Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 301
                                               

Poecile

sýkorka čiapočkatá/sýkorka čiernočiapočková/sýkorka čiernočiapočkatá Poecile atricapillus sýkorka sivá Poecile sclateri sýkorka smútočná Poecile lugubris sýkorka čínska Poecile weigoldicus sýkorka čiernohlavá/sýkorka černohlavá Poecile montanus s ...

                                               

Posttranskripčná úprava

Postranskripčná úprava je súbor procesov, ktoré nasledujú po transkripcii DNA do RNA až do jej translácie. Na začiatku procesu postranskripčných úprav je tzv. primárny transkript, čo je ribonukleová kyselina vytvorená RNA-polymerázou. Táto musí v ...

                                               

RNA-polymeráza

RNA-polymeráza je enzým, ktorý katalyzuje vznik fosfodiesterovej väzby medzi ribonukleotidmi a tým vytvára ribonukleovú kyselinu. Je to hlavný enzým podielajúci sa na procese transkripcie genetickej informácie. Produktom jej činnosti je reťazec R ...

                                               

Samica

Samica je pohlavie organizmu, ktoré produkuje vajíčkové bunky. Vajíčko lat. ovum je definované ako väčšia z gamét reprodukčného systému, kým menšiu, zvyčajne pohyblivú gamétu bunky spermie produkuje samec. Samičí jedinec nie je schopný sa sexuáln ...

                                               

Sericinus montela

Sericinus montela Gray, 1852 je motýl z čelade vidlochvostovité. Vyskytuje sa vo východných častiach Ruska, v Kórey, Číne a v Japonsku. Jeho húsenica sa živí rastlinami z čelade vlkovcovité – napr. Aristolochia contorta. Je to jediný druh z podče ...

                                               

Shigella

Shigella je rod gram-negatívnych, fakultatívne anaeróbnych nepohyblivých tyčinkovitých baktérií, patriacich do čelade Enterobacteriacae a radu Enterobacteriales. Rod Shigella bol z čelade vyčlenený mikrobiológmi-lekármi a združoval baktérie, ktor ...

                                               

Šupina (ryby)

Šupina je útvar na povrchu tela rýb. Primárnou funkciou šupín je predovšetkým ochrana tela pred vonkajšími vplyvmi a živočíchmi. Vznikajú ako deriváty škáry. U rôznych druhov rýb sa časom vytvorili rôzne modifikácie šupín, niekedy dokonca úplne a ...

                                               

Tafonómia

Tafonómia je dôležitá samostatná poddisciplína vedného odboru paleontológia, skúmajúca vznik fosílií a ich spôsob zachovania. Snaží sa o pochopenie pochovávacích procesov, ktoré majú význam pre paleobiologické a paleoekologické interpretácie. Slo ...

                                               

Telofáza

Telofáza je posledná fáza delenia bunky. Jej výsledkom je vznik dvoch dcérskych bunkových jadier a oddelenie cytoplazmy. V telofáze zaniká deliace vretienko. Chromozómy sa dešpiralizujú, rozplietajú sa a sú neviditelné. Tým, že vznikli dcérske ja ...

                                               

Ušnica

Ušnica je časť vonkajšieho ucha, ktorá prilieha k hlave zvonka. Ušnica sa upína na hlavu v 20 – 40° uhle; má typický tvar a vela individuálnych variácií v modelácii svojich záhybov. Horný okraj ušnice je približne v rovine koreňa nosa, dolný okra ...

                                               

Gama nôž

Gama nôž alebo Leksellov gama nôž je lekársky prístroj, ktorý sa používa v rádiochirurgií na ožarovanie lézií v mozgu. Prístroj umožňuje dosiahnuť vysokú presnosť zamerania ošetrovanej lézie. Prístroj využíva žiarenie gama - elektromagnetické žia ...

                                               

Paleoarktis

Paleoarktis arktická podoblasť) je jednou z ôsmich alebo štrnástich biogeografických zón delenia povrchu Zeme. Fyzicky je Paleoarktis najväčšou oblasťou okrem Holarktis, ktorý je zjednotením Paleoarktis a severnej Ameriky. Zahŕňa európsky kontine ...

                                               

Pelagiál

Pelagiál má dva súvisiace významy: 2. V ekológii je pelagiál menej často aj označenie pre spoločenstvo organizmov v užšom zmysle len živočíchov žijúcich v oblasti volnej vody mora, jazera či nádrže t.j. v oblasti podla definície 1, t. j. súhrnné ...

                                               

Biomasa (biológia)

Biomasa je množstvo všetkej organickej hmoty na určitej ploche alebo v určitom objeme. Existujú rôzne varianty tejto definície, a to najmä takéto: Niekedy je definícia obmedzená len na suchú biomasu sušinu Niekedy je definícia obmedzená len na hm ...

                                               

Cukrová trstina

Cukrová trstina je viacročná bylina s listami dlhšími ako 2 m, pestovaná predovšetkým pre vysoký obsah cukru. Plné steblá, vysoké 2 – 4 m, dosahujú priemeru 20 – 80 mm. Dreň je bohatá na sacharózu, fruktózu a glukózu, ďalej obsahuje tuk, organick ...

                                               

Močovka

Močovka je tekuté maštalné hnojivo, moč hospodárskych zvierat. Má vysoký obsah dusíka a draslíka. Základné parametre močovky: Potenciálne problémy pre anaerobnú digesciu: prítomnosť antibiotík vysoké pH

                                               

Aspergil čierny

Aspergil čierny je často sa vyskytujúca huba z rodu aspergil. Spôsobuje ochorenie s názvom "čierna pleseň" na ovocí a zelenine, napr. hroznovom víne, cibuli alebo arašidoch a je častým kontaminantom potravín. Táto pleseň je velmi rozšírená v pôde ...

                                               

Botanika

Botanika je odbor z biologického vedného systému, ktorý študuje život rastlinných organizmov. Je to systematická veda. Kladie dôraz na odlišnosti a zvláštnosti organizmov. Zatrieďuje sa do teonomických jednotiek. Príslušník odborník sa volá botan ...

                                               

Abionóza

Abionóza je poškodenie rastlín vyvolané abiotickými faktormi, látkami znečisťujúcimi životné prostredie, alebo nesprávnym postupom pri pestovaní rastlín.

                                               

Absorpčný chlp

Absorpčný chlp je útvar na koreňoch rastlín, ktorý je schopný prijímať vodu a dodávať ju tak rastline. Môže mať rôzny tvar: vláknitý, šupinovitý alebo štítovitý. Vyskytuje sa na koreňoch vo velkom počte.

                                               

Aerotropizmus

Aerotropizmus je schopnosť smeru rastu alebo ohybu časti rastliny k oblasti s vyšším obsahom kyslíka. Je to jedna z foriem chemotropizmu.

                                               

Alelopatia

Alelopatia je jeden zo základných typov biologických interakcií medzi dvoma či viacerými organizmami. Jeden organizmus ovplyvňuje negatívne druhý organizmus svojimi chemickými látkami, ktoré vypúšťa do prostredia. Môže ísť o jednu, alebo niekolko ...

                                               

Epifyt

Epifyt je označenie organizmu, ktorý žije prichytený na povrchu živej rastliny. Najčastejšie sa používa v spojitosti s epifyticky rastúcimi rastlinami, ale existujú aj epifytické baktérie, huby, riasy alebo machy. Ide o druh komenzalizmu - epifyt ...

                                               

Erinóza

Erinóza alebo plstnatosť je choroba viniča a ovocných stromov. Prejavuje sa plstnatými vankúšikmi na listoch a hrbolatosťou listov. Vyvoláva ju pavúkovec vlnovník viničový.

                                               

Fytoremediácia

Fytoremediácia je jedna z foriem bioremediácií a označuje metódy čistenia prostredia pomocou rastlín. Rastliny, ktoré prijímajú a následne ukladajú vo svojich pletivách a orgánoch väčšie množstvá kovov, nazývame hyperakumulátory. Jedince majú dan ...

                                               

Hydropónia

Hydropónia je pestovanie rastlín bez pôdy v živnom roztoku. Niekedy sa terminologicky rozlišuje hydropónia a hydrokultúra. Hydroponicky možno pestovať takmer všetky izbové rastliny. Najvhodnejším substrátom je v tomto prípade keramzit – expandova ...

                                               

Jazýček (botanika)

Jazýček je blanitý výrastok na rozhraní listovej čepele a listovej pošvy. Vyskytuje sa v typickej podobe hlavne v rastlinách z čelade lipnicovité, obdobný útvar nájdeme aj v niektorých zástupcoch z čelade šachorovité a sitinovité. Jazýček vyrastá ...

                                               

Korok (botanika)

Korok alebo druhotné krycie pletivo alebo suberoderm je vrstva buniek na druhotne hrubnúcich orgánoch, centrifugálne oddelovaná felogénom. Korok sa vytvára na väčšine zdrevnatených stoniek. Nahrádza pokožku, ktorá sa pri hrubnutí stonky trhá. Vzn ...

                                               

Kvitnutie

Kvitnutie je dôležité obdobie ontogenézy semennej rastliny, v ktorom rastlina prechádza z fázy vegetatívneho rastu do reprodukčnej fázy. Vo vegetatívnej fáze rastliny kontinuálne rastú, tvoria nové listy, stonky a korene. Navodenie kvitnutia spôs ...

                                               

Listeň

Listeň alebo hypofyl je metamorfovaný list, z ktorého pazuchy vyrastajú kvety alebo vetvy súkvetia. Často sa významne líši od podoby, ktorú majú bežné fotosyntetizujúce listy daného rastlinného druhu. Listene sa nevyskytujú pri každom rastlinnom ...

                                               

Osť

Osť ostina ; nárečovo osina ; lat. arista ; pomnožne ôstie alebo hovorovo fúzy) je vláskovitý alebo štetinovitý výrastok, často dosť dlhý, drsný a tuhý, dlhý aj vyše 1 cm. Vyskytuje sa v jednoduchom súkvetí kláskov, napr. v čeladi lipnicovité ale ...

                                               

Pel

Pel je súbor zrelých pelových zŕn. Pelové zrno je mikrospóra semenných rastlín. V zrelom stave má pelové zrno obyčajne podobu mikroskopického útvaru skladajúceho sa z dvoch buniek so spoločným pevným obalom ; farba a tvar pelového zrna sa značne ...

                                               

Pleva (gluma)

Pleva alebo zriedkavo gluma je špeciálny termín používaný hlavne pre blanitý listeň v súkvetí tráv, z ktorého pazuchy vyrastá klások. Vo väčšine prípadov sú na báze klásku plevy 2, len výnimočne iný počet alebo plevy celkom chýbajú či sú zakrpate ...

                                               

Relikt (biológia)

Relikt je druh živého organizmu, ktorý sa zachoval na určitom mieste či miestach tak, že toto miesto je už len zvyškom pôvodne rozsiahlejšieho a súvislého rozšírenia, pričom týmto rozšírením sa myslí buď čisto geografická plocha alebo taxonomická ...

                                               

Trichóm

Trichóm alebo chlp je jednobunkový alebo viacbunkový nerozkonárený alebo rozkonárený výrastok pokožky, prípadne aj podkožky rastlín. Podla funkcie sa dá rozdeliť na: papily vytvárajú zamatový vzhlad rastliny, nájdeme ich napr. na ruži krycí má oc ...

                                               

Bičík

Bičík môže byť aj malý bič alebo zastarano sláčik. Bičík alebo flagellum môže byť: a) eukaryotický bičík = eukaryontný bičík, čiže bičík niektorých eukaryotov, t.j. podlhovastá bunková štruktúra, ktorá slúži na pohyb bičíkovcov, niektorých menšíc ...

                                               

Hmotnostná cytometria

Hmotnostná cytometria je technikou hmotnostnej spektrometrie slúžiacej k charakterizácii jednotlivých buniek vo forme multiparametrických dát. K získavaniu informácii o jednotlivých bunkách slúži princíp time-of-flight hmotnostnej spektrometrie s ...

                                               

Imunogénna smrť nádorovej bunky

Imunogénnou bunkovou smrťou je označovaná forma apoptózy, v rámci ktorej imunitný systém dokáže navodiť špecifickú imunitnú odpoveď voči antigénom, ktoré sú uvolnené z takto umierajúcich buniek. Imunogénna smrť nádorových buniek vyvolaná induktor ...

                                               

Krvná doštička

Krvné doštičky alebo trombocyty sú druh krvných teliesok. Sú to oválne alebo okrúhle útvary bez jadra, čiže nie sú to pravé bunky. Ich tvar je taktiež nestály. Vznikajú v kostnej dreni fragmentáciou cytoplazmy megakaryocytov. Žijú iba niekolko dn ...

                                               

Prietoková cytometria

Prietoková cytometria je vedecká metóda používaná k detekcii a meraniu fyzikálnych a chemických vlastností populácie buniek alebo iných častíc. Tento proces spočíva vo vložení vzorky – suspenzie buniek alebo častíc do cytometra, kde vzorka velmi ...

                                               

Regulačné T bunky typu 1 (Tr1 bunky)

Regulačné T bunky typu 1 je trieda regulačných T buniek účastniacich sa periférnej imunity ako podtrieda CD4+ T buniek. Tr1 bunky regulujú toleranciu voči antigénom všetkého pôvodu. Môžu byť špecifické proti "vlastným" alebo "cudzím" antigénom, t ...

                                               

Th 9 bunky

Th 9 bunky sú subpopulácia CD4+T buniek produkujúca interleukín 9. Hrajú úlohu v obrane proti hlístovým infekciám a v autoimunite.

                                               

Tolerogénna dendritická bunka

Tolerogénne dendritické bunky sú heterogénna skupina dednritických buniek s imuno-supresívnymi vlastnosťami, ladiaca imunitný systém do tolerogénneho stavu voči rôznym antigénom. Ich tolerogénosť na imunitný systém je daná hlavne cez ich reguláci ...

                                               

Vezikula

Vezikula je názov pre štruktúru vo vnútri alebo mimo bunky a ohraničenú lipidovou 2-vrstvou. Vezikuly vznikajú pri príjme, výdaji alebo transporte materiálov bunkou. Môžu sa zlúčiť s plazmovou membránou, aby sa ich obsah preniesol do bunky alebo ...

                                               

Ekológia

Ekológia je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Osoba, ktorá sa zaoberá ekológiou, sa volá ekológ. Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organi ...

                                               

Abiotický faktor

Abiotické faktory alebo abiotické zložky sú krajinné faktory neživej prírody, ktoré vytvárajú podmienky pre existenciu života. Súbor abiotických zložiek prostredia sa označuje ako abiotický komplex krajiny. Existuje viacero druhov abiotických fak ...

                                               

Abundančná dynamika

Abundančná dynamika je zmena početnosti populácie nejakého druhu, rodu či čelade na danom území. K zmenám dochádza pri vzniku nepomeru medzi populačným úbytkom a rastom danej skupiny.

                                               

Atmosférická veda

Atmosférické vedy je zastrešujúci pojem pre vedné disciplíny, ktoré študujú atmosféru Zeme, jej zloženie, procesy prebiehajúce v nej a jej interakcie s inými vrstvami – hydrosférou, biosférou, pedosférou a litosférou. Atmosférické vedy sú súčasťo ...

                                               

Biocenóza

Biocenóza sú všetky organizmy, ktoré osídlujú určité územie a sú spojené vzájomnými vzťahmi a vzťahmi s prostredím. Biocenóza zahŕňa všetky organizmy daného priestoru, kým cenóza je všeobecný termín pre spoločenstvo organizmov, teda napríklad aj ...

                                               

Biocentrum

Biocentrum je biotop alebo súbor biotopov v krajine, ktorý svojím stavom a velkosťou umožňuje trvalú existenciu prirodzeného či pozmeneného, avšak prírode blízkeho ekosystému. Inými slovami, je to geograficky vymedzená oblasť, ktorá vhodným stavo ...