Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 484
                                               

Nemecká literatúra

Nemecká literatúra je literatúra, v ktorej sú všetky diela napísané po nemecky. Patria sem teda aj rakúska a švajčiarska literatúra. K nemeckej literatúre sa radí aj tvorba nemecky píšucich spisovatelov žijúcich v iných krajinách a nemeckých jazy ...

                                               

Novgorodský kódex

Novgorodský kódex alebo Novgorodská kniha žalmov je najstaršia zachovaná ruská kniha. Bola objavená 13. júla 2000 v Novgorode. Ide o palimpsest, pozostávajúci z troch zviazaných drevených tabuliek, obsahujúci štyri stránky pokryté voskom. Na zákl ...

                                               

Odpútaný Prometeus

Odpútaný Prometeus je lyrická veršovaná dráma Percy Bysshe Shelleyho. Obmenil v nej starú antickú báj o hrdinovi, ktorý sa vzoprel bohom a priniesol luďom oheň. Básnik verí v konečné víťazstvo dobra nad zlom a hra má byť proroctvom o nevyhnutnom ...

                                               

Orol tatránski

Orol tatránski bola literárna resp. literárno-náučná príloha Slovenských národných novín, ktorá vychádzala od 1. augusta 1845 do 6. júna 1848, najskôr týždenne, potom každý druhý týždeň. Zámerom hlavného redaktora novín Ľudovíta Štúra bolo v príl ...

                                               

Osamelý pútnik

Osamelý pútnik je zbierka poviedok autora Jacka Kerouaca. Zbierka obsahuje osem poviedok, ktorých spojivom je cestovanie po USA stopom, vlakom, pešo a tiež cesta do Európy loďou cez Maroko do Francúzska. Je to cestovný denník samotného autora, kt ...

                                               

Ostrov včerajšieho dňa

Ostrov včerajšieho dňa je román autora Umberta Eca. Ide o historický román z obdobia 17. storočia, obdobia tridsaťročnej vojny a zámorských objavov. Hlavná postava šlachtic Roberto de la Grive sa po stroskotaní jachty Amarilli, ktorá išla hladať ...

                                               

Pentameter

Pentameter je päťstopový verš, tvorený zo štyroch daktylských stôp a dvoch neúplných. Intonačná prestávka je po prvej neúplnej stope. Vyskytuje sa iba v stichickej poézii, ktorá nie je členená na strofy. Používa sa iba v kombinácii s hexametrom a ...

                                               

Peter Stoličný

Po skončení štúdia réžie a dramaturgie v Prahe žil v Bratislave, kde pôsobil ako televízny a divadelný dramaturg. Vytvoril velké množstvo literárnych diel pre deti a mládež. V súčasnosti sa ako vysokoškolský pedagóg v Česku špecializuje na oblasť ...

                                               

Pieseň o Rolandovi

Pieseň o Rolandovi alebo Rolandova pieseň je starofrancúzsky veršovaný epos, tzv. chanson de geste - pieseň o činoch. Anonymná skladba je napísaná v štyritisíc desaťslabičných veršoch. Patrí medzi najstaršie diela francúzskej literatúry. Vznikol ...

                                               

Planéta opíc (klub)

Planéta opíc je jeden z najvýznamnejších slovenských sci-fi klubov. Vznikol v roku 1997 ako redakčná rada časopisu Fantázia. Zároveň vydáva fanzinový občasník Oppo Scifiens, spolupracuje na organizácii Istroconov, zorganizoval niekolko workshopov ...

                                               

Podzemníci

Podzemníci je novela napísaná v roku 1953 autorom Jackom Kerouacom. Novela nemá klasickú stavbu príbehu. Je to opis života komunity intelektuálov a bohémskych umelcov - novej Beat generation v San Franciscu, ktorej súčasťou sa Kerouac stal. Rozpr ...

                                               

Poéma

Poéma je rozsiahlejšia básnická lyrická alebo lyricko-epická skladba. Na rozdiel od eposu má posilnenú lyrickú zložku textu, ktorá je v texte v prevahe nad epickými prvkami diela. V poéme je lyrický subjekt angažovaný v texte a podla zastúpenia s ...

                                               

Poézia

Poézia je básnická tvorba, umelecký slovesný prejav písaný veršom. Verš je jeden riadok v básni-poézií. Poézia je vedla prózy a drámy základným druhom literatúry. Autor tohto druhu je označovaný za básnika. Podla Maše Halamovej je poézia. spôsobo ...

                                               

Polovačka na huby

Polovačka na huby je kniha ruského spisovatela Vladimira Alexejeviča Solouchina, ktorú napísal v roku 1967 a bola vydaná v roku 1968. Slovenský preklad vyšiel v roku 1976 vo vydavatelstve Obzor. Originálny názov je inšpirovaný výrokom ruského spi ...

                                               

Popol všetkých zarovná

Popol všetkých zarovná je názov detektívneho románu slovenského autora Dominika Dána z roku 2005. Ide o prvý vydaný román, v celkovej sérii mu chronologicky prislúcha siedme miesto. Dej sa odohráva na jeseň 1996

                                               

Povesť o bielych kameňoch

Povesť o bielych kameňoch je torzo básnickej novely spisovatela Rudolfa Jašíka, štúdia človeka, ktorý sa búri proti sociálnej nespravodlivosti a utiahne sa do samoty.

                                               

Poznámky na krabičkách od zápaliek

Poznámky na krabičkách od zápaliek, český preklad Poznámky na krabičkách od sirek, tal. La bustina di Minerva, je zbierka článkov – stĺpčekov, uverejnených v talianskych novinách, od spisovatela Umberta Eca. Zbierka má úvod autora, je vybavená po ...

                                               

Príšerne nahlas a neuveritelne blízko

Príšerne nahlas a neuveritelne blízko je román z roku 2005. Napísal ju americký spisovatel Jonathan Safran Foer. Pojednáva o krátkom úseku života osemročného chlapca, Oskara Schella, ktorému 11. septembra tragicky zahynul otec. Dej je písaný z 3 ...

                                               

Projekt Trinity

Projekt Trinity je triler, ktorý napísal americký spisovatel Greg Iles. Vyšiel v roku 2003 a 2004 v USA, na Slovensku vyšiel v roku 2005. Zaradil sa do bestsellerov New York Times.

                                               

Příběhy ve znamení touhy

Příběhy ve znamení touhy je kniha poviedok, ktorých autormi sú najznámejší a najoblúbenejší slovenskí a českí spisovatelia. Pätnásť autorov sa zamyslelo nad pojmom túžba a ponúklo rozmanitú tvorbu s jedinečným rukopisom. Kniha vyšla v roku 2012 v ...

                                               

Ptahhotepovo ponaučenie

Ptahhotepovo ponaučenie je egyptská písomná pamiatka, vzor vtedajšej múdrosti, a obsahuje rady a ponaučenia do života. Pokladá sa za najstaršiu knihu sveta.

                                               

Quasi

Quasi - bratislavský sci-fi klub založený v roku 1990 na pôde vtedajšieho Astronomického úseku PKO. Neskôr sa schádzal v priestoroch knižnice v bratislavskej Petržalke. Klub vydal cca dvadsať čísel fanzinu Istrozin. Najvýraznejšou osobnosťou klub ...

                                               

R.U.R.

R.U.R.: Rossums Universal Robots je dráma Karla Čapka z roku 1920. Čapek v nej varuje pred zneužitím techniky. V tejto hre tiež po prvýkrát zaznelo slovo robot, ktoré Čapkovi údajne poradil brat Josef. Samotnú hru napísal K. Čapek počas svojho po ...

                                               

Rady skúseného diabla

Rady skúseného diabla je kresťanská fikcia C.S. Lewisa, prvýkrát publikovaná v roku 1942. Kniha má formu série listov skúseného pekelného úradníka Krutodraka orig. Screwtape jeho synovcovi Svrabomilovi orig. Wormwood, ktorý sa ešte len učí ako zv ...

                                               

Rastú!

Rastú! je kniha slovenského spisovatela Jána Majerníka, ktorá vyšla 1980 vo vydavatelstve Smena. Autor v nej uvádza svoje osobné skúsenosti so zbieraním húb, ich prípravou a konzumáciou. Autor často odkazuje na sovietsku mykologickú literatúru, n ...

                                               

Reflexívna lyrika

Reflexívna lyrika je lyrika, ktorej vnútorná integrita sa zakladá na priebehu. V reflexívnej lyrike básnik uvažuje a zamýšla sa nad tým, čo ho trápi, čo sa ho bezprostredne dotýka.

                                               

René mládenca príhody a skúsenosti

René mládenca príhody a skúsenosti je prvý slovenský román. Bol vydaný v rokoch 1784 – 1785 a jeho autorom bol Jozef Ignác Bajza. Autor v ňom nastoluje aktuálne problémy spoločnosti, a to sociálne, národné a náboženské. Zobrazuje chyby, nedostatk ...

                                               

Reštavrácia (Kalinčiak)

Reštavrácia je humoreska, ktorú napísal v roku 1860 slovenský spisovatel a básnik Ján Kalinčiak. Kniha má podnadpis Obrazy z nedávnych čias. Janko Kalinčiak "Reštavráciou" pripomína slávnu dobu rozkvetu slovenskej literatúry a literárne nadanie š ...

                                               

Risped

Risped je strofický básnický útvar, pôvodne talianska ludová milostná pieseň, neskôr lyrická báseň skladajúca sa z jedného štvorveršia a dvoch dvojverší, s rýmami "abab cc dd".

                                               

Romaneto

Romaneto je literárny epický žáner. Má kratší rozsah, dramatický dej s výraznou pointou. Hlavnou myšlienkou romaneta býva rozpor medzi tajomnými javmi a ich vedeckým vysvetlením. V českej literatúre romaneto zaviedol Jakub Arbes. Autorom jeho náz ...

                                               

Románová novela

Románová novela je literárny útvar, prechod medzi románom a novelou. Podla slovenského literárneho vedca Eduarda Gombalu medzi novelou a románom nie sú presne meratelné hranice a vznik termínu románová novela je toho dôsledkom. Ivan Cvrkal prirov ...

                                               

Ross Leckie

Ross Leckie je škótsky spisovatel historických románov, najviac známy svojou trilógiou Kartágo. Študoval na Drumtochty Castle Preparatory School, neskôr na Fettes College v Edinburghu, kde sa začal zaujímať o klasickú literatúru, ktorú ďalej štud ...

                                               

Rovina Tortilla

Rovina Tortilla bol jeden z prvých románov Johna Steinbecka jej dej sa odhráva v Monterey v Kalifornii. Táto kniha priniesla Steinbeckovi prvý komerčný úspech. Vydal ju v roku 1935.

                                               

Rozprávka na jantárovej niti

Rozprávka na jantárovej niti je literárne dielo Pavla Dvořáka. Rozprávka je z knihy Lovci mamutov a tí druhí. Kapitola Rozprávka na jantárovej niti zavedie čitatela o niekolko tisícročí naspäť. Jej názov rozprávka je viac symbolický ako skutočný.

                                               

Rozum (román)

Rozum je jeden z najznámejších románov Rudolfa Slobodu. Vyšiel v roku 1982. Vyrovnáva sa v ňom so svojím blízkym vzťahom k otcovi. Zároveň detailne opisuje svoj jednoduchý život scenáristu a dobový kontext.

                                               

Runové čepele

Runové čepele je knižná trilógia od Ann Marstonovej. Pojednáva o legendárnom Ryšavom Kianovi a jeho bheancoran Keridwen, o jeho detstve a neskoršom vypracovaní sa na čarodejníka a bojovníka a jeho boji proti krutému maedunskému impériu.

                                               

Sait Faik Abasıyanık

Sait Faik Abasıyanık bol turecký básnik a prozaik, priekopník moderných psychologických poviedok. Významný predstavitel modernej tureckej literatúry. Je pochovaný na cintoríne Zincirlikuyu Mezarlığı.

                                               

Saláh Abd as-Sabbúr

Saláh Abd as-Sabbúr alebo Saláh Abdassabúr bol egyptský básnik, dramatik, literárny kritik a prekladatel, predstavitel arabského modernizmu a hnutia volného verša v arabskej poézii.

                                               

Sára (román)

Sára je názov štvrtého detektívneho románu slovenského autora Dominika Dána z roku 2006. Detektívi Richard Krauz a Jozef Fischer vyšetrujú vraždu vplyvného riaditela konzorcia bánk. Našli ho v jeho pracovni s prestrelenou hlavou. Nie je jasné, ak ...

                                               

Satori v Paríži

Satori v Paríži je cestopisná novela od autora Jacka Kerouaca. Je to rozprávanie o jeho ceste do Paríža a Bretónska, kde hladal svoje rodinné korene. Zistil, že pochádza z francúzskeho šlachtického rodu. V úvode ku knihe si pripisuje svoje meno o ...

                                               

Sauron

Sauron je fiktívna postava zo sveta Stredozeme J.R.R. Tolkiena. Je tvorcom prsteňa v Pánovi prsteňov, proti ktorému bojujú protagonisti tejto knižnej trilógie. Sauron bol povolaný Morgothom Melkorom ako jeho šampión. Spočiatku patril medzi Auleho ...

                                               

Sestričky z Elúrie

Štastie v neštastí pre Rolanda Deschaina. Na jeho ceste ku záhadnej temnej veži sa zastaví v opustenom mestečku Eluria. Nezdrží sa dlho - iba pár okamihov na to ho napadnú mutanti a deň nato sa zobudí v nemocnici, v ktorej operujú len sestričky. ...

                                               

Sidžo

Sidžo je forma kórejskej krátkej lyrickej básne, ktorú tvorí strofa z troch veršov po 14 – 16 slabikách, spolu najviac 45 slabík. Išlo o velmi oblúbenú a rozšírenú básnickú formu, ktorá zažívala vrchol rozkvetu v 14. – 17. storočí.

                                               

Silmarillion

Silmarillion je kniha J. R. R. Tolkiena zaoberajúca sa dejinami fantasy sveta - Ardy. Sám autor ju počas svojho života nedokončil. Bola vydaná až v roku 1977 po doplnení a úprave jeho synom, Christopherom Tolkienom.

                                               

Skaldi

Skaldi boli dvorskí básnici v stredovekej Škandinávii, hlavne v Nórsku. Ich umenie sa nazýva skaldské básnictvo a je popri eddickom básnictve a ságach jedným z hlavných žánrov staroseverskej literatúry.

                                               

Slovenská lyrika

Slovenská lyrika je súčasť slovenskej poézie; v slovenskej ludovej poézii najfrekventovanejší literárny druh, prevláda v každom literárnom období. V epoche baroka ju reprezentovala duchovná pieseň a mravoučná báseň, klasicizmus preberal žánrové f ...

                                               

Slovo o zákone a milosti

Slovo o zákone a milosti je jedna z najstarších písomných pamiatok staroruskej literatúry. Napísal ju kyjevský metropolita Ilarion v polovici 11. storočia. Má nie len duchovný, ale aj politický obsah. Píše sa o tom, aké postavenie má Rus v proces ...

                                               

Smrť Bunnyho Munroa

Smrť Bunnyho Munroa je v poradí druhý román austrálskeho speváka Nicka Cavea z roku 2009. Hlavný hrdina románu Bunny Munro je podomový obchodník posadnutý sexom, ktorý sa živí predajom kozmetických prípravkov. Potom čo jeho manželka sklamaná jeho ...

                                               

Smrť vo vzduchu

Smrť vo vzduchu je detektívny román od britskej spisovatelky Agathy Christie. Vystupuje v ňom detektív Hercule Poirot. Prvýkrát bol vydaný v roku 1935. V roku 1992 bol podla knihy natočený rovnomenný film v hlavnej úlohe s britským hercom Davidom ...

                                               

Sorge – Vyzvedač storočia

Sorge – Vyzvedač storočia je polodokumentárna odborná politická kniha juhoslovanského spisovatela Mihaila Marića o okolnostiach života vyzvedača Richarda Sorgeho a jeho výzvednej skupiny v Tokiu. Predslov ku knihe napísal Max Christiansen-Clausen ...