Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 410                                               

Záložný zdroj

Záložný zdroj je systém, ktorý zahŕňa generátor, palivové články alebo batérie a ďalšie elektrické prístroje, ktorý v prípade výpadku elektrickej energie v sieti rýchlo zabezpečia jej obnovenie a krátkodobú dodávku. V domácnostiach a kanceláriách ...

                                               

Zavesený most

Zavesený most je most, ktorý je zložený z jedného alebo viacerých stĺpov, označovaných ako veže alebo pylóny s podpornými tyčami alebo lanami, ktoré držia samotné teleso mostovky. Existujú dve triedy zavesených mostov, podla toho, ako sú laná pri ...

                                               

Závit

Závit je technický prvok strojných súčiastok, ktorého tvar je definovaný závitovou plochou. Plocha vzniká navinutím profilu na valec pozdĺž skrutkovice pri definovanom stúpaní. Závit môže byť: Ľavý Pravý obvyklý Vonkajší skrutka Vnútorný matica V ...

                                               

Závitová čelusť

Závitová čelusť je nástroj, ktorý sa používa na rezanie vonkajších závitov, pri nižších požiadavkách na presnosť. Používa sa pre ručné, alebo strojové rezanie. Závitové čeluste môžu byť: kosé. kruhové,

                                               

Zdvih (rozmer)

Zdvih je technický termín pre označenie vzdialenosti medzi hornou a dolnou úvraťou piestového stroja s piestami vykonávajúcimi priamočiary vratný pohyb. Zdvih teda vymedzuje maximálnu dĺžku dráhy piesta. Zdvih sa väčšinou označuje symbolom Z a ud ...

                                               

Zdvíhadlo (vačkový mechanizmus)

Zdvíhadlo je časť vačkového mechanizmu, ktorá sa dotýka povrchu vačky a zaisťuje prenos a transformáciu jej pohybu ďalej. Zdvíhadlo transformuje rotačný pohyb vačky najčastejšie na priamočiary pohyb, ale môže aj na kruhový alebo iný. Zdvíhadlo mô ...

                                               

Zdvihák

Zdvihák je zariadenie, slúžiaci na zdvíhanie a spúštanie kusových bremien do výšky od niekolkých centimetrov až do niekolkých metrov. Podla spôsobu prenosu sily sa rozdelujú na: Mechanické Hydraulické Kombinované Pneumatické

                                               

Zero Instruction Set Computer

Zero Instruction Set Computer, skrátene ZISC je technológia priemyselných čipov založená na "pattern matching" technológii. Názov vychádza z paralely k RISC procesorom s redukovanou inštrukčnou sadou, pričom ZISC nemajú žiadnu inštrukčnú sadu v k ...

                                               

Zetor 2011

Zetor 2011 bol traktor unifikovaného radu UR I. s dvojvalcovým radovým motorom vyrábaný spoločnosťou Zetor. Ďalšími členmi radu traktorov boli výkonnejšie Zetor 3011 a Zetor 4011

                                               

Zetor 3011

Zetor 3011 bol traktor unifikovaného radu UR I. s trojvalcovým radovým motorom vyrábaný spoločnosťou Zetor. Ďalšími členmi radu traktorov bol menej výkonný Zetor 2011 a výkonnejší Zetor 4011

                                               

Zkujnenie

Zkujnenie je proces, pri ktorom sa zo surového železa odstraňuje prebytočný uhlík. Toto sa robí tak, že sa dlhou trubicou zhora do kokily do taveniny vháňa kyslík čistý na 98%. Kedysi sa to robilo v tzv. Bessemerovej hruške Bessemerov konvertor, ...

                                               

Zušlachťovanie

Zušlachťovanie je v metalurgii kombinácia kalenia a popúšťania, pri ktorej sa v materiáli dosahuje tvrdosť pri zachovaní húževnatosti. Na zušlachťovanie sa vyrábajú aj špecializované ocele nazývané ocele na zušlachťovanie.Izotermické – bainitické ...

                                               

Zvyškové napätie

Zvyškové napätia alebo vnútorné napätia alebo vlastné napätia sú napätia v telese, ktoré ostávajú po procese zaťaženia aj keď už na teleso nepôsobí nijaká vonkajšia sila. Napríklad ak vznikajú pri odlievaní materiálov a nesprávnom ochladzovaní al ...

                                               

Železničná stanica Zwardoń

                                               

Železničná trať Čop – Čierna nad Tisou

Širokorozchodná trať z Čopu do Čiernej nad Tisou bola budovaná na základe dohody o vzájomnom styku železníc medzi bývalým Česko-Slovenskom a Sovietskym zväzom prijatej roku 1946 v Moskve. Touto dohodou sa Česko-Slovensko zaviazalo vybudovať prekl ...

                                               

Žiarupevnosť

                                               

Digital audio player

Digital audio player alebo digital music player alebo nepresne MP3 prehrávač/prehrávač MP3 je zariadenie, ktoré skladuje, organizuje a prehráva digitálne hudobné súbory. Častejšie sa vyskytuje pod názvom "MP3 prehrávač", no DAP prehráva aj vela ď ...

                                               

Diktafón

Diktafón je prístroj pre záznam zvuku, predovšetkým hovorenej reči. Prvé diktafóny fungovali na princípe fonografu. Neskoršie modely využívali magnetické médium drôt alebo pásku, išlo o magnetofón vybavený iba týmito základnými funkciami: mikrofó ...

                                               

Magnetofón

Magnetofón je elektro-mechanický prístroj, ktorý zachytáva informácie na podlhovastý pás zmagnetizovatelného materiálu, zvyčajne na špeciálnu magnetofónové pásku. Najčastejšie je používaný k záznamu zvuku, ale existujú aj digitálne magnetofóny pr ...

                                               

Megafón

Megafón je ručné lievikovité zariadenie, slúžiace k zosilneniu ludského hlasu a smerovaniu ho do určitej oblasti. Objavil ho Nikola Tesla v roku 1880. Ľudský hlas má tendenciu šíriť sa rovnomerne do všetkých strán, zatial čo keď je odosielaný skr ...

                                               

Bell X-1

Bell X-1 bolo americké experimentálne lietadlo poháňané raketovým motorom, ktoré ako prvé 14. októbra 1947 prekonalo rýchlosť zvuku vlastnou silou vo vodorovnom lete. Výskumné metódy použité v programe X-1 sa stali vzorom pre nasledujúce experime ...

                                               

Deep Blue

Deep Blue je šachový superpočítač vytvorený firmou IBM. V roku 1997 porazil Garri Kasparova, čo sa považuje za prelomovú udalosť v dejinách šachu a počítačov. Za predchodcu Deep Blue je považovaný počítač Deep Thought.

                                               

Dejiny robotiky

Slovo robot prvýkrát použil Karel Čapek vo svojom diele R.U.R Rossum´s Universal Robots v roku 1920. Odvtedy sa toto slov používa na označenie robotov všeobecne, hoci Čapek ho použil na označenie humanoidných robotov. Výraz ROBOT je tu odvodený o ...

                                               

Dejiny tankov

V prvej svetovej vojne nastal velký problém, pretože boje prebiehali v zákopoch. Ani jedna armáda sa nemohla pohnúť z miesta. Kto zaútočil, ten mal okamžite obrovské straty spôsobené gulometmi a delostrelectvom nepriatela. Tvorcom prvého tanku bo ...

                                               

História železničnej dopravy v Česku

História železničnej dopravy v Česku sa začala písať od 20. rokov 19. storočia. Železnice boli budované primárne pre nákladnú dopravu, pričom sa striedali obdobia, kedy boli budované a prevádzkované komerčnými subjektmi, s obdobiami zoštátňovania ...

                                               

Parný rušeň

Parný rušeň alebo neodborne parná lokomotíva je rušeň poháňaný parou. Bol to dominantný druh rušňa na železnici od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia.

                                               

Vodné koleso

Vodné koleso alebo mlynské koleso je jedným z najstarších zariadení na získanie energie prúdiacej vody. Sila vodného prúdu bola jedným z prvých využívaných zdrojov energie. Vodné koleso bolo široko využívané v staroveku, stredoveku, i na začiatku ...

                                               

Dizajn

Dizajn môže byť: funkčný a zároveň umelecký estetický tvar a podoba úžitkových predmetov a diel a stavebných materiálov, a tvorba takéhoto tvaru a podoby, pozri dizajn stvárnenie výtvarné riešenie priemyselného výrobku, pozri dizajn výrobok priro ...

                                               

Aerodynamický tvar

Aerodynamický tvar je taký tvar objektu, ktorý zohladňuje požiadavky na čo najmenší aerodynamický odpor a turbulentné prúdenie vzduchu, prípadne iné, špecifické vlastnosti. Jeho skúmaním a určovaním sa zaoberá aerodynamika, konkrétne objekty sa t ...

                                               

Aeroelasticita

Aeroelasticita je odvetvie mechaniky, zaoberajúce sa správaním a vzájomným ovplyvňovaním elastických telies, síl zotrvačnosti a plynného prostredia pri ich vzájomnom relatívnom pohybe. Jej praktické uplatnenie je najmä pri konštrukcií dopravných ...

                                               

Business Process Model and Notation

Business Process Model and Notation je súbor princípov a pravidiel, ktorý slúži pre grafické znázorňovanie podnikových procesov pomocou procesných diagramov. Inými slovami možno povedať, že ide o štandard pre modelovanie podnikových procesov. BPM ...

                                               

Facelift

Facelift je, pri výrobe automobilov, menšou kozmetickou zmenou vzhladu. Počas výroby jedného typu automobilu môže automobilka pristúpiť ku zmene dizajnu. Táto zmena môže byť použitá z dôvodu zjednotenia dizajnu a novšími modelmi alebo použitia no ...

                                               

Informačná architektúra

Informačná architektúra je dizajn organizácie, štruktúry a pomenovania častí webových stránok, intranetov a softvéru s cielom podporiť čo najlepšiu použitelnosť. Ide o novú disciplínu zameranú na prenesenie princípov dizajnu a architektúry do "di ...

                                               

Pravidlo troch klikov

Pravidlo troch kliknutí alebo three-click rule je nepísané pravidlo pri tvorení webovej navigácie. Odporúča, aby navigácia bola vytvorená tak, aby používatel mohol nájsť hocijakú informáciu do troch kliknutí. Pravidlo je založené na predpoklade, ...

                                               

Webový dizajn

Webový dizajn alebo webový design alebo webdesign je súhrnom výsledných spracovaní návrhov a požiadaviek pre koncept, funkčné riešenie a vzhlad webovej lokality, ktorý má byť funkčne spôsobilý pre zobrazenie a interpretáciu webovými prehliadačmi, ...

                                               

Elektronika

Elektronika je: Vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom fyzikálnej podstaty javov v súvislosti s elektrickou vodivosťou v tuhej fáze polovodičové prvky, v plynoch výbojky a vo vákuu elektrónky. Súhrnné označenie pre elektronické zariadenia a prístr ...

                                               

Akumulátor elektrickej energie

Akumulátor elektrickej energie alebo batéria pre uchovanie elektrickej energie je zariadenie, s účelom uloženia elektrickej energie z alternatívnych obnovitelných zdrojov v čase ich činnosti a následná spotreba elektrickej energie z akumulátora v ...

                                               

Akumulátor energie

Akumulátor energie alebo zásobník energie je technické zariadenie na uchovávanie energie; elektrickej, tepelnej, vodnej energie, mechanickej a pod. V oblasti elektriny sú najznámejšie elektrochemické akumulátory pozri sekundárny elektrochemický č ...

                                               

Alkalický článok

Alkalický článok je elektrochemický článok, čiže chemický zdroj elektrickej energie založený na chemickej reakcii medzi zinkom a uhlíkom za prítomnosti alkalického elektrolytu. Článok má podobný princíp ako suchý článok, ibaže tu reagujú s uhlíko ...

                                               

Amplitúdová modulácia

Amplitúdová modulácia patrí medzi jednoduché spojité modulácie. V závislosti na zmene modulačného signálu sa mení amplitúda nosného signálu. Frekvencia a ani fáza nosnej sa u tejto modulácie nemení. Historicky je to najstarší druh modulácie. Zača ...

                                               

ASIC

ASIC, nazývaný aj zákaznícky obvod, je integrovaný obvod navrhnutý a vyrábaný pre určitú špecifickú aplikáciu. Aj keď v širšom slova zmysle môže pojem zákaznícky obvod zahŕňať aj programovatelné obvody – napríklad FPGA, CPLD a mikrokontroléry – n ...

                                               

Asymetrické páskové vedenie (mikropásik)

Asymetrické páskové vedenie má velký potenciál pri využití v mikrovlnných obvodoch ako sú filtre, impedančné prispôsobenie a iné. Rovnice pre vlastnú a vzájomnú indukčnosť a kapacitu sú upravené tak aby boli vhodné pre asymetrický pásik a môžu by ...

                                               

Avomet

Avomet je historický prenosný ručičkový elektromechanický merací prístroj. Výrobcom bol podnik Metra Blansko v Česko-Slovensku. Prístroj združuje ampérmeter a voltmeter, meria jednosmerné a striedavé napätie a prúd. Presnosť je 1 % pre jednosmern ...

                                               

Cievka (elektrotechnika)

Cievka je pasívny elektrický prvok, ktorý je reálnou reprezentáciou indukčnosti v elektrickom obvode. Cievka sa v elektrotechnike využíva trojako: pre transformáciu napätia v transformátoroch. Indukcia vytvorí striedavé magnetické pole v primárne ...

                                               

Complementary Metal Oxide Semiconductor

Complementary Metal Oxide Semiconductor, skr. CMOS, je technológia výroby logických integrovaných obvodov. Najcharakteristickejšou vlastnosťou obvodov vyrobených touto technológiou je takmer nulový prúd pretekajúci obvodom v statickom stave, t. j ...

                                               

Čítač

Čítač je zariadenie pre počítanie impulzov, zachovanie údaja o ich počte vo vnútornom stave obvodu a zobrazenie tohto údaja v určitom kóde. Prakticky sa rozlišujú dva druhy čítačov: zostupný čítač, ktorý znižuje svoju hodnotu vzostupný čítač, kto ...

                                               

Článok AA

Článok AA článok, jazykovo nevhodne: tužková batéria, tužková baterka, tužkový článok) je elektrochemický článok štandardizovaných rozmerov - dĺžky 50 mm a priemeru 14.2 mm. Hmotnosť článku je 23 - 31g, podla jeho druhu.

                                               

Článok AAA

Článok AAA článok, jazykovo nevhodne mikrotužková batéria, mikrotužková baterka, mikrotužkový článok, ďalšie pozri v článku ceruzková batéria) je galvanický článok štandardizovaných rozmerov - dlhý 44.5 mm s priemerom 10.5 mm a váži okolo 11.5 gr ...

                                               

Demodulátor

Demodulátor je zariadenie, ktoré vykonáva demoduláciu, opak modulátora. Napríklad časť modemu, ktorá premieňa analógové dáta na digitálne, je demodulátor.

                                               

Dialkový ovládač

Dialkový ovládač je elektronické zariadenie, ktoré sa používa na vzdialené ovládanie prístroja. Dialkové ovládače sú infračervené zariadenia spotrebnej elektroniky, ktoré vysielajú signály televízoru alebo inému zariadeniu spotrebnej elektroniky, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →