Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347
                                               

Budova

Budova je vo všeobecnosti väčšia stavba, väčší dom, najmä sústredený s obvodovými stenami a so strechou, a vo vnútri s miestnosťami a často stropmi deliacimi stavbu na podlažia a so schodiskami. V Stavebnom zákone nie je pojem definovaný, ale keď ...

                                               

Dom zo slamy

Dom zo slamy je stavebné dielo, na ktorého výstavbu stien sa použili slamené balíky, alebo iné formy produktov zo slamy. Pri tomto spôsobe výstavby sa používajú lokálne, alebo regionálne zdroje stavebného materiálu drevo, slama, hlina, trstina. V ...

                                               

Drevostavba

Drevostavba je konštrukcia alebo stavebné dielo, kde hlavnú nosnú konštrukciu tvoria prvky vyrobené z dreva. Hlavný stavebný materiál pre drevostavby ako aj pre možné nadstavby už existujúcich stavieb alebo halových objektov, je spomínané drevo. ...

                                               

Hrádok (stavba)

Hrádok bolo menšie opevnené sídlo drobnej šlachty v 12. – 15. storočí. Hrádky boli situované na prirodzených, čiastočne upravených alebo umelo navŕšených vyvýšeninách, obohnaných priekopou alebo valom. Mali predovšetkým obrannú, no niekedy i sprá ...

                                               

Inžinierska stavba

Inžinierska stavba je niektorá z týchto stavieb: a) dialnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská, m) stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne, g) dialkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpra ...

                                               

Kúria (sídlo šlachty)

Kúria bolo v Uhorsku skromnejšie vidiecke sídlo strednej a drobnej šlachty alebo mestské šlachtické sídlo. Kúria bývala prízemná alebo jednoposchodová murovaná obytná budova so skromnou architektonickou výzdobou, ktorá sa vyvinula zo stredovekého ...

                                               

Nebytová budova

Nebytová budova je pozemná stavba, v ktorej je viac ako polovica ich využitelnej podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové budovy patria: a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, b) budovy ...

                                               

Plaváreň

Plaváreň je budova alebo priestranstvo, v ktorom sa nachádza plavecký bazén. Existujú plavárne otvorené a kryté, nachádzajú sa napríklad na pôde univerzít, v otvorených kúpaliskách, akvaparkoch a podobne.

                                               

Stavba (činnosť)

Stavba je súhrn stavebných prác a investičných dodávok na vytvorenie konštrukcie technického diela. Nejde o jednu činnosť, stavba je proces pozostávajúci z viacerých úloh v rovnakom čase. Zvyčajne úlohy riadi projektový manažér, pričom dozor vyko ...

                                               

Architektonická kompozícia

Tento článok je o architektonickej kompozícií. Pojem kompotizacia je širokoobsahový a jeho interpretácia je odlišná nielen v rámci jednotlivých umení, ale aj u jednotlivých autorov. Pojem architektonická kompozícia je obsahovo užší. Definície sam ...

                                               

Less is more

Less is more, je názor neznámeho pôvodu pochádzajúci z 19. storočia. Z jazykovedného hladiska ide o oxymoron. Často je spojovaný s architektom a nábytkovým dizajnérom Ludwigom Miesom van der Rohe. Less is more znamená, že jednoduchosť a jasnosť v ...

                                               

Modulor

Modulor je systém, ktorý vymyslel Le Corbusier a opísal ho ako "súbor harmonických proporcií vhodných pre ludskú mierku, univerzálne aplikovatelný pre architektúru a mechaniku."

                                               

Obrana architektúry

Obrana architektúry je názov listu, ktorý zaslal Karel Teige Le Corbusierovi. Karel Teige český teoretik architektúry, sa zaoberal vtedajšou problematikou komponavania architektúry. Reagoval na aktuálny vývoj v avandgardných postupoch riešenia fo ...

                                               

Symbolika v architektúre

Symbol v architektúre môže byť tvaroslovie nejakej budovy, alebo len časť tejto budovy, či nejaký ornament na fasáde tohto objektu, ktorý so svojím významom splynul do vnútornej jednoty – do akéhosi celku a tvorí neoddelitelnú súčasť tejto budovy ...

                                               

Google Scholar

Google Scholar je volne prístupný webový vyhladávací nástroj, ktorý indexuje plné texty alebo metadáta vedeckej literatúry v celej škále publikačných formátov a disciplín. V beta verzii bol k dispozícii od novembra 2004. Google Scholar obsahuje v ...

                                               

Scopus

Scopus je multidisciplinárna bibliografická, citačná a abstraktová databáza prevádzkovaná vydavatelstvom Elsevier. Patrí medzi najväčšie databázy svojho druhu na svete. Funguje od roku 2004. Rýchlo prenikla do povedomia knižníc, univerzít a výsku ...

                                               

Union List of Artist Names

Union List of Artist Names, skrátene ULAN je online databáza, ktorá obsahuje asi 293 000 mien a ďalších informácií o umelcoch. ULAN vytvorila a spravuje inštitúcia Getty Research Institute v Los Angeles. Aj keď je ULAN zobrazovaný ako zoznam, ide ...

                                               

Číslicovosť (opak analógovosti)

Číslicovosť alebo digitálnosť je schopnosť nadobúdať iba diskrétne, t. j. nespojité hodnoty. Ako číslicový alebo digitálny sa spravidla všeobecne označujú prostriedky pracujúce s číslicovými signálmi, ktorých hodnota môže nadobúdať iba obmedzený ...

                                               

Inovácia (ekonómia)

Inovácia je nová idea či koncept v ekonomickej oblasti nájdenie nových alebo vylepšených produktov, služieb, procesov či technológií) a jej zavedenie do praxe; inými slovami: komplexná zostava aktivít od invencie až po implementáciu invencie. V u ...

                                               

CATIA

CATIA alebo ináč je PLM/CAD/CAM/CAE komerčný software vyvíjaný firmou Dassault Systemes a svetovo predávaný aj firmou IBM. Je známy aj ako 3D PLM software. CATIA podporuje rôzne stupne vývoja produktov. Tieto sa týkajú konceptualizácie, cez dizaj ...

                                               

Povrchová úprava

Povrchová úprava je súhrn pracovných postupov, ktorými povrch súčiastky čistíme, leštíme alebo zušlachťujeme nanášaním vrstiev a povlakov. Je to posledná dokončovacia práca pri spracovaní technických materiálov. Úlohou povrchovej úpravy je chráni ...

                                               

Chrómovanie

Chrómovanie je nanášanie vrstvy chrómu na povrch. Galvanické pokovovanie chrómom je elektrolytické nanášanie vrstvy kovu na vodivý povrch. Ochranná vrstva vyniká tvrdosťou, môže byť lesklá a odolná voči korózii. Variant pre dekoratívne chrómovani ...

                                               

Striebrenie

Striebrenie je nanesenie vrstvy striebra na povrch predmetu. Striebro je možné naniesť na povrch viacerými technológiami. galvanickým pokovovaním naparovaním ponáraním do roztaveného striebra chemicky redukciou Výroba zrkadla striebrením je najča ...

                                               

Obrobitelnosť

Obrobitelnosť je vlastnosť popisujúca chovanie materiálu pri obrábaní reznými nástrojmi, resp. schopnosť materiálu meniť tvar a rozmer v dôsledku technologického zákroku, napríklad sústruženia. Obrobitelnosť sa posudzuje ako komplexná vlastnosť p ...

                                               

Naparovanie

Naparovanie je bežná metóda nanášania tenkých filmov. Zdrojový materiál je nanášaný vo vákuu. Vákuum umožňuje presun odparených častíc priamo na substrát, kde sa tieto častice skondenzujú späť do tuhého stavu. Naparovanie je využívané v mikrovýro ...

                                               

Projekt Manhattan

Projekt Manhattan je neskoršia hovorová skratka pre Manhattan Engineering District, čo bol krycí názov pre tajný vojenský vedecký projekt USA, ktorého cielom bolo vytvorenie atómovej bomby. "Projekt Manhattan" sa vzťahuje najmä na začiatok projek ...

                                               

Einsteinov-Szilárdov list

Einsteinov-Szilárdov list bol list podpísaný Albertom Einsteinom, ktorý 11. októbra 1939 odovzdal Alexander Sachs prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi. List upozorňoval prezidenta Spojených štátov amerických na možnú hrozbu zo strany nacistic ...

                                               

Biografický lexikón Slovenska

Biografický lexikón Slovenska je nové spracovanie Slovenského biografického slovníka, ktoré vychádza od roku 2002. Do roku 2017 vyšlo 6 zväzkov, plánovaných je 10 zväzkov. Autorom je Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice. Oproti ...

                                               

Encyclopaedia Beliana

Encyclopaedia Beliana) je velká slovenská všeobecná encyklopédia, pomenovaná podla Mateja Bela, ktorá vychádza vo vydavatelstve Veda od roku 1999. Dielo zostavuje a redakčne spracováva kolektív Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ve ...

                                               

Encyklopédia dramatických umení Slovenska

Encyklopédia dramatických umení Slovenska je dvojdielna slovenská odborová encyklopédia, ktorá "predstavuje históriu dramatických umení na Slovensku v ich vývinových etapách a v kontexte celej národnej kultúry". Vyšla v rokoch 1989 – 1990 vo vyda ...

                                               

Encyklopédia jazykovedy

Encyklopédia jazykovedy je encyklopédia jazykovedy, ktorú vydalo Vydavatelstvo Obzor v roku 1993. Zostavovatelom bol Jozef Mistrík. Patrí medzi "základné kolektívne opusy novodobej slovenskej jazykovedy". Na diele pracovalo celkovo 68 autorov – o ...

                                               

Encyklopédia Slovenska

Encyklopédia Slovenska je vlastivedná encyklopédia v šiestich zväzkoch zameraná na témy súvisiace so Slovenskom. Vychádzala v rokoch 1977 – 1982 vo vydavatelstve Veda Slovenskej akadémie vied. Je to "najúplnejší a najvšestrannejší prameň poznatko ...

                                               

Encyklopédia slovenských spisovatelov

Encyklopédia slovenských spisovatelov je slovenská dvojzväzková špecializovaná encyklopédia, ktorú vydalo vydavatelstvo Obzor v roku 1984. Vyšla v rámci edície Encyklopédie vydavatelstva Obzor v náklade 35 000 kusov. Encyklopédia slovenských spis ...

                                               

Entomologický náučný slovník

Entomologický náučný slovník je významná a rozsiahla entomologická práca, ktorá obsahuje v skratke základné informácie o entomológii. Táto kniha bola vydaná v roku 1984 v Bratislave v nakladatelstve Príroda. Rozsah knihy je 680 strán, v texte je ...

                                               

Lexikón erbov šlachty na Slovensku

Lexikón erbov šlachty na Slovensku je slovenská viaczväzková špecializovaná encyklopédia, ktorá sa zaoberá históriou šlachtických rodov na Slovensku a ich erbami. Vychádza vo vydavatelstve Hajko & Hajková. Zatial 2017 vyšli 4 diely: Trenčianska s ...

                                               

Malá encyklopédia filmu

Malá encyklopédia filmu: zahraničná tvorba je jednozväzková špecializovaná encyklopédia zaoberajúca sa svetovou kinematografiou, ktorá bola vytvorená kolektívom autorov pod vedením Richarda Blecha a publikovaná Vydavatelstvom Obzor v roku 1974 ak ...

                                               

Malá encyklopédia spisovatelov sveta

Malá encyklopédia spisovatelov sveta je slovenská encyklopédia, ktorú zostavil Ján Juríček s kolektívom autorov. Prvé vydanie vyšlo v roku 1978 vo vydavatelstve OBZOR. Malá encyklopédia spisovatelov sveta vyšla aj v 2. vydaní v roku 1981. Je súča ...

                                               

Malá slovenská encyklopédia

Malá slovenská encyklopédia je jednozväzková všeobecná encyklopédia vytvorená kolektívom pracovníkov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied pod vedením Anny Procikovej, publikovaná EÚ SAV a vydavatelstvom Goldpress Publishers v roku 199 ...

                                               

Pedagogická encyklopédia Slovenska

Pedagogická encyklopédia Slovenska je dvojzväzková slovenská odborová encyklopédia z oblasti pedagogiky a výchovy. Vyšla v rokoch 1984-1985 vo vydavatelstve Veda. Filit o nej napísal: "encyklopédia zahrňujúca poznatky o výchove na Slovensku od na ...

                                               

Príručný lexikón biblických vied

Príručný lexikón biblických vied je jednozväzková slovenská odborová encyklopédia, ktorá sa zaoberá biblistikou a pomocnými biblickými vedami. Autorom je slovenský biblista Jozef Heriban. Po prvý raz vyšla v roku 1992 v Slovenskom ústave svätého ...

                                               

Pyramída (encyklopedický časopis)

Pyramída je najväčšia slovenská všeobecná tlačená encyklopédia. Vychádzala v rokoch 1971 až 1990 mesačne formou celofarebných zošitov. Vydavatelom boli postupne: Slovakopress, potom Pressfoto a napokon Vydavatelstvo Obzor, a to najprv pre ČSTK ne ...

                                               

Slovensko (encyklopédia Vydavatelstva Obzor)

Slovensko je šesťzväzková rozsiahla vlastivedná encyklopédia Vydavatelstva Obzor o Slovensku, ktorá vychádzala v rokoch 1971 - 1980. Patrí medzi najvýznamnejšie diela, ktoré v Obzore vyšli. Jednotlivé diely sú tieto: Slovensko Kultúra - I. časť 1 ...

                                               

Slovenský biografický slovník

Slovenský biografický slovník: od roku 833 do roku 1990 je rozsiahle šesťzväzkové lexikografické dielo, ktoré v rokoch 1986-1994 vydala Matica slovenská. Obsahuje 12 630 životopisných hesiel slovenských osobností, ktoré zohrali významnejšiu úlohu ...

                                               

Slovenský náučný slovník

Slovenský náučný slovník s podnadpisom Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch je trojdielna všeobecná encyklopédia v slovenčine z roku 1932. Je to vôbec prvá všeobecná encyklopédia napísaná v slovenskom jazyku. Písaná bola v rokoch 1930 ...

                                               

Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu

Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu je dvojdielna slovenská odborová encyklopédia, ktorá "prehladne zachytáva výsledky doterajšieho bádania v celej oblasti humanistickej literatúry". Vyšla v roku 1976 v Matici sloven ...

                                               

Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia

Slovník ruskej literatúry 11 20. storočia je slovenská jednozväzková špecializovaná encyklopédia, ktorú vydalo vydavatelstvo Veda v roku 2007. Slovník obsahuje 550 hesiel ruských spisovatelov, anonymných textov a vecnú časť zameranú na špecifiká ...

                                               

Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi

Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi je slovenská jednozväzková odborná encyklopédia, ktorej autorom je Jozef Kuzmík. Kniha sa zaoberá prameňmi a autormi kníh zo staroveku a stredoveku, ...

                                               

Stavebnícky náučný slovník

Stavebnícky náučný slovník je šesťdielna stavebnícka encyklopédia v slovenskom jazyku z rokov 1961-1969. Jeho hlavný autor Samo Šaling je známy aj ako jeden z autorov Velkého slovníka cudzích slov. Slovník vyšiel v nasledujúcich zväzkoch: 5. zväz ...

                                               

Šlachta Bratislavskej stolice

Šlachta Bratislavskej stolice je slovenská jednozväzková špecializovaná encyklopédia, ktorá sa zaoberá históriou šlachtických rodov v Bratislavskej stolici a ich erbami. Vyšla vo vydavatelstve Agentúra LUIGI v roku 2004 v edícii Series Nobilium.

                                               

Terminológia vodného hospodárstva

Terminológia vodného hospodárstva je trojzväzková encyklopédia o terminológii vo vodnom hospodárstve, ktorú vydalo Vydavatelstvo SAV. I. diel v roku 1953, II. diel v roku 1954 a III. diel v roku 1955. Patrí do edície "Odborná terminológia". Zosta ...