Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270
                                               

Volfrám

Volfrám je chemický prvok s chemickou značkou W a protónovým číslom 74. V prírode bol objavený iba v chemických zlúčeninách. Ako nový prvok bol identifikovaný v roku 1781 a ako kov bol izolovaný v roku 1783. Hlavnými rudami, v ktorých sa nachádza ...

                                               

Yterbium

Yterbium Ytterbium je chemický prvok v periodickej tabulke, ktorý má symbol Yb a protónové číslo 70. Patrí medzi lantanoidy. V zemskej kôre je zastúpený v koncentrácii okolo 2.6 – 3 mg/kg, údaje o jeho obsahu v morskej vode nie sú známe. Vo vesmí ...

                                               

Ytrium

Ytrium je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku Y a protónové číslo 39. Je to šedý až strieborne biely vzácny prechodný kovový prvok, chemicky velmi príbuzný prvkom skupiny lantanoidov. Hlavné uplatnenie nachádza vo výrobe ...

                                               

Zinok

Zinok Zincum je chemický prvok v periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku Zn a protónové číslo 30. Zinok je mäkký lahko tavitelný kov, používa sa od stredoveku. Slúži ako súčasť rôznych zliatin. Používa sa pri výrobe farbív a jeho prítomnosť v ...

                                               

Zirkónium

Zirkónium je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku Zr a protónové číslo 40. Je to šedý až striebornobiely kovový prvok, mimoriadne odolný voči korózii. Uplatňuje sa predovšetkým v jadrovej energetike, pretože vykazuje velmi ...

                                               

Železo

Železo je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku Fe a protónové číslo 26. Železo je pomerne mäkký, striebrosivý kov. Patrí medzi prechodné prvky. Chemicky je pomerne reaktívne, reaguje s kyselinami za uvolňovania vodíka. Pôs ...

                                               

Granulárna konvekcia

Granulárna konvekcia alebo efekt para orechov je názov pre fenomén, pri ktorom najväčšie častice zostávajú na povrchu materiálu zloženého z granúl, s ktorým sa trasie a ktorý obsahuje rôzne velké objekty. Termín je založený na pozorovaní nádoby s ...

                                               

Lavesove fázy

Lavesove fázy sú fázy so stechiometrickým vzorcom AB 2 kde atómy typu A sú usporiadané tak ako v diamantovej, hexagonálnej diamantovej alebo moissanitovej štruktúre a atómy typu B vytvárajú okolo atómov typu A tetraédre. Medzi prototypy Lavesovýc ...

                                               

Lift-off (mikrotechnológia)

Lift-off proces v mikrotechnológii je metóda na vytváranie štruktúr cielového materiálu na povrchu substrátu s využitím doplnkového materiálu. Je to doplnková metóda, protiklad k tradičnejším subtrakčným technikám, ako je leptanie. Rozsah štruktú ...

                                               

Puklina (geológia)

Puklina alebo prasklina alebo trhlina je malá medzera, ktorá od seba oddeluje dva novovzniknuté povrchy, pozdĺž ktorých stráca pôvodný materiál svoju pevnosť. Pukliny sú plochy úplnej mechanickej nespojitosti predstavujúce narušenie celistvosti m ...

                                               

Tečenie materiálu

Tečenie materiálu alebo tečenie alebo creep je termín, ktorý sa používa v materiálovej vede na opis javu časovo závislej plastickej deformácie materiálov. Je charakterizovaný pomalou plastickou deformáciou, ktorá prebieha aj pod medzou sklzu dané ...

                                               

Karbid tetrabóru

Karbid tetrabóru je extrémne tvrdý bóro-uhlíkový keramický materiál čiernej farby, používaný na výrobu tankových obrnení, nepriestrelných viest a mnohých ďalších priemyselných potrieb. Na Mohsovej stupnici tvrdosti má hodnotu 9.497 a je jedným z ...

                                               

Karbid volfrámu

Karbid volfrámu je anorganická chemická zlúčenina, ktorá sa skladá z rovnakého počtu atómov volfrámu a uhlíka. Vo svojej najzákladnejšej forme je karbid volfrámu jemný sivý prášok, ale môže byť lisovaný a formovaný do tvarov pre použitie v priemy ...

                                               

Silikónový olej

Silikónové oleje sú kremíkové analógy uhlíkových organických zlúčenín a môžu tvoriť dlhé a zložité molekuly založené na kremíku namiesto uhlíka. Reťazce sú tvorené striedaním atómov kremíka a kyslíka čiže siloxány namiesto uhlíkových atómov. Iné ...

                                               

Syntetický olej

Syntetický olej je mastiaci olej skladajúci sa z chemických zlúčenín, z ktorých je umelo vyrábaný. Syntetické mastiace oleje sú vyrábané z iných látok než ropa. Syntetické oleje sa často využívajú namiesto mazív získavaných rafináciou ropy, preto ...

                                               

Viskozita

Viskozita alebo väzkosť je fyzikálna veličina, miera odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových napätí. Prejavuje sa vnútorným trením. Viskozita udáva pomer medzi šmykovým napätím a zmenou rýchlosti v závislosti na vzdialenosti medzi sus ...

                                               

WD-40

WD-40 je obchodná značka penetračného oleja a vody vytesňujúceho spreja. Sprej je vyrábaný spoločnosťou WD-40 Company so sídlom v San Diegu v Kalifornii.

                                               

Nástrojová ocel

Nástrojová ocel je ocel určená na výrobu náradia a obrábacích nástrojov. Rôzne druhy nástrojových ocelí sú optimalizované okrem iného na odolnosť proti opotrebeniu.

                                               

Odpad

Odpad je aj kanál na odvod vody z vodných motorov alebo pôdy, opak náhonu, pozri odpad kanál. Odpad je vec, ktorej sa chce jej majitel zbaviť, alebo tiež hnutelná vec, ktorej odstránenie je potrebné z hladiska starostlivosti o zdravé životné podm ...

                                               

Rádioaktívny odpad

Rádioaktívny odpad alebo jadrový odpad je odpad, ktorý obsahuje rádioaktívny materiál a nemá žiadne ďalšie využitie. Rádioaktívne odpady sú zvyčajne vedlajším produktom výroby energie z jadra a iných použití jadrového štiepenia, či jadrových tech ...

                                               

Smetník

Smetník alebo smetiak je buď všeobecne nádoba na smeti alebo v užšom zmysle len nádoba na odpadky pri budove či na ulici na prechodné uloženie odpadkov pred ich definitívnym odvozom. Zastarané označenie smetníka v užšom zmysle je popolnica, odbor ...

                                               

Spalovňa

Spalovňa je technologické zariadenie slúžiace na spalovanie odpadu. Spalovne možno rozlíšiť na základe toho, či spalujú odpad samostatne alebo s prímesou ušlachtilejšieho paliva, podla toho, či využívajú energiu uvolnenú pri spalovacom procese na ...

                                               

Velký pacifický kôš

Velký pacifický kôš je miesto zvýšenej koncentrácie morského odpadu, ktorý sa tu nahromadil v severnom tichomorskom kolobehu.

                                               

Zero Waste

Zero Waste, alebo slovensky Život bez odpadu je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skládkovania, alebo ich spalovania. Podla tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne ...

                                               

Bromid draselný

Bromid draselný je sol široko používaná ako antikonvulzívum a sedatívum koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Nositelom jeho účinku je bromidový ión. Bromid draselný sa doteraz používa vo veterinárnej medicíne ako antiepileptikum pre psov a mačky. ...

                                               

Papier

Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobyčajnejší materiál je drevovina z vláknitého dreva, stromy ako smreky, ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité mate ...

                                               

Dierny štítok

Dierny štítok je záznamové médium vyrobené z tenšieho kartónu, na ktorom je informácia zakódovaná prítomnosťou, alebo neprítomnosťou diery na vopred definovaných pozíciách. Každá pozícia tak predstavuje 1 bit úložnej kapacity. Miesta pre otvory s ...

                                               

Dýchací pigment

Dýchací pigment je chemická zlúčenina, ktorá slúži na prenos dýchacích plynov v tele živočíchov. Dýchacie pigmenty velmi zefektívňujú prenos dýchacích plynov v telových tekutinách. Dokážu vytvoriť reverzibilnú chemickú väzbu s kyslíkom, ktorý pri ...

                                               

Akrylonitrilbutadiénstyrén

Akrylonitrilbutadiénstyrén je amorfný termoplastický kopolymér, s približným pomerom zložiek 1 diel akrylonitrylu, 1 diel butadiénu a 3 diely styrénu. Kopolymér je odolný voči mechanickému poškodeniu, lahko sa tvaruje a odoláva agresívnym chemick ...

                                               

Bakelit

Bakelit je fenolformaldehydový polykondenzát, ktorý v roku 1907 ako prvý pripravil belgický chemik Leo Hendrik Baekeland. Bol vôbec prvou priemyselne vyrábanou umelou hmotou. Bakelite™ a Bakelit™ sú ochranné značky nemeckej spoločnosti Bakelite A ...

                                               

Mirelon

Mirelon je obchodná značka izolačného materiálu z odlahčeného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou, ktorý sa využíva prevažne ako tepelná izolácia do +90 °C pre svoju nízku tepelnú vodivosť. Pena je ohybná a pružná. Nemá tendenciu ...

                                               

Plastové znečistenie

Plastové znečistenie alebo znečistenie plastmi je hromadenie plastových výrobkov v prírode, ktoré negatívne ovplyvňuje ludí, volne žijúce živočíchy a ich prirodzené prostredie. Existuje mnoho druhov plastového znečistenia. Plastové znečistenie mô ...

                                               

Plastový laminát

Plastový laminát alebo laminovaný/laminátový plast, známy aj pod názvom Formica, je hybridný materiál vyrobený z rôznych plastických živíc v kombinácii s bavlnenými, sklenenými látkami alebo papierom, ktoré tvoria spevňujúci článok laminovaného p ...

                                               

Polyetylén

Polyetylén alebo polyetén je termoplast, ktorý vzniká polymerizáciou eténu. Patrí do skupiny polyolefínov, známy je pod obchodnými názvami Alathon, Hostalen, Lupolen, Vestolen, Bralén a pod. Ročná svetová produkcia predstavuje približne 60 mil. ton.

                                               

Polyetyléntereftalát

Polyetyléntereftalát je termoplast zo skupiny polyesterov, ktorý sa používa často ako obalový materiál na potraviny, nápoje a iné kvapaliny. Pre svoju pevnosť sa používa aj na výrobu syntetických vlákien - je to jeden z najlepších materiálov na i ...

                                               

Polymetylmetakrylát

Polymetylmetakrylát, skratka PMMA n) je makromolekulová látka, ktorá sa pripravuje radikálovou polymerizáciou metylesteru kyseliny metakrylovej.

                                               

Polypropylén

Polypropylén alebo polypropén je termoplastický polymér zo skupiny polyolefínov používaný v mnohých odvetviach vrátane potravinárstva, textilného priemyslu a laboratórneho vybavenia. Predáva sa pod obchodnými názvami Tipplen, Tatren atď. Polyprop ...

                                               

Polystyrén

Polystyrén je polymér, ktorý vzniká polymerizáciou styrénu. Je velmi rozšírený, pre svoje tepelnoizolačné a ochranné vlastnosti sa používa ako tepelná izolácia a obalový materiál. Patrí do skupiny polyolefínov. Rozoznávame dva základné druhy poly ...

                                               

Polytetrafluóretylén

Polytetrafluóretylén je polymér tetrafluoretylenu, ktorý ako prvý pripravil chemik Roy J. Plunkett v spoločnosti DuPont. Polytetrafluóretylén je známy najmä pod svojím obchodným názvom teflon. Ďalšími používanými obchodnými názvami polytetrafluór ...

                                               

Polyvinylchlorid

Polyvinylchlorid, skrátene PVC je umelo vyrobený plastický polymér so širokou škálou použitia. Vyše 50 % vyrobeného polyvinylchloridu sa používa v stavebníctve, kde nahrádza tradičné stavebné materiály, ako drevo, betón alebo keramika. Ďalej sa p ...

                                               

Reaktoplast

Reaktoplast alebo staršie termoset je chemická látka, ktorú po termickom vytvrdení už nie je možné ďalej spracovať teplom. Sú to zosieťované polyméry, ktoré vytvárajú priestorovú trojrozmernú sieť. Zosieťovanie nastáva až pri spracovaní plastu vp ...

                                               

Termoplast

Termoplasty sú plastické materiály, ktoré sú v určitej teplotnej oblasti lahko tvarovatelné a túto vlastnosť si zachovávajú. Proces ich tvrdnutia je reverzibilný - po ochladení ich možno opäť zahriatím previesť na taveninu a tvarovať. Týmto sa vý ...

                                               

Termoplastický polyuretán

Termoplastický polyuretán patrí do skupiny elastomérov. Ako všetky termoplastické elastoméry, termoplastický polyuretán je elastický a tepelne spracovatelný, zvyčajne použitím vstrekovacích, vákuových alebo lakovacích zariadení. Môžu sa použiť vi ...

                                               

Jodid olovnatý

Jodid olovnatý je žltkastá anorganická zlúčenina jódu a olova, za normálnych podmienok jedovatá pevná látka. Pri zmene teploty sa však môže jej farba líšiť. V kryštalickej forme sa využíva ako detektor vysokoenergetických žiarení, ako sú röntgeno ...

                                               

Jodid ortutnatý

Jodid ortutnatý je červenooranžová kryštalická látka, anorganická zlúčenina jódu a ortute. Na rozdiel od chloridu ortutnatého sa zle rozpúšťa v vode. V prírode sa vyskytuje ako velmi vzácny minerál kokcinit. Jodid ortutnatý vykazuje termochromizm ...

                                               

Oxid železnato-železitý

Oxid železnato-železitý, je podvojný oxid železa. V prírode sa vyskytuje ako minerál, magnetit. Je ferimagnetický do teploty 570 °C, nad túto teplotu sa stáva paramagnetickým. Používa sa na výrobu železa vo vysokej peci. V hornej časti pece sa pr ...

                                               

Tiokyanatan meďný

Tiokyanatan meďný je koordinačný polymér so vzorcom CuSCN. Ide o bielu pevnú látku stabilnú na vzduchu, ktorá sa používa ako prekurzor na prípravu iných tiokyanatanových solí.

                                               

Polymér

Polymér je látka pozostávajúca z monomérov. Polyméry vznikajú polymerizáciou, polykondenzáciou alebo polyadíciou. Niekedy sa za polyméry označovali výhradne makromolekulové látky zložené z molekúl so všeobecným vzorcom Xn kde X značí štruktúrnu j ...

                                               

Elastomér

Elastomér je prírodný alebo syntetický polymérny materiál, ktorý pozostáva z dlhých lineárnych makromolekulových reťazcov náhodne usporiadaných do prepletených klbiek, je velmi elastický a má teplotu prechodu do sklovitého stavu nižšiu ako 20 stu ...

                                               

Epoxidová živica

Epoxidová živica alebo polyepoxid je živica, z chemického hladiska polymér z trojčlenných cyklov dvomi atómami uhlíka a jedným atómom kyslíka. Vyrába sa polykondenzáciou viacsýtnych fenolov s epoxidovou skupinou. Používa sa vďaka svojej dobrej pr ...