Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 370                                               

Kežmarská pahorkatina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Fatransko-tatranská oblasť → Podtatranská kotlina → Popradská kotlina → Kežmarská pahorkatina *** Územie sa nachádza v severovýchodnej časti Pohoria kot ...

                                               

Lomnická pahorkatina

Významným dopravným koridorom je najmä v údolí rieky Poprad na južnom okraji pahorkatiny, ktorá je pod vedením Európskej cesta 50, vodičský trasy diaľnice D1 Žilina – Košice, I / 18 Liptovský Mikuláš – Levoča som železničnej trate Žilina – Košice ...

                                               

Ľubelská pahorkatina

Územie sa nachádza v západnej polovici Horskom povodí, v juhozápadnej časti podcelku Liptovská kotlina. To zaberá pás územia od Ružomberka po Liptovskom Jáne a hlavné osady tu leží Ľubela, Liptovské Sliače, Partizánska Ľupča a Závažná Poruba. Na ...

                                               

Ľubotínska pahorkatina

Podcelok je umiestnený v severnej časti Spišsko-šarišského medzihoria a severnom okraji je v údolí rieky Poprad dotkne štátnej hranici s Poľskom. Juhovýchodný okraj lemuje Čergov, severovýchod a sever vyplýva, Ľubovnianska vrchovina. Pre zvyšok s ...

                                               

Matiašovské háje

Matiašovské háje sú geomorfologickou časťou Liptovskej kotliny. Zaberajú nevelké územie na sever od Liptovskej Mary, severozápadne od mesta Liptovský Mikuláš.

                                               

Medzevská pahorkatina

Medzevskej pahorkatine je geomorfologický podcelok košickej kotliny. Leží v južnej časti Volovských vrchov medzi Košiciach, Medzevom a Moldavou nad Bodvou.

                                               

Mernícka pahorkatina

Mernícka pahorkatiny je geomorfologický podcelok Beskydského predhoria. Nachádza sa v centrálnej časti celku, približne medzi údolia Tople na západe a Ondavky na východ.

                                               

Nitrianska pahorkatina

V severnej časti Nitrianskej pahorkatiny sa nachádza v pomerne širokom priestore medzi pohoriami Tribeč a Považský Inovec. Na východnom okraji územia tečie rieka Nitra a podcelok môže byť približne definované miest Nitra, Nové Zámky, Sereď, Hloho ...

                                               

Podmanínska pahorkatina

Podcelok sa nachádza v severnej polovici Považského podolia, na juh od Považskej Bystrice. Pahorkatine, v celku sa nachádza medzi Bytčiansku na severo-východ a Ilavskú kotlinu, na juhozápad. Severná kulminovať v javorníkov s podcelkom Nízke Javor ...

                                               

Podslanská pahorkatina

Podcelok zaberá západnú časť pahorkatiny a vytvára prechodné oblasti medzi Slanskými vrchmi a východoslovenskú rovinu. Severným smerom priľahlých Beskydské predhorie s podcelkom Hanušovská pahorkatina, západ kulminovať v Slanské vrchy s podcelkam ...

                                               

Podunajská pahorkatina

Podunajská pahorkatina je aj starší názov Podunajskej plošiny v Bulharsku, pozri Podunajská plošina. Podunajská pahorkatina, je severnejšia, hornatejšia súčasťou Podunajskej nížiny. Podnebie v Podunajskej pahorkatiny, je teplý. Prevažujú úrodné č ...

                                               

Podvihorlatská pahorkatina

Podcelok zaujíma mierne koľajových časti vo východnej polovici Východného kopce a tvorí prechod medzi pohoria na severe a roviny na juhu. Na juhovýchode územia definuje štátnu hranicu s Ukrajinou, severovýchodným smerom sa nachádza najvýchodnejší ...

                                               

Smrečianska pahorkatina

Smrečianska pahorkatina je geomorfologickou časťou Liptovskej kotliny. To zaberá pás územia na sever a severovýchod od priehrady Liptovská Mara a mesta Liptovský Mikuláš.

                                               

Štrbská pahorkatina

Štrbská pahorkatiny je geomorfologickou časti Popradskej kotliny. Nachádza sa v západnej časti územia, na rozhraní liptova a Spiša, na západ od mesta Svit.

                                               

Toryská pahorkatina

Toryská pahorkatina je geomorfologický podcelok košickej kotliny. Spočíva v jej východnej časti a zaberá územia Toryskej nížiny medzi Prešovom, Košicami a Slanskými vrchmi, až k hranici s Maďarskom.

                                               

Trnavská pahorkatina

Trnavská pahorkatina je geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny. Nachádza sa v trojuholníku miest Pezinok, Sládkovičovo a Nové Mesto nad Váhom postavený najmä spraše, ktoré tu boli drift v ladových krát.

                                               

Ublianska pahorkatina

Ublianska pahorkatina je geomorfologický podcelok Beskydského predhoria. Nachádza sa východne od Sniny a zaberá takmer celé povodie Ublianky. Najvyšší vrch Hôrka dosiahne 661 m n. m.

                                               

Valčianska pahorkatina

Valčianska pahorkatiny je geomorfologický podcelok turčianskej kotliny. Leží v jeho západnej časti a tvorí pás na úpätí Malej Fatry. Severným okrajom zasahuje do územia mesta Martin.

                                               

Vranovská pahorkatina

Vranovská pahorkatiny je geomorfologický podcelok Východnej pahorkatiny. Nachádza sa na severnom a východnom okraji Vranova nad Topľou a v jeho blízkosti.

                                               

Vrbovská pahorkatina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Fatransko-tatranská oblasť → Podtatranská kotlina → Popradská kotlina → Vrbovská pahorkatina *** Územie sa nachádza v juhovýchodnej časti Horského údoli ...

                                               

Východoslovenská pahorkatina

Východoslovenská pahorkatina je geomorfologické jednotky, ktoré predstavuje hornatejšiu časti východoslovenskej nížiny. Vytvára veniec plains zo západného a severného smeru z okolitých hôr. Podložie je zložený hlavne z naplavené sedimentárne horn ...

                                               

Žilinská pahorkatina

Rozkladá v centrálnej časti kotliny a je umiestnený v oblasti mesta Žilina, a mierne koľajových krajiny západného, južného a východného smeru. Na severe hraničí s podcelkom Kysucké bradlá, patriacim do Kysuckej vrchoviny, západnejšie na krátkom ú ...

                                               

Žitavská pahorkatina

Žitavská pahorkatina je geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny. To zahŕňa územie medzi riek Žitavy a Nitry, zo severu je ohraničený Tribeč a Pohronský Inovec.

                                               

Breznické podolie

Breznické podolie je geomorfologickou časti Hodrušskej hornatiny, podcelku Štiavnických vrchov. Leží v západnej časti podcelku, v údolí Rieky medzi Novou Baňou a Tlmačmi.

                                               

Bystrické podolie

Podcelok sa nachádza v severnej a západnej časti Zvolenskej kotliny, ohraničený najväčšiu časť korytom rieky Hron. Leží na jej pravom brehu na sever približne medzi Badínom, Banská Bystrica a Lučatínom. Na juhovýchod od krátke úseky hraníc s Vepo ...

                                               

Helpianske podolie

Zaujíma jeho východnej časti a siaha od západného okraja obce Bacúch po obci Telgárt. Podolie vytvára rozšírenej doline horného toku Hrona, klinovito zarezanú medzi Nízkymi Tatrami na severe, Spišsko-gemerský kras a Veporské vrchy na juh. Susedné ...

                                               

Horehronské podolie

Horehronské podolie je umiestnený na horný tok rieky Hron okrem pramennej oblasti, najčastejšie sa rozširuje v oblasti sútoku Rieky s Rohoznou a Bystriankou v Brezninanskej kotliny. Začína pri obci Telgárt a končí v obci Medzibrod. Najvyšším bodo ...

                                               

Hornádske podolie

Hornádske podolie je geomorfologický podcelok Hornádskej kotline. Podolie slávnostne rieky Hornád, ktorá v sebe spája tri menšie kotline, sa nachádza na severe slovenského rudohoria.

                                               

Hruštínske podolie

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vonkajšie Západné Karpaty → Podhôlno-magurská oblasť → Oravská kotlina → Hruštínske podolie *** Územie sa nachádza na juhozápadnom cípe Oravskej kotline, v údolí rieky Hruštínka a ...

                                               

Humenské podolie

Humenské podolie je geomorfologický podcelok Beskydského predhoria. Nachádza sa v stredovýchodnej časti celku, približne medzi mestami Humenné a Snina a zaberá povodie rieky Ciroche a Laborec. Najvyšší vrch Hrb dosiahne 380 m n. m.

                                               

Považské podolie

Považské podolie je umiestnený na strednom toku Váhu, približne od Žiliny, Nové Mesto nad Váhom. Susedí s Javorníkmi na severe, s-Biele Karpaty na západe, s Myjavskou pahorkatinou a Malých Karpát na juho-západ, s Podunajskou pahorkatinou a Považs ...

                                               

Šarišské podolie

Podcelok leží v južnej časti Spišsko-šarišského medzihoria a zaberá najlepšia časť povodia rieky Torysa severne od Prešova. V severnej časti vyplýva, scénické jednotky podcelkami Ľubotínska pahorkatina, Hromovec a Jakubianska brázda, podcelok Str ...

                                               

Varínske podolie

Rozkladá sa na východe mesta Žilina, a zahŕňa celé Terchovskú dolinu a povodie Varínky. Oblasti, v tvare trojuholníka je vklinené medzi Malú Fatru a Kysuckú vrchovinu. Od juho-západu je ohraničený údolí Váhu, na západ od Varína takto Univerzita p ...

                                               

Žarnovické podolie

Žarnovické podolie je geomorfologickou časť Žiarskej kotliny. Leží v južnej časti, v údolí rieky Hron a okolo mesta Žarnovica v žarnovickom a žiarskom okrese.

                                               

Orografické členenie Slovenska

Nižšie je uvedený orografické členenie Slovenska. To je viac, než geomorfologické členenie, ale zároveň je staršia a je z vedeckého hľadiska, menej presné.

                                               

Bukovské vrchy

Bukovských vrchov sú pohorie a geomorfologický celok Poloniny. Leží na severovýchode Slovenska na hranici s Poľskom a Ukrajinou. Najlepšia časť Bukovských vrchov zaberá Národný park Poloniny.

                                               

Burda (pohorie)

Burda alebo starší Kováčovské kopce je najmenší geomorfologickej na Slovensku, ktorý je súčasťou subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a Matransko-slanskej oblasti.

                                               

Busov (pohorie)

Busov je pohorie a geomorfologickej oblasti Nízkych Beskýd. Medzi najmenšie a najmenej turisticky frekventovaných pohorie na Slovensku. Celé pohorie patrí do okresu Bardejov. Najvyšší vrchol je tiež nazývaný Busov.

                                               

Cerová vrchovina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Matransko-slanská oblasť → Cerová vrchovina *** Má pretiahnutý tvar od západu na východ. Približne polovica územia obklopuje Juhoslovenská kotlina, druh ...

                                               

Čergov (pohorie)

Na východe susedí s Ondavskou vrchovinou, na juhu s Beskydským predhorím, na západe s Spišsko-šarišským medzihorím a severnej okrem Ľubovnianskej vrchoviny tvorí menšiu časť štátnej hranice s Poľskom.

                                               

Čierna hora (pohorie na Slovensku)

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Slovenské rudohorie → Čierna hora *** Hora Čierna hora sa nachádza severne od mesta Košice a obklopujú ho na južnej a východnej časti Košickej kotliny, ...

                                               

Chočské vrchy

Na severe je ohraničený Oravská vrchovina a Zdrojov brázda, podcelok Zuberecká brázda, na východných Tatier, podcelok Západných Tatier, na juhu Podtatranská kotlina, podcelok Liptovskej kotline na západe Velká Fatra, podcelok Šípska Fatra.

                                               

Královoholské Tatry

Královoholské Tatry sú geomorfologický podcelok, zaberá východnú časť Nízkych Tatier na Slovensku. Z Ďumbierskych Tatier ich oddeluje sedlo čertovica a údolia riek Boca a má čo ponúknuť. Najlepšia časť pohoria zaberá národný park.

                                               

Kysucká vrchovina

Kysuckej vrchoviny je rozdelený na 4 podcelky, ktoré tiež patria 2 častí: Zázrivská brázda. (Zázrivská furrow) Vojenné. Kysucké bradlá. Vadičovská brázda. (Vadičovská furrow) Bystrická brázda. (Bystrická furrow) Krásňanská kotlina. (Krásňanská basin)

                                               

Laborecká vrchovina

Laborecká vrchovina je flyšové pohorie vo východnej časti Slovenska, ktoré je geomorfologicky patrí do provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty a oblasti Nízke Beskydy.

                                               

Liptovské kopy

Liptovské kopy je geomorfologická časť Západných Tatier. Pozostáva zo skupiny vrcholov, ukončené sedlo sedadlo Bar, že skupina oddeluje od Vysokých Tatier. Hladké Sedlo a Hladký štít, ktorý sa nachádza v blízkosti, sú už súčasťou hlavného hrebeňa ...

                                               

Liptovské Tatry

Zaberajú najväčšiu časť Západných Tatier v ich centrálnej časti, a limitov ich na východ od V mohyly Tichom údolí, na severovýchode od Red hills Tomanovská dolina, na severozápad od hrebeň Roháčov a skupinou svojich sedadiel na západ, na základe ...

                                               

Ľubovnianska vrchovina

Ľubovnianska vrchovina je flyšové pohorie na severe východného Slovenska. Je geomorfologický celok oblasti Východné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Východné Karpaty.

                                               

Lúčanská Fatra

Lúčanskej Fatry alebo Lúčanskej Malej Fatry je geomorfologický podcelok Malej Fatry, ktorá zaberá južnú časť pohoria. Zo severu, Krivánskej Fatry je oddelené prielomom rieky Váh.

                                               

Malé Karpaty

Malé Karpaty je horský krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti na západnom Slovensku. Patria do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a Fatransko-tatranskej oblasti.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →