Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 272
                                               

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je ústav pre základný geologický výskum Slovenska, ktorého hlavnou úlohou je výkon geologickej služby. Sídlom ústavu je budova na Patrónke v Bratislave. Regionálne centrá sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Spi ...

                                               

Štiavnický stratovulkán

Štiavnický stratovulkán je relikt stratovulkánu, ktorý v spodnom badene, sarmate po panón existoval na území Slovenského stredohoria. Názov stratovulkánu je odvodený od Banskej Štiavnice, ktorá dnes leží v jeho poklesnutej kaldere. Odhaduje sa, ž ...

                                               

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied je vedecké pracovisko SAV sídliace v komplexe SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave. Zaoberá sa výskumom geologickej stavby, geodynamickej evolúcie a geofyzikálnych polí Zeme. Ústav vznikol spojením Geolo ...

                                               

Váhikum

Váhikum je predpokladaná tektonická jednotka Západných Karpát, ktorá by mala byť analógiou alpského južného penninika, teda dnes zaniknutý priestor pokračovania alpského Piemontsko-ligurského oceánu, ktorý je v Karpatoch označovaný ako Váhický oc ...

                                               

Veporikum

Veporikum je stredná tektonická superjednotka centrálnych Západných Karpát, na severe je čiastočne nasunuté na južnú časť tatrika, na juhu je podobným spôsobom veporikum prekryté severnou časťou gemerika. Tvoria ho najmä paleozoické kryštalické b ...

                                               

Veporské pásmo

Veporské pásmo je štruktúrna zóna Západných Karpát tvorená najmä predtreťohorným kryštalinikom a obalovými jednotkami. Jeho najvýznamnejšiu časť tvorí kryštalinikum veporika. Patrí do Centrálnych Západných Karpát.

                                               

Zemplinikum

Zemplinikum niekedy tiež označované ako Zemplínsky ostrov je tektonická jednotka neistého zaradenia vystupujúca spod neogénnych hornín v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny a v Zemplínskych vrchoch. Pri kúpeloch Byšta vystupujú v oblasti ...

                                               

Bratislavský lesný park

Bratislavský lesný park je komplex prevažne listnatých lesov plniaci prevažne rekreačné funkcie v Bratislave v správe Mestských lesov. Na jeho územie zasahujú chránené krajinné oblasti Malé Karpaty a Záhorie, s mnohými prírodnými rezerváciami, ch ...

                                               

Národná zoologická záhrada Bojnice

Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955. Jej súčasná rozloha je 41 hektárov, z čoho viac ako polovicu tvorí expozičná časť. Areál zoo sa ...

                                               

Zoologická záhrada Košice

Zoologická záhrada Košice je celkovou rozlohou, velkosťou expozičnej časti a počtom chovaných jedincov živočíchov najväčšia zoologická záhrada na Slovensku a v Strednej Európe, rozkladajúca sa na ploche 289 ha v prírodnom prostredí Čiernej Hory v ...

                                               

Park zvierat Stropkov

Park zvierat Stropkov je zoologická záhrada v meste Stropkov na Slovensku. Otvorený bol v roku 1984. Zriaďovatelom a prevádzkovatelom Parku zvierat, n.o., ktorý zastrešuje ZOO Park, je mesto Stropkov.

                                               

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves je najmenšia a zároveň najmladšia zoologická záhrada na Slovensku, nachádzajúca sa na juhovýchode intravilánu mesta Spišská Nová Ves. Je členom Únie českých a slovenských ZOO a Slovenskej asociácie ZOO. Má rozl ...

                                               

Dinarikum

Dinarikum je geologická jednotka tvoriaca oblasť Südliche Kalkalpen a Dinaríd. Nachádzajú sa južne od periadriatickej línie a smerom na juh sa ponárajú pod výplň Pádskej panvy, ktorá na nich leží diskordantne. Tvoria Karnské, Júlske a Savinské Al ...

                                               

Giant’s Causeway

Giants Causeway je oblasť, ktorú tvorí približne 40 000 vzájomne do seba zapadajúcich bazaltových stĺpov. Nachádza sa v Severnom Írsku, približne 3 km od mesta Bushmills. Je výsledkom dávnej sopečnej aktivity, ktorá tu prebiehala pred asi 50 – 60 ...

                                               

Apulská platňa

Apulská alebo Adriatická platňa je malá tektonická platňa, tvorená prevažne kontinentálnou zemskou kôrou, ktorá sa oddelila od Africkej platne, resp. Gondwany pozdĺž velkého smerného posunu v priebehu kriedy. Označenie adriatická platňa sa bežne ...

                                               

Divočina plukovníka Boba

Divočina plukovníka Boba je 48.4 km² rozlahlé chránené územie v juhozápadnom rohu Olympijského národného lesa v americkom štáte Washington. Svoje meno nesie po rečníkovi z 19. storočia Robertovi Greenovi Ingersollovi a nachádza sa asi 25 kilometr ...

                                               

Great Dyke

Great Dyke v Zimbabwe je lineárny, lahko rozpoznatelný geologický útvar, tiahnuci sa takmer 500 km od severu na juh cez strednú časť Zimbabwe. Prechádza západne od hlavného mesta Zimbabwe Harare. Chrbát je ložiskom velkého množstva nerastných sur ...

                                               

Kvapalina

Kvapalina je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme. Nestlačitelnosť kvapalín sa využíva v rôznych technických zariadeni ...

                                               

Dichlórmetán

Dichlórmetán je bezfarebná organická prchavá kvapalina so sladkou vôňou. Najčastejšie sa používa ako rozpúšťadlo.

                                               

Olej (všeobecne)

Olej má niekolko podobných definícií: a) minerálna látka, rastlinná látka, syntetická látka či živočíšny alebo rastlinný tuk, ktorá/-rý je vo všeobecnosti mazlavá/ý, horlavá/ý, viskózna/y, tekutá/ý alebo skvapalnitelná/ý pri izbovej teplote, rozp ...

                                               

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, volne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbatelne malé príťažlivé sily. V užšom zmysle s ...

                                               

Argón

Argón je chemický prvok, v Periodickej tabulke prvkov má značku Ar a protónové číslo 18. Názov prvku pochádza z gréckeho argos. Argón je bezfarebný jednoatómový vzácny plyn bez chuti a zápachu, ťažší než vzduch. Z chemického hladiska sa vyznačuje ...

                                               

Dusík

Dusík je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku N a protónové číslo 7. Je to plyn bez farby a zápachu. Nezávisle od seba ho v roku 1772 objavili Daniel Rutherford a Henry Cavendish a nazvali ho jedovatým vzduchom. Antoine La ...

                                               

Fluór

Fluór Fluor je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku F a protónové číslo 9. Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, prvý člen radu halogénov. Je najreaktívnejší plyn, ktorý sa zlučuje s väčšinou prvkov periodickej tabulky. V ...

                                               

Fosgén

Fosgén je chemická zlúčenina s chemickým vzorcom COCl 2. Za nízkych teplôt je to bezfarebná kvapalina, so zápachom po zatuchnutom sene alebo tlejúcom lístí. Plynný fosgén je vysoko toxická chemická látka, ktorá sa používala ako chemická zbraň poč ...

                                               

Hélium

Hélium Helium = Slnko) je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku He a protónové číslo 2. Bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, chemicky úplne inertný – nie sú známe žiadne chemické zlúčeniny hélia. V potravinárstve sa označu ...

                                               

Chlór

Chlór je chemický prvok, ktorý má značku Cl a protónové číslo 17. V periodickej tabulke sa zaraďuje medzi halogény. Je to toxický, za normálnych podmienok žltozelený plyn s charakteristickým zápachom, ktorý sa ochotne zlučuje s väčšinou prvkov pe ...

                                               

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8. Je to bezfarebný plyn. V kvapalnom a tuhom stave má svetlomodrú farbu. Zaujímavou zhodou v prírode je, že kvapalný kyslík má farbu ako modrá obloha. Dôl ...

                                               

Metántiol

Metántiol, taktiež aj metylmerkaptán je plynná organosírová zlúčenina s charakteristickým odporným zápachom. Patrí medzi tzv. tioly - zlúčeniny, kde je hlavnou funkčnou skupinou -SH. Okrem toho je taktiež silno horlavý.

                                               

Neón

Neón Neon = nový) je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku Ne a protónové číslo 10. Je to bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, nereaktívny. Chemické zlúčeniny neónu nie sú známe. Neón objavili William Ramsay a Morris Trave ...

                                               

Oxid chlórny

Oxid chlórny, Cl 2 O, je nestabilný oxid chlóru. Pri normálnej teplote je oxid chlórny hnedožltý plyn, velmi dobre rozpustný vo vode. Po ochladení pod teplotu varu sa kondenzuje na hnedočervenú explozívnu kvapalinu. Pripravuje sa reakciou čerstvé ...

                                               

P-v diagram

p-v diagram je stavový diagram, v ktorom sa zobrazuje závislosť tlaku plynu na jeho špecifickom objeme. Na vodorovnú os sa vynáša špecifický objem na zvislú os tlak. Používa sa na vizualizáciu termodynamických dejov a tepelných obehov v uzavrenýc ...

                                               

P-V diagram

p-V diagram je stavový diagram, v ktorom sa zobrazuje závislosť tlaku plynu na jeho objeme. Na vodorovnú os sa vynáša objem na zvislú os tlak. Používa sa na vizualizáciu termodynamických dejov a tepelných obehov v uzavrených systémoch.

                                               

Radón

Radón je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku Rn a protónové číslo 86. Je to najťažší prvok v skupine vzácnych plynov. Je rádioaktívny, a nemá žiadny stabilný izotop.

                                               

Xenón

Xenón, Xenon je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku Xe a protónové číslo 54. Je to bezfarebný, velmi ťažký vzácny plyn bez zápachu. V zemskej atmosfére sa vyskytuje v stopových množstvách. Bol to prvý synteticky vyrobený ...

                                               

Skupenské teplo

K vyvolaniu prechodu zložky z jednej fázy do inej fázy je nutné látke dodať určité množstvo tepla. Toto množstvo tepla, ktoré je nutné pridať alebo odobrať látke sa nazýva skupenské teplo. Množstvo tepla, ktoré je nutné pridať či odobrať 1 kilogr ...

                                               

Merné skupenské teplo kondenzácie

Merné skupenské teplo kondenzácie je teplo, ktoré odovzdá 1 kilogram plynu, ak sa celý premení na kvapalinu o tej istej teplote. Hodnota merného skupenského tepla kondenzácie je pre danú látku rovnaká ako hodnota merného skupenského tepla varu.

                                               

Merné skupenské teplo sublimácie

Merné skupenské teplo sublimácie je teplo, ktoré príjme 1 kilogram pevnej látky, ak sa celá premení na plyn pri sublimácii, tzn. bez predchádzajúcej fázy topenia. Pri desublimácii je hodnota merného skupenského tepla rovnaká ako pri sublimácii, p ...

                                               

Merné skupenské teplo topenia

Hmotnostné skupenské teplo topenia je teplo, ktoré prijme 1 kilogram pevnej látky, ak sa pri teplote topenia celá premení na kvapalinu o tej istej teplote.

                                               

Merné skupenské teplo tuhnutia

Hmotnostné skupenské teplo tuhnutia je teplo, ktoré odovzdá 1 kilogram kvapaliny, ak sa pri teplote tuhnutia celý premení na pevnú látku o tej istej teplote. Hodnota merného skupenského tepla tuhnutia je pre danú látku rovnaká ako hodnota merného ...

                                               

Merné skupenské teplo varu

Merné skupenské teplo varu je teplo, ktoré prijme 1 kilogram kvapaliny, ak sa pri teplote varu celá premení na plyn o tej istej teplote. Merné skupenské teplo vyparovania sa určuje pre každú teplotu zvlášť, keďže vyparovanie môže prebiehať pri lu ...

                                               

Skupenské teplo kondenzácie

Skupenské teplo kondenzácie je teplo, ktoré odovzdá plyn pri skupenskom prechode na kvapalinu počas kondenzácie. Velkosť skupenského tepla kondenzácie je pre rovnakú látku rovnaká ako velkosť skupenského tepla varu. Teplo, ktoré prijme 1 kilogram ...

                                               

Skupenské teplo sublimácie

Skupenské teplo sublimácie je teplo, ktoré príjme pevná látka pri prechode na plyn počas sublimácie. Teplo, ktoré prijme 1 kilogram látky sa nazýva merné skupenské teplo sublimácie. Pri desublimácii je hodnota skupenského tepla rovnaká ako pri su ...

                                               

Skupenské teplo topenia

Skupenské teplo topenia resp. skupenské teplo tavenia je teplo, ktoré príjme pevná látka pri skupenskom prechode na kvapalinu počas procesu topenia. Teplo, ktoré prijme 1 kilogram látky sa nazýva merné skupenské teplo topenia.

                                               

Skupenské teplo tuhnutia

Skupenské teplo tuhnutia je teplo, ktoré odovzdá kvapalina pri prechode na pevnú látku počas tuhnutia. Velkosť skupenského tepla tuhnutia je pre rovnakú látku rovnaké ako velkosť skupenského tepla topenia. Teplo, ktoré odovzdá 1 kilogram látky sa ...

                                               

Skupenské teplo varu

Skupenské teplo varu je teplo, ktoré prijme kvapalina pri skupenskom prechode na plyn počas vyparovania pri teplote varu. Skupenské teplo vyparovania je potrebné určiť pre každú teplotu zvlášť, pretože vyparovanie môže prebiehať pri lubovolnej te ...

                                               

Fázová premena

Fázová premena je náhla zmena mikro- a makroskopických, mechanických a iných vlastností látky, ktorá nastala pri zmene niektorej stavovej veličiny.

                                               

Curieho teplota

Curieho teplota alebo nesprávne Curieho bod je charakteristická vlastnosť feromagnetických a piezoelektrických látok, ktorú opísal francúzsky fyzik Pierre Curie. Nad Curieovou teplotou stráca látka svoje feromagnetické vlastnosti.

                                               

Destilácia (chémia)

Destilácia je fyzikálna metóda na oddelovanie látok z kvapalných zmesí na základe ich charakteristických teplôt varu. Využíva fakt, že pri zmesi látok je zloženie pár nad kvapalinou iné ako zloženie kvapalnej fázy. Zmes látok sa zahrieva, kým ned ...

                                               

Raoultov zákon

Raoultov zákon vyjadruje vzťah medzi zložením kvapaliny a zložením pár nad ňou. Zákon odvodil francúzsky chemik François-Marie Raoult. Raoultov zákon hovorí, že parciálny tlak p A {\displaystyle p_{A}} nasýtenej pary zložky A nad jej roztokom sa ...