Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 450                                               

Ruchovci

Ruchovci boli českí básnici a spisovatelia narodení medzi rokmi 1845 – 1855. Pochádzajú napospol zo zámožnejších stredných vrstiev alebo inteligencie. Almanach Ruch, ktorý prvýkrát vyšiel v roku 1868 pri príležitosti položenia základného kameňa N ...

                                               

Skupina 42

Skupina 42 bola česká umelecká skupina, založená v roku 1942, hoci jej korene možno hladať už v rokoch 1938 – 1939, formovať sa začala v roku 1940. Činnosť skupiny bola ukončená v roku 1948, jej vplyv na českú literatúru a české umenie vôbec sa d ...

                                               

Skupina RA

Skupina RA je literárno-umelecká skupina, ktorá začala fungovať už v roku 1936. Významnejšiu činnosť vyvíjala až po rozpade Skupiny surrealistov v ČSR počas druhej svetovej vojny. Fašizmus považoval surrealizmus za poklesnuté a zakázané umenie, t ...

                                               

Skupina surrealistov v ČSR

Skupina surrealistov v ČSR bola literárno-umelecká skupina. Vznikla roku 1934 a jej ciele sa samozrejme odvíjali od svetového surrealizmu, ale dokázala vyvíjať aj vlastnú iniciatívu. Počas krátkej doby sa skupine podarilo nadviazať styky s ostatn ...

                                               

Svaz moderní kultury Devětsil

Devětsil bolo zoskupenie českých avantgardných umelcov založené roku 1920 v Prahe. V roku 1923 bolo rozšírené do Brna. Pôvodný názov U. S. Devětsil alebo Umělecký Svaz Devětsil sa niekolkokrát zmenil, než sa v roku 1925 ustálil do tvaru Svaz mode ...

                                               

Zlatoroh

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Zlatoroh na českej Wikipédii číslo revízie nebolo určené. katalog NK ČR dobová inzercia SVU Mánes

                                               

Čínska literatúra

Čínska literatúra má dejiny dlhé približne štyri tisíc rokov. Podla mytológie vynašiel písmo Fu Si, najstaršie historické záznamy, nápisy na veštebných kostiach, siahajú až do druhého tisícročia pred naším letopočtom. Vynález papiera, tlače na dr ...

                                               

Hnutie štvrtého mája

Hnutie štvrtého mája bolo politické a kultúrne hnutie v Číne, ktoré vzniklo roku 1919 ako reakcia na Versaillské mierové dohody. Študentské demonštrácie v Pekingu sa rozšírili po celej krajine a viedli k vzostupu čínskeho nacionalizmu a k politic ...

                                               

Rozhovory z Jen-anu o literatúre a umení

Rozhovory z Jen-anu o literatúre a umení sa uskutočnili v máji roku 1942 v meste Jen-an, ktoré bolo centrom Komunistickej strany Číny počas vojny proti Japonsku. Rozhovory sa uskutočnili z dvoch dôvodov. Prvým bola snaha Mao Ce-tunga o ukončenie ...

                                               

Aigyptiaka

Aigyptiaka alebo lat. Aegyptiaca, volne preložené ako Dejiny Egypta, je najrozsiahlejšie a najdôležitejšie dielo staroegyptského historika a kňaza Manehta. Bolo usporiadané chronologicky a rozdelené na tri diely. Niektorí odborníci sú presvedčení ...

                                               

Cairo poets

Cairo poets bolo zoskupenie anglosaských autorov literatúry v Káhire počas druhej svetovej vojny v severnej Afrike. Literárne aktivity zoskupenia nadviazali na predvojnových autorov, medzi ktorými boli aj akademici. Vznik zoskupenia bol dôsledkom ...

                                               

Sinuhet (meno)

Sinuhet alebo Sinuhe je staroegyptské mužské vlastné meno. V slovenčine sa používa zaužívaný tvar Sinuhet, hoci pôvodná výslovnosť pravdepodobne znela Sanehat.

                                               

Zoznam fínskych spisovatelov

Anna-Leena Härkönen * 1965 Veikko Huovinen * 1927 Pentti Haanpää 1905-1955 Antti Hyry * 1931 Paavo Haavikko * 1931 Helvi Heleena Hämäläinenová * 1907 Aaro Antti Hellaakoski 1893–1952

                                               

Créolité

Hnutie "créolité" sa zrodilo v Martiniku v 80. rokoch 20. storočia, zakladajúcim členom bol Patrick Chamoiseau prozaik a právnik, Raphael Confiant prozaik a Jean Bernabé prozaik. Toto trio uverejnilo v roku 1989 spoločný text "Léloge de la Créoli ...

                                               

Kvety zla

Kvety zla je básnická zbierka Charlesa Baudelaira, prvýkrát vydaná v roku 1857. "Slávni básnici si už oddávna rozdelili najkvetnatejšie kraje básnického domínia. Nuž, videlo sa mi zábavné – a to tým viac, že úloha bola ťažšia – vyťažiť krásu zo z ...

                                               

La Pléiade

La Pléiade alebo Pléiade je názov skupiny autorov francúzskej renesancie 16. storočia. Do tejto skupiny patrili ako ústredné osobnosti Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay a Jean-Antoine de Baïf. Názov "La Pléiade" prevzali aj iní umelci iných hi ...

                                               

Manon Lescautová

Manon Lescaut je novela z roku 1731, ktorú napísal spisovatel Abbé Prévost. Novelu autor prepracoval tak, aby sa páčila cenzúre potom, ako ju už raz zakázali a výtlačky dali spáliť v roku 1753. Témou sú osudy mladej slečny, ktorá sa ocitá bez och ...

                                               

Négritude

Négritude je filozofická a ideologická koncepcia a literárno-kultúrne hnutie usilujúce sa o znovuobjavenie a rehabilitáciu africkej histórie a africkej kultúry. Hnutie négritude vzniklo v 30. rokoch 20. storočia medzi černošskou inteligenciou v P ...

                                               

Parnasizmus

Parnasizmus bolo estetické hnutie a súčasne umelecká skupina vo francúzskej poézii v období pozitivizmu na konci 19. storočia. Pomenovanie vzniklo podla názvu antológií diel Paula Verlaina a Stéphana Mallarmého Le Parnasse contemporain, ktoré vyš ...

                                               

Prekliati básnici

Prekliati básnici je volne používané označenie pre niektorých spoločensky vykorenených básnikov vo Francúzsku v 2. polovici 19. storočia, ako aj názov rovnomenného súboru básnických podobizní od Paula Verlaina.

                                               

Tragédia Laconie (kniha)

Tragédia Laconie je kniha, ktorú napísal francúzsky spisovatel Léonce Peillard, a ktorá v slovenskom preklade vyšla v roku 1970. Kniha vznikla podla skutočnej udalosti a je o torpédovaní anglickej prepravnej lode Laconia počas druhej svetovej voj ...

                                               

Plamene inkvizície

Plamene inkvizície je dvojdielny historický román chorvátskej spisovatelky Marije Jurić Zagorky. Dej románu sa odohráva počas panovania uhorského krála Štefana V., ktorého panovanie sa historicky datuje do 13. storočia 1270 – 1272. Román zachytáv ...

                                               

Posljednji Stipančići

Hlavnými postavami sú členovia rodiny Stipančić Lucija Stipančićová - dcéra Juraj Stipančić - syn Valpurga Stipančićová - manželka Ante Stipančić - manžel Vedlajšími postavami sú: Major Benneti Fabijan Martinčić Vukasović Martin Tintor

                                               

Ardžuna

Ardžuna alebo Aržuna je jedna z hlavných postáv indického eposu Mahábhárata. Tretí syn Pándua sa preslávil oddanou službou a priatelstvom s Krišnom, a tiež velkým umením v boji s lukom.

                                               

Bráhmany

Bráhmany alebo nepresne brahmany sú staroindické prozaické literárne texty, dlhé komentáre véd. Opisujú ako sa má správne vykonávať obeta, aký je účel a vznik obetí. Svoje vlastné bráhmany má každá védska škola. Je ich velmi vela. Presný čas vzni ...

                                               

Mahábhárata

Mahábhárata je staroindický epos. Je to najdlhšia báseň na svete, zložená je z 18 kníh a 200 000 16-slabičných veršov. Patrí do skupiny literatúry, ktorú Indovia označujú ako smrti. Príbeh sa týka súboja medzi Kuruovcami a Pánduovcami, potomkami ...

                                               

Rámájana

Rámájana alebo Rámájanam je staroveký indický epos, za ktorého autora sa považuje legendárny mudrc Válmíki. Tvorí dôležitú časť hinduistického kánonu zvaného smrti, spoločne s Mahábháratou je jedným z najvýznamnejších diel indickej epickej litera ...

                                               

Ulysses (román)

Ulysses je román írskeho spisovatela Jamesa Joycea. Prvýkrát vyšiel v sériovom vydaní v americkom literárnom časopise The Little Review, kde sa objavoval od marca 1918 do decembra 1920. Knižne bol publikovaný Sylviou Beachovou 2. februára 1922 v ...

                                               

SF magadžin dokuša-šó

SF magadžin dokuša-šó je každoročná súťaž, v ktorej čitatelia sci-fi časopisu S-F magadžin vydávaného nakladatelstvom Hajakawa udelujú cenu pre najlepšiu poviedku, najlepšiu ilustráciu a najlepšiu zahraničnú poviedku. Cena sa udeluje od roku 1989.

                                               

Haibun

Haibun je japonský literárny žáner. V zásade je to cestovný denník putujúceho majstra, resp. všeobecne cestovatela. Zápisky z cesty v próze sú kombinované s haiku veršami a kresbami. Názov bol odvodený od prvej slabiky slova haikai-hai a bun, jap ...

                                               

Hajakawa SF kontesuto

Hajakawa SF kontesuto je cena za najlepší sci-fi román udelovaná nakladatelstvom Hajakawa v rokoch 1961 – 1992. Opätovne bola vyhlásená v roku 2012.

                                               

Kanši

Kanši je japonský termín pre čínsku poéziu ako aj pre poéziu napísanú v čínštine japonskými básnikmi. Slovo doslova znamená "čínska poézia". Táto napodobnenina klasickej čínštiny písanej japonskými autormi však mala svoje zvláštnosti, pretože bol ...

                                               

Kokin wakašú

Kokin wakašú alebo Kokon wakašú alebo skrátene Kokinšú/Kokonšú je cisárska antológia poézie publikovaná v roku 922 po.Kr. v období Heian, práce na nej boli začaté v roku 906 po Kr. na príkaz cisára Daigjóa. Jej hlavným zostavovatelom bol Ki-no Cu ...

                                               

Manjóšú

Manjóšú je zbierka 4 516 japonských básní od 561 autorov, z toho 70 žien-poetiek, ktorej zostavenie bolo dokončené roku 760. Ich forma je väčšinou tanka, celkovo 4207 básní tanka, 265 čóka - básní, 1 bussokusekika, 4 básne kanši v čínštine a 22 p ...

                                               

Renga

Renga je klasický žáner japonskej poézie. Je to dlhá reťazová báseň s pevnou formou, ktorú tvoria dvaja alebo viacerí autori. Má najmenej dve strofy. Úvodná, formalizovaná strofa hokku sa stala základom moderného žánru haiku. Strofy na seba nadvä ...

                                               

Tanka

Tanka je japonský poetický žáner - báseň. Je to najstaršia forma japonskej poézie. Od básne tanka je odvodený žáner renga a ďalej haiku. Ako synonymum pre názov tanka sa používa termín "waka". Termín waka je však všeobecné označenie japonskej bás ...

                                               

Kronika vopred ohlásenej smrti

Kronika vopred ohlásenej smrti je novela kolumbijského spisovatela Gabriela Garcíu Márqueza. Prvýkrát vyšla v roku 1981 v španielčine. Dej príbehu sa odohráva v rovnakom prostredí ako Sto rokov samoty, viaceré osoby sú prinajmenšom spomenuté.

                                               

Sto rokov samoty

Sto rokov samoty je román kolumbijského spisovatela Gabriela García Márqueza, za ktorý obdržal v roku 1982 Nobelovu cenu za literatúru. Od prvého vydania v roku 1967 sa celosvetovo predalo viac ako tridsať miliónov exemplárov. Autor dodnes odmiet ...

                                               

Codex Mariendalensis

Codex Mariendalensis je rukopis epickej básne zo 14. storočia pojednávajúci o ctihodnej sestre Yolande z Veianen. Báseň zrejme napísal dominikánsky brat Hermann nedlho po Yolandinej smrti na konci 13. storočia. Je písaná strednou hornou nemčinou ...

                                               

Nemzeti dal

Nemzeti dal známa aj ako Talpra, Magyar! alebo Talpra Magyar! je názov vlasteneckej básne, ktorú napísal romantický maďarský básnik Sándor Petőfi. Báseň prvýkrát predniesol 15. marca 1848 v Pešti na záver toho, ako vystúpil spolu s maďarskou mlád ...

                                               

Als die Nazis die Kommunisten holten

"Als die Nazis die Kommunisten holten" je populárna báseň, pripisovaná pastorovi Martinovi Niemöllerovi, o nečinnosti nemeckých intelektuálov po nástupe nacistov k moci a skupinách, ktoré si nacisti postupne zvolili za ciel. Pravdepodobne odznela ...

                                               

Biela Masajka

                                               

Fuldské letopisy

Fuldské letopisy alebo Fuldské anály sú letopisy, ktoré opisujú dejiny Východofranskej ríše v rokoch 714 až 882. Je to najobsiahlejšie dielo k dejinám Velkej Moravy a informujú aj o dejinách iných Slovanov, napr. Čechov a Srbov. Napriek svojej te ...

                                               

Letopisy královstva Frankov

Letopisy královstva Frankov alebo Anály Franskej ríše sú letopisy opisujúce obdobie 741 až 829 u Frankov, najmä činy Karola Velkého. Ich pokračovaním boli: Fuldské letopisy pokračovanie pre Východofranskú ríšu Bertinské anály pokračovanie pre Záp ...

                                               

Velké obchody (kniha)

Velké obchody je názov beletristickej knihy Rudolfa Ehrenpfordta a Lutza Hellera. Títo dvaja autori vo svojej práci približujú niektoré fakty a udalosti z dejín biznisu a financií. Vybrali si príbehy z rozličných krajín a období, pričom honba za ...

                                               

Babinská republika

Babinská republika bola satirická, literárna a karnevalová spoločnosť založená v roku 1568 v osade Babin v Lublinskom kraji, v Polsku Stanisławom Pszonka a Piotr Kaszowskim. Jej latinské motto bolo: Omnis Homo Mendax. Babinská republika bola zalo ...

                                               

Rakúska literatúra

Rakúska literatúra je výrazná súčasť rakúskeho umenia, rakúskej kultúry a stredoeurópskej literatúry; literatúra v nemeckom jazyku, ktorá vzniká na území Rakúska už v stredoveku. V období baroka 17. stor. sa presadzovala protireformácia a katolic ...

                                               

Mladá Viedeň

Mladá Viedeň Wien) bola skupina viedenských spisovatelov a básnikov z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorej vedúcou osobnosťou bol Hermann Bahr. Skupina vznikla roku 1891 po Bahrovom návrate do Viedne, kde sústredil okolo seba mladých autorov ...

                                               

Achmatovské siroty

Achmatovské siroty bola skupina štyroch ruských básnikov z blízkeho okruhu ruskej poetky Anny Achmatovovej na konci 50. a začiatku 60. rokov 20. storočia. Boli to: Josif Brodskij, Dmitrij Bobyšev, Anatolij Najman a Jevgenij Rejn. Achmatovová si v ...

                                               

Dekabristickí básnici

Dekabristickí básnici boli spätí s hnutím dekabristov, ktorí sa v Rusku v roku 1825 pokúsili o politický prevrat. Mnohí z dekabristických básnikov začínali spoločensky menej exponovanými ; vo svojich programových teoretických vystúpeniach však je ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →