Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 274
                                               

Waddensee

Waddenzee je pobrežná časť Severného mora medzi obývanými a neobývanými Frískymi ostrovmi a pevninou Holandska, Nemecka a Dánska. Je 500 km dlhá a priemerne 20 km široká. Je to oblasť s nesmiernou ekologickou hodnotou a väčšina jej rozlohy je Chr ...

                                               

Črievičník papučkový

Črievičník papučkový je rastlina z čelade vstavačovité. Na Slovensku patrí medzi zranitelné a chránené druhy. Jeho spoločenská hodnota ja 138 EUR.

                                               

Poniklec prostredný

Druh je západokarpatský endemit kvitnúci v jarných mesiacoch. Rastie len na území Slovenska v nadmorských výškach 350 až 1 000 m n. m. na vápencovom a dolomitovom podklade. Najhojnejší výskyt je v Strážovských vrchoch, južnej časti Velkej Fatry n ...

                                               

Poniklec slovenský

Poniklec slovenský je trváca, celá chlpatá až huňatá bylina z čelade iskerníkovitej. Nachádza sa hlavne na strednom a východnom Slovensku, najmä vo vyšších polohách. Ide o zákonom chránenú rastlinu, ktorá sa považuje za symbol a posol jari. Tento ...

                                               

Vrchovka alpínska

Je to karpatský subendemit vyskytuje sa aj na Balkáne v pohorí Stará planina. Vyskytuje sa v Polsku, na Slovensku, Ukrajine, v Rumunsku, Bulharsku a v Grécku. Na Slovensku je tento druh rozšírený v Kysuckých Beskydách Velká Rača, Oravských Beskyd ...

                                               

Zvonček hrubokoreňový

Ide o karpatský endemit, vyskytuje sa v Polsku, Slovensku, Ukrajine a Rumunsku. Rastie na lúkach a svetlých stanoviskách v lesoch a kosodrevine subalpínskeho a zriedkavo aj alpínskeho pásma.

                                               

Bystruška potočná

Bystruška potočná je nelietavý druh chrobáka z rodu bystrušky. Patrí medzi najväčšie chrobáky v Európe. Dorastá do dĺžky 20 až 33 mm. Jej telo je čiernej farby s miernym leskom. Krovky sú zvýraznené hlbokými jamami, čo ju lahko odlišuje od ostatn ...

                                               

Čík európsky

Je to malá podlhovastá ryba, obývajúca bahnisté dno stojacich alebo pomaly tečúcich vôd z čelade. Dýcha nielen žiabrami, ale prehĺta bublinky vzduchu, z ktorých vstrebáva kyslík prostredníctvom čreva. Okolo úst ma 10 fúzikov. Prsné plutvy u samco ...

                                               

Fuzáč alpský

Je to charakteristický druh hmyzu pôvodných bukových lesov vyšších polôh od 600 – 1 000 m n. m. Rozšírený je v strednej a južnej Európe, ale aj v južnom Švédsku, zasahuje až do Malej Ázie, na Krym, Kaukaz a Zakaukazsko. V Česku je už velmi vzácny ...

                                               

Fuzáč zemolezový

Fuzáč zemolezový alebo fuzáč karpatský je druh chrobáka z čelade fuzáčovité. Je karpatský endemit. Žije vo vyšších lesných vegetačných stupňoch. Živí sa rastlinou Lonicera nigra. Podla Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov fu ...

                                               

Hlaváč bieloplutvý

Hlaváč bieloplutvý alebo hlaváč európsky a staršie hlaváč obyčajný je druh ryby z čelade hlaváčovité. Malá rybka s nápadne velkou dorzoventrálne sploštenou hlavou, širokými terminálnymi ozubenými ústami s hrubými perami a velkými prsnými plutvami ...

                                               

Hnedáčik osikový

Hnedáčik osikový je druh motýla z čelade babôčkovité. Žije na území Európy a Ruska. Na území Slovenska sa vyskytuje lokálne. Obýva presvetlené listnaté lesy a preferuje viaceré stromy často jasene. Húsenice si na konári spriadajú hniezdo. Húsenic ...

                                               

Hraboš tatranský

Hraboš tatranský je endemitom Karpát. Nominátny poddruh Microtus tatricus žije v Západných Karpatoch na Slovensku a v Polsku, poddruh Microtus tatricus zykovi žije vo Východných Karpatoch na Ukrajine a v Rumunsku. Celková početnosť sa odhaduje na ...

                                               

Hrebenačka Balonova

Hrebenačka Balonova alebo hrebenačka vysoká je sladkovodná ryba z čelade ostriežovité. Vyskytuje sa v Strednej Európe na Balkáne. Ide o endemit, ktorý žije v miernych a bahnitých/piesčitých vodách povodia Dunaja a Dnepru. Objavili ho česko-sloven ...

                                               

Hrúz fúzatý

Ide o drobnú rybku. Je podobná hrúzovi škvrnitému. Má dva velmi dlhé fúzy siahajúce až na úroveň žiabrového viečka. Oči má posadené pomerne vysoko na hlave. Plutvy sú v pomere k telu väčšie než u ostatných hrúzov. Na tele má niekolko tmavých pruh ...

                                               

Chrček polný

Chrček polný je druh chrčka a jediný druh rodu Cricetus. Pôvodne pochádza z velkého územia od Západnej Európy, cez Strednú a Východnú Európu, Rusko a Kazachstan až k rieke Jenisej. Je často považovaný za polnohospodárskeho škodcu a pre svoju kožu ...

                                               

Jaskyniar vodný

Jaskyniar vodný je slepý druh obojživelníka, endemit žijúci v podzemných vodách krasových jaskýň v Dinároch. Žije vo vodách, ktoré tečú cez rozsiahly vápencový región povodia rieky Soča blízko mesta Trieste, v južnom Slovinsku v juhozápadnom Chor ...

                                               

Jež túlavý

Obýva Alžírsko, Francúzsko, Líbyu, Maltu, Maroko, Španielsko a Tunisko. O tomto druhu je známych málo informácií aj keď najčastejší druh domáceho ježka je kríženec Atelerix albiventris a Atelerix algirus. Tento druh pôvodom z Afriky, bol introduk ...

                                               

Kaloň egyptský

Vyskytuje sa v Južnej, Západnej a Východnej Afriky, od pobrežia Egypta po Turecko, v Arabskom polostrove, na juhu Pakistanu a v menšej miere aj Cyprus. Vyhovuje mu mierne vlhké prostredie. Obýva biotopy lesných porastov, jaskýň ale aj ludské obyd ...

                                               

Kamzík vrchovský

1. Do roku 2011 sa pod kamzíka vrchovského zaraďovali aj dnes samostatné druhy: kamzík rumunský Rupicapra carpatica. Nie všetky texty túto zmenu teda oddelenie vyššie uvedených 2 či 3 druhov od kamzíka vrchovského akceptujú. 2. V dávnejšej minulo ...

                                               

Kamzík vrchovský balkánsky

Kamzík vrchovský balkánsky alebo kamzík balkánsky je poddruh kamzíka vrchovského, ktorý žije na území Albánska, Bulharska a Grécka. Jeho populáciu predstavuje iba niekolko tisíc jedincov. Ohrozuje ho strata prirodzeného prostredia, v Bulharsku hy ...

                                               

Kamzík vrchovský tatranský

Kamzík vrchovský tatranský alebo kamzík tatranský je endemický poddruh kamzíka vrchovského, ktorý žije iba na území Tatier a Nízkych Tatier Trvalý výskyt na Slovensku bol doložený na 2.6 % územia, prechodný na 0.2 %. Je súčasťou loga obidvoch nár ...

                                               

Kareta obyčajná

Kareta obyčajná je oceánsky druh korytnačky, ktorá je rozšírená po celom svete. Tento morský plaz patrí do čelade karetovité. Priemerný dospelý jedinec je dlhý cca 90 cm, ale boli objavené aj jedince dorastajúce do 270 cm. Vážia 135 kg a najťažši ...

                                               

Klinovka hadia

Jej telo s dĺžkou 55 – 60 mm je žlto-zeleno sfarbené s čiernymi úzkymi pruhmi na hrudi. Samček je dlhší ako samička. V prednej časti tela prevláda nápadná zelená farba, ostatné klinovky sú väčšinou žlté. Oči sa na temene nestýkajú poznávací znak ...

                                               

Klinovka žltonohá

Je to eurosibírsky druh. Na území Slovenska sa vyskytuje zriedkavo, hlavne na juhu územia pri velkých riekach. Na území Česka sa vyskytuje zriedkavo miestami, častejšie býva na Morave. Na území Slovenska aj Česka je chránená zákonom.

                                               

Kolok rhônsky

Kolok rhônsky sa živý malými rybami ale aj hmyzom dvojkrídlovce, Baetidae a Hydropsychidae. Druh potravy závisí od sezóny. Dvojkrídlovce požiera najmä počas zimy. Žije vo francúzskych a švajčiarskych riekach, napr. Durance, Doubs a Ardèche v pros ...

                                               

Korýtko riečne

Korýtko riečne je sladkovodný lastúrnik z rodu korýtko. Z troch druhov rodu Unio, zastúpených na území Slovenska je korýtko riečne najvzácnejšie a zákonom chránené.

                                               

Korytnačka močiarna

Korytnačka močiarna alebo korytnačka bahenná je korytnačka z čelade vodnice. Podla Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov korytnačka močiarna patrí medzi takmer ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je stanovený.

                                               

Kotúlka štíhla

Tieto malé slimáky žijú v jazierkach so stojatou vodou a mŕtvych ramenách. Tieto biotopy sú však ohrozované sedimentáciou a sukcesiou V Česku tento druh žije najmä na území s hojným výskytom rastliny Lemna trisulca. Vyhovuje mu voda bez kalnosti ...

                                               

Krkavec čierny

Krkavec čierny je zriedkavý druh z čelade krkavcovité. Je to najväčší druh z krkavcovitých i zo spevavcov. Je rozšírený po celej severnej pologuli a uznávaný vo viacerých kultúrach. Na Slovensku bol dokázaný alebo predpokladaný ako hniezdič v 80. ...

                                               

Kunka červenobruchá

Kunka červenobruchá je európsky druh žaby z čelade kunkovité. Podla Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kunka červenobruchá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci.

                                               

Kunka žltobruchá

Kunka žltobruchá je druh žaby. Ide o menšiu žabku, ktorá je výrazným obyvatelom malých vodných nádrží.

                                               

Lietavec sťahovavý

Frekvencia: FM 52 – 58 kHz. Dĺžka ušnice: 8 – 13.5 mm. Srsť je na hlave vzpriamená, krátka a hustá. Na chrbtovej strane je sivohnedá alebo popolavosivá, môže sa lesknúť do fialova, na spodnej časti tela svetlosivá. Dĺžka chvosta: 41 až 64 mm. Lie ...

                                               

Lopatka dúhová

Lopatka dúhová je druh ryby z čelade kaprovité. Podla Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov lopatka dúhová patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy.

                                               

Medveď hnedý

Medveď hnedý je druh cicavca z čelade medveďovitých. Je to najrozšírenejší druh medveďa na svete. Obýva celú Holarktídu. Výskyt na Slovensku bol doIožený na 32.7 % územia.

                                               

Mihula potiská

Mihula potiská je druh mihule. Žije najmä vo východnej časti povodia Dunaja. Vyskytuje sa v podhorských úsekoch tokov. Na území Slovenska je kriticky ohrozená. Nie je parazitická.

                                               

Mlok hrebenatý

Mlok hrebenatý je druh mloka z čelade salamandrovité. Je to robustný obojživelník. S mlokom hrebenatým boli donedávna spájané 4 poddruhy, ktoré sú dnes samostatné druhy a súčasť naddruhu Triturus cristatus. Druhy sa spolu krížia.: mlok Karelinov ...

                                               

Myšiak hôrny

Myšiak hôrny je dravý vták z čelade jastrabovitých. Má strednú velkosť. Je to najpočetnejší dravec v Európe aj na Slovensku. Podla Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov myšiak hôrny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celkov ...

                                               

Myšovka horská

Myšovka horská alebo staršie myšovka vrchovská je malý myšovitý cicavec z čelade tarbíkovité. Obýva lesostep, lesy a hory Palearktídy. V Európe je glaciálnym reliktom. Obýva územie od Dánska, Nórska a Rakúska po severozápad Ruska. Výskyt na Slove ...

                                               

Myšovka stepná

Myšovka stepná alebo myšovka Pallasova je hlodavec z čelade myšovkovité. Obýva Palearktídu. Žije na území Balkánu, Ukrajiny, Rumunska na juhu Ruska. Výskyt na Slovensku bol doložený na 0.2 % územia vo výržkoch plamienky driemavej, ktorých vek je ...

                                               

Netopier Blythov

Netopier Blythov je druh netopiera z čelade netopierovité. Obýva Južnú Európu a Áziu. Na Slovensku sa vyskytuje na celom území ale najmä na východe a juhovýchode. Obýva podkrovia a jaskyne.

                                               

Netopier fúzatý

Netopier fúzatý je jedným z najmenších netopierov. Jeho telo meria 35 – 48 mm, predlaktia sú dlhé 31 – 37 mm a chvost 30 – 43 mm. Výška ušnice dosahuje 12 – 19 mm. Hmotnosť tela sa pohybuje od 4.5 do 6g 6.5. Srsť na chrbte je hnedá až čiernohnedá ...

                                               

Netopier pestrý

V jeseni, počas doby párenia vydávajú cvrlikajúce volania, podobné na volania vtákov. Je rôznofarebný, velký cca 5 – 6 cm s rozpätím krídiel 27 až 33 cm a váži 12 až 23 g. Jeho meno je odvodené z dvojitej farby jeho srsti. Chrbát je tmavohnedý so ...

                                               

Netopier pobrežný

Rozpätie krídel: 200 až 300 mm. Dĺžka tela: 57 až 67 mm. Dĺžka ušnice: 14 až 17 mm. Frekvencia: FM 35 kHz. Hmotnosť: 15 až 17 g. Najvyšší zistený vek: 20 rokov a 6 mesiacov, na Slovensku 8 rokov a 5 mesiacov. Dĺžka chvosta: 39 až 51 mm. Lieta za ...

                                               

Netopier riasnatý

Netopier riasnatý je druh netopiera z čelade netopierovité. Podla Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov netopier riasnatý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia je stabilná, je to rozšírený druh netopiera s ní ...

                                               

Netopier velký

Hlava s telom má 6.5 – 8 cm; chvost 4.8 – 6 cm; výška 1.2 – 1.6 cm ; predlaktie 5.5 – 6.8 cm; hmotnosť 18 – 45 g, čo je pre porovnanie o niečo väčšia velkosť ako má lastovička alebo myš. Rozpätie krídel je až 37 cm. Z hornej strany je netopier ve ...

                                               

Netopier vodný

Netopier vodný je druh netopiera z čelade netopierovité. Podla Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov netopier vodný patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, je to jediný druh netopiera, ktor ...

                                               

Pižmovec hnedý

Pižmovec hnedý je druh európskeho chrobáka z čelade skarabeusovité. Vyskytuje sa v listnatých lesoch celej Európy okrem Britských ostrovov, pričom smerom na západ a sever je jeho výskyt vzácny. Tento druh je saproxylofágny – živiaci sa odumretou ...

                                               

Plocháč červený

Plocháč červený je druh chrobáka z čelade plocháčovité. Dorastá do velkosti 11-15 mm. Vyskytuje sa po celej Európe, hlavne v strednej a severnej, vyskytuje sa i na Slovensku. Žije pod kôrou odumierajúcich stromov. Larvy aj imága sa živia podkôrny ...

                                               

Pĺšik lieskový

Pĺšik lieskový alebo plch lieskový je drobný cicavec z čelade plchovité. Je to jediný žijúci druh rodu Muscardinus. Má sedem poddruhov. Je najmenším druhom plcha v Európe. Výskyt na Slovensku bol doložený na 53.2 % územia, najmä v podhorských a h ...