Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 367                                               

Geomorfologické členenie Slovenska

Povrch Slovenska tvoria nížiny Panónskej kotliny a pohoria a kotliny Karpát. Sú súčasťou veľkých geomorfologického systému na povrchu Zeme, Alpsko himalájskej sústavy. To sa tiahne od severnej Afriky cez Európe v celej južnej Ázii. Niekoľko návrh ...

                                               

Hodrušská hornatina

Podcelok je umiestnený v severnej časti Štiavnických vrchov a v horách susedí na východe s Sitnianskou vrchovinou a Skalkou, juhozápad nasledoval Kozmálovské vŕšky. Severným smerom sa údolím Rieky oddelené podcelky Kremnických vrchov, Turovské pr ...

                                               

Javorinská hornatina

Podcelok zaberá najvyššie časti pohoria, leží v juhozápadnej časti Bielych Karpát a severnej časti kopíruje štátnu hranicu. Na území susediacich s podcelkami vlastné horách, na východe kravatu Beštiny, juhovýchodným smerom leží Bošácke bradlá a z ...

                                               

Javornícka hornatina

Javornícka hornatina je geomorfologická časť podcelku Vysokého Javorníky v javorníkov. Zaberá celú strednej a západnej časti pohoria, pozdĺž hranice s českou republikou.

                                               

Kuchynská hornatina

Kuchynská hornatina je geomorfologickou časti Pezinských Karpát, v podcelku Malých Karpát. Leží v západnej polovici podcelkov, v blízkosti Perneka a Kuchyňa.

                                               

Lopenícka hornatina

Podcelok leží v centrálnej časti Bielych Karpát a severnej časti kopíruje štátnu hranicu. Na území Slovenska, susedí len s podcelkami vlastných horských: na východ takto Súčanská pahorkatiny, južným smerom leží Bošácke bradlá a západ pokračovať v ...

                                               

Rakovská hornatina

Rakovská hornatina je geomorfologická časť podcelku Vysokého Javorníky v javorníkov. Zaberá celú severnú časť pohoria, pozdĺž južného brehu rieky Kysuca. Najvyšší vrchol je 910 m n. m. vysoká Kazícka Kýčera.

                                               

Zliechovská hornatina

Zliechovská hornatina je geomorfologický podcelok Strážovských vrchov. Postavený je horninami krížňanského príkrovu, a najmä slieňovce a pieskovce.

                                               

Hoblíkova jaskyňa

Hoblíkova jaskyňa je fluviokrasovo-korózne jaskyne, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Stráňavy, medzi Polia a Rovinou vo výške asi 40 m nad riekou. Napriek tomu, že to sa nazýva jaskyne, je to len skalný previs, ktorý sa zdá byť jaskyňa ...

                                               

Horná Túfna a Dolná Túfna

Horná Túfna a Dolná Túfna sú jaskyne vo Veľkej Fatre v Harmaneckom kras, skladajúci sa z jaskyne Horná Túfna a Dolná Túfna. Medzi významné jaskyne. Nájdete tu pozostatky jaskynného medveďa a jedinečné minerálne gaylussit. Jaskyne sa nachádzajú na ...

                                               

Jaskyne planiny Dolný vrch

Jaskyňa planiny Dolný vrch patria do podzemného krasu odbor, ktorý sa nachádza na planine Dolný vrch v slovenskom krase. Okrem týchto, tam sú povrchu krasu fomy, ako sú škrapy, škrapové polia, krasové dutiny, krasové jamy alebo závrty, prepadlisk ...

                                               

Jaskyne planiny Horný vrch

Jaskyňa planiny Horný vrch patria podzemné krasové útvary, ktoré sú umiestnené na Hornej-vrch v slovenskom krase. Okrem podzemných tam sú tiež povrchové krasové fomy, ako sú škrapy, škrapové polia, krasové dutiny, krasové jamy alebo závrty, prepa ...

                                               

Jaskyne Silickej planiny

Jaskyňa Silická planina sú krasové útvary sa nachádza na Silickej planine v slovenskom krase, ktorý jaskyniari, speleológovia, a dokonca aj neorganizovaní nadšencov kras neustále objavujú, skúmať, zdokumentované a pravidelne prehodnocuje na viac ...

                                               

Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci

Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci je verejnosti neprístupné jaskyne v Malej Fatre pod Malým Rozsutcom. Z mineralogického hľadiska, to je veľmi významné. Je zaujímavé, zo stránok vedecké, so zretelom na genesis, je jedinečná tým, že jej výskytu, ...

                                               

Ľadová jaskyňa v Šípe

Ľadová jaskyňa v Šípkou, je jaskyňa na úpätí vrchu na Šípku, ktorá je od roku 1980, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Žaškov, v okrese Dolný Kubín, v nadmorskej výške 719 m n. m. Je ...

                                               

Ľubochnianske jaskyne

Ľubochnianske jaskyniach sú jaskyne, ktoré sa nachádzajú na území Ľubochnianskej doliny. Zatiaľ čo ich zistil 11, najväčší a najznámejší je Jaskyňa v čertovej skale.

                                               

Mesačný tieň

Mesačný tieň je jaskyňa, ktorá sa nachádza v masíve Horvátovho hory vo Vysokých Tatrách, a bol objavený 26. Júna 2004. Aktuálne je Mesačný tieň dlhý 32 879 metrov, ktorý patrí k 2. druhé miesto v dĺžke a hĺbke -451 m 3. miesto v hĺbke medzi slove ...

                                               

Zlá diera

Jaskyňa Zlá Diera je prírodný celok, ktorý sa nachádza približne 1 km severne od obce Lipovce, približne 30 km západne od mesta Prešov. Jedná sa o jedinú sprístupnenú jaskyňu na území Prešovského okresu.

                                               

Zoznam jaskýň a priepastí v Slovenskom krase

Zoznam niektorých jaskýň a priepastí v slovenskom krase obsahuje abecedný prehľad jaskýň a priepastí v geomorfologickom celku slovenský kras. Zoznam nie je kompletný. Je približne len 1 / 10 všetky jaskyne v slovenskom krase, ktorý je 1300 známe, ...

                                               

Banská kotlina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Matransko-slanská oblasť → Slanské vrchy → Makovica → Banská kotlina *** Kotlina sa nachádza v centrálnej časti Slanských vrchov a je umiestnený v južne ...

                                               

Baštianska kotlina

Baštianska povodia je geomorfologickou časťou Petrovskej vysočina, podcelku Cerovej vrchoviny. Leží v jeho juhozápadnej časti, v juhozápadnej časti okresu Rimavská Sobota.

                                               

Belianska kotlina

Belianska povodia je geomorfologickou časťou Zliechovskej hornatiny. Leží v južnej časti, v blízkosti dedinky Valaská Belá, v prievidzskom okrese.

                                               

Breznianska kotlina

Hlavné povodia je hlavne zo severu a z juhu je obklopená horskými pásmami, východného a západného smeru pokračuje do údolia Hrona. Z troch strán ho obklopujú podcelky horehronského údolia, konkrétne v západnej Lopejská kotlina, na severe Bystrian ...

                                               

Bytčianska kotlina

Bytčianska kotlina je geomorfologický podcelok Považského podolia. Leží v severnej časti, čiastočne v Žiline a tiež v Trenčianskom kraji. Má ploché reliéfu a klímy patrí do mierne teplej oblasti.

                                               

Čičmianska kotlina

Nachádza sa na rozhraní západného a stredného Slovenska, v centrálnej časti Zliechovskej hornatiny, podcelku Strážovských vrchov. Má pretiahnutý tvar v smere juhozápad-severovýchod, kopírujúc hornom toku Rajčanky. Na nevelká povodie má dĺžku asi ...

                                               

Detvianska kotlina

Podcelok zaberá juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny. Zo severu je ohraničené podcelkom Detvianske predhorie podcelok Polany, západným smerom pokračuje Zvolenská kotlina podcelkami Slatinská kotlina a Rohy. V juhozápadnej krátke úseky dotýka Ja ...

                                               

Dobrovodská kotlina

Dobrovodská kotlina je vnútrohorská brázdu a geomorfologická časť podcelku Brezovské Karpaty v pohorí Malé Karpaty. Leží v blízkosti obce Dobrá Voda, podľa ktorej je pomenovaný.

                                               

Domanižská kotlina

Kotlina sa nachádza na severozápadnom Slovensku, a zaberá juhozápadnú časť žilinského okresu s presahom do okresu Považská Bystrica v Trenčianskom kraji. Tvorí výbežok panvy, s ktorou Rajeckou dolinou sa pripája na krátky úsek západne od Rajca. M ...

                                               

Handlovská kotlina

Handlovská kotlina je geomorfologický podcelok hornonitrianskej kotliny na strednom Slovensku. Nachádza sa v povodí riečky Handlovky vo východnej časti okresu Prievidza a obklopujú ju pohoria Kremnické vrchy, Žiar a Vtáčnik.

                                               

Hornonitrianska kotlina

Na severe hraničí so Žiarom, malou Fatrou a strážovskými vrchmi, ktoré v povodí hranice a zo západu. Podunajská pahorkatina a Tribeč nadväzujú na juhozápadný a južným smerom leží pohorie Vtáčnik. Východným smerom leží Kremnické vrchy.

                                               

Hostická kotlina

Hostická kotlina je geomorfologickou časťou Petrovskej vysočina, podcelku Cerovej vrchoviny. Leží v strednej časti podcelku, v juhozápadnej časti okresu Rimavská Sobota.

                                               

Ilavská kotlina

Ilavská kotlina je geomorfologický podcelok Považského podolia. Leží medzi Púchovským a Trenčianskym prielomom váhu v centrálnej časti Trenčianskeho kraja a je prevažne ploché depresie, tvorený treťohornými uloženinami s účtovná riečnych náplavov ...

                                               

Ipelská kotlina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Lučensko-košická zníženina → Juhoslovenská kotlina → Ipelská kotlina *** Zaujíma jeho západnej časti a z juhu vymedzuje slovensko-maďarskej hranice. Na ...

                                               

Juhoslovenská kotlina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Lučensko-košická zníženina → Juhoslovenská kotlina *** Na východe susedí s Bodvianskou pahorkatinou a slovenský kras, severným smerom sa nachádza v Revú ...

                                               

Kluknavská kotlina

Kotlina sa nachádza vo východnom výbežku Hornádskej kotline a jej podcelku, Hornádskeho doliny. Je zovretá okolitými horstvami a leží na oboch brehoch rieky Hornád, v blízkosti dediny Kluknava, Richnava a Hrišovce. Na západnom okraji údolia rieky ...

                                               

Kostolianska kotlina

Kostolianska kotlina je vnútrohorská brázdu a geomorfologická časť podcelku Jelenec v Tribeč. Leží v blízkosti obce Kostolany pod Tribečom, podľa ktorej je pomenovaný.

                                               

Košická kotlina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Lučensko-košická zníženina → Košická kotlina *** Leží v juhovýchodnej časti Slovenska. Na západe susedí s slovenský kras a volovské vrchy, na severe čie ...

                                               

Kšinianska kotlina

Územie sa rozkladá na severozápadnom okraji Nitrických vrchov, tvorí podcelok v južnej časti Strážovských vrchov. Západ pokračovať Strážovské vrchy-časť Kňaží stôl podcelok Zliechovská hornatina, Nitrické vrchy nadväzujú časť na Suchý zips, na se ...

                                               

Kysucká kotlina

Nachádza sa na východnom okraji javorníkov, v susedstve Kysuckej vrchoviny, v južnej časti Kysúc, v blízkosti rieky Kysuca. Má mierne pretiahnutý tvar v smere sever-juh a jej najlepšia časť zaberá Kysucké Nové Mesto. Na nevelká povodie má dĺžku p ...

                                               

Levočská kotlina

Nachádza sa v centrálnej časti Spiša, v severnej polovici strednej časti Hornádskej kotline. To je len časť z Medveď chrbtom a jej najlepšia časť zaberá mesto Levoča. Poloha panvy spôsobuje ju obklopuje iba vlastné podcelok. Zo severu, južným sme ...

                                               

Liptovská kotlina

Zvyčajne mierne zvlnené územie linky na severnom úpätí Nízkych Tatier v dĺžke približne 60 km. Východným smerom pokračuje Podtatranská kotlina podcelkom Popradská kotlina, na severovýchode opasok Tatranského podhoria. Na sever smerom susedia Zápa ...

                                               

Lopejská kotlina

Kotlina je zo severu a z juhu je obklopená horskými pásmami, východného a západného smeru pokračuje do údolia Hrona. Na severe leží Ďumbierske Tatry, na východe podcelky horehronského údolia Bystrianske pod a Breznianska kotlina. Južná zákona pod ...

                                               

Lošonská kotlina

Lošonská povodia je geomorfologickou časti Pezinských Karpát, v podcelku Malých Karpát. Leží v severovýchodnej časti podcelku, na západnej časti okresu Trnava.

                                               

Ľubovnianska kotlina

Ľubovnianska kotlina je geomorfologický podcelok Spišsko-šarišského medzihoria. Leží na severnom Spiši a jej centre mesta zaberá mesta Stará Ľubovňa. Stredom doliny preteká rieka Poprad.

                                               

Lučenská kotlina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Lučensko-košická zníženina → Juhoslovenská kotlina → Lučenská kotlina *** Zaberá jej centrálnej časti v širšom okolí mesta Lučenec. Z juhu je ohraničená ...

                                               

Lučensko-košická zníženina

Lučensko-košickej depresie alebo Lučenecko-košickej depresia je krajinná oblasť, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty. Nachádza sa na Slovensko, ale de facto pokračuje v Maďarsku ako súčasť krajinnej jednotky tam volal Északi-középhegység.

                                               

Lúčinská kotlina

Hierarchia Alpsko-himalájska sústava → Karpaty → Západné Karpaty → Vnútorné Západné Karpaty → Matransko-slanská oblasť → Slanské vrchy → Šimonka → Lúčinská kotlina *** Kotlina sa nachádza v centrálnej časti Slanských vrchov a je umiestnený v južn ...

                                               

Lúžňanská kotlina

Lúžňanská povodia je geomorfologickou časťou Ďumbierskych Tatier. To trvá až okolí obce Liptovská Lúžna a najlepšia časť Lúžňanskej doliny. Územie preteká riečka Lúžňanka.

                                               

Novobanská kotlina

Kotlina sa nachádza na južnom okraji Vtáčnik, v podcelku Župkovská brázda. Leží v širšom okolí mesta Nová Baňa, na oboch stranách Novobanského potoka. Na severnom a východnom smere pokračuje krajinný celok časť Župkovská pahorkatiny a podcelkom R ...

                                               

Novoveská kotlina

Novoveská kotlina je geomorfologickou časťou Hornádskeho doliny. Leží v jeho strednej časti, v údolí rieky Hornád v okolí mesta Spišská Nová Ves v rovnomennom okrese.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →