Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 5                                               

Boéthos z Chalkédónu

Boéthos bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Boéthos prišiel z maloázijskeho Chalkédónu. Bol medzi slávnych helenistických bronziarov. Bol pravdepodne v druhom storočí pred naším letopočtom V helenistickej doby, mnoho starých funguje idylické ...

                                               

Boéthos z Kartága

Boéthos bol grécky sochár v-1. storočia. Boéthos, syn Apollodóra Kartága, bol grécky sochár, aktívny, pravdepodobne v prvej polovici 1. storočia. Svedčí o tvorbe tohto umelca je jeho meno je pramenia z nezachovanej sochy objavili v roku 1912 v Ef ...

                                               

Bryaxis

O rode chrobákov pozri Bryaxis rod. Bryaxis alebo Bryassis bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Do vlasti sochár Bryaxida bola zrejme maloázijská Kária. Svojho remesla bol pravdepodobne tiež z sochárskeho majstra Skopu, ktorý okolo roku 370 p ...

                                               

Daidalos zo Sikyónu

Daidalos bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Daidalos, syn a žiak sochár Patrokla z Sikyónu zrejme aj brat Polykleita, vytvorených podľa rímskej spisovatela Plínia najmä v ére 95. olympijské hry, takže v rokoch 400 396 bc Staroveké cestovate ...

                                               

Daitóndas zo Sikyónu

Daitóndas bol grécky sochár rozhraní 4. a 3. storočia pred kr. Sochár Daitóndas prišiel z Sikyónu. On bol na konci 4. na začiatku 3. storočia pred kr., Podľa starovekej cestovatela Pausania bol autorom sochy Theotima z Élidy, olympijský víťaz v b ...

                                               

Dameas z Kleitoru

Dameas alebo Démeas bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Dameas, pôvodom z arkádskeho z Kleitoru, pôsobil hlavne v Argose na konci 5. storočí pred naším letopočtom Podľa rímskeho historika Plínia žiakov sochárskeho majstra Polykleita z ...

                                               

Dameas z Krotónu

Dameas bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Dameas, sochár z Krotónu, vytvorená v 2. polovica z 6. storočí pred naším letopočtom, Antickej cestovatel Pausanias v jeho sprievodcovskej sprievodca po Grécku, sa uvádza, že bol autorom sochy jeho ...

                                               

Damokritos zo Sikyónu

Damokritos alebo Démokritos bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Sochár Damokritos prišiel z Sikyónu. On bol v strede 4. storočia pred naším letopočtom, Antickej cestovatel Pausanias uvádza, že on bol autorom sochy Hippa z Élidy, olympijský v ...

                                               

Deinomenes (sochár)

Deinomenes, bol grécky sochár na prelome 5. a 4. storočia pred kr. Deinomenes, grécky sochár neznámeho pôvodu, bol aktívny na konci 5. na začiatku 4. storočia pred naším letopočtom, Staroveký rímsky historik Plínius uvádza, že pôsobil, najmä poča ...

                                               

Démétrios z Alópeky

Démétrios alebo Demetrios bol grécky sochár z prelomu 5. a 4. storočia pred kr. Sochár Demetrios prišiel z Alópeky. Tvoril v Aténach, a on bol v prvom rade portrétovým sochy. Na rozdiel od väčšiny umelcov, ich model sa snaží pochopiť a najmä ich ...

                                               

Dionysikles z Milétu

Dionysikles bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Dionysikles, syn Attina z Milétu, je máloznámy grécky sochár aktívny približne v 2. polovica z 3. storočí pred naším letopočtom Pausanias v jeho sprievodcovskej sprievodca po Grécku, má pozname ...

                                               

Dionysios (syn Aristóna)

Dionysios – Dionysios) bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Dionysios, syn Aristóna z Boiótie, ktorý vznikol v polovici-3. storočia pred naším letopočtom, Svedectvo tvorbe tohto umelca nápis na mramorovom podstavci z dvoch kusov sochy objavil ...

                                               

Dionysios z Argosu

Dionysios bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Dionysios, sochár z Argosu, bol aktívny v mid-5. storočia pred kr Z antických autorov na jeho sochárskych diel uvedené iba grécky cestovatel Pausanias, ktorý sa vo svojej sprievodcovskej sprievod ...

                                               

Diopeithes z Argosu

Diopeithes bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Diopeithes, sochár bronziar z Argosu, aktívny bol pravdepodobne v 2. polovica z 3. storočí pred naším letopočtom, Z diel tohto umelca sa nezachovalo nič, to je známy, ale jeho chyba podpis na ko ...

                                               

Diyllos z Korintu

Diyllos bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Rodiskom sochára Diylla bol Korint. Od starovekých autorov, dajte nám jeden správa o jeho sochárskych diel zaznamenané Pausanias v jeho sprievodcovskej sprievodca po Grécku: "Aj dórski Korinťania p ...

                                               

Dorykleidas

Dorykleidas bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Sochár Dorykleidas prišiel zo Sparty. Bol 6. storočia pred naším letopočtom, Antickej cestovatel Pausanias v jeho sprievodcovskej sprievodca po Grécku, sa uvádza, že on bol autorom sochy bohyne ...

                                               

Efedros (sochár)

Efedros bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Efedros, sochár z Atén, tvoril zrejme v polovici-4. storočí pred naším letopočtom Od starovekých autorov, ktoré sme na tento grécky umelec správy, a nie z jeho skulpturálnej robiť nič nezachovalo. ...

                                               

Endoios

Endoios bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Sochár Endoios narodil v Aténach, kde pravdepodobne prežil väčšinu svojho života. Podľa starovekej legendy, bol žiak mýtický Daidala, ale v jeho prípade, celkom istý, umelca, ktorý tvoril približne ...

                                               

Epigonos (sochár)

Epigonos bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Epigonos, syn Chaira, bol grécky sochár aktívne v druhej polovici 3. storočia, okolo rokov 263 až 197 pred kristom, v tak Pergamon. Pracoval prevažne s väčším, a to môže byť už v čase cisára Eumen ...

                                               

Epikrates (syn Apollónia)

Epikrates bol grécky sochár na rozhraní 2. a 1. storočia pred kr. Sochár Epikrates, syn Apollónia, aktívny bol pravdepodobne na prelome 2. a 1. storočia pred kr. sa nezachovali z neho, č sochy v archeologické náleziská antickej kárskeho mesto Kni ...

                                               

Epikrates z Rodosu

Epikrates bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Sochár Epikrates, syn Alexippa z Rodosu, bol aktívny, približne 1. v polovici 2. storočia pred kr. sa nezachovali od neho žiadne sochy, sú dobre známe, ale jeho podpisy z podkladov sochy, objavil ...

                                               

Eubios z Téb

Eubios bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Eubios, sochár z boiótskych Téb, on bol pravdepodobne v prvej polovici 4. storočia pred kr., Podľa Pausania, grécky cestovatela z druhého storočia, bol spolu so svojim rodákom Xenokritom autor kulto ...

                                               

Euboulides (otec Eucheira)

Euboulides alebo Eubulides bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Sochár Eubulides bol členom snáď prvý rodiny aténach sochárov pochádzajú od stupňa Krópidai, ktoré sa zmenili názvy Eubulides, a Eucheir. Nezachovali sa od neho nie je sochárske ...

                                               

Euboulides (sochár)

Euboulides alebo Eubulides bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Eubulides, syn a žiak sochár Eucheira z atického stupňa Krópidai, bol aktívny v 2. v polovici 2. storočia pred kr. V genealógii viacčlennej aténach súsošie rodiny, v ktorých sa s ...

                                               

Euboulides (syn Eucheira)

Euboulides alebo Eubulides bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Eubulides, syn a žiak sochár Eucheira, pochádzal z atického stupňa Krópidai. Tvoril najmä v Aténach v polovici 2. storočí pred naším letopočtom, zachovala len fragmenty jeho soch ...

                                               

Euboulides z Atén

Euboulides alebo Eubulides bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Sochár Eubulides bol pravdepodobne predok rodiny aténach sochárov pochádzajú od stupňa Krópidai, ktoré sa zmenili názvy Eubulides, a Eucheir. Nie je zachovaný z nej žiadna socha, ...

                                               

Eudidaktos (sochár)

Eudidaktos bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Eudidaktos, grécky sochár z Atén, aktívny bol pravdepodobne v 2. polovica z 3. storočia pred kr Z skulptúrnej, aby bol tento umelec je známy len zlomok sochy z pentelského mramoru obrázok je zal ...

                                               

Eucheir (sochár)

Eucheir bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Eucheir, syn a žiak sochár Euboulida z atického stupňa Krópidai, bol aktívny v 1. v polovici 2. storočí pred naším letopočtom, Prišiel z rodiny, sochárov, v ktorej sa na päť generácií striedalo náz ...

                                               

Eucheir (syn Euboulida)

Eucheir bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Eucheir, syn a žiak sochár Euboulida z atického stupňa Krópidai, bol aktívny v 2. polovica z 3. storočia pred naším letopočtom, Svedectvo bývalého tvorby umelca sú v jeho názov signované základy so ...

                                               

Eucheiros (sochár)

Eucheiros bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Eucheiros, grécky sochár z Korintu, aktívny bol okolo roku 550 pred kr., nie sú známe žiadne jeho sochy. Pausanias uvádza, že Eucheiros sa vyučuje v Sparťanov Syadra a Charty a neskôr on sám bol ...

                                               

Eukadmos z Atén

Eukadmos bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Sochár Eukadmos, rodák z Atén, bol učitelom Androsthena, ktoré podľa starých autor Pausania sa zúčastnili na sochárskej výzdoby z Apolónovho chrámu v Delfách. Pausanias v jeho sprievodcovskej spri ...

                                               

Eukles z Mylasy

Eukles bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Eukles, grécky sochár bronziar z Mylasy, tvoril v 1. polovica z 3. storočia pred naším letopočtom, Svedectvo tvorbe tohto umelca je jeho chyba podpis florencia valcovitom podstavci sochy, objavené v ...

                                               

Eumnéstos

Eumnéstos bol grécky sochár v-1. storočia pred kr. Eumnéstos, syn Sósikratida z atického stupňa Paiania, tvorili na konci 1. storočia pred kr., Jej názov je maľované mramorový podstavec sochy rímsky konzul P. Fabia Maximálne konzulom bol v roku 1 ...

                                               

Eupalinos z Megary

Eupalinos bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Eupalinos, sochár z Megary, vytvorená v 2. polovica z 3. storočí pred naším letopočtom Od starovekých autorov o ňom nemáme správy. Známy je jeho meno maľované mramorový podstavec objavil v troská ...

                                               

Euporos (sochár)

Euporos bol starogrécky sochár. Sochár Euporos, syn Zópyra, aktívny bol pravdepodobne na prelome 2. a 1. storočia pred kr Z skulptúrnej, aby bol tento umelec sa nezachovalo nič, ale počas archeologických vykopávok v tesálskom mesta Larisa sa nach ...

                                               

Eutelidas z Argosu

Eutelidas bol grécky sochár z rozhrania 6. a 5. storočia pred kr. Sochár Eutelidas, pôvodom z Argosu, on bol pravdepodobne na konci 6. na začiatku 5. storočí pred nl gréckymi cestovatela Pausania bol s jeho rodákom Chrysothemidom autor sochy olym ...

                                               

Euthykrates (sochár)

Euthykrates bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Sochár Euthykrates, zrejme rodák z Rodosu a žiak alebo syn Macedónčana Kallia, tvoril v 1. polovica z 3. storočí pred naším letopočtom Od starovekých autorov o ňom nemáme správy. Názov tohto so ...

                                               

Euthykrates zo Sikyónu

Euthykrates bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Euthykrates, syn a žiak sochárskeho majstra Lysippa z Sikyónu, aktívny bol pravdepodobne v 2. polovica 4. storočia pred naším letopočtom, Roman spisovatel Plínius, že jeho vznik sa datuje do do ...

                                               

Eutychides

Eutychides alebo Eutychidés bol grécky sochár z prelobu 4. a 3. storočia pred kr. Sochár Eutychides prišiel z Sikyónu. Bol Lysippovým žiaci a majstri účinok videl v vznešenosť a ladnosti záclonky na mramor kópiu jeho pôvodne bronzová socha Tychy ...

                                               

Exékestos (sochár)

Exékestos bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Exékestos, grécky sochár neznámeho pôvodu zrejme z Atén, vytvorená v 2. polovica 4. storočí pred naším letopočtom, Jeho názov, sú signované dve mramorové základy sochy nájsť na aténskej Akropole. ...

                                               

Faidimos (sochár)

Faidimos bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Faidimos, grécky sochár neznámeho pôvodu, vytvorená v 2. polovica z 6. storočia pred naším letopočtom, Známe sú aj jeho podpisy dvoch základní sochy uložené v Národné archeologické múzeum v Aténac ...

                                               

Filiskos z Rodosu

Filiskos bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Sochár Filiskos prišiel z ostrova Rodos. Bol v prvej polovici druhého storočia pred naším letopočtom, Antickej autor Plínius uvádza, že on bol autorom sochy božstiev, Apolóna, Léto, Artemidy a dev ...

                                               

Fradmón z Argosu

Fradmón bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Fradmón, grécky sochár z Argosu, bol aktívny pravdepobne v polovici-5. storočia pred naším letopočtom, Antickej cestovatel Pausanias poznamenal, že on bol autorom sochy Amerta z Élidy, olympijský v ...

                                               

Fyles z Halikarnasu

Fyles alebo Fylés bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Sochár Fyles, syn Polygnóta z Halikarnasu, bol aktívny v 2. polovica z 3. storočia pred kr Z skulpturálnej, aby bol tento umelec bronziara nič nezachovalo, čo je až 23 z jeho meno signova ...

                                               

Fyromachos z Atén

Fyromachos bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Fyromachos, grécky sochár z Atén, pôsobil v Pergamone a pravdepodobne aj na ostrove La, kde spolupracoval so sochárom Nikératom, o čom svedčí našiel nápis na mramorovom podstavci. Plínius jeho a ...

                                               

Geneleós

Geneleós bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Geneleós, grécky sochár pravdepodobne z ostrova Samos, tvorili asi polovicu 6. storočia pred naším letopočtom, Svedectvo tvorbe tohto umelca je jeho chyba podpis za fragmentu socha sediacej ženu m ...

                                               

Glaukias z Aiginy

Glaukias bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Glaukias, sochár z Aiginy, tvoril v 1. pol 5. storočí pred naším letopočtom grécky cestovatel Pausanias v jeho sprievodcovskej manuálne po Grécku poznamenal, že on bol autorom bronzovej sochy troc ...

                                               

Glaukos (syn Epidaura)

Glaukos bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Sochár Glaukos, syn Epidaura z Atén, vytvorená v 2. v polovici 2. storočia pred kr Z skulpturálnej takže tento grécky umelec je nič nezachovalo. V roku 1889, avšak, na ostrove La zistil, že jeho me ...

                                               

Glaukos z Argosu

Glaukos bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Glaukos, sochár z Argosu, ktorý vznikol v polovici-5. storočí pred naším letopočtom grécky cestovatel Pausanias uvádza, že jeho sochárske práce uvidel medzi votívnymi dary od Mikytha keď Diovom chr ...

                                               

Hektoridas

Hektoridas bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Hektoridas, grécky sochár neznámeho pôvodu, bol aktívny v 1. polovica 4. storočí pred naším letopočtom, Podieľali sa na výzdobe východnej štít Asklépiovho chrámu v Epidaure príbeh on zrejme spra ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →