Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 487
                                               

Rašeliniště Mařeničky

Rašeliniště Mařeničky je prírodná pamiatka, vyhlásená na katastri obce Mařenice v podhorí Lužických hôr v roku 2004. Jedná sa o mokraď s chránenými rastlinami v blízkosti cesty z Mařeníc do Kunratíc u Cvikova v severovýchodnej časti Českolipska.

                                               

U rozmoklé žáby

Prírodná pamiatka U rozmoklé žáby sa nachádza pri ceste medzi Mařenicami a Heřmanicami v Podještědí na hraniciach okresov Liberec a Česká Lípa v Lužických horách blízkosti ranča Malevil. Bola vyhlásená 1. júna 2011 na území s rozlohou 1.53 ha.

                                               

Balcarova skála - Vintoky

Balcarova skala - Vintoky je prírodná rezervácia ev. č. 1930 nachádzajúca sa na južnom okraji obce Ostrov u Macochy v okrese Blansko. Oblasť spravuje Správa CHKO Moravský kras.

                                               

Bílá voda (prírodná rezervácia)

Bílá voda je prírodná rezervácia č. 1186 v okrese Blansko na katastrálnom území obcí Holštejn a Lipovec. Orgánom ochrany je Správa CHKO Moravský kras. Geomorfologicky patrí Drahanskej vrchovine.

                                               

Březinka (prírodná rezervácia)

Březinka je prírodná rezervácia ležiaca v katastrálnom území obce Březina v okrese Brno-venkov, západne od spomínanej obce. Bola zriadená Výnosom Ministerstva kultúry ČSR čj. 18 583/73 zo 29. decembra 1973. Nachádza sa v obvode Školského lesného ...

                                               

Býčí skála (národná prírodná rezervácia)

Býčí skála je národná prírodná rezervácia v chránenej krajinnej oblasti Moravský kras, rozkladajúca sa medzi mestom Adamov a obcou Křtiny na hraniciach okresov Blansko a Brno-venkov. Vznikla v roku 2003 zlúčením pôvodnej národnej prírodnej pamiat ...

                                               

Dřínová

Dřínová je prírodná rezervácia, nachádza sa v katastrálnom území obce Babice nad Svitavou a leží v CHKO Moravský kras na výmere 28.75 hektárov. Rezerváciou bola vyhlásená výnosom MK ČSR - čj. 18.923 / 73 zo 29. decembra 1973.

                                               

Habruvecká bučina

Habruvecká bučina je národná prírodná rezervácia, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras. Rozkladá sa na výmere 85.21 ha v katastrálnom území obce Habruvka v okrese Blansko. Tvorí ju časť plošiny a svahy kóty Košuv žlíbek na ...

                                               

Hádecká planinka

Hádecká planinka je národná prírodná rezervácia, ktorá je súčasť Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras. Rozkladá sa na výmere 83.16 ha v katastrálnom území obce brnianskej mestskej časti Maloměřice a obce Kanice. Tvorí ju časť krasovej plošin ...

                                               

Kateřinská jaskyňa

Kateřinská jaskyňa sa nachádza v severnej časti CHKO Moravský kras severne od mesta Brna, neďaleko od okresného mesta Blansko. Leží na konci Suchého žlabu, asi 500 metrov juhovýchodne od informačného centra Skalný mlyn.

                                               

Macocha (priepasť)

Macocha je najznámejšia priepasť Moravského krasu a súčasťou jaskynného systému Punkevní jaskyňa. Priepasť je v národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v CHKO Moravský kras, 6 km východne od mesta Blansko. Priepasť Macocha vznikla postupným zrút ...

                                               

Moravský kras

Moravský kras je najväčšia a najlepšie vyvinutá krasová oblasť s najširším spektrom krasových javov v Česku. Nájdeme tu všetky krasové útvary s výnimkou poljí. Moravský kras sa vyznačuje pomerne malým počtom závrtov, ktorých hĺbka dosahuje pribli ...

                                               

Punkva

Punkva je ponorná rieka na južnej Morave v okrese Blansko. Jej dĺžka je 29 km, zaberá povodie s plochou 170 km² a v ústí dosahuje priemerný prietok 0.96 m³/s.

                                               

Sloupsko-šošuvské jeskyně

Sloupsko-šošuvské jeskyně ležia v severnej časti CHKO Moravský kras severne od mesta Brna, neďaleko od okresného mesta Blansko na južnom okraji mestečka Sloup. Sloupsko-šošuvské jaskyne sú rozsiahlym komplexom dómov, chodieb a obrovských podzemný ...

                                               

U Brněnky

U Brněnky je prírodná rezervácia nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Kanice v okrese Brno-venkov. Bola zriadená Výnosom Ministerstva kultúry ČSR čj. 18 462/73 z 29. decembra 1973. Jej celková výmera je približne 15 hektárov.

                                               

U Staré Vápenice

U Staré Vápenice je prírodná pamiatka ev. č. 1441 na území obce Mokrá-Horákov v okrese Brno-venkov. Správa AOPK Brno. Nachádza sa na Ochozskej plošine v nive na východnom svahu južnej časti údolia Říčky. Predmetom ochrany je geomorfologicky cenné ...

                                               

U Výpustku

U Výpustku je prírodná rezervácia, ktorá leží v Křtinskom údolí v katastrálnych územiach obcí Březina v okrese Brno-venkov a Habruvka v okrese Blansko. Rezervácia bola zriadená výnosom Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky dňa 11. ...

                                               

Údolí Říčky

Údolí Říčky je prírodná rezervácia v južnej časti Drahanskej vrchoviny v chránenej krajinnej oblasti Moravský kras. Leží po oboch stranách potoka Říčka.

                                               

Vývěry Punkvy

Vývěry Punkvy je národná prírodná rezervácia, ktorá sa rozkladá na 556.5 ha na území Suchého a Pustého žlabu a Punkevního údolí v Moravskom krase. Rezerváciou bola vyhlásená v roku 1997. V lokalite sa nachádzajú vývery riečky Punkvy, Punkevní jas ...

                                               

Slanisko u Nesytu

Slanisko u Nesytu je národná prírodná rezervácia ev. č. 298 južne od obce Sedlec v okrese Břeclav na západnom brehu rybníka Nesyt. Oblasť spravuje Správa CHKO Pálava.

                                               

Meandry Staré Odry

Cenné sú hlavne brehové porasty pozdĺž meandrujúceho toku. Rastú tu prevažne dreviny ako jaseň štíhly, brest väzový, dub letný, čremcha obyčajná, jelša lepkavá, jelša sivá, vŕba krehká, vŕba biela a lipa malolistá. Na periodicky zaplavovanej lúke ...

                                               

Koňský pramen

Koňský pramen je prírodná pamiatka ev. č. 1787, ktorá sa nachádza v okrese Cheb približne 5.5 km od Mariánskych Lázní v údolí Chotěnovského potoka. Pamiatku spravuje Správa CHKO Slavkovský les.

                                               

Údolí Teplé

Údolí Teplé je prírodná rezervácia, bola vyhlásená v roku 1992 a prechádza všetkými okresmi Karlovarského kraja. Predmetom ochrany je údolie rieky Teplej s prilahlými zalesnenými svahmi. Starostlivosťou o územie je poverená správa CHKO Slavkovský ...

                                               

Bílá Strž

Bílá Strž je národná prírodná rezervácia ev. č. 554 neďaleko obce Hamry v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Predmetom ochrany je hlboko vrezané skalnaté údolie Bílého potoka s početnými stupňami, perejami a vodopádom, vráta ...

                                               

Černé a Čertovo jezero

Černé a Čertovo jezero je národná prírodná rezervácia na Šumave na katastrálnych územiach Alžbětín a Hojsova Stráž, vyhlásená 11. novembra 2010 vyhláškou č. 326/2010 Zb. s účinnosťou od 15. decembra 2010. Zahŕňa Černé jezero a Čertovo jezero a ob ...

                                               

Hornovltavické pastviny

Hornovltavické pastviny je prírodná rezervácia ev. č. 6800 neďaleko obce Kubova Huť v okrese Prachatice. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Predmetom ochrany sú cenné minerotrofné rašeliniská s porastami krátkostebelných ostríc, komplexy mo ...

                                               

Losenice II

Losenice II je prírodná rezervácia ev. č. 12799 neďaleko obce Červená v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Predmetom ochrany sú najmä samovolne sa vyvíjajúce lesné porasty predovšetkým smrečiny na podmáčaných územiach a hors ...

                                               

Na soutoku

Na soutoku je prírodná rezervácia ev. č. 13626 neďaleko obce Krejčovice v okrese Prachatice. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Predmetom ochrany sú prirodzené a samovolné vývojové pochody v údolí Blanice, Křemenného a Milešického potoka, p ...

                                               

Červené blato

Červené blato je národná prírodná rezervácia ležiaca na okraji CHKO Třeboňsko juhovýchodne od Šalmanovíc. NPR sa rozkladá na pomedzí okresov České Budějovice a Jindřichuv Hradec na troch katastrálnych územiach: Byňov, Těšínov a Hrdlořezy u Suchdo ...

                                               

Žofinka

Žofinka je národná prírodná rezervácia ev. č. 608 neďaleko obce Dvory nad Lužnicí v okrese Jindřichuv Hradec. Oblasť je pod správou CHKO Třeboňsko. Dôvodom ochrany je ochrana európsky významného rozlahlého prechodového rašeliniska a rašelinného l ...

                                               

Bílá skála (Žďárské vrchy)

Bílá skála je skalný útvar a súčasne rovnomenná prírodná pamiatka nachádzajúca sa asi 1 km východne od vrchu Devět skal pri turistickej značke smerom na Křižánky. Nachádza sa tu niekolko lezeckých ciest.

                                               

Čtyři palice

PR bola vyhlásená pre ochranu rulových skalných útvarov modelovaných mrazovým zvetrávaním a obklopených balvanitými sutinami so zachovanými pôvodnými lesnými porastami Žďárskych vrchov.

                                               

Drátenická skála

Drátenická skála je prírodná pamiatka ev. č. 704 neďaleko obce Snežné v okrese Žďár nad Sázavou v nadmorskej výške 707 – 776 metrov a tvorí najväčšiu dominantu centrálnej časti Žďárských vrchov. Oblasť spravuje AOPK Havlíčkuv Brod.

                                               

Lisovská skála

Lisovská skála je vrchol v pohorí Žďárské vrchy. Nachádza sa 3 km juhozápadne od osady Křižánky a 1 km juhovýchodne od Deviatich skál. Na vrchole sa nachádza rulová skala, ktorá je prírodnou pamiatkou, vrchol je zalesnený, bez rozhladu. Skôr, než ...

                                               

Malinská skála

Malinská skála je výrazný skalný vrchol na hrebeni tiahnúcom sa z vrchu Devět skal na východ smerom na Dráteníčky a zároveň prírodná pamiatka. Skaly dosahujú výšky až 20 m, najvýznamnejšími skalnými útvarmi sú Výspa, Srnčí věž, Škuner a Buldok. Z ...

                                               

Meandry Svratky u Milov

Meandry Svratky u Milov je prírodná rezervácia ev. č. 5945 rozkladajúca sa v katastrálnych územiach České Milovy, Moravské Křižánky a Snežné v okrese Žďár nad Sázavou v nadmorskej výške 590 - 603 metrov.

                                               

Milovské perničky

Milovské perničky sú skaly a zároveň rovnomenná prírodná pamiatka 2 km severovýchodne od Križánek pri turistickej značke smerom na Svratku. Na vrchole skál sa nachádza vyhliadka. Územie má rozlohu 19.4 ha a je chránené ako prírodná pamiatka.

                                               

Mlýnský rybník a rybník Rohlík

Mlynský rybník a rybník Rohlík je prírodná pamiatka ev. č. 247 neďaleko mestečka Trhová Kamenice v okrese Chrudim. Oblasť spravuje AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy.

                                               

Olšina u Skleného

Olšina u Skleného je prírodná rezervácia ev. č. 941 neďaleko obce Sklené v okrese Žďár nad Sázavou v nadmorskej výške 720 - 734 metrov. Oblasť spravuje AOPK ČR - Správa CHKO Žďárské vrchy.

                                               

Pasecká skála

Pasecká skála je výrazným vrcholom Žďárských vrchov a súčasne prírodnou pamiatkou. Nachádza sa 2 km severozápadne od osady Studnice a 7 km juhovýchodne od vrchu Devět skal.

                                               

Peperek

Peperek je kopec o nadmorskej výške 675 m nachádzajúci sa na východe Čiech v oblasti Žďárských vrchov asi 5 km západne od okresného mesta Žďár nad Sázavou, prípadne 2 km juhovýchodne od obce Velká Losenice. Asi 255 metrov východne od neho prechád ...

                                               

Prosička

Predmetom ochrany je skalnatý chrbát tvorený dvoma skaliskami s celkovou dĺžkou 55 m a výškou až 17 m s rozsiahlym kamenným morom a sutinovými svahmi pod skaliskami. Územie PP je dokladom mrazového zvetrávania rulových hornín v chladných obdobiac ...

                                               

Rozštípená skála

Rozštípená skála je prírodná pamiatka ev. č. 914, ktorá sa nachádza v okrese Žďár nad Sázavou asi 3 km západne od okresného mesta Žďár nad Sázavou. Správa CHKO Žďárské vrchy.

                                               

Řeka (prírodná rezervácia)

Řeka je prírodná rezervácia ev. č. 1257 neďaleko obce Krucemburk v okrese Havlíčkuv Brod v nadmorskej výške 553 - 556 metrov. Oblasť spravuje AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy.

                                               

Tisuvka

Tisuvka je vrchol v pohorí Žďárské vrchy. Nachádza sa 1 km západne od osady Cikháj a 6 km juhozápadne od vrchu Devět skal. Prírodnú pamiatku tvorí rulová skala, na skalnej hradbe, na chrbáte Tisuvky. Okolité balvanité sutiny sú pozostatkom proces ...

                                               

Zkamenělý zámek (prírodná pamiatka)

Zkamenělý zámek je skupinové skalisko v Čechách, 3 km východne od Svratky v nadmorskej výške 765 m. Skalný útvar je z východnej strany obohnaný násypom a dvojitým valom. Od roku 1977 je chránený ako prírodná pamiatka.

                                               

Žákova hora

Žákova hora je výrazným vrcholom Žďárských vrchov. Nachádza sa 2 km severovýchodne od osady Cikháj a 3 km juhozápadne od Deviatich skál a vrchol dosahuje nadmorskú výšku 810 metrov. Na vrchole sa nachádza geodetický bod, pre meranie nadmorských v ...

                                               

Blatnický potok (prítok Doubravy)

Blatnický potok je pravostranný prítok rieky Doubravy v okrese Havlíčkuv Brod v Kraji Vysočina. Dĺžka toku činí 6.6 km. Plocha povodia meria 11.5 km².

                                               

Krkanka

Predmetom ochrany je morfologicky členité územie s hlbokým kaňonom rieky Chrudimky a jej prítokov. Územie sa vyznačuje radom geomorfologických javov, ďalej potom zastúpenie prirodzených lesných spoločenstiev s bohatým výskytom radu botanických a ...

                                               

Lichnice - Kaňkovy hory

Počas výskumu na severozápadnom svahu Lovětínskej rokliny v rokoch 1998 a 1999 bol zistený výskyt 689 druhov motýlov. Počas vertebratologického prieskumu rezervácie a jej najbližšieho okolia v rokoch 1989-1994 bol zaznamenaný výskyt 135 druhov st ...