Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 292
                                               

Pod Rýzmburkem

Pod Rýzmburkem je prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza nad hornou hranou údolia rieky Úpy pri zrúcanine hradu Rýzmburk blízko obce Žernov. Lokalita leží neďaleko národnej kultúrnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky Babiččino údolí.

                                               

Pravčická brána

Národná prírodná pamiatka Pravčická brána je skalná brána, vytvorená v kvádrových pieskovcoch kriedového pôvodu. Nachádza sa v severozápadných Čechách na území Národného parku České Švýcarsko, asi 3 km severovýchodne od obce Hřensko v okrese Děčí ...

                                               

Rašelina (prírodná pamiatka)

Rašelina je prírodná pamiatka ev. č. 1716 neďaleko obce Nový Hrádek v okrese Náchod. Nachádza sa v lokalite miestne zvanej U hraníc, niečo cez ¾ km severovýchodne od osady Dlouhé. Oblasť spravuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR.

                                               

Sovince

Sovince je prírodná pamiatka ev. č. 1748 na severnom okraji obce Nenkovice v okrese Hodonín. Oblasť spravuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR. S účinnosťou od 26. januára 2017 bola rezervácia znovu vyhlásená Nariadením Juhomoravského kraja č ...

                                               

Stepní stráň u Komořan

Stepní stráň u Komořan je prírodná pamiatka v lokalite Komořany v okrese Vyškov. Novo bola lokalita vyhlásená Nariadením Juhomoravského kraja č. 26/2014, ktorým bol znížený stupeň ochrany na prírodnú pamiatku.

                                               

Střečkuv kopec

Střečkuv kopec je prírodná pamiatka ev. č. 1712 severovýchodne od obce Blatnice pod Svatým Antonínkem v okrese Hodonín. Oblasť spravuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR.

                                               

Sutice (prírodná pamiatka)

Sutice sú prírodná pamiatka ev. č. 1329 medzi Starým Plzencom a Tymákovom v okrese Plzeň-mesto. Chránené územie spravuje Krajský úrad Plzeňského kraja prostredníctvom AOPK ČR.

                                               

Špidláky

Špidláky sú prírodná pamiatka ev. č. 5769, rozkladajúca sa južne od obce Čejč v okrese Hodonín. Nariadením Juhomoravského kraja č. 6 z 19. mája 2016, s účinnosťou od 1. septembra 2016, bola zrušená pôvodná prírodná rezervácia rovnakého mena o vým ...

                                               

Velický hliník

Velický hliník je prírodná pamiatka ev. č. 5770 západne obce Javorník v okrese Hodonín, severozápadne železničnej zastávky Javorník nad Veličkou v už opustenom hlinisku s niekolkými periodickými jazierkami, kde prebiehala ťažba do 90. rokov 20. s ...

                                               

Vojenské cvičiště Bzenec

Vojenské cvičiště Bzenec je územie chránené ako prírodná pamiatka. Nachádza sa na Južnej Morave pri ceste medzi mestami Bzenec a Strážnice. Rozkladá sa na bývalom vojenskom cvičisku, ktorého zásluhou nebolo územie pamiatky v predchádzajúcej dobe ...

                                               

Výchoz (prírodná pamiatka)

Výchoz je prírodná pamiatka ev. č. 1945 neďaleko obce Čejč v okrese Hodonín. Oblasť spravuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR. Znovu bola prírodná pamiatka vyhlásená Nariadením Juhomoravského kraja z 19.12.2017 č. 1 o zriadení prírodnej pami ...

                                               

Vypálenky

Vypálenky sú prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza severozápadne od Veselí nad Moravou, v juhovýchodnej časti obce Moravský Písek. Územie pretína cesta I/54 Slavkov u Brna – Strání.

                                               

Zápověď u Karlína

Zápověď u Karlína je prírodná pamiatka ev. č. 5771, nachádza sa v okrese Hodonín na juhozápadnom okraji obce Karlín v oblasti Kyjovskej pahorkatiny. Lokalita je tvorená trávnatými svahmi s teplomilnými spoločenstvami rastlín. Na časti lokality sa ...

                                               

Železniční zářez

Prírodná pamiatka Železniční zářez u Hlubočep sa nachádza v Hlubočepoch pri mimoúrovňovom krížení železničných tratí 173 Praha-Smíchov - Beroun a 122 Praha-Smíchov severné nástupište – Hostivice. Trať 173 vedie zárezom a trať 122 kolmo nad ním na ...

                                               

Želízky

Prírodná pamiatka Želízky bola vyhlásená v roku 2001 a nachádza sa na severnej strane Zimořského dolu, spadajúca do katastra obce Dolní Zimoř. Dôvodom ochrany je ochrana xerotermnej lokality na hranách skál s výskytom vzácnych a ohrozených spoloč ...

                                               

Žemlička (prírodná pamiatka)

Žemlička je prírodná pamiatka v okrese České Budějovice. Nachádza sa v Třeboňskej panve 3 km východne od Borovan. Prírodná pamiatka zahrňuje časť rybníka Žemlička, jeho brehy, lúky pod jeho hrádzou a drevinové porasty. Predmetom ochrany je predov ...

                                               

Žermanický lom

Žermanický lom je takmer dvojhektárový bývalý lom založený v telese těšinitu. Nachádza sa severne od Žermanickej priehrady, pri jej stavbe v 50. rokoch 20. storočia boli použité materiály z lomu. Lokalita spadá do celku Podbeskydská pahorkatina, ...

                                               

Žestov

Žestov je prírodná pamiatka ev. č. 1285; nachádza sa 1.5 km severozápadne od osady Slavkov v okrese Český Krumlov. Oblasť spravuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR. Prírodná pamiatka sa nachádza na zalesnenom pahorku Žestov 762 m v Českokrum ...

                                               

Židova strouha (prírodná pamiatka)

Židova strouha je prírodná pamiatka pozdĺž rovnomenného potoka v Táborskej pahorkatine na rozhraní okresov České Budějovice a Tábor. Predmetom ochrany je geomorfologicky významné kaňonovité údolie s fragmentami prirodzených reliktných borov na sk ...

                                               

Žraločí zuby

Prírodná pamiatka Žraločí zuby sa nachádza vo Vrapickom lese vo východnej časti štatutárneho mesta Kladno v Stredočeskom kraji. Zaberá priestor drobného opusteného silicitového lomu na miernom návrší nad pravým brehom Dřetovického potoka, zhruba ...

                                               

Dinosaur Provincial Park

Dinosaur Provincial Park je prírodná pamiatka vzdialená asi dva a pol hodiny jazdy juhovýchodne od mesta Calgary v kanadskej provincii Alberta. Nachádza sa v údolí rieky Red Deer River a jeho reliéf je zložený z typického vlnitého terénu badlands ...

                                               

Head-Smashed-In Buffalo Jump

Head-Smashed-In Buffalo Jump je názov útesu a prírodnej pamiatky v Kanade na úpätí Skalnatých hôr. Tento okolo 300 metrov dlhý zráz dlhú dobu používal indiánsky kmeň Černonožcov na lov bizónov. Stáda bizónov hnali až k zrázu do ktorého bizóny pad ...

                                               

Prírodná rezervácia Prielom Bielej vody pod Krempachmi

Prírodná rezervácia Prielom Bielej vody pod Krempachmi je riečny kaňon na rieke Biela voda nachádzajúca sa na okraji polskej časti Pienin na okraji historického regiónu Polský Spiš pri obciach Krempachy a Nová Belá v Malopolskom vojvodstve v Pols ...

                                               

Ropa

Ropa je horlavá kvapalina tvorená zmesou uhlovodíkov, najmä alkánov, nafténov a aj arénov a polárnych zlúčenín. Najmä anglická literatúra dodáva, že ropa môže byť okrem kvapalného skupenstva aj plynná alebo tuhá ale bežne sa takto označuje iba kv ...

                                               

Brent (ropa)

Brent je typ ropy, ktorá sa používa ako referenčný typ pre oceňovanie ropy zo Severného mora, Afriky, Ruska, Strednej Ázie a Perzského zálivu pre európsky trh, teda asi dvoch tretín svetových dodávok ropy, približne od 80. rokov 20. storočia. Jed ...

                                               

Dechtový piesok

Dechtový piesok je nekonvenčný zdroj ropy. Predstavuje zmes ílu, piesku, vody a bitúmenov, v podstate piesky, či pieskovce nasýtené ropnými látkami, súhrnne označovanými ako bitúmeny. Ťaží sa pre bitúmeny, ktoré môžu byť spracované na ropu.

                                               

Uhlie

Uhlie je čierna alebo hnedočierna horlavá hornina z radu kaustobiolitov, ktorá vznikla v uholných panvách procesmi preuholňovania z odumretých rastlinných tiel účinkom tlaku a teploty. Okrem uhlovodíkov obsahuje do 50 % minerálnych látok a vody. ...

                                               

Antracit

Antracit je druh čierneho uhlia, ktorý sa vyznačuje najnižším obsahom prchavých horlavých látok, vysokým obsahom uhlíka a velkou výhrevnosťou. Je to čierne uhlie, ktoré bolo vystavené velkému tlaku a teplu. Z hladiska klasifikácie uhlia nemá samo ...

                                               

Čierne uhlie

Čierne uhlie alebo kamenné uhlie v anglickej terminológii tiež bitumenózne uhlie je kaustobiolit, druh horlavej usadenej horniny, jeden z najkvalitnejších typov uhlia. Uhlie vzniklo z organického materiálu väčšinou v prvohorách alebo druhohorách. ...

                                               

Hnedé uhlie

Hnedé uhlie je súborné označenie širšej skupiny menej kvalitného uhlia s nižším stupňom preuholnenia, rôznou farbou a vyšším obsahom vody. Najmladšie hnedé uhlie so zretelne zachovanou štruktúrou dreva sa nazýva lignit. V iných krajinách sa označ ...

                                               

Trubicový zásobník

Trubicové zásobníky sú stredne velké zásobníky zemného plynu pre vyrovnávanie výkyvov potreby: používajú sa najmä pre pokrytie v denných špičkách odberu, pretože disponujú vysokým výkonom pri odbere a napájaní. Pre ich malý objem sa hodia pre vyr ...

                                               

Aktinolit

Aktinolit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky zásaditý kremičitan vápenato-horečnato-železnatý - Ca 2 5 Si 8 O 22 2. Patrí do skupiny amfibolu.

                                               

Albit

Albit je nízkoteplotný člen plagioklasového radu živcov, bohatý na sodík. Vytvára tabulkovité alebo krátkostĺpcovité kryštály, ktoré bývajú väčšinou zdvojčatené. Vyskytuje sa aj v celistvej a zrnitej podobe. Zvyčajne je biely alebo bezfarebný, no ...

                                               

Anhydrit

Anhydrit je minerál kryštalizujúci v rombickej sústave, chemicky síran vápenatý – CaSO 4. Vzniká hlavne usadzovaním zo slaných roztokov, môže tvoriť monominerálnu evaporitickú horninu. Názov anhydrid zaviedol v roku 1804 A. G. Werner z gréckeho s ...

                                               

Barit

Barit vytvára tabulkovité a prizmatické kryštály, ktoré bývajú niekedy pomerne velké. Vyskytuje sa aj v podobe malých konkrécií. Okrem toho býva často vláknitý, stĺpcovitý alebo zemitý habitus. Býva bezfarebný, žltkastý, hnedý, červenkastý, modra ...

                                               

Bazalt

Bazalt alebo čadič je tmavosivá, niekedy čierna hornina sopečného pôvodu. Väčšinou má zrnitú stavbu, niekedy s porfyrickými výrastlicami jednotlivých minerálov, vyskytuje sa však aj vo forme škvary, bez viditelných kryštálov. Mineralogicky je tvo ...

                                               

Bentonit

Bentonit je ílovitá hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla. Tvorí ho zmes ílových minerálov skupiny smektitu, hlavne montmorillonitu, beidellitu a nontronitu. Jeho typickou vlastnosťou je, že pri styku s vodou intenzívne napučiava. Ako ...

                                               

Beryl

Vyskytuje sa najmä vo forme stĺpcovitých kryštálov. Poskytuje vela drahokamových odrôd: modrozelený akvamarín ružový vorobievit a morganit sýtozelený smaragd žltý a zelenožltý heliodor

                                               

Diamant

Diamant je kubická kryštalická forma uhlíka, lonsdaleit tzv. hexagonálny diamant a synteticky pripravené fullerény). Diamanty sú známe svojimi výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, najmä tvrdosťou a vysokou disperziou svetla. Vďaka týmto a ďalším ...

                                               

Diatomit

Diatomit je spevnená usadená hornina, tvorená z opálových schránok jednobunkových rias – rozsievok, ktoré tvoria najmenej 40 % jej objemu. Jej nespevnený ekvivalent je označovaný ako kremelina alebo rozsievkový íl, či diatomové bahno. Diatomit, k ...

                                               

Evaporit

Evapority sú skupina usadených hornín, ktoré vznikli odparením vody z roztokov, v prevažnej miere z morských vôd alebo slaných jazier. Niektoré definície dodávajú, že evapority precipitujú nielen v povrchových podmienkach aj tesne pod povrchom zo ...

                                               

Fosforit

Fosforit je usadená hornina biogénneho pôvodu s obsahom P 2 O 5 okolo od 5 % do 35 %. Je to zmes fosforečnanov prírodného pôvodu v ktorej je jedna z hlavných zložiek minerálna skupina apatitu. Používa po úprave ako hnojivo - zdroj fosforu pre výž ...

                                               

Grafit

Tento minerál vytvára kryštály v tvare plochých tabulkovitých doštičiek. Máva aj celistvý, šupinkovitý, zrnitý aj zemitý habitus. Býva tmavosivý až čierny a má tmavosivý až čierny vryp. Je nepriehladný a vyznačuje sa matným kovovým leskom. Podla ...

                                               

Granit

Granit alebo žula je felzická hlbinná vyvretá hornina, ktorej podstatnými minerálnymi súčasťami sú draselný živec, plagioklas, kremeň a biotit. Súhrnný názov pre granit a jemu podobné horniny je granitoid. Granitoidy od seba nemožno bez znalosti ...

                                               

Halit

Názov pochádza z gréčtiny, kde slovo halos označuje more. Patril medzi názvy minerálov zavedených od staroveku, na dnešný tvar halit ho upravil roku 1848 Glocker. Z literatúry je tiež známe označenie hazelgebirge, používané rakúskymi baníkmi pre ...

                                               

Kalcit

Kalcit je minerál kryštalizujúci v trigonálnej sústave, chemicky uhličitan vápenatý - CaCO 3. Jeden z najbežnejších horninotvorných minerálov, tvorí najdôležitejšiu minerálnu súčasť vápenca, kriedy, mramoru a iných hornín. Kalcitu podobný je mine ...

                                               

Kaolinit

Kaolinit je minerál kryštalizujúci v triklinickej sústave, chemicky zásaditý kremičitan hlinitý - Al 2 Si 2 O 5 4. Kaolinit vytvára horninu nazývanú kaolín.

                                               

Kremeň

Kremeň je minerál kryštalizujúci v trigonálnej sústave, chemicky oxid kremičitý - SiO 2. Odhaduje sa, že tvorí asi 12% objemu zemskej kôry. Jeho názov pravdepodobne pochádza z germánskeho slova "Quarz". Po prvýkrát sa názov kremeň uvádza v dielac ...

                                               

Magnezit

Tento uhličitan ma názov podla svojho zloženia, nakolko obsahuje horčík až 49.6% MgO. Minerál vytvára klencové a zriedkavejšie i prizmatické, tabulkovité alebo skalenoédrické kryštály. Vyskytuje sa však aj v celistvej masívnej, šupinkovitej, vlák ...

                                               

Montmorillonit

Montmorillonit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky hydratovaný zásaditý kremičitan sodíka, vápnika, horčíka a hliníka - 0.3 2 Si 4 O 10 2 nH 2 O. Patrí do skupiny smektitu.