Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 374                                               

Mesiačikovitá kosť

Mesiačikovitá kostí patrí medzi kosti hornej končatiny. Je uložená v proximálnom radu zápästných kostí, medzi člnkovitou kosti lat. os scaphoideum a trojhrannou kosti lat. os triquetrum. Proximálna časť kosti je pripojený na fácie articularis car ...

                                               

Nadplecok

Nadplecok je kostený bočná výbežok tŕň čepele. Na arbor dosky v nadpleckovom uhlov, a zmení ho dopredu. Zároveň je cez pokožku dobre hmatný a slúži ako antropometrický bod, ktorý sa meria na šírku ramien. Fyziologicky slúži na: Oddelenie väzy, kt ...

                                               

Trojhranná kosť

Trojhranná kosť patrí medzi kosti hornej končatiny. Je uložená v proximálnom radu zápästných kostí, najmediálnejšie. Proximálne nesie styčnú hák pre spojenie s kosťami predlaktia, bočná ak sa chcete spojiť s mesiačikovitou kosti lat. os lunatum, ...

                                               

Vretenná kosť

Vretenná kosť alebo okruhu patrí medzi kosti hornej končatiny človeka. Vretenná kosť je uložená v predlaktia na palec stránke. To je dlhá kosť, rozlišujeme na jej telo a dva konce, proximálny a distálny. Proximálny koniec vretennej kosti lat. ext ...

                                               

Záprstná kosť

Záprstná kosť patrí medzi kosti hornej končatiny človeka. Záprstné kosti súčasťou ruky, je ich päť a tieto sú čísla, I až V, s číslovanie začína od inch záprstnej kosti. Rozlišujeme na nich: Bradavky lat. caput - distálny, rozšírený koniec záprst ...

                                               

Panvová kosť

Panvová kosť tvorí tzv. pletenec dolnej končatiny, je vytvorená spojením troch pôvodne samostatných kostí: Tri kosti lat. os ischii. Lonová kosť lat. os pubis. Bedrovej kosti, lat. os bedrovou kosťou. V detstve, tieto sú kosti, dal dohromady chru ...

                                               

Bludisko čuchovej kosti

Bludiská čuchovej kosti sú dve oddelenia čuchovej kosti. Pozostáva z niekoľkých tenkých dutiniek čuchovej kosti cellulae ethmoidales, sinus ethmoidales, ktoré sú spojené s nosovou dutinou. Bočné ohraničenie bludisko vytvorili ako tenký papier očn ...

                                               

Čelová kosť

Kosti, alebo os frontale je to nepárová kosť. To bolo pôvodne založené ako párovej kosti, ale krátko po narodení oboch častiach zrastajú do jedného kosti. Individuálne odlišné dlho trvá záver stop šitie medzi dvoma polovičkami vločky čelovej kost ...

                                               

Čelusť (maxila človeka)

Čelusť je párovej kostí, jednej z najväčších kosti splanchnokránia človeka. Telo čeľuste corpus maxillae má tvar štvorbokej pyramídy. Vyššie korene oko, zub dens canium je prehĺbenina, čelustná foss fossa canina, z ktorých sa vyberá sval, ktorý z ...

                                               

Čerieslo

Čerieslo alebo čerieslová kosti je jedným z kostí lebky človeka. Čerieslo je nepárová kosť rombického tvaru, vytvára zadnej časti nosovej prepážky. Horný okraj čeriesla je rozdelená do dvoch vyhnuté časti, alae vomeris. Zo spodnej časti sa pripáj ...

                                               

Čuchová kosť

Čuchová kosť alebo riečica je kosť oddelujúca nosovú dutinu od lebečnej dutiny. Vzniká v chrupavkovej capsula ethmoidea, ktorý sa nachádza v spodnej časti lebky. Čuchová kosť sa skladá z troch hlavných častí: Riečicovitá doska lamina cribrosa. Ve ...

                                               

Dolná nosová mušla

Nižšie nos mušla je tenučká podlhovastá kostička pripevnené na bočnej nosné steny. Hornej hrany dolnej mušle sa ventrálne spája slznej kosti pomocou trhajú končatiny, zadné zvislé dosky podnebnej kosti a čelusti. Nižšie nos mušla pošle až kratučk ...

                                               

Jarmová kosť

Jarmová kosť alebo lícna kosť je kosť, ktorá ohraničuje spodný a čiastočne aj z mimo očnicovú dutiny a spolu s velkými krídla klinovej kosti sa oddeluje od spánkovej jamy. Vývoj a stav jarmovej kosti má dopad na konfiguračnú tváre. Kosti tejto pr ...

                                               

Sánka

Sánka je len hnuteľného kosti lebky. To je spojené s celým lebky pomocou kĺbu, ktoré vedúci caput mandibulae je časť sánky a kĺbová otvor fossa mandibularis a tuberculum articulare sú útvary spánkovej kosti. Sánka pôvodne založené ako párovej kos ...

                                               

Nosová kosť

Nosová kosť je časť lebky človeka. Nosová kosť je párovej a má tvar štvoruholníka, horný okraj je spojená s pars nasalis čelovej kosti lat. os frontale bočná hrana je spojená s navigačným frontalis maxillae. Predný povrch kosti, je hladké a prede ...

                                               

Podnebná kosť

Podnebná kosť je párovej kosť, ktorá dopĺňa čelusť dozadu, a spolu tvoria drsné podnebie. Skladá sa z dvoch tenkých kostené platne spojené v pravom uhle. Horizontálna doska končí dozadu do tŕňa a spolu s párovou kostí, ktoré tvoria späť nosovej tŕň.

                                               

Riečicovitá platňa

Riečicovitá doska je časť čuchovej kosti. Je to tenká doska, ktoré je uložené pred centrálnej časti malé krídla klinovej kosti a vložené do zárezu medzi partes orbitales ossis frontalis. V lebka človeka sa zasadil horizontálne, tak to je tiež naz ...

                                               

Slzná kosť

Slzná kosť je tenký, približne štvorhranná kosti platnička. Top dotkne čelovej kosti, dorzálne lamina orbitalis čuchovej kosti, dole a dopredu čeľuste. Na očnicovej ploche slznej kosti je vertikálne zadné trhať hrebienok crista lacrimalis zadná. ...

                                               

Temenná kosť

Temenná kosť je ploché, párovej kosti nepravidelne štvorcovitého tvaru, ohraničené päť švy. V sutura coronalis vencový šev je spojená s čelovou kosťou, sutura sagittalis šípový šev spája navzájom obe temenné kosti, sutura lambdoidea lambdovitý še ...

                                               

Záhlavná kosť

Záhlavná kosť tvorí zadnú časť základu lebky. Obklopuje veľká alebo záhlavný otvor, do foramen magnum. Sú rozdelené do týchto základných častí: Telo pars basilaris pred foramen magnum. Dať záhlavnej kosti squama ossis occipitalis pre foramen magn ...

                                               

Zvislá platňa

Vertikálna platňa je časť čuchovej kosti. Vytvorená je v rovníkovej rovine hornej časti nosovej prepážky. Ventrokraniálne dotkne prenos kosti, dorzokraniálne klinovej kosti, dorzokaudálne dotkne s čerieslom a spodný okraj dotýkal chrupavkovej pri ...

                                               

Optický kanál (anatómia)

Optický kanál je široké, krátke kanál s okrúhlym prierezom, ktorý tvorí hlavnú vstupnú bránu do očnice. Je pokračovaním plytké koryto, v ktorých je uložený prechod cez optické nervy - chiazma. Otvor prechádza vzdialenosť malé krídla klinovej kost ...

                                               

Pilocytárny astrocytóm

Pilocytárny astrocytóm je nádor, prevažne detského veku, s maximom výskytu v 20. rok života. Najčastejšie sa nachádza v zadnej jame lebečnej v mozočku, ale môže sa vyskytnúť i kdekolvek inde v mozgu. Z lokality nádor sa potom určí a klinických pr ...

                                               

Onkocytóm

Onkocytóm je najčastejšie nezhubný nádor obličky. Vyrastá z endotelových buniek proximálnych tubulov. Je približne 3-7% všetkých nádorov obličiek, sa vyskytuje najčastejšie v šiestom decéniu a najviac sa našiel náhodne na displeji vyšetrenie bruc ...

                                               

Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov je všeobecný termín pre zhubné nádorové ochorenie vaječníkov. Výsledky sú abnormálne bunky, ktoré majú schopnosť napadnúť alebo šíriť do iných častí tela. Keď sa tento proces začína, nemusia byť prítomné žiadne alebo len nejas ...

                                               

Adenokarcinóm

Adenokarcinóm je zhubný nádor, ktorý vzniká v bunkách žlazového epitelu. Vyskytuje sa v orgánoch, ktoré je tento druh epitelu zahrnuté: najčastejšie žalúdka, podžalúdková žlaza, hrubé črevo, konečník, maternica, predstojnica, prsia a ďalšie. Ak j ...

                                               

Adenosarkóm

Adenosarkóm je malígny nádor pochádzajúci z buniek žlazového epitelu a spojivového tkaniva. Typickým príkladom je tzv. Wilmsov nádor obličky u detí. Všeobecne platí, že liečba je rovnaká ako pri liečbe iných zhubných nádorov, najmä chirurgia, rád ...

                                               

Sarkóm

                                               

Interleukín 18

Interleukín 18 je proteín, ktorý patrí medzi celebrity kódovaný génom IL18. Proteín kódovaný tento gén je zápalový cytokín. To cytokín sa vyrába mnoho imunitnými bunkami a môžu modulovať vrodené a adaptívnu imunitu a dysregulácia môže spôsobiť al ...

                                               

Interleukín 23

Interleukín 23 je heterodimérny cytokín skladá z podjednotky IL12B a podjednotky IL23A. IL-23 je súčasťou cytokínov rodiny, IL-12. Bol identifikovaný funkčné receptor pre IL-23 sa skladá z IL-12R β1 a IL-23R. Adnektín-2 sa viaže na IL-23 a súťaží ...

                                               

Interleukín 38

Interleukín 38 je súčasťou skupiny interleukín 36 cytokínov a rodiny interleukín 1. Zohráva významnú úlohu v procese zápalu a obrany hostitela. To cytokín, je človek, známy ako IL-1HY2, a má podobné trojrozmerná štruktúra, ako je antagonista rece ...

                                               

Adenozíntrifosfatáza

Adenozíntrifosfatázy sú enzýmy zo skupiny hydroláz, ktoré štiepia adenozíntrifosfát na adenozíndifosfát a fosfát. Pozostávajúce z viac ako desať bielkoviny vložené v membráne mitochondrií, plazmatickej membrány alebo zadarmo v cytoplazme. Štiepen ...

                                               

ATP syntáza

ATP syntáza je komplexná transmembránový proteín komplex, schopné syntézy ATP. Eukaryoty mať umiestnený na vnútornej membrány mitochondrií, ale je prítomný aj vo vnútornej membrány chloroplastov. V baktérií sa nachádza na plazmatickej membráne.

                                               

Proteáza

Proteázy sú enzýmy zo skupiny hydroláz, ktoré sú schopné štiepiť peptidovú väzbu medzi dvoch aminokyselín peptidového reťazca. Tento proces sa nazýva proteolýza a v bunke je prísne regulované. Proteázy okrem katabolizmu proteínov zapojených v mno ...

                                               

Ligáza

Ligáza alebo aj syntetáza je enzým katalyzujúci energie molekúl, v súčasnej odštiepenia molekuly s malou molárnou hmotnosťou. Podieľa sa tiež, napríklad, ak chcete kombinovať Okazakiho fragmenty DNA. Veľký význam majú ligázy v genetického inžinie ...

                                               

Adenylátcykláza

Adenylátcyklázy sú enzýmy, ktoré patria do skupiny lyáz. Katalyzujú v živých organizmoch transformovať adenozíntrifosfátu na cyklický adenozínmonofosfát. Sú súčasťou bunkových membrán, a ak chcete aktivovať zvyčajne potrebujú na mediátora, najčas ...

                                               

Ketózy

Ketóza je monosacharid, ktorý obsahuje jeden ketónovú skupinu v jej molekule. Najjednoduchší ketóza je dihydroxacetón, ktorý má tri atómy uhlíka a je len ketózou bez optickej aktivity. Všetky monosacharidové ketózy sú redukujúce cukry, pretože mô ...

                                               

Disacharid

Disacharidy sú 2 monosacharidové jednotky spojených glykozidickou väzbou. Napríklad, ak táto väzba sa vyskytuje medzi alfa- - hydroxylovou skupinou prvej uhlík z jednej jednotky a hydroxylovou skupinou štvrtého uhlíka, hovoríme o vzniku alfa-1.4- ...

                                               

Maltóza

Maltóza alebo sladový cukor je disacharid, ktorý je tvorený dvoma molekuly D-glukózy spojené α dlhopisov. Vzniká zo škrobu pôsobením enzýmov v klíčiacich semien. To je získané napríklad z jačmeňa alebo zemiaky.

                                               

Bochníčky

Bochníčky je aj množné číslo slova bochníček, čo je zdrobnenina slova bochník, pozri bochník. Bochníčky je veľký taxón, ktorý je v súčasnosti zaradený pod meňavkovce v rámci a podľa tubulinovce, v starších systémoch sa zaraďoval pod koreňonožce a ...

                                               

Lobopódiovce (Amoebina a Testaceolobosia)

Podľa Levine a alebo 1980 Lobosea sa skladajú z taxónov: Gymnamoebia s inými autormi Amoebina. Séria Schizopyrenida. (Series Schizopyrenida) Séria Pelobiontida. (Series Pelobiontida) Séria Amoebida. (A Series Of Amoebida) Séria Trichosida. (Serie ...

                                               

Meňavkovce (Amoebozoa)

Meňavkovce sú skvelé taxón eukaryotov. V súčasnosti je definovaný ako jednobičíkovce bez opistokontov a taxónu Apusomonadida a neskôr, aj bez taxónu Breviatea.

                                               

Dierkavce

Dierkavce sú taxón prvokov, mikroskopické morských živočíchov. Jednobunkovú alebo viacbunkovú schránku z rôznych materiálov a vyplňa protoplazma, ktorý je čiastočne plní ústa alebo malé póry. Dierkavce sa vyskytujú od prvohôr dnes. Mnohé rody v u ...

                                               

Koreňonožce

Koreňonožce alebo panôžkovce bol v starších systémoch taxón prvokov. Patrí prvoky s variabilný tvar tela, pokryté tenkou povrchu membrány. Taxón sa skladala z taxónov: Rhizopoda v širšom zmysle alebo Rhizopodea) meňavkovce, panôžkavce alebo koreň ...

                                               

Meňavkovce (Testacea)

Testacea je skupina sladkovodné koreňonožcov, ktoré tvoria schránky, a to chitinóznu alebo pseudochitinóznu. Samotný organizmus je do schránky upevnené špeciálne panôžkami nazýva epipódie. Testacea sa vyskytujú u všetkých typov vodných biotopov, ...

                                               

Slncovky (tradičný taxón)

V súčasných systémoch sú všetky z vyššie uvedených taxónov sú uvedené ako samostatné taxónov v rôznych miestach fylogenetického systému, takže nie sú vnímané ako vzájomne súvisiace, tradičné taxón slncovky teda, podľa súčasného stavu poznania nie ...

                                               

Schizofrénia

Schizofrénia je psychiatrickú diagnózu s uvedením často chronické psychické ochorenie, rôzne ovplyvňujú správanie, myslenie a emócie. Termín schizofrénia pochádza z gréckych slov σχίζω = delenie a φρενός = myseľ, a v preklade znamená rozdelená my ...

                                               

Listerióza

Listerióza je bakteriálne ochorenie zvierat a človeka, ktoré spôsobuje baktéria Listeria monocytogenes. V niektorých prípadoch, choroba vyvolaná Listeria ivanovii a Listeria grayi. Najmä u slabších jedincov, napríklad tehotné ženy, deti, starých ...

                                               

Hepatitída typu A

Hepatitída A je infekčné ochorenie spôsobené vírusom hepatitídy A. Hlavným príznakom je akútny zápal pečene. Hepatitída A nikdy nie chronicky a lieči väčšinou spontánne bez vážnych komplikácií. Zmluvne v kontaminovanej vody alebo potravín a v naš ...

                                               

Hepatitída typu C

Hepatitída typu C je infekčné ochorenie spôsobené vírusom hepatitídy C. na rozdiel od hepatitídy B má kratšie inkubačný čas, miernejší priebeh, a často prechádza do chronickej formy ochorenia, v priebehu ktorého môže spôsobiť závažné poškodenie p ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →