Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 510
                                               

Pavol Zoch

Pavol Zoch bol slovenský pedagóg a osvetový pracovník. Jeho otec Martin Cochius, jeho matka Zuzana rod. Oravská, manželka Mária Bobrovniczky de Bobrovnik et Szentanna jeho syn Ctiboh Zoch, Jozef Zoch.

                                               

Hermann Abendroth

Hermann Abendroth bol nemecký dirigent. Pôsobil vo viacerých nemeckých mestách, v rokoch 1935 – 1945 bol šéfdirigent Gewandhausorchestra v Lipsku, od roku 1945 vedúci hudobného vysielania v berlínskom a lipskom rozhlase. Profesor na Vysokej hudob ...

                                               

Štefan Barnáš

Štefan Barnáš bol slovenský rímskokatolícky biskup, novotomistický filozof, publicista, profesor teológie a filozofie, pomocný spišský biskup.

                                               

Bruno Bauch

Bruno Bauch bol nemecký filozof; vychádzajúc z Kantovej Kritiky čistej súdnosti interpretoval Kantovo učenie ako teóriu kultúry ovládanú ideou hodnoty.

                                               

Henry Bessemer

Sir Henry Bessemer bol britský vynálezca. Bol všestranným vynálezcom, ktorý získal 117 patentov. Zdokonalil čerpadlá a ventilátory a vymyslel napríklad postup na výrobu bronzového prachu, rôzne stroje napríklad lisy na cukrovú trstinu, či druh sk ...

                                               

Johann Elert Bode

Johann Elert Bode bol nemecký astronóm, ktorý preformuloval a spopularizoval Titiusov-Bodeho zákon. Upresnil obežnú dráhu planéty Urán a navrhol jej meno, ktoré sa používa dodnes. Má zásluhu na objavení tzv. Bodeho galaxie. Počas pôsobenia na pos ...

                                               

Elemír Bokor

Elemír Bokor alebo Elemér Bokor, Maďarsko - † 1. september 1928, Budapešť, Maďarsko) - bol pôvodom maďarský prírodovedec, ktorý sa zaoberal entomológiou a speleológiou. Do školy chodil v rodnej obci. Počas svojho života pôsobil ako vojak z povola ...

                                               

Paolo Borsellino

Paolo Borsellino bol taliansky prokurátor a bojovník proti talianskej mafii, spolupracovník Rocca Chinniciho a Giovanni Falconeho. Spoločne s Giovannim Falconem a Roccom Chinnicinom stál na začiatku boja proti tradičnému vojensko-teroristicky org ...

                                               

Paul Cézanne

Paul Cézanne bol francúzsky maliar a kresliar reprezentujúci prechod medzi impresionizmom konca 19. storočia a kubizmom zo začiatku 20. storočia. Bol jednou z najvýznamnejších postáv francúzskeho maliarstva, ktorú dnes radíme do obdobia postimpre ...

                                               

Auguste Comte

Narodil sa v juhofrancúzskom Montpellieri v prísne nábožensky založenej rodine. V rokoch 1807 až 1814 vyštudoval s výborným prospechom lýceum v rodnom meste. Od roku 1814 začal študovať matematiku na parížsku École Polytechnique uznávaná vedecká ...

                                               

Róbert Dúbravec

Študoval na gymnáziu v Ružomberku, roku 1943-1947 na oddelení kreslenia a malovania SVŠT, roku 1947-1948 na Prírodovedeckej a Pedagogickej fakulte v Bratislave. Prednášal na VŠVU v Bratislave. Vysokoškolský pedagóg PF v Banskej Bystrici 1968, ved ...

                                               

Viliam Ficker

Viliam Ficker sa narodil v Spišskej Novej Vsi. Po maturite v rodnom meste v r. 1951 začal študovať na Strojníckej fakulte SVŠT, ale kvôli zálube v matematike prestúpil na Prírodovedeckú fakultu UK, kde študoval matematickú analýzu. V januári 1956 ...

                                               

František II. (Francúzsko)

otec Henrich II., francúzsky král v rokoch 1547 – 1559 matka Katarína Medicejská, dcéra vojvodu Lorenza z Urbina bezdetný manželka Mária Stuartová, dcéra škótskeho krála Jakuba V. a Márie Lotrinskej z rodu Guisovcov.

                                               

Guido Fubini

Guido Fubini bol taliansky matematik. Zaoberal sa predovšetkým rôznymi oblasťami matematickej analýzy, najmä diferenciálnymi rovnicami, funkcionálnou analýzou, komplexnou analýzou, či variačným počtom, ale aj inými oblasťami matematiky, napríklad ...

                                               

Jan Hála (maliar)

Jan Antonín Hála bol český maliar, kresliar, ilustrátor a dokumentarista folklóru, žijúci väčšinu života na Slovensku.

                                               

Thit Jensenová

Marie Kirstine Dorothea Jensenová bola dánska spisovatelka, sestra nositela Nobelovej ceny J.V. Jensena. Patrí medzi najprekladanejšie a najoblúbenejšie dánske spisovatelky. Vo svojom diele sa spočiatku venovala boju za zlepšenie postavenia ženy ...

                                               

David Starr Jordan

David Starr Jordan, Ph.D.,LL.D. bol americký zoológ, ichtyológ, botanik, pedagóg, eugenik a mierový aktivista; žiak Louisa Agassiza. Zabýval sa systematickou zoológiou; jeho formálna botanická autorská skratka je D.S.Jord. Bol prezidentom Indiana ...

                                               

Leonid Vitalievič Kantorovič

Leonid Vitalievič Kantorovič bol ruský matematik a ekonóm, nositel Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela za rok 1975. Pracoval v matematickej teórii optimalizácie, kde položil základy lineárneho programovania, ...

                                               

Károly Kerényi

Károly Kerényi bol maďarsko-švajčiarsky hlbinný psychológ, religionista a mytológ, žiak S. Freuda a C. G. Junga.

                                               

Štefan Kereškéni

Štefan Kereškéni - latinsko-maďarský prídomok "Kereskényi de Kereskény" bol uhorský jezuita, spisovatel a univerzitný profesor. Študoval v Trnave, Trenčíne a v Košiciach. V Košiciach následne v rokoch 1676 až 1679 aj prednášal etiku a filozofiu n ...

                                               

Pavel Dmitrijevič Kiselov

Gróf Pavel Dmitrijevič Kiselov bol ruský politik, generál, reformátor a diplomat, ruský správca podunajských kniežatstiev Moldavska a Valašska v rokoch 1829 – 1834, minister štátneho majetku za vlády Mikuláša I. a ruský velvyslanec vo Francúzsku ...

                                               

Tamara Klimová

Tamara Klimová bola slovenská výtvarníčka. V rokoch 1940 – 1944 študovala na Škole uměleckých řemesel v Brne, po maturite pokračovala na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe profesori Jan Bauch a Emil Filla. Tu sa zoznámila so svojim budúci ...

                                               

Anton Kolarovič

Ľudovú školu vychodil vo svojom rodisku. Počas prvej svetovej vojny bol odvedený a pôsobil ako kuchár. Saleziánsky noviciát si vykonal v Genzane v Taliansku 1922 – 1923. Keďže bol v pokročilejšom veku rozhodol sa stať koadjútorom reholným bratom. ...

                                               

Jozef Lacko

Prof. Ing. arch. Jozef Lacko, CSc. bol významný slovenský architekt a pedagóg. Patrí medzi klúčové osobnosti slovenskej architektúry 20. storočia.

                                               

Michal Lacko

Po gymnaziálnych štúdiách v Košiciach, počas ktorých býval v jezuitskom internáte, sa v roku 1938 rozhodol vstúpiť do rehole jezuitov. Noviciát absolvoval v Záhrebe, kde sa u neho prebudil záujem o cyrilo-metodskú problematiku. V roku 1945 odišie ...

                                               

Robert Edward Lee

Robert Edward Lee bol americký generál, ktorý sa vyznamenal počas americkej výpravy proti Mexiku a najmä ako velitel konfederačných vojsk v Americkej občianskej vojne. Je považovaný za jedného z najlepších vojvodcov 19. storočia a majstra obranný ...

                                               

Jozef Novák (kňaz)

Za kňaza bol vysvätený v roku 1904 v Ostrihome. Pôsobil ako kaplán v Érsekvadkerte, Skalici, Podolí a Trstíne. Neskôr sa stal farárom v Šamoríne. Zaujímal sa o slovenskú kultúru, reč, folklór. V Skalici sa podielal na tvorbe a propagácii slovensk ...

                                               

Jozef Országh (podnikatel)

V roku 1849-1857 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Statkár v Laclavej, 1879 spoluzakladatel firmy Bratia Országh vo Varšave. Funkcionár slovenskej kolónie vo Varšave, rusofil. Od 1914 účastník zahraničného čs. odboja v Rusku, spolupracovní ...

                                               

Milan Peroutka

Milan "Ferda" Peroutka bol český bubeník, známy predovšetkým ako člen skupiny Olympic. Hral so skupinami Kvintet FM, S.L.S. Leška Semelky alebo OK Band. Od roku 1986, po odchode Petra Hejduka, sa stal členom skupiny Olympic. V 90. rokoch 20. stor ...

                                               

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe bol americký romantický básnik, prozaik, literárny teoretik a esejista. Bol autorom spravidla fantastických a mystických príbehov a zakladatelom detektívneho a hororového žánru.

                                               

Vladimír Reisel

Narodil sa v remeselníckej rodine a vzdelanie získaval vo Velkých Bieliciach, Prievidzi, v rokoch 1937 – 1939 študoval odbor slovenčina – francúzština na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, v rokoch 1939 – 1941 pokračoval v tomto št ...

                                               

Boris Viktorovič Savinkov

Boris Viktorovič Savinkov bol ruský spisovatel, revolucionár, člen strany socialistov-revolucionárov a terorista. Ako člen bojovej frakcie Eserov bol zodpovedný za smrť vládnych aj vojenských predstavitelov v rokoch 1904 a 1905. Po Februárovej re ...

                                               

Werner Sombart

Werner Sombart bol nemecký sociológ a ekonóm. Skúmal kapitalizmus ako osobitný sociálny jav, problémy sociálnej mobility a sociálnej stratifikácie. Spočiatku sa hlásil k socializmu a Marxovmu učeniu. Jeho hlavnou myšlienkou je idea pokojného vývo ...

                                               

Fráňa Šrámek

Narodil sa v Sobotke, v roku 1885 sa s rodičmi presťahoval do Písku. Mesto si velmi oblúbil, v ňom sa odohráva velká časť jeho divadelných hier a románov. Nastúpil na jednoročnú vojenskú službu, ktorú mal za trest o rok predlženú. Už tu sa prejav ...

                                               

James Watt

James Watt bol škótsky mechanik, vynálezca a fyzik – samouk, známy predovšetkým ako vynálezca parného stroja. Watt v skutočnosti nebol vynálezcom parného stroja. Urobil iba také vylepšenia, ktoré umožnili parný stroj ozaj priemyselne využiť. Zásl ...

                                               

Matthew Webb

Matthew Webb sa živil ako moreplavec a neskôr ako profesionálny plavec. Napísal aj knihu s názvom The Art of Swimming doslova Umenie plávať. Voda sa mu stala osudnou, keď sa utopil pri pokuse o preplávanie rieky pod Niagarskými vodopádmi 24. júla ...

                                               

Eduard Albert

Prof. MUDr. Eduard Albert bol český chirurg, univerzitný profesor, popularizátor českej poézie, spisovatel, prekladatel a básnik.

                                               

Otto Bang-Haas

Otto Bang-Haas bol významný a velmi známy nemecký entomológ – prevažne lepidopterológ, koleopterológ a obchodník s hmyzom.

                                               

Charles Alexandre de Calonne

Charles Alexandre de Calonne, bol francúzsky politik, minister a vrchný kontrolór financií počas vlády Ľudovíta XVI. v rokoch 1783 – 1787.

                                               

Pavel Doležal

Pavel Doležal bol slovenský jazykovedec, pedagóg, prekladatel a evanjelický farár, ktorého jazykovedným záujmom bola biblická čeština na Slovensku. Študoval na gymnáziu v Rábe na univerzite vo Wittenbergu. Doležal je autor duchovných piesní a slo ...

                                               

Ferdinand (Parma a Piacenza)

Ferdinand Maria Filip Ľudovít Sebastián František Jakub Bourbonsko-parmský bol španielsky infant a od roku 1765 vojvoda Parmy a Piacenzy. Ako vnuk španielskeho krála sa stal španielskym infantom. Jeho manželkou sa v roku 1769 stala šiesta dcéra M ...

                                               

Pavel Gallo

Pavel Gallo bol slovenský pedagóg, kultúrny pracovník. Pseudonym: Jaloux, Pozorovatel, Priatel mládeže, Škôldozorca

                                               

Anton Halúzka

Od 1847 učitel ludovej školy, 1868-77 správca školy, súčasne do 1878 pracovník učitelského ústavu, učňovskej školy a učňovskej školy kupeckej v B. Bystrici. Člen učitelského spolku Zvolenskej župy, ktorej venoval svoju knižnicu 456 zv., a člen Ma ...

                                               

Jozef Havas

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, filozofiu v Pešti, krátko teológiu na viedenskom Pázmaneu, právo na univerzite v Pešti, 1819 JUDr., 1820 získal advokátsky diplom. Od 1821 prednášal prirodzené právo, 1823 trestné právo, 1825-1831 rímske a ...

                                               

Ernest Chausson

Narodil sa v roku 1855 do bohatej rodiny. Jeho otec mu platil súkromného učitela. Najprv bol predurčený na právnickú dráhu, ale nakoniec práva opustil a začal súkromne študovať u skladatela Césara Francka. V jeho orchestrálnych dielach je cítiť v ...

                                               

Johannes Vilhelm Jensen

Johannes Vilhelm Jensen bol dánsky spisovatel, nositel Nobelovej ceny za literatúru z roku 1944. Je považovaný za jednú z hlavných postáv dánskej literatúry 20. storočia.

                                               

Karol III. (Španielsko)

Karol III. bol španielsky král od roku 1759 a v rokoch 1735 – 1759 ako Karol IV. král neapolský a sicílsky.

                                               

Mikuláš Konkoly-Thege

Detstvo prežil v Starej Ďale dnešné Hurbanovo, už ako 15-ročný skonštruoval vlastný parný stroj. Po skončení stredoškolského štúdia v školskom roku 1857 – 1858 začal študovať na Univerzite v Budapešti fyziku, medzi jeho učitelov patril aj Štefan ...

                                               

Guillaume Lekeu

V deviatich rokoch sa s rodičmi presťahoval do Poitiers, kde roku 1888 dokončil štúdium na lýceu. Potom na parížskej univerzite študoval filozofiu. Po dokončení sa začal plne venovať hudbe. Jeho učitelmi boli Gaston Vallin, César Franck a Vincent ...

                                               

Alexander von Lichtenberg

Syn ušno-nosno-krčného lekára židovského pôvodu z Budapešti, študoval medicínu v Budapešti a v Heidelbergu. Pracoval ako lekár na chirurgickej Univerzitnej klinike v Heidelbergu, kde ho tamojší slávny operatér Friedrich Voelcker získal pre urológ ...