Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 367
                                               

Hečka

Hečka je potok v Dolnom Zemplíne, v juhozápadnej časti okresu Trebišov. Je to lavostranný prítok Roňavy, meria 6.1 km a je tokom V. rádu. Pramení v Zemplínskych vrchoch v oblasti Javora, na juhovýchodnom svahu Halovskej hory 299.9 m n. m. v nadmo ...

                                               

Henclová (potok)

Pramení vo Volovských vrchoch, v geomorfologickom podcelku Zlatý stôl, na severozápadnom svahu Volovca 1 283.7 m n. m., priamo pod sedlom Volovec, v nadmorskej výške približne 1 130 m n. m.

                                               

Hermanovský potok (prítok Tople)

Hermanovský potok je potok na Zemplíne, preteká západnou časťou okresu Vranov nad Toplou. Je to pravostranný prítok Tople a meria 10 km. Prameň: v Slanských vrchoch pod sedlom Obracaná studňa 845 m n. m., na východnom úpätí Šimonky 1 092.0 m n. m ...

                                               

Hlásna rieka

Hlásna rieka je potok na hornej Orave, v najsevernejšej časti okresu Námestovo. Je to lavostranný prítok Polhoranky, meria 5.6 km a je tokom V. rádu.

                                               

Hlavinka

Hlavinka je potok v Podunajskej nížine, preteká územím okresu Topolčany. Je to lavostranný prítok Radošinky, má dĺžku 15.3 km a je tokom V. rádu. Preteká intenzívne využívanou polnohospodárskou krajinou, na strednom toku napája vodnú nádrž Krtovc ...

                                               

Hlbocký potok (prítok Bahnianskeho potoka)

Hlbocký potok je potok na Záhorí, vo východnej časti okresu Senica. Je to pravostranný prítok Bahnianskeho potoka, meria 2.1 km a je tokom V. rádu. Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Senická pahorkatina, južne od obce Hlboké v nadmorsk ...

                                               

Hlbocký potok (prítok Váhu)

Hlbocký potok je potok na Hornom Považí, na území okresu Bytča. Je to lavostranný prítok Váhu, meria 4.4 km a je tokom III. rádu. Pramení v Súlovských vrchoch, v podcelku Súlovské skaly, na východnom svahu Holého vrchu 658.2 m n. m. v nadmorskej ...

                                               

Hlboká (prítok Hrona)

Hlboká je potok na Horehroní, na území okresu Brezno. Je to pravostranný prítok Hrona, meria 4.8 km a je tokom III. rádu. Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Královoholské Tatry, na južných stráňach vrchu Kečka 1 529.2 m n. m., v nadmorskej výš ...

                                               

Hlboký jarok (prítok Hybice)

Hlboký jarok je potok na hornom Liptove, v severovýchodnej časti okresu Liptovský Mikuláš. Je to pravostranný prítok Hybice, meria 3.2 km a je tokom IV. rádu.

                                               

Hlboký potok (prítok Hrona, Závadka nad Hronom)

Hlboký potok je potok na Horehroní, na území okresu Brezno. Je to pravostranný prítok Hrona s dĺžkou 5.9 km a je tokom III. rádu. Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Královoholské Tatry, na južnom svahu Kolesárovej v nadmorskej výške okolo 1 27 ...

                                               

Hlboký potok (prítok Hučavy)

Hlboký potok je potok na Pohroní, na rozhraní okresov Banská Bystrica a Zvolen. Je to pravostranný prítok Hučavy, meria 3.9 km a je tokom VI. rádu. Tečie vo Zvolenskej kotline, kde pramení v podcelku Zvolenská pahorkatina južne od obce Hrochoť, v ...

                                               

Hlboký potok (prítok Ladomirky)

Hlboký potok je potok v hornom Šariši, v severovýchodnej časti okresu Svidník. Je to pravostranný prítok Ladomirky, meria 5.7 km a je tokom VI. rádu.

                                               

Hlboký potok (prítok Oravice)

Na hornom toku tečie na sever, pričom v pramennej oblasti priberá niekolko krátkych zdrojníc z oboch strán a preteká lokalitou Baranová. Sprava potom priberá prítoky zo severozápadného svahu Vajdovky 1 075.6 m n. m. a zo západného svahu Vrchdolin ...

                                               

Hlboký potok (prítok Váhu)

Hlboký potok je potok na hornom Liptove, vo východnej časti okresu Liptovský Mikuláš. Je to pravostranný prítok Váhu, meria 4 km a je tokom III. rádu.

                                               

Hldočín

Najprv tečie na krátkom úseku na juh, v lokalite Petrovka sprava priberá prítok z JJV úpätia Budína a stáča sa juhovýchodným smerom, pričom vstupuje do Oravskej vrchoviny. Z pravej strany priberá dva krátke prítoky zo severovýchodného svahu Petro ...

                                               

Hlinícky potok (prítok Váhu)

Hlinícky potok je potok na Hornom Považí, v centrálnej časti okresu Bytča. Je to pravostranný prítok Váhu, meria 5.5 km a je tokom III. rádu. Pramení v Javorníkoch, v podcelku Nízke Javorníky, v časti Rovnianska vrchovina, na juhovýchodnom svahu ...

                                               

Hliník (prítok Žiarovnice)

Pramení na južnom okraji Vihorlatských vrchov, v geomorfologickom podcelku Vihorlat, na juhozápadnom svahu Majmovej 633.0 m n. m. v nadmorskej výške cca 460 m n. m.

                                               

Hliniskový potok

Hliniskový potok je potok na Spiši, v južnej časti okresu Spišská Nová Ves. Je to pravostranný prítok Železného potoka, meria 2.8 km a je tokom VII. rádu.

                                               

Hlísnik

Hlísnik je potok na hornej Orave, v okrese Tvrdošín. Je to pravostranný a posledný prítok rieky Oravica a meria 1.9 km. Pramení severne od mesta Tvrdošín, v severnej časti Oravskej vrchoviny, na východnom svahu Žiarca 694.4 m n. m., v lokalite Po ...

                                               

Hnilický potok

Hnilický potok je potok v dolnom Turci, v západnej časti okresu Martin. Je to pravostranný prítok Valčianskeho potoka, meria 2.7 km a je tokom V. rádu.

                                               

Hnojník (potok)

Hnojník je potok v Gemeri, na území okresu Rimavská Sobota. Je to pravostranný prítok Blhu a má dĺžku 7.5 km. Pramení v Rimavskej kotline pri obci Bakta, na severovýchodnom úpätí vrchu Diep 299.4 m n. m. v nadmorskej výške cca 245 m n. m. Najprv ...

                                               

Hnusné

Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Ďumbierske Tatry, na juhovýchodnom svahu Lomu 1 156.3 m n. m., v nadmorskej výške okolo 1 055 m n. m. Tečie prevažne severojužným smerom, na hornom toku sa esovito stáča a vstupuje do Horehronského podolia, d ...

                                               

Hodoň

Hodoň je potok na hornom Považí, v južnej časti okresu Považská Bystrica. Je to pravostranný prítok Domanižanky, meria 2.1 km a je tokom IV. rádu. Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, na východnom svahu Šaloviny 609.2 ...

                                               

Hodonský potok

Tečie prevažne severozápadným smerom, na hornom toku sa esovito stáča a sleduje štátnu cestu č. 51 na pravom brehu. Následne vstupuje do severovýchodného výbežku Borskej nížiny, do podcelku Podmalokarpatská zníženina a zlava priberá krátky prítok ...

                                               

Hodruša (prítok Malužinej)

Hodruša je potok v hornom Liptove, v južnej časti okresu Liptovský Mikuláš. Je to pravostranný prítok Malužinej, meria 8.8 km a je tokom V. rádu. Preteká územím NAPANT-u.

                                               

Hodrušský potok

Hodrušský potok je potok na Strednom Pohroní, preteká územím okresu Žarnovica. Je to lavostranný prítok Hrona, má dĺžku 13.5 km a je tokom III. rádu. Na hornom toku bol vybudovaný tajch Hodrušské jazero. Údolie Hodrušského potoka bolo v minulosti ...

                                               

Holeška

Holeška je potok na západnom Slovensku, na Strednom Považí, preteká územím okresov Myjava a Piešťany. Je to pravostranný prítok Horného Dudváhu, má dĺžku 16.5 km a je tokom IV. rádu. Priemerná lesnatosť povodia dosahuje 30%.

                                               

Holubinka

Holubinka je potok na Záhorí, na rozhraní okresov Skalica a Myjava. Je to lavostranný prítok Dolinského potoka, meria 2.9 km a je tokom VII. rádu. Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Zámčisko, na juhojuhovýchodnom svahu vrchu Zámčisko 4 ...

                                               

Holubnica

Holubnica je potok na Spiši, na území okresu Spišská Nová Ves. Je to pravostranný prítok Hornádu a má dĺžku 12.5 km. V pramennej oblasti vytvára dolinku Flajšer, pri horárni Rybník napája dva malé rybníky. Prameň: vo Volovských vrchoch, v podcelk ...

                                               

Holumnický potok

Holumnický potok je potok na severnom Spiši, preteká územím okresu Kežmarok. Je to pravostranný prítok Popradu a má dĺžku 15.5 km. Na dolnom toku medzi obcou Holumnica a ústím meandruje. Prameň: v Levočských vrchoch, v podcelku Levočská vysočina, ...

                                               

Honský potok

Honský potok je potok v Gemeri, preteká územím okresu Rožňava. Je to pravostranný prítok Slanej a meria 9 km. Na hornom toku potoka a jeho lavostranných prítokov sa v 19. storočí ťažila železná ruda. Prameň: v Revúckej vrchovine na západnom svahu ...

                                               

Horvátsky jarok

Horvátsky jarok je potok na Záhorí, v okrese Malacky, v katastrálnom území obce Borinka a mesta Svätý Jur. Ide o prirodzený vodný tok VI. rádu horského charakteru s dĺžkou čistého toku 0.808 km a plochou povodia o rozlohe 2.323 km². Vzniká vo výš ...

                                               

Hoskora (potok)

Hoskora je potok na rozhraní dolného Turca a Horného Považia, vytvára hranicu medzi okresmi Martin a Žilina. Je to pravostranný prítok Váhu, meria 6.2 km a je tokom III. rádu.

                                               

Hostiansky potok

Hostiansky potok – od sútoku s Levešom v Topolčiankach tiež Zlatnianka alebo Zlatňanka – je vodný tok na Podunajskej nížine, preteká územím okresov Žarnovica a Zlaté Moravce. Je to významný pravostranný prítok Žitavy a meria 24.5 km. Na hornom to ...

                                               

Hosťovský potok

Hosťovský potok je potok na Podunajskej nížine, v okrese Nitra. Je to pravostranný prítok Žitavy a meria 13 km. Pramení v Žitavskej pahorkatine, na južnom úpätí Kolíňanského vrchu 355.8 m n. m. v nadmorskej výške okolo 195 m n. m. na území obce H ...

                                               

Hoštinský potok

Pramení v Javorníkoch, v geomorfologickom podcelku Nízke Javorníky, juhojuhovýchodne od kóty 638.9 m, v lokalite Ohrebielko v nadmorskej výške približne 490 m n. m.

                                               

Hôrčanský potok

Hôrčanský potok je potok na dolnom Považí, vo východnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Je to lavostranný prítok Kalnického potoka, má dĺžku 10.1 km a je tokom 4. rádu. Pramení v Považskom Inovci, v podcelku Vysoký Inovec, na severozápadnom sv ...

                                               

Hrabovčanka

Hrabovčanka je potok na Hornom Považí, v centrálnej časti okresu Bytča. Je to lavostranný prítok Váhu, meria 3.8 km a je tokom III. rádu. Pramení v Súlovských vrchoch, v podcelku Súlovské skaly, na západnom svahu Holého vrchu 658.2 m n. m. v nadm ...

                                               

Hrabovec (prítok Sekčova)

Hrabovec je potok v hornom Šariši, preteká územím okresu Bardejov. Je to lavostranný prítok Sekčova a meria 13.2 km. Prameň: v Ondavskej vrchovine na južnom svahu vrchu Budanová 540.2 m n. m. v nadmorskej výške okolo 515 m n. m. Smer toku: prevaž ...

                                               

Hrabový potok (prítok Rovného potoka)

Hrabový potok je potok v najvýchodnejšej časti Slovenska, preteká zároveň najjužnejšou časťou okresu Snina, pričom cca 1 km dlhý úsek v pramennej oblasti tvorí hranicu s okresom Sobrance. Je to pravostranný prítok Rovného potoka, má dĺžku 5.3 km ...

                                               

Hradlová

Hradlová je potok v Šariši, preteká územím okresu Stará Ľubovňa. Je to pravostranný prítok Ľubotínky a meria 10.5 km. Na celom toku je možné pozorovať činnosť zrážkovej vody, ktorá na oboch brehoch vymlela rokle a výmole. Na dolnom toku silne mea ...

                                               

Hradná (prítok Slatiny)

Hradná je potok v Podpolaní, preteká územím okresov Detva a Zvolen. Je to pravostranný prítok Slatiny a má dĺžku 13.5 km. Prameň: v pohorí Polana na juhovýchodnom úpätí Želobudzskej skalky 1 115.8 m n. m. v nadmorskej výške okolo 920 m n. m. Smer ...

                                               

Hradnianka

Hradnianka je potok na území okresu Bytča, je to lavostranný prítok Váhu s dĺžkou 14 km. Medzi obcami Súlov a Jablonové sa prerezáva cez Súlovské skaly a vytvára Súlovskú tiesňavu s početnými skalnými útvarmi a kolmými stenami. Prameň: v Súlovský ...

                                               

Hradniansky potok

Hradniansky potok je potok v severnom výbežku Podunajskej nížine, preteká územím okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou. Je to pravostranný prítok Svinice, meria 11.6 km a je tokom VI. rádu. Na dolnom toku sa nevýrazne vlní.

                                               

Hrádocký potok (prítok Váhu)

Hrádocký potok je potok na dolnom Považí, v juhovýchodnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Je to lavostranný prítok Váhu, meria 9.8 km a je tokom 3. rádu. Preteká cca 8 km dlhou Hrádockou dolinou. Prameň: v Považskom Inovci na južnom úpätí vrch ...

                                               

Hradský potok (prítok Ľutinky)

Tečie na južných svahoch pohoria Čergov, kde pramení na juhovýchodnom úpätí hradného brala Nového Hanigovského hradu, SSV od vrchu Havranka 691 m n. m., v nadmorskej výške približne 610 m n. m. Od prameňa tečie sprvu smerom na juhovýchod, vteká d ...

                                               

Hraničná (potok)

Hraničná je potok na hornom Spiši, v severnej časti okresu Stará Ľubovňa. Je to lavostranný a zároveň posledný prítok Popradu na území Slovenska, má dĺžku 10.8 km a je tokom IV. rádu. Pri osade Žlabina napája malú vodnú nádrž.

                                               

Hraničný Kriváň (prítok Polanového Kriváňa)

Hraničný Kriváň je hraničným tokom na hornej Orave, v severovýchodnej časti okresu Námestovo. Pôvodne bol potok lavostranným prítokom Polanového Kriváňa, avšak po vybudovaní Oravskej priehrady ústie zaliala vodná nádrž. Súčasná dĺžka toku je 6.4 ...

                                               

Hraničný Kriváň (prítok Veselianky)

Hraničný Kriváň je krátky potok na hornej Orave, na území okresu Námestovo. Je to pravostranný prítok Veselianky, meria 1.4 km a je tokom V. rádu. Potok tečie v Oravských Beskydách, pramení v podcelku Pilsko na juhovýchodnom úpätí Pilska 1 556.9 ...

                                               

Hraničný potok (prítok Handlovky)

Hraničný potok je potok na Hornej Nitre, vo východnej časti okresu Prievidza. Je to pravostranný prítok Handlovky a preteká osadou Remata. Má dĺžku 5.5 km a je tokom V. rádu. Pramení v pohorí Kremnické vrchy, na severozápadných svahoch Vysokej v ...