Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 260
                                               

Mína (výbušná nálož)

Mína je druh munície – munícia nastražená. Je to obvykle nálož výbušniny umiestnená vo vhodnom obale a vybavená iniciačným zariadením, ktoré sa nazýva roznecovač.

                                               

Detergent

Detergent je prípravok, alebo látka, ktorá má výrazné čistiace účinky a velmi dobre rozpúšťa mastné látky, napr. saponát. Všeobecne termín "detergentné" znamená "čistiace" alebo "majúce čistiace vlastnosti", "detergencia" udáva prítomnosť alebo s ...

                                               

Dichlórizokyanurát sodný

Dichlorizokyanurát sodný je zlúčenina používaná ako stabilný zdroj chlóru v dezinfekčných prípravkoch, biocídoch, priemyselných dezodorantoch a čistiacich prostriedkoch. V malých dávkach sa používa v prípravkoch na dezinfekciu vody. Je účinnejší ...

                                               

Fuksín

Fuksín je acidický indikátor. V pevnom skupenstve má podobu tmavozelených kryštálikov. Vo vodných roztokoch je fialový. V kyselinách sa sfarbuje do žlta. Fuksín je ako väčšina indikátorov zdraviu škodlivý. Pri jeho používaní sa doporučuje nosiť r ...

                                               

Chlórnan sodný

Je to žltozelená, číra alebo slabo zakalená kvapalina. Samovolne sa rozkladá, čím sa znižuje obsah aktívneho chlóru. Rozklad urýchluje teplo, svetlo a katalytický účinok kovov. Má leptavý účinok na pokožku.

                                               

Jodisol

Jodisol je volne predajný liek. Jedná sa o roztok 3.85 % hmotnosti jódovaného povidónu v 96.15 % hmotnosti liekopisného liehu 96 %. Účinná látka jódovaný povidón má široké antiseptické a dezinfekčné účinky, pomocná látka etanol zosilňuje a urýchl ...

                                               

Kyselina peroxomravčia

Kyselina peroxomravčia, tiež kyselina permravčia, formalhydroperoxid alebo PFA, systematický názov je kyselina peroximetánová) je chemická zlúčenina, najjednoduchšia a najsilnejšia perorganická kyselina. Je to bezfarebná kvapalina, dráždivá, so s ...

                                               

Alergén

Alergén je látka, ktorá v organizme vyvoláva alergickú reakciu. Väčšina alergénov je bielkovinovej povahy. Spúšťajú imunitnú odpoveď alergických osôb, ktorá má nežiaduce klinické prejavy. Medzi alergény patria napríklad pele tráv, burín a stromov ...

                                               

Antihistaminikum

Antihistaminikum je liek alebo liečivo, používané na zníženie alebo odstránenie účinkov vyvolaných histamínom na histamínovom receptore. Termín antihistaminikum sa používa iba pre látky, u ktorých je hlavný terapeutický účinok sprostredkovaný neg ...

                                               

Choroby plúc zapríčinené vonkajšími činitelmi (MKCH-10)

J60 - J70: Choroby plúc zapríčinené vonkajšími činitelmi je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy. Nezahŕňa astmu zatriedenú pod J45. J60 - PNEUMOKONIÓZA BANÍKOV UHOĽNÝCH BANÍ Plúca u ...

                                               

Chronické choroby dolných dýchacích ciest (MKCH-10)

J40 - J47: Chronické choroby dolných dýchacích ciest je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy. Nezahŕňa cystickú fibrózu E84. J40 - BRONCHITÍDA NEURČENÁ AKO AKÚTNA ALEBO CHRONICKÁ s n ...

                                               

Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium (MKCH-10)

J80 - J84: Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy. J80 - SYNDRÓM RESPIRAČNEJ TVŔDZE DOSPELÝCH Choroba hyalinnej membrány d ...

                                               

Iné choroby horných dýchacích ciest (MKCH-10)

J30 - J39: Iné choroby horných dýchacích ciest je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy. J30 - VAZOMOTORICKÁ A ALERGICKÁ NÁDCHA RINITÍDA Zahŕňa spastickú rinoreu J30.0 - Vazomotorická ...

                                               

Anatómia

Anatómia, je odbor biológie alebo medicíny, ktorý sa zaoberá štruktúrami a usporiadaním živých organizmov. Rozdeluje sa na anatómiu živočíchov a rastlín. Samostatný názov anatómia sa používa ako synonymum anatómie človeka. Je možné sa stretnúť aj ...

                                               

Acetabulum

Acetabulum je jamka bedrového kĺbu. Táto párová anatomická štruktúra sa u človeka nachádza na bočnej strane panvovej kosti v mieste, kde zrastajú jej tri časti: lonová kosť, bedrová kosť a sedacia kosť. Správne sformovanie acetabula počas rastu j ...

                                               

Anatomické postavenie

Anatomické postavenie alebo anatomická poloha je schematická konvencia na opisovanie relatívnej morfológie ludského tela - všetky pojmy z anatómie sa vzťahujú na situáciu, keď je telo v "anatomickom postavení". V tejto polohe stojí postava vzpria ...

                                               

Čapovec

Čapovec je 2. krčný stavec. Má tvar typického krčného stavca, navyše však má nahor z tela vyčnievajúci útvar - dens axis alebo zub čapovca. Jeho kuželovité zakončenie sa označuje ako apex dentis. Zub je vlastne vývojovo pôvodné telo nosiča, pripo ...

                                               

Zadný pozdĺžny väz

Dlhé väzy chrbtice sú dlhé väzivové pruhy, ktoré prebiehajú pozdĺžne po jej povrchu a prekračujú viacero stavcov. Ich hlavnou funkciou je spevnenie chrbtice. Predný pozdĺžny väz - ligamentum longitudinale anterius Tento dlhý väz prebieha po predn ...

                                               

Horná končatina

Horná končatina človeka je uchopovací orgán s velkou pohyblivosťou umožňovanou: volnejším pripevnením pletenca ku kostre trupu jedine pomocou kĺbu medzi klúčnou kosťou a mostíkom a presahovaním svalstva z horného úseku končatiny na trup chrbát a ...

                                               

Hruď

Hruď pri hmyze označuje strednú časť tela hmyzu, ktorá nasleduje za hlavou. Zo zadnej časti hrude sa k telu hmyzu pripojuje bruško zadoček. Hruď je mohutná časť tela hmyzu. Na svojom povrchu je pokrytá chitínom, z ktorého pozostáva celé telo u vä ...

                                               

Hrudník

Hrudník alebo tórax je časť tela stavovcov. U cicavcov spolu s bruchom a panvou tvoria trup. Predná časť hrudníka sa u stavovcov označuje ako hruď.

                                               

Jazylka

Jazylka je kosť na krku medzi bradou a hrtanom. Pomocou násadcovojazylkového väzu ligamentum stylohyoideum je zavesená z oboch strán na výbežok spánkovej kosti processus styloideus ossis temporalis. Jazylka podopiera jazyk a odstupujú z nej viace ...

                                               

Kraniovertebrálne skĺbenie

Kraniovertebrálne skĺbenie alebo kraniovertebrálne spojenie je zložitý systém kĺbov a väzov, ktorý spája záhlavnú kosť s atlasom a čapovcom. Skladá sa z viacerých samostatných kĺbov, avšak funguje ako jeden funkčný celok: articulatio atlantooccip ...

                                               

Retinaculum caudale cutis

Žlté väzy spájajú oblúky stavcov. Ich nažltlé sfarbenie spôsobuje väčší podiel elastického väziva. Tvoria zo strany oblúkov stavcov ohraničenie chrbticového kanála a pružne sa napínajú pri ohyboch chrbtice.

                                               

Limbický systém

Limbický systém je funkčná sústava v centrálnej nervovej sústave, ktorú tvoria niektoré oblasti mozgovej kôry a podkôrových centier. Majú ho všetky cicavce, ale vyššie cicavce, ktoré majú značne redukovaný čuchový mozog, ho majú vyvinutý lepšie. ...

                                               

Medzistavcová symfýza

Medzistavcová symfýza je spojenie tiel stavcov typu synchondrózy. Toto spojenie je vytvorené medzi stavcami pohyblivej časti chrbtice. Jeho základom je medzistavcová platnička.

                                               

Medzistavcový kĺb

Medzistavcový kĺb je pohyblivé spojenie medzi susediacimi stavcami chrbtice, ktorého základom sú párové medzistavcové výbežky. Je to párový kĺb. Kĺbne plochy majú rôzny tvar podla oblastí chrbtice a majú i individuálnu variabilitu. Kĺbne puzdra m ...

                                               

Mozgová časť lebky

Mozgová časť lebky je v anatómii človeka jeden z dvoch funkčných celkov lebky ; druhým je tvárová časť lebky, viscerokranium. V neurokraniu je umiestnený mozog. U človeka rozumného je táto časť hlavy väčšia než viscerokranium. Za časti neurokrani ...

                                               

Neuroendokrinná bunka

Neuroendokrinné bunky endokrinný systém, difúzne endokrinné bunky, najmä staršie: bunky APUD/systém APUD) sú endokrinné bunky s neuronálnymi vlastnosťami, presnejšie: bunky vylučujúce a syntetizujúce molekuly, ktoré spôsobujú regulované uvolňovan ...

                                               

Orgánová sústava

Oporná sústava lebka | chrbtica | kostra hrudníka | panva | horná končatina | ruka | dolná končatina | noha | kĺby trupu | kĺby hornej končatiny | kĺby dolnej končatiny svaly: hlavy | krku | trupu | hornej končatiny | dolnej končatiny Pohybová sú ...

                                               

Pätová kosť

Pätová kosť je najväčšia priehlavková kosť. Dorzálna plocha má tri členkové kĺbové plochy odpovedajúce plochám členkovej kosti. Medzi zadnou a strednou plochou je šikmo prebiehajúca pätová brázda, ktorý sa s členkovou brázdou dopĺňa na tunel prie ...

                                               

Tuberculum gracile

Predĺžená miecha tvorí spodnú časť mozgového kmeňa. Nachádza sa medzi miechou kaudálne a Varolovým mostom kraniálne, ventrálne mozočkom a dorzálne od clivus ossis occipitalis. Kontroluje a ovláda autonómne funkcie a prenáša nervové signály medzi ...

                                               

Prinosové dutiny

Prinosové dutiny sú dutiny v kostiach ohraničujúcich nosovú dutinu. Najväčšia z nich je párová dutina v čelusti - sinus maxillaris. Ďalšie párové prinosové dutiny sa nachádzajú v čelovej kosti - sinus frontalis, v tele klinovej kosti - sinus sphe ...

                                               

Rebro

Rebrá sú dlhé, štíhle a zakrivené kosti, ktoré tvoria kostru hrudníka. Rebrá sú párové kosti – na každej strane hrudníka sa nachádza 12 rebier. Vpredu sa pripájajú na hrudnú kosť, vzadu na hrudné stavce – spoločne tak vytvárajú tzv. hrudný kôš. O ...

                                               

Sieťkovitý útvar

Sieťkovitý útvar alebo retikulárna formácia sú funkčne spojené útvary mozgu s tlmivým a povzbudivým vplyvom na rôzne mozgové funkcie. Časť predĺženej miechy. Stredné úseky predĺženej miechy, kde nie sú jadrá ani zretelné nervové dráhy, tvorí hust ...

                                               

Skalp

Skalp je označenie vlasatej časti hlavy človeka. Pokrýva hornú časť lebky nazývanú kalva. Skladá sa z piatich vrstiev: subaponeurotické tkanivo, tvorené riedkym väzivom podkožie perikranium okostica periost kalvy) epikranium svaly, galea aponeuro ...

                                               

Sliznica

Sliznica je výstelka endodermálneho pôvodu. Sliznica je tvorená väzivom a epitelom resp. svalovým tkanivom. Sliznica pokrýva vnútorné priestory orgánov a taktiež aj vonkajšie priestory dutín. Chráni organizmus pred škodlivými vplyvmi prostredia. ...

                                               

Stavcovorebrové skĺbenie

Stavcovorebrové skĺbenie - je pohyblivé spojenie rebra so stavcom. Keďže rebrá sú párové kosti, i skĺbenie je symetrické. Tvoria ho dva samostatné kĺby: priečnorebrové skĺbenie lat. articulatio costotransversalis skĺbenie hlavičky rebra lat. arti ...

                                               

Šev (anatómia)

Šev alebo sutúra je väzivový typ spojenia plochých kostí lebky. Švy nie sú len spojením, ale i miestom rastu plochých kostí. Podla tvaru ho delíme na: pílovitý šev lat. sutura serrata – tento typ spojenia má výrazne zväčšenú celkovú vzájomnú styč ...

                                               

Velum medullare superius

Štvrtá mozgová komora je priestor vyplnený likvorom, nachádzajúci sa v oblasti predĺženej miechy a Varolovho mosta. Možno ho rozdeliť na 2 základné časti: spodinu, ktorú tvorí fossa rhomboidea, a strop.

                                               

Tvár (biológia)

Tvár je: v užšom zmysle: predná časť hlavy človeka, pričom môže byť vymedzená fyziognomicky: brada, ústa, nos, oči, líca, čelo, tzn. od okraja brady po hranicu vlasov, morfologicky: brada, ústa, nos, oči, líca, tzn. od okraja brady po koreň nosa, ...

                                               

Trigonum pontocerebellare

Varolov most alebo Varoliov most je súčasťou mozgového kmeňa a vytvára na ňom nápadný priečny val. Leží nad predĺženou miechou, pod stredným mozgom a pred mozočkom. Je jednou z častí autonómneho nervového systému a prepája senzorické informácie m ...

                                               

Väzy chrbtice

Väzy chrbtice sú súčasťou komplexného a zložitého systému spojení chrbtice. Ich hlavnou funckiou je vystuženie týchto spojení a určenie primeraných rozsahov pohybu. Rozdelujú sa na 2 velké skupiny: dlhé väzy chrbtice - fixujú pozdĺžne celú chrbti ...

                                               

Vlásočnica

Článok o úzkej rúrke, v ktorej sa prejavuje kapilarita, pozri pod vlásočnica rúrka. Vlásočnica alebo kapilára je tenkostenná a jemná cieva, ktorá spája tepny a žily. Všetky funkcie krvi sa odohrávajú vo vlásočniciach v tele je ich asi 40 miliárd ...

                                               

Žaluď (pohlavný úd)

Žaluď je koncová časť pohlavného údu. Chráni ho kožný záhyb nazývaný predkožka preputium. Pri zväčšovaní pohlavného údu počas erekcie sa predkožka zvlieka dozadu, aby bol žaluď vystavený dráždeniu, ktoré nakoniec môže viesť k orgazmu. Pokožka na ...

                                               

Ženské ohanbie

Ženské ohanbie je súhrnné označenie pre ženské vonkajšie primárne pohlavné orgány. V užšom zmysle je tvorené len velkými a malými pyskami ohanbia a dráždcom, v širšom zmysle je tvorené aj vrchom ohanbia, predsieňou pošvy, malými a velkými predsie ...

                                               

Anestézia

Anestézia alebo staršie anestéza je stav celkovej alebo miestnej necitlivosti na podnety, napríklad bolesť, dotyk, teplo, chlad, spôsobený aplikáciou liekov alebo fyzikálne, s cielom umožniť bezbolestné vykonanie chirurgického alebo iného bolesti ...

                                               

Celková anestézia

Celková anestézia je cielene navodená strata vnímania zmyslových podnetov a riadené, vratné vyradenie niektorých životne dôležitých funkcií organizmu. Okrem bezbolestného priebehu operácie vytvára vhodné podmienky pre jej vykonanie - nehybné oper ...

                                               

Regionálna anestézia

Regionálna anestézia je anestézia, ktorá je vyvolaná pôsobením lokálnych anestetík na rôznych úrovniach vedenia nervových vzruchov od nervových zakončení až po miechové nervové korene. Na rozdiel od celkovej anestézie je pacient počas operácie pr ...

                                               

Tracheálna intubácia

Tracheálna intubácia je invazívne zaistenie priechodnosti dýchacích ciest zavedením pružnej trubice do priedušnice. Používa sa v prípadoch, keď nie je možné alebo vhodné neinvazívne zaistenie dýchacích ciest: počas celkovej anestézie pri mnohých ...