Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 371                                               

Nízke Tatry

Nízke Tatry sú pohorie a geomorfologické jednotky Západných Karpát na Slovensku. V strednej časti pohoria bolo vyhlásené za národný park - národný park nízke tatry. Geomorfologický celok je rozdelený na dva geomorfologické podcelky: Ďumbierske ta ...

                                               

Ondavská vrchovina

Leží v severnej časti východného Slovenska, z východoslovenskej nížiny po hlavnom hrebeni Karpát, na poľsko–slovenskej hranici. Jeho nadmorská výška je v smere od severu na juh postupne klesá a v južnej časti Ondavskej vrchoviny je okolo 200 m n. ...

                                               

Oravská Magura

Pohorie patrí do oblasti Vonkajších západných Karpát s názvom Stredné Beskydy. Oravská magura sa delí na tri samostatné geomorfologické podcelky: Paráč, Kubínska hoľa a Budín. Oravská magura je ohraničený na severe Podbeskydskou vrchovinou, na zá ...

                                               

Ostrôžky

Ostrôžky sú horský krajinný celok v oblasti slovenského rudohoria. Ostrôžky vybudovať vulkanické horniny a ich pyroklastiká, na severovýchodnej strane granodiority jadrovej zóny. Podobne ako v iných častiach slovenského rudohoria a Ostrôžky, ktor ...

                                               

Pohronský Inovec

Pohronský Inovec je pohorie vulkanického pôvodu, ktoré je súčasťou slovenského rudohoria. Najvyšší bod je Veľký Inovec dosiahnutí výšky 901 metrov. V horách tým, andezit a ryolit. Južná časť je pokrytá listnatých lesov, najviac zastúpená. Južné s ...

                                               

Polana (pohorie)

Poľana je krajinný celok v oblasti slovenského rudohoria. Má charakter pre kruhový masívu, pretože je silne erodovaný stratovulkánu. Od roku 1981 chránenej krajinnej oblasti.

                                               

Považský Inovec

Považský Inovec je geomorfologický celok na západnom Slovensku. Jadrové pohoria zabiehajúce do Podunajskej nížiny patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Najvyšší bod členitej vrchoviny je vrchol Inovca.

                                               

Revúcka vrchovina

Revúckej vrchoviny je geomorfologickej oblasti slovenské rudohorie na Slovensku. Predstavuje pás územia od Lučenca po Rožňavu, vtiesneného medzi Stolickými vrchmi na severe a mierne zvlnenou juhoslovenskou kotlinou. Najvyšším vrchom Veľký Radzim ...

                                               

Slanské vrchy

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Matransko-slanská oblasť → Slanské vrchy *** Pohorie sa tiahne v severojužnom smere z Nitry po hranice s Maďarskom. Na západe susedí Košickej kotline, v ...

                                               

Slovenský kras

Slovenský kras je krajinný celok geomorfologickej oblasti slovenského rudohoria. Bol tu vyhlásený Národný park slovenský kras.

                                               

Slovenský raj

Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a horného Gemera. Je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Z geomorfologického hľadiska patrí do Spišsko-gemerskom krase, a leží v severovýchodnej čast ...

                                               

Spišská Magura

Hranice z juhu s podtatranskou brázdou, Tatry a podtatranskou doliny, z východu s Levočskými vrchmi a Spišsko-šarišským medzihorím na severe s Pieninami. Západné a časť severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Spišská magura sa delí na dva ...

                                               

Spišsko-gemerský kras

Na juhu susedí s Stolickými a volovskými vrchmi, na západnom okraji definuje Hornádska kotlina. Na severozápade lož Nízkych Tatier, na západ od Horehronské podolie a Veporské vrchy.

                                               

Spišsko-šarišské medzihorie

Spišsko-šarišské medzihorie je geomorfologickej v severo-východe Slovenska. Je súčasťou provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty a Podhôlno-magurskej oblasti.

                                               

Starohorské vrchy

Starohorské vrchy sú jadrové pohorie na strednom Slovensku. Z geomorfologického hľadiska je to geomorfologickej v provincii Západných Karpát, subprovincii Vnútorné Západné Karpaty a Fatransko-tatranskej oblasti. Najvyšším vrchom je Kozí chrbát.

                                               

Stolické vrchy

Stolické vrchy je rozsiahly krajinný celok geomorfologickej oblasti slovenského rudohoria. Nachádza sa v juhovýchodnej časti stredného Slovenska na najvyšší vrchol je Stolica.

                                               

Šarišská vrchovina

Šarišská vrchovina je geomorfologický celok na Slovensku. Leží v južnej časti šariša, a najvyšší vrchol hory, dosiahne 717 m n. m. To reprezentuje krajinu, ktorá je vytvorená v geologických základy pochádzajúcom zo starších treťohôr, keď v morsko ...

                                               

Štiavnické vrchy

Štiavnické vrchy sú geomorfologickým celkom na Slovensku ako súčasť subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a oblasti slovenské stredohorie. Najvyšší vrchol je Správne.

                                               

Tatry

Tatry sú geomorfologický celok Fatransko-tatranskej oblasti a tvoria najvyššiu časť Karpát. Nachádza sa v severnej časti Slovenska, na hranici s Poľskom. Pohorie sa rozprestiera na ploche 786 km2), z ktorej sa Slovensko 610 km2. Ich alpský charak ...

                                               

Trenčianska vrchovina

Podcelok je umiestnený v západnej časti Strážovských vrchov, približne Beluše po Jastrabské sídlom v Trenčíne. Na severe hraničí s Podmanínskou pahorkatinou, v severovýchodnom smere spočíva Ilavská a západnej Trenčianskej kotliny, všetky podcelky ...

                                               

Tribeč

Tribeč je krajinný celok vo Fatransko-tatranskej oblasti jadrových pohorí v oblúku Vnútorné Západné Karpaty. To sa nachádza v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topolčany a Partizánske na západnom Slovensku.

                                               

Veporské vrchy

Veporské vrchy sú geomorfologickej oblasti slovenského rudohoria. Ich najvyšším vrcholom je Fabova hoľa, najvýznamnejšie v poradí, Klenovský Vepor.

                                               

Vihorlatské vrchy

Vihorlatské vrchy je pohorie vulkanického pôvodu, geomorfologickej Vihorlatsko-gutinskej oblasti, ktorá leží na východ, na Slovensku a čiastočne aj v západnej časti Ukrajiny. Na jeho území sa nachádza Chránená krajinná oblasť Vihorlat a tiež územ ...

                                               

Volovské vrchy

Volovské vrchy sú krajinný celok, najväčšia časť slovenského rudohoria. Leží v jeho východnej časti a najvyšší vrch Zlatý stôl dosahuje výšku 1 322.4 m n. m.

                                               

Vysoké Tatry (pohorie)

Vysoké Tatry sú najvyššie pohorie na Slovensku a v Poľsku a sú jediným horstvom v týchto štátoch s alpským charakterom. Sú geomorfologickou časťou Východných Tatier a majú rozlohu 341 km2.

                                               

Západné Tatry

Západné Tatry sú geomorfologický podcelok Tatier. Ploche 380 km2), z toho 286 km2 sa nachádza na Slovensku a 94 km2 v Poľsku.

                                               

Ciglianske predhorie

Ciglianske predhorie je geomorfologickou časti Prievidzskej kotliny, podcelku hornonitrianskej kotline. Leží vo východnej polovici podcelkov, na východ od Prievidze a Novák.

                                               

Dobšinské predhorie

Dobšinské predhorie je geomorfologický podcelok Revúckej vrchoviny. Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti, a najvyšším vrcholom Veľký Radzim dosiahne 991 m n. m.

                                               

Hornádske predhorie

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Slovenské rudohorie → Čierna hora → Hornádske predhorie *** Podcelok je umiestnený v južnej časti Čiernej hory a v horách susedí na severe s Sopotníckym ...

                                               

Plavecké predhorie

Plavecké predhorie je geomorfologickou časti Pezinských Karpát, v podcelku Malých Karpát. Leží v severozápadnej časti podcelku, v okolí obce Plavecký Mikuláš.

                                               

Ružbašské predhorie

Ružbašské predhorie je geomorfologickou časťou Veterno hill, podcelku Spišskej Magury. Leží na jej juhovýchodnom okraji, v susedstve kúpelnej obci Vyšné Ružbachy v starolubovnianskom okrese.

                                               

Stupavské predhorie

Stupavské predhorie je geomorfologickou časti Pezinských Karpát, v podcelku Malých Karpát. Nachádza sa na západnom okraji podcelkov, v blízkosti mesta Stupava.

                                               

Zlatnianske predhorie

Zlatnianske predhorie je geomorfologickou časťou Väčšinu Tribča, podcelku pohoria Tribeč. Leží v strednej časti podcelku, severozápadne od Zlatých Moraviec.

                                               

Besník

Strana je sedlo na križovatke troch geomorfologických jednotiek: Nízke Tatry na sever-západ, Horehronské podolie, na juhozápade a Spišsko-gemerský kras na juhu a východe. Zároveň oddeluje dva podcelky Spišsko-gemerskom krase – slovenský raj, v se ...

                                               

Branisko (priesmyk)

Branisko je priechod v pohorí Branisko, v nadmorskej výške 750.5 m n. m. Nachádza sa v hlavnom hrebeni pohoria, nad obcou Polanovce. Nachádza 12 kilometrov na východ od Spišského Podhradia a oddeluje regióny Spiš a Šariš. Zo sedla je dobrý výhlad ...

                                               

Bumbálka

Bumbálka je horské sedlo v hlavnom hrebeni Turzovskej vrchoviny, medzi horami Beskydok a Beskyd, na slovensko-českej hranici. Na južnom sedle prichádza na území sr, brook Trojačka, zdrojnica Kysuce. Sedlo vedie hlavné európske rozvodie. Bumbálkou ...

                                               

Čertižské sedlo

Čertižské sedlo je zošité zo severu hrebeňom laboreckej vrchoviny, ktorá sa končí na juho-východ od Medzilaborecká brázdu. Leží medzi Klin a Fedorkov a je pramennou oblasťou Laborec. Sedlom vedie cesta II / 559 z Medzilaboriec v poľskej obci Jaśl ...

                                               

Dargovský priesmyk

Dargovský priesmyk je prejsť na hlavný hrebeň centrálnej časti Slanských vrchov, oddeluje podcelky Mošník na sever a Bogota na juhu. Sedlo pass sa nachádza na severovýchodnom úpätí kopca Splošteného 601.8 m n. m. a je oblasť prameňov Trnávky.

                                               

Demänová (sedlo)

Sedlo sa nachádza na rozhraní Oravy Beskýd severnej časti Kysuckej vrchoviny západnej časti a Podbeskydskej východnej časti. Prejsť ho, Kysucko-oravská cyklomagistrála.

                                               

Dielik (sedlo)

Sedlo Dielik sa nachádza na strednom Slovensku a oddeluje Stolické vrchy z muránskej planiny. Prejsť cestu II / 531 hlavu z Tisovca do obce Muráň. Pod sedlom prechádza cez tunel pod dielikom pre nedostavanej trate, ktorá mala viesť z Tisovca v Re ...

                                               

Dukliansky priesmyk

Dukliansky priesmyk je prejsť v severnej časti laboreckej vrchoviny nad obcou vyšný Komárnik, medzi hornou Kýčera a Biely kopec. Sedlo je vo vývoji slovensko-polská štátnej hranici a je najnižšie položeným a najschodnejším horský priechod Karpats ...

                                               

Jablonovské sedlo

Jablonovské sedlo alebo Soroška sídlo v slovenskom krase. Nachádza sa v hlavnom hrebeni pohoria, nad obcou Lipovník, na území Národného parku slovenský kras. V sedle je parkovisko a motorest.

                                               

Jastrabské sedlo

Jastrabské sedlo je prirodzené, a sú vizuálne oblasti hospodárskej krízy, ktorá tvorí hranicu medzi vrchy Strážovské vrchy a Považský Inovec. Nachádza sa medzi obcami Mníchova Lehota a Trenčianske Jastrabie v okrese Trenčín. Leží na mieste jastra ...

                                               

Javorník (sedlo)

Javorník je sedlo v Javorníkoch, medzi vrch Čerenka a kótou 910.8 m n. m., v hlavnom hrebeni hory. Leží v pramennej oblasti Kolárovického potoka, ako pravostranného prítoku Váhu. Sedlo vedie dôležitá cestná spojnica I / 10 pripojenie horné Kysuce ...

                                               

Králické sedlo

Králické sedlo je sedlo v hlavnom hrebeni Kremnických vrchov, nad obcou Králiky, podľa ktorej je pomenovaný. Nachádza sa na juh od Mýta hory a je križovatke niekoľko chodníkov.

                                               

Kurovské sedlo

Kurovské sedlo čské sedlo) je sedlo v nadmorskej výške 683 m n. m. vo východnej časti pohoria Ľubovnianska vrchovina. Tvorí hranicu medzi Západných a Východných Karpát. Leží medzi pohoriami Javor 809.6 m n. m. a Hory 721.4 m n. m. Sedlo vedie slo ...

                                               

Lupkovský priesmyk

Lupkovský priesmyk je prejsť v severnej hrebeň laboreckej vrchoviny, medzi hornou Szczolb a kótou 696 m n. m., na slovensko-poľských hraniciach. Polský názov znie Przełęcz Łupkowska. Priamo na západnom úpätí stonky Vydranka, lavostranná zdrojnica ...

                                               

Magurské sedlo

Magurské sedlo je sedlo v hlavnom hrebeni Spišskej Magury. Nazýva sa tiež Hanušovské alebo Relovské sedlo. To sa nachádza medzi pohoriami Javor 942.5 m n. m. a Spádik 1 088.2 m n. m. Oddeluje dva podcelky mountain - Repisko na juhozápad, a Vetern ...

                                               

Makovský priesmyk

Makovský priesmyk je sedlo na Kysuciach, na rozhraní javorníkov a Turzovskej vrchoviny, medzi horami Dupačka a Beskydok, na slovensko-českej hranici. Priesmykom vedie cesta II / 487 odbočujúca z cesty I / 10, ktorá vedie z Makova do Veľkých Karlo ...

                                               

Priehyby

Prehnutie je sedlo v pohorí Čergov, medzi horami Horošovík a Kozí hrb. Na severnej strane pramene, pravostranný prítok Tople, Wolf creek. Sedlo je križovatkou turistických chodníkov, modro-značkovaný vedie popri hlavnom hrebeni Čergova medzi Minč ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →