Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 497                                               

Ondrej Žabka

Faktor tlačiarne → Jozefa Havelku v Banskej Bystrici 1910-1916; mal prenajatú tlačiareň → Jozefa Havelku a spol. v Banskej Bystrici 1919-1924, majitel tlačiarne Kníhtlačiareň Ondrej Žabka a spol. v Banskej Bystrici 1924-1949. V tlačiarni okrem kn ...

                                               

Dots per inch

Dots per inch alebo počet bodov na palec je merná jednotka rozlíšenia používaná v počítačovej technike na vyjadrenie presnosti vstupných a výstupných zariadení napr. obrazoviek, skenerov, tlačiarní. Udáva počet vytlačitelných bodov v jednom riadk ...

                                               

Flexografia

Flexografia je technológia tlače z výšky, pri ktorej sa používa pružná tlačová forma a nízkoviskózne tlačové farby. Flexografia je velmi podobná kníhtlači. Flexografia je významnou tlačovou technikou v priemysle, ktorý sa zameriava na výrobu obal ...

                                               

Ofsetová tlač

Ofsetová tlač alebo ofset je tlač z plochy, pri ktorej prenos tlačovej farby iba z tlačiacich miest zabezpečujú rozdielne fyzikálno-chemické vlastnosti tlačiacich a netlačiacich miest. Tlačiace miesta prijímajú mastnú tlačovú farbu a netlačiace m ...

                                               

Risograf

Risograf je digitálny vysokorýchlostný tlačiarenský systém vyrobený spoločnosťou Riso Kagaku Corporation. Pôvodné určenie zamerané predovšetkým na objemné kopírovanie je časom čoraz viac nahrádzané orientáciou na objemné tlačenie či už z lokálneh ...

                                               

Baronet (nakladatelstvo)

Baronet, a. s. je české knižné vydavatelstvo, založené v roku 1993. Je pomerne aktívne a ročne vydáva viac ako 100, prevažne zahraničných knižných titulov. Vydáva prevažne romány pre ženy, ale venuje sa tiež histórii, science fiction, militáriám ...

                                               

Nakladatel

Nakladatel alebo nakladatelstvo je jednotlivec alebo organizácia, ktorá financuje a realizuje vydávanie tlačených textov, pričom vydáva najmä neperiodické publikácie a má často aj kultúrne a spoločenské poslanie a funkcie.

                                               

News and Media Holding

News and Media Holding je slovenská mediálna vydavatelská spoločnosť ovládaná Pentou, ktorá vydáva mnohé printové a online tituly.

                                               

Kristiánova legenda

Kristiánova legenda alebo presnejšie Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily je latinský spis o počiatkoch kresťanstva a o prvých českých svätcoch. Vznikol pravdepodobne pred rokom 994. Patrí k najdôležitejším zdrojom poznani ...

                                               

Artuš

Artuš je legendárna postava britskej mytológie. Je popisovaný ako ideál královského majestátu v čase vojen aj v mierovej dobe. Je ústrednou postavou cyklu legiend známych ako Artušovské legendy. Narodil sa údajne v 5. storočí. Dodnes nie je jasné ...

                                               

Camelot

Camelot bol hrad legendárneho britského krála Artuša. Táto legenda spomína celý rad iných osôb, ktoré s králom Artušom na tomto hrade žili. Sú označovaní ako rytieri okrúhleho stola. O mieste, na ktorom hrad Camelot stál, sa v súčasnosti len špek ...

                                               

Kanopa

Kanopy alebo kanopické vázy alebo kanopské vázy boli pohrebné nádoby, do ktorých sa v starovekom Egypte ukladali vnútornosti mŕtvych vyňaté pri mumifikácii.

                                               

Brnianska kostnica

Brnianska kostnica sa nachádza pod Jakubským námestím v brnianskej mestskej časti Brno-střed, z väčšej časti priamo pod kostolom svätého Jakuba. V minulosti sa na tomto mieste nachádzal cintorín, z kapacitných dôvodov však vznikla kostnica. Do te ...

                                               

Karner

Karner alebo karnerová kaplnka je stavba menších rozmerov určená na uchovávanie kostí zosnulých. Môže patriť ku kostolu ako prístavba, prípadne je vymedzeným priestorom v chrámovej predsieni alebo pod chórom, najčastejšie je však samostatnou cent ...

                                               

Krematórium

Krematórium je budova určená na kremáciu, pohreb žiarom, spopolnenie zosnulých. Spalovanie mŕtvych bolo od dávnej minulosti u mnohých národov rozšíreným spôsobom pohrebu. Novšie sa znovu začalo používať od roku 1878 v Nemecku a od tých čias sa v ...

                                               

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården je lesný cintorín a krematórium v Štokholme. Je dielom architekta Erika Gunnara Asplunda a Sigurda Lewerentza z rokov 1935 – 1940. Erik Gunnar Asplund bol poverený vytvorením krematória na lesnom cintoríne v Štokholme, ktoré sa v ...

                                               

Hrobka

Hrobka je murovaný alebo do skaly vytesaný priestor, ktorý je architektonicky upravený a slúži na uloženie mŕtvych. Z minulosti sú známe hrobky faraónov, dnes sú hrobky spravidla malé stavby na cintorínoch.

                                               

Kupolový hrob

Kupolový hrob alebo kupolová hrobka alebo tolos je väčšia hrobka v tvare kopuly z obdobia bronzovej doby Stredomoria, predovšetkým z minojskej kultúry a mykénskej kultúry.

                                               

Mastaba

Mastaba bola budova s plochou strechou a vonkajšími stenami kaskádovito naklonenými. Bola to pohrebná stavba významných Egypťanov v starovekom Egypte, pripomínajúca svojím tvarom hlinenú lavicu pred domom egyptského rolníka, podla ktorej dostala ...

                                               

Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika

Porovnaj: Mohyla Milana Rastislava Štefánika Bradlo. Pamätník generála Milana Rastislava Štefánika je pamätné miesto v katastrálnom území obce Most pri Bratislave, symbolický pamätník na mieste, kde tragicky zahynul Milan Rastislav Štefánik s tal ...

                                               

Mohyla Milana Rastislava Štefánika (Bradlo)

Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa nachádza na vrchu Bradlo v Myjavskej pahorkatine. Mohyla sa nachádza na vrchu Bradlo dominujúcom kraji svojou nadmorskou výškou 543 metrov, nad cestou medzi mestom Brezová pod Bradlom a Košariskami. Je v kata ...

                                               

Mohyla v Očkove

Mohyla v Očkove je archeologické nálezisko náčelníckej mohyly z mladej bronzovej doby. Nachádza sa pri ceste č. 504 pri obci Očkov v okrese Nové Mesto nad Váhom.

                                               

Krajinomalba

Krajinomalba je druh maliarstva, v ktorom je na obraze zachytená najmä krajina, t.j. príroda, jej konkrétny výsek či zoskupenie. Obraz, ktorý takýmto maliarstvom vzniká, sa volá krajina, krajinka, krajinomalba alebo zriedkavo pejsáž. Tvorbou taký ...

                                               

Plenér

Plenér z fr. plein air = volná príroda znamená aj všeobecne volná príroda. Plenér je malovanie vo volnej prírode priamo pred krajinným motívom alebo obraz takto namalovaný. Maliarsky smer zdôrazňujúci plenér sa volá plenérizmus. Táto technika bol ...

                                               

Veduta

Veduta je vecný, topograficky presný maliarsky alebo grafický záznam napr. výseku krajiny, pohladu na mesto. Rozšírený od 17. storočia do polovice 19. storočia, keď bol postupne vytlačený fotografiou.

                                               

Maliarstvo v starovekom Egypte

Maliarstvo v starovekom Egypte podliehalo prísne rituálnym účelom, ktoré z neho robili po formálnej stránke dokonalé, štylizované ale málo realistické umenie. Dôraz sa kládol na jednoduchosť a formalitu. Už z najstarších dynastických čias máme za ...

                                               

Sochárstvo v starovekom Egypte

Sochárstvo v starovekom Egypte sa riadilo prísnymi predpismi, podla ktorých sa určovala kvalita diela. V priebehu troch tisícročí to viedlo k tomu, že v sochárstve prebehli len minimálne zmeny týkajúce sa prevažne použitých materiálov a techniky, ...

                                               

Slovenské umenie 20. storočia

Slovenské umenie 20. storočia môže byť v širšom zmysle chápané ako slovenské moderné umenie lebo slovenský modernizmus. Umenie na Slovensku v tomto období reaguje na spoločenské a umelecké premeny vo svete, ktoré sa objavili koncom 19. storočia a ...

                                               

Pomoský idol

Pomoský idol je vyše päťtisíc rokov stará socha v tvare kríža, z doby medenej., nájdená v Pomose na Cypre. V súčasnosti sa nachádza v Cyperskom archeologickom múzeu. Vyobrazenie Pomoského idolu sa nachádza na cyperských eurách nominálnych hodnôt ...

                                               

České umenie

                                               

Tibetské umenie

Tibetské umenie je významná zložka tibetskej kultúry, umenie regiónu Tibet so strediskom v Lhase, ktorého základom sa stal budhizmus. V tibetskom umení dominuje cirkevná architektúra. Prvým a najváženejším budhistickým chrámom v Tibete je lhaský ...

                                               

Chinoizéria

Chinoizéria bola rokoková móda 18. storočia podnietená importom východoázijského, najmä čínskeho umenia. Uplanila sa hlavne v umeleckom remesle a drobnej, najmä záhradnej architektúre, kde pretrvala až do 19. storočia.

                                               

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura je národný mexický inštitút krásnych umení a literatúry so sídlom v hlavnom mesta Mexika, v Mexiko. Bol založený 31. decembra 1946. Je rovnako nazývaný aj Instituto Nacional de Bellas Artes. Vytvore ...

                                               

Azulejo

Azulejo, množné číslo azulejos, je obvykle štvorcová, jednostranne glazovaná keramická obkladačka s farebnou výzdobou. Z väčšieho počtu azulejos sa skladajú nástenné obrazy. Slovo azulejo je arabského pôvodu a znamená aj všeobecne "modrastý". Azu ...

                                               

Klub konkretistov

Klub konkretistov je spoločenstvo združujúce konkretistických výtvarných umelcov v Česku na Slovensku. Vznikol v roku 1967 v Prahe, pôvodne to boli najmä predstavitelia českého a slovenského konštruktívne koncipovaného umenia - konkrétne umenie, ...

                                               

Slovenské umenie

Slovenské umenie je súčasť európskeho umenia a európskej kultúry vôbec; umenie vytvorené slovenskou národnosťou a Slovákmi; najvýraznejšia súčasť slovenskej kultúry.

                                               

Slovenský betlehem

Slovenský betlehem je monumentálne rezbárske dielo rezbára Jozefa Pekaru, umiestnené v Dome Božieho milosrdenstva v Rajeckej Lesnej. Dielo bolo sprístupnené verejnosti 26. novembra 1995.

                                               

Majolika

Majolika je v kultúrno-historickom kontexte sčasti vyhranenie pojmu voči fajanse a sčasti jej podskupina, ktorá označuje španielske a talianske, cínovou glazúrou malované hlinené hrnčiarske výrobky najmä z obdobia ich rozkvetu v 15. až 17. storoč ...

                                               

Aikido

Aikido je jedným z najmladších japonských bojových umení. Je syntézou pôvodných bojových umení, z ktorých boli vynechané pôvodné smrtiace prvky. Je typické najmä stratégiou obrany založenej na neinvazívnom odvrátení útoku a následnom zabránení ďa ...

                                               

Legenda o opitom majstrovi

Legenda o opitom majstrovi je hongkonský akčný film z roku 1994 režírovaný Lau Kar-Leungom a Jackie Chanom, ktorý si zahral hlavnú rolu čínskeho ludového hrdinu Wong Fei Hunga. Vo filme ďalej účinkovali Ti Lung, Anita Mui, Lau Kar-Leung, Andy Lau ...

                                               

Ťažko ho zabiť

Ťažko ho zabiť je akčný film z roku 1990, ktorý režíroval Bruce Malamuth v hlavnej úlohe so Stevenom Seagalom, Kelly LeBrock, Frederickom Coffinom a Williamom Sadlerom. Steven Seagal v úlohe detektíva Masona Storma, ktorý po postrelení upadne do ...

                                               

Gódžú rjú

Gódžú rjú je jedným zo štýlov karate. Založil ho majster Čódžun Mijagi 1888-1953, žiak majstra Kanrjóa Higaonnu 1853-1916, ktorý bol šíritelom smeru Te jap. "ruka" - označenie pre klasické karate na Okinawe. Gódžú rjú využíva v obrane mäkké džú k ...

                                               

Kata (karate)

Kata je súborné cvičenie karate. Sú dva druhy kata: kata pre jednu osobu: Jodan Ichi, Jodan Ni, Judan Ichi, Judan Ni, Gedan Ichi, Gedan Ni, Kake uke Ichi, Kake uke Ni, Geksai dai Ichi, Geksa idai Ni, Saifa, Seichin, Shisochin, Tensho,Kururunfa, S ...

                                               

Kjokušin

Kjokušin alebo kjokušinkai je druh karate. Jeho vznik sa dáva do súvislosti s udelením 10. danu O´Sosaiovi velkému majstrovi Masutacovi Ójamovi, ktorý neskôr toto útočné, alebo niekedy prekladané aj ako "najbojovejšie" karate vyučoval.

                                               

Svetová federácia karate

Svetová federácia karate je najväčší medzinárodný zväz karate s viac ako 130 krajinami. Bola založená v roku 1990 zo Svetovej únie karate. Tento zväz má sídlo v španielskom hlavnom meste Madrid a je uznaná Medzinárodným olympijským výborom. Každé ...

                                               

Taekwondo na Letných olympijských hrách 2012

Taekwondo na Letných olympijských hrách 2012 v Londýne sa konal od 8. augusta do 11. augusta 2012 v športovej hale ExCeL London. Súťažilo sa v ôsmich váhových kategóriach, štyroch mužských a štyroch ženských.

                                               

Euroliga Muay Thai

Euroliga Muay Thai je medzinárodná amatérska liga v Muay Thai, zastrešená najsilnejšou svetovou federáciou IFMA. Bola založená v roku 2005 s cielom vytvoriť podmienky pre rast amatérskych bojovníkov zo slovenských klubov. Euroliga výraznou mierou ...

                                               

Loutkář

Loutkář je český divadelný časopis. Ide o najstarší bábkarský odborný časopis na svete. Vychádza s prestávkou vojnových rokov od roku 1912 dodnes a je tak kronikou česko-slovenského, českého a slovenského bábkového divadla. Obsahuje anglické resu ...

                                               

Americký sen (divadelná hra)

Hra o meštianskej rodine, v ktorej rodičia utýrajú adoptovaného syna, pretože nevyhovuje ich predstavám o dokonalom americkom mládencovi. Témou drámy je i materializmus, chýbajúci zmysel života, hodnoty v živote postáv, dosiahnutie práva, či nede ...

                                               

Antigona (Sofokles)

Antigona je tragédia v piatich dejstvách. Bola napísaná gréckym dramatikom Sofoklom. Prvýkrát bola hraná v Aténach v roku 442 pred Kr. Dielo Antigona nadväzuje na udalosti v diele Král Oidipus a Oidipus na Kolóne. Celý dej hry sa odohráva pred kr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →