočná laboratórna chemikália. Z hladiska jej štruktúry sa jedná o geminálny diol a z ...

                                               

Canon BP-511A

Canon BP-511A Li-ion batéria pre digitálne fotoaparáty a kamery tohto výrobcu. Je to nástupca modelu Canon BP-511. Parametre novšieho modelu sú 7.4V a kapacita 1390mAh, a podobne ako predchodca s kapacitou 1100mAh, používa sa vo vyšších modeloch ...

                                               

Super Charge Ion Battery

Super Charge ion Battery je akumulátor novej generácie. Je druhom LI-ion akumulátora s riadeným nabíjaním a vybíjaním. Do komerčného využitia bol výrobcom akumulátor uvolnený 11.12.2007. SCiB akumulátor je založený na tzv. SCiB štandardnom module ...

                                               

Zinko-uhlíkový článok

Zinok-uhlíkový článok je druh galvanického článku, býva tiež spoločne so zinkovo-chloridovým článkom označovaný ako "suchý článok". Označované bývajú ako "general purpose". Bol vynájdený na základe Leclancheovho článku, s ktorým má rovnaké chemic ...

                                               

AC polarografia

AC polarografia je polarografická metóda, slúžiaca na analýzu predovšetkým povrchovo aktívnych látok. Ortuťová kvapková elektróda sa pri tejto metóde polarizuje pomaly rastúcim potenciálom, na ktorý sa superponuje striedavé elektrické napätie s m ...

                                               

Acidobázická reakcia

Acidobázická reakcia je chemická reakcia medzi kyselinou a zásadou. Patria medzi najčastejšie, no zároveň najdôležitejšie reakcie v biologických systémoch. K acidobázickým reakciám patrí napríklad protolytická reakcia.

                                               

Arrheniova teória kyselín a zásad

Arrheniova teória kyselín a zásad je teória ktorú v roku 1884 vytvoril Svante August Arrhenius, definuje kyseliny ako látky, ktoré po rozpustení vo vode spôsobujú zvýšenie koncentrácie oxóniových katiónov H 3 O +: HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl − Zás ...

                                               

Adícia vody

Adícia vody alebo hydratácia je typ elektrofilnej adície, pri ktorej sa na násobnú väzbu C=C alebo C≡C aduje molekula vody. Reakcia sa uskutočňuje za katalýzy silnou kyselinou. Rozlišuje sa adícia vody na alkény a adícia vody na alkíny, pri ktorý ...

                                               

Elektrofilná adícia

Elektrofilná adícia je typ adičnej reakcie v organickej chémii, pri ktorej dochádza k rozpadu π väzby medzi dvoma uhlíkmi na dve σ väzby. Nevyhnutným predpokladom reakcie je preto výskyt násobnej väzby v reaktante a elektrofilná adícia je typická ...