Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355
                                               

OMS Lighting

OMS Lighting je slovenský výrobca svietidiel a osvetlovacích zariadení. Spoločnosť patrí k lídrom v segmente osvetlenia v Európe. Je tvorcom a producentom priemyselných a dizajnových svietidiel a komplexných svetelných riešení pre interiér aj ext ...

                                               

Osram

Osram AG je nadnárodná spoločnosť vyrábajúca osvetlovaciu techniku so sídlom v Mníchove v Nemecku. Je sesterskou spoločnosťou v celkovom vlastníctve spoločnosti Siemens AG. Osram je druhou najväčšou spoločnosťou vyrábajúcou osvetlovaciu techniku ...

                                               

Oplachtenie

Oplachtenie je sada nákresoch plachiet a súvisiacej takeláže na plachetnici. Typicky ju vytvára lodný dizajnér. Obsahuje viaceré kombinácie. Minimálne obsahuje tieto tri konfigurácie: Oplachtenie pri slabom vetre. Na väčšine planéty to je pre sil ...

                                               

Brámová plachta

Brámová plachta je plachta umiestnená nad košovou plachtou, ktorá visí na treťom - brámovom nástavci sťažňa. V 19. storočí sa kvôli zlej manipulácii s jednou velkou plachtou brámová plachta rozdelila na dve - hornú a dolnú. Brámový nástavec sťažň ...

                                               

Hlavná plachta

Hlavná plachta je najdôležitejšia plachta na lodi. V prípade viacsťažňových plachetníc je hlavná plachta tá, ktorá je najväčšia na každom sťažni, a je vždy najnižšie a má na svojom sťažni najväčšiu plochu. Ich názvy sa odvodzujú od názvu sťažňa, ...

                                               

Košová plachta

Košová plachta alebo marsová plachta je plachta umiestnená nad dolnou plachtou, ktorá visí na druhom – košovom nástavci sťažňa. V 19. storočí sa kvôli zlej manipulácii s jednou velkou plachtou košová plachta rozdelila na dve – hornú a dolnú. Košo ...

                                               

Královská plachta

Královská plachta alebo niekedy nazývaná "nadbrámová" je plachta umiestnená nad brámovou plachtou, ktorá visí na štvrtom – královskom nástavci sťažňa. Objavila sa v 17. storočí, kedy sa na lodiach odstránil v zadnej časti lode štvrtý sťažeň, tzv. ...

                                               

Latinská plachta

Podla ludovej etymológie plachtu nazvali podla toho, že ju ako prví používali latinskí t. j. talianski, resp. stredomorskí námorníci. V skutočnosti však je názov skomolením názvu "vela alla trina", teda "trojuholníková plachta", ktorá sa líšila o ...

                                               

Mesačná plachta

Mesačná plachta je plachta umiestnená nad oblohovou plachtou, ktorá visí na štvrtom – královskom nástavci sťažňa, niekedy na oblohovom nástavci sťažňa. Pravdepodobne sa objavila v 19. storočí na oplachtení kliprov alebo na iných lodiach s plným r ...

                                               

Oblohová plachta

Oblohová plachta je plachta umiestnená nad královskou plachtou, ktorá visí na štvrtom – královskom nástavci sťažňa, niekedy na oblohovom nástavci sťažňa. Pravdepodobne sa objavila v 19. storočí na oplachtení kliprov ako piate poschodie, resp. ako ...

                                               

Plnoplachetnica

Plnoplachetnica je pojem označujúci lode s troma alebo viacerými sťažňami, pričom na každom sťažni je priečne oplachtenie. Takéto oplachtenie sa nazýva plné rahnové oplachtenie. Medzi plnoplachetnice patria: východoindické lode indiamany, vojnové ...

                                               

Rahnová plachta

Rahnová plachta je štvoruholníková priečna plachta na plachetnici. Je to typ hnacej plachty, ktorá je horným okrajom zavesená na horizontálnych nosníkoch - rahnách, zavesených na sťažnoch kolmo na kýl plavidla. Dolnými rohmi je pripevnená na konc ...

                                               

Stehová plachta

Stehové plachty sú trojuholníkové plachty upevnené jednou stranou na stehy. Volný roh je lanom pripevnený o palubu alebo o iný sťažeň. Najväčšou výhodou stehových plachiet je možnosť plavby ostro proti vetru. Pri zadnom vetre sú však menej účinné ...

                                               

Závetrovka

Závetrovky, alebo lízle sú prídavné plachty používané na plachetniciach vedla rahnových plachiet, a to predovšetkým pri zadnom alebo mierne bočnom vetre. Ich účelom je zväčšenie plochy plachiet. Umiestňujú sa na predĺžené pohyblivé rahná, ktoré j ...

                                               

Haldex Traction

Haldex Traction AB je divízia Haldex Group, ktorú vo februári 2011 nadobudla americká spoločnosť BorgWarner. Špecializuje sa na vývoj a výrobu inteligentného pohonu všetkých kolies. Od uvedenia 1. generácie pohonu Haldex v roku 1998 vytvorila tát ...

                                               

Homokinetický kĺb

Homokinetický kĺb je druh kĺbu, ktorý umožňuje prenos otáčok medzi hriadelom v rôznom uhle a pri zachovaní konštantnej uhlovej rýchlosti. Patrí medzi kĺbové vyrovnávacie spojky. Najčastejšie sa používa na hnacej prednej náprave, ale často sa použ ...

                                               

Motor vzadu, pohon všetkých kolies

V automobilovom dizajne je motor vzadu, pohon všetkých kolies alebo R4 koncepcia uloženia spalovacieho motora za zadnú nápravu, ktorý poháňa všetky štyri kolesá. Toto usporiadanie je volené predovšetkým pre zlepšenie trakcie alebo riadenia existu ...

                                               

Spojka (strojárstvo)

Spojka je strojná súčiastka, ktorá obvykle spája hnací a hnaný hriadel a slúži na prenos krútiaceho momentu, niekedy tiež na vyrovnanie vzájomnej nesúososti oboch hriadelov. Podla druhu použitia je možné deliť spojky napr. na pevné, ktoré prenáša ...

                                               

Hydrodynamická spojka

Hydrodynamická spojka patrí medzi najjednoduchšie zariadenia určené na prenos krútiaceho momentu. Používa sa ako alternatíva k mechanickej spojke, predovšetkým tam, kde sa vyžaduje často opakovaný plynulý rozbeh a zároveň prenos velkých výkonov. ...

                                               

Hydrodynamický menič

Hydrodynamický menič krútiaceho momentu, skrátene hydrodynamický menič je typ zdokonalenej hydrodynamickej spojky, ktorá prenáša sily medzi súčiastkami rotujúcimi rozličnými rýchlosťami. Používa sa všade tam, kde je potrebné hydraulicky oddeliť h ...

                                               

Lesníctvo

Lesníctvo je súhrn teoretických a praktických poznatkov týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva. Je to odvetvie zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva. Aby sa les ťažbou nezničil, majú lesníci rôzne postupy na ...

                                               

Gulatina

Gulatina je kmeň celého spíleného stromu v pôvodnom tvare, zbavený konárov. V tejto forme predávajú najčastejšie lesníci drevný materiál pre ďalšie spracovanie. Gulatina má po svojej dĺžke rozdielne kvalitatívne vlastnosti. III. trieda sa nachádz ...

                                               

Harvestor

Harvestor je typ ťažkého lesného vozidla, ktorý sa špecializuje na výrub, odvetvovanie a skracovanie stromov. Lesný harvestor je najčastejšie používaný spolu s vyvážacím traktorom, ktorý tieto stromy vyváža na skládky dreva k cestám. Harvestor je ...

                                               

LKT (lesný kolesový traktor)

Lesný kolesový traktor skrátene LKT je typ a zároveň značka ťažkého lesného vozidla, určeného na prácu v lese pri ťažbe dreva. Traktory značky LKT vyrába spoločnosť LKT s.r.o. v Trstenej. Prvý lesný kolesový traktor LKT 75 bol vyrobený v roku 1971.

                                               

Polnohospodárstvo

Polnohospodárstvo je odvetvie hospodárstva, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie výživy obyvatelstva. Touto dôležitou úlohou je základným pilierom samotnej existencie spoločnosti a ludstva. Hlavným výrobným prostriedkom je pôda. Charakteristick ...

                                               

Agrokomplex

Agrokomplex je pojem označujúci prepojenie viacerých odvetví alebo výrobných odborov národného hospodárstva na základe ich vzťahu k polnohospodárstvu.

                                               

Agrokruh

Agrokruh je systém určený na aplikovanie princípov trvalej udržatelnosti v pestovaní a distribúcii zeleniny, technická súčasť ktorého je zariadenie na obrábanie pôdy v riadku v tvare špirály. Autor systému, vynálezca a konštruktér zariadenia je e ...

                                               

Jednotné rolnícke družstvo

Jednotné rolnícke družstvo, skr. JRD, bol druh polnohospodárskeho družstva v Česko-Slovensku v rokoch 1949 – 1990. JRD boli zodpovedné za väčšinu polnohospodárskej výroby Česko-Slovenska.

                                               

Kolektivizácia polnohospodárstva

Kolektivizácia polnohospodárstva alebo kolektivizácia je premena individuálneho súkromného hospodárstva na kolektívne. Historicky sa uskutočňovalo buď dobrovolným združovaním rolníkov do družstiev alebo vytváraním štátnych polnohospodárskych podn ...

                                               

Monokultúra (polnohospodárstvo)

Monokultúra je: porast kultúrnej rastliny polnohospodárskej plodiny alebo umelo založených či obnovených stromov tvorený len jedným druhom alebo kultivarom Monokultúra je polnohospodárska prax výroby alebo pestovania jednej plodiny, rastliny aleb ...

                                               

Občina (Rusko)

Občina alebo obščina bola v cárskom Rusku dedina so spoločnou obecnou držbou pôdy, ktorá bola jednotlivcom znova pridelovaná do užívania. Išlo teda o pozemkové spoločenstvo. Pôda patrila obci/celému spoločenstvu. Pozemky boli prerozdelované medzi ...

                                               

Orba

Orba alebo oranie je najstaršia a najčastejšie vykonávaná operácia základnej prípravy pôdy, pri ktorej sa pôda premieša, rozdrobí, obráti a nakyprí. Pozemky sa orú jeden až dvakrát ročne na všetkých obrábaných pôdach s kultúrnymi rastlinami. Zákl ...

                                               

Permakultúra

Pôvodný význam pojmu permakultúra permaculture bol permanentné polnohospodárstvo permanent agriculture, t. j. polnohospodárstvo schopné fungovať udržatelne na danom mieste donekonečna. Postupne zahrnula všetky sociálne aspekty udržatelného rozvoj ...

                                               

Plantáž

Plantáž je druh polnohospodárskeho územia, na ktorom dochádza k intenzívnemu pestovaniu monokultúrnej plodiny s cielom zberu a následného predaja. Plantáže sú rozsiahle pozemky, ktoré sú sústavne obhospodarované ludskou činnosťou, na ktorých je z ...

                                               

Ranč

Ranč je polnohospodárska farma v Amerike, južnej Afrike alebo Austrálii, ktorá je zameraná na chov dobytka, chov ošípaných, prípadne chov koní. Majitel ranča je rančer. Slovo je spájané najmä s polnohospodárskymi usadlosťami Severnej Ameriky a s ...

                                               

Žatva

Žatva je typ zberu úrody, kedy sa žnú predovšetkým obilniny. Na Slovensku a celom miernom páse žatvy prebiehajú v lete v období relatívneho sucha. Najčastejšie k zberu dochádza od júna do septembra. Obilniny, ale aj ďalšie plodiny ako strukoviny, ...

                                               

Imisia (životné prostredie)

Imisia je znečisťujúca látka, emisia alebo transmisia, ktorá negatívne sa pôsobí na životné prostredie - pôdu, vodu alebo živé organizmy. Zjednodušene predstavuje lokálne znečistenie ovzdušia a prostredia v konkrétnej lokalite, čiže to, čo z ovzd ...

                                               

Kyslý dážď

Kyslý dážď vzniká z úniku fosilnych palív a následkom úniku oxidu siričitého a oxidov dusíka do atmosféry, kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách vody v oblakoch. Kvapky padajú na zem vo forme dažďa, alebo snehu, čo môže zvýši ...

                                               

Znečistenie životného prostredia

Znečistenie životného prostredia alebo kontaminácia životného prostredia znamená uvolnenie environmentálnych kontaminantov do životného prostredia resp. ich prítomnosť v životnom prostredí. Medzi hlavné typy znečistenia patria hlavne: Znečistenie ...

                                               

Nitovanie

Nitovanie je spôsob vytvárania nerozoberatelných spojení materiálov, najčastejšie plechov, alebo plátov. Pri spojení sa využije plastická deformácia jednej zo spájaných častí, alebo špeciálnej spojovacej súčasti - nitu. Ak sa časti spájajú priamo ...

                                               

Geofyzikálne meranie vo vrtoch

Geofyzikálne meranie vo vrtoch alebo karotáž predstavujú súbor geofyzikálnych metód, ktorých cielom je získať informácie o geologických a fyzikálnych vlastnostiach hornín a kvapalín, ktoré sú preťaté vrtom. Tieto merania zahŕňajú rôzne spôsoby pr ...

                                               

Konštrukčný systém budovy

doskový bezprievlakový Stenový Skeletový stĺpový rámový prievlakový hlavicový hríbový Jednopodlažné halové KS strop tvorí strechu objektu Superkonštrukcie zvláštne systémy Kombinovaný - stenový a skeletový

                                               

Hadica

Hadica je pružná rúrka na vedenie kvapalín alebo plynov. Jej vnútorný profil má spravidla kruhový tvar. Používa sa často pri čerpaní kvapalín a plynov na rôzne vzdialenosti, napr. hasičská zásahová hadica. Býva často súčasťou rôznych zariadení al ...

                                               

Zberač nasávacieho potrubia

Zberač nasávacieho potrubia je časť spalovacieho motora, ktorá dodáva vzduch, alebo pri starších motoroch zmes paliva so vzduchom do valcov. Oproti tomu, výfukové zvody zbierajú výfukové plyny z valcov, prostredníctvom viacerých potrubí do menšie ...

                                               

Prefabrikácia

Prefabrikácia je výroba stavebných konštrukčných dielcov či prvkov, z ktorých sa následne montujú stavby, zriedkavejšie aj výroba určitých typov dielcov, z ktorých sa následne montujú stroje, najmä dopravné prostriedky. Často k výrobe dochádza na ...

                                               

Bramac - strešné systémy

Spoločnosť Bramac – strešné systémy, spol. s r. o. bola založená v roku 1994 ako 100%-ná dcérska spoločnosť rakúskej spoločnosti Bramac Dachsysteme International GmbH. Tá bola založená v roku 1966 spojením Braas & Co a Hofman & Maculan pod názvom ...

                                               

DOPRAVOPROJEKT

DOPRAVOPROJEKT, a. s. je slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti projektovania stavieb a výkonu inžinierskych činností. Sídli v Bratislave na Kominárskej ulici. Historicky pôsobil ako generálny projektant velkých dopravných stavieb na Slovensku, ...

                                               

Schiedel

Schiedel je výrobcom keramických a ocelových komínov z nehrdzavejúcej ocele, poskytujúci tiež riešenia integrovaných vykurovacích telies Kingfire a systémov riadeného vetrania a rekuperácie. Schiedel AG sídli vo Viedni a je súčasťou BMI Group.

                                               

Skanska

Skanska AB je nadnárodná stavebná spoločnosť, ktorá sídli vo Švédsku, kde je zároveň najväčšou stavebnou spoločnosťou. Hlavné kancelárie spoločnosti sídlia v Solne, severne od Štokholmu. Spoločnosť vznika pod názvom Aktiebolaget Skånska Cementgju ...

                                               

VÁHOSTAV – SK

VÁHOSTAV - SK, a.s. 1989-1992 Váhostav, š.p., do 1989 Váhostav, n. p) je slovenská stavebnícka akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave. Hlavným predmetom stavebných aktivít je budovanie dopravných stavieb. Venuje sa tiež výstavbe priemyselných ...