Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 257
                                               

Membránový potenciál

Membránový potenciál je definovaný ako rozdiel elektrického potenciálu medzi vonkajšou a vnútornou stranou biologickej membrány. Fyzikálne ide o napätie polarizovanej polopriepustnej membrány – napríklad na membráne nervového vlákna je jeho hodno ...

                                               

Membránový transport

Membránový transport je termín používaný vo fyziológii a molekulárnej biológii a označuje súbor mechanizmov umožňujúcich prestup látok cez plazmatickú membránu. Bunková membrána je polopriepustná – prenikať do bunky alebo z nej unikať tak môžu le ...

                                               

Minerálna látka (výživa)

Minerálna látka môže byť: c) bod a) aj bod b) b) minerálna sol, čiže anorganická sol chemického/-ých prvku/-ov z bodu a), alebo a) biogénny prvok v užšom zmysle len makroprvok nevyhnutný ako živina organizmu, spravidla však okrem chemických prvko ...

                                               

Myelinizácia

Myelinizácia je tvorba myelínových pošiev okolo nervových vlákien. U človeka začína v 20. týždni embryonálneho vývoja, postupuje smerom nahor k mozgu, kde je jej rozhodujúca časť ukončená okolo druhého roku života. Definitívne ukončenie myelinizá ...

                                               

Myofibrila

Sú usporiadané pozdĺžne a majú osobitú štruktúru. Základom každej myofibrily sú čiastočne sa prekrývajúce svetlejšie izotropné aktínové a tmavšie anizotropné myozínové myofilamenty. Aktínových je približne 3000, myozínových 1500. K štrukturálnym ...

                                               

Myozín

Molekulová hmotnosť myozínu je 480 000. Existuje sedemnásť rôznych tried typov, v svaloch človeka je myozín typu II. Samotná molekula sa skladá zo 6 polypeptidových reťazcov: 2 ťažkých a 4 lahkých. Ťažké reťazce sa vzájomne obtáčajú na jednej str ...

                                               

Neurón

Tvoria zväzky prebiehajúce telom i výbežkami, zobrazitelné sú len špeciálnym farbením alebo elektrónovým mikroskopom. Delia sa na hrubšie neurotubuly, ktoré sa podielajú na prúdení cytoplazmy i prenose mediátorov v bunke, a tenšie neurofilamenty.

                                               

Poikilotermia

Poikilotermia je neschopnosť živého organizmu udržať si pomerne stálu telesnú teplotu. U živočíchov býva často nazývaná termínom studenokrvnosť, čo ale nevystihuje podstatu pretože vela poikilotermných živočíchov krv vôbec nemá. Jej opakom je hom ...

                                               

Receptor (fyziológia)

Receptor alebo zriedkavo prijímač je špecifická štruktúra, ktorá je schopná prijať signál, ktorý môže mať fyzikálnu alebo chemickú podstatu. Vo fyziológii sa rozlišujú dva zásadne odlišné významy slova receptor: receptor v širšom zmysle slova – b ...

                                               

Regulačný obvod

Regulačný obvod je negatívna spätná väzba, ktorá prepája výstup riadeného systému s jeho vstupom. Systém, ktorý regulačný obvod riadi, sa označuje ako regulovaná sústava. Výstupom sústavy je nejaká veličina, ktorú regulačný obvod udržuje na stano ...

                                               

Riasinkový epitel

Riasinkový epitel je epitel, ktorý má na povrchu riasinky, ktoré sa kmitavo pohybujú. Je viac rozšírený u bezstavovcov. Nachádza sa v rozličných orgánoch od kože cez pohlavné orgány, tráviaci systém až po nervovú sústavu a zmyslové orgány. Riasin ...

                                               

Signálna molekula

Signálna molekula alebo mediátor alebo ligand je molekula, ktorej funkciou je prenos alebo sprostredkovanie informácie v bunke alebo organizme. Viaže sa na príslušný receptor a spúšťa tak príslušnú reakciu. Jedna signálna molekula sa zväčša viaže ...

                                               

Spalovanie tuku

Spalovanie tuku v kontexte váhy a fyzickej kondície znamená zhadzovanie nadbytočných kíl v podobe tukového tkaniva, ktoré je buď pod kožou alebo medzi orgánmi. Môže nastať v prípade podvýživy, vážnej zdravotnej choroby, ale aj v prípade vedomej z ...

                                               

Synapsia (neurológia)

Synapsia je miesto styku medzi neurónmi alebo medzi neurónmi a inými bunkami. Slúži na prenos vzruchov z bunky do bunky, väčšinou jednosmerne. Plazmatická membrána synapsie je úzko špecializovaná a obsahuje špecifické receptory. Názov synapsia za ...

                                               

Troponín

Velkosť Molekulová hmotnosť Troponín spája molekuly tropomyozínu uložené pozdĺž dvojzávitnice F-aktínu. Troponín sa skladá z troch podjednotiek, ktoré majú zásadnú regulačnú úlohu pri vzniku interakcie aktín-myozín a teda svalovom sťahu.

                                               

Väzivo

Väzivo alebo väzivové tkanivo je typ spojivového tkaniva. Tvoria ho bunky a vysoký podiel medzibunkovej hmoty menšej hustoty a variabilným množstvom vlákien. U dospelého človeka vytvára napríklad výplň medzi orgánmi a podkožný tuk.

                                               

Vnútorné prostredie

Vnútorné prostredie je termín, ktorého autorom je Claude Bernard. Označuje vodný roztok organických a anorganických látok obklopujúci bunky tkanív a orgánov organizmu. Jeho základnou úlohou je udržiavať stabilné prostredie pre fungovanie buniek a ...

                                               

Vracanie (medicína)

Vracanie je obranný reflex tráviaceho traktu človeka a vyšších živočíchov, ktorého základnou funkciou je zbavenie sa škodlivého alebo nadbytočného obsahu žalúdka. Dochádza pri ňom k jeho silným sťahom a obrátenej peristaltike, ktorá vyprázdni obs ...

                                               

Výkal

Všeobecné synonymá sú: fekálie, zastarano výmet, výmetok, vulgárne hovno, sranec a detsky kakanec. Termín exkrement má aj širší význam. Pri zvieratách sú synonymami aj trus, výtrus, pri jednotlivých typoch zvierat aj bobok výkal menších prežúvavc ...

                                               

Žlaza

Mnohobunkové žlazy sú tvorené súborom žlazových buniek a často i ďalších prídavných, zväčša oporných štruktúr. Najjednoduchší typ je plochá vrstva žlazových buniek – napríklad krycí mucinózny epitel steny žalúdka. Ak sa súbor žlazových buniek vli ...

                                               

Cirhóza pečene

Ide o pomerne časté ochorenie a stále ho pribúda. Závažný je predovšetkým v posledných rokoch nárast počtu ochorení u žien. Existujú určité geografické rozdiely, ktoré sú dané napríklad sociálnymi pomermi, náboženstvom arabské národy majú zakázan ...

                                               

Divertikulitída

Divertikulitída je najčastejšou komplikáciou divertikulózy hrubého čreva. Je to zápalové ochorenie, postihujúce spravidla lavú, zostupnú časť hrubého čreva. Odhaduje sa, že sa vyvinie asi u štvrtiny pacientov s divertikulózou. Je to časté ochoren ...

                                               

Divertikulóza

Divertikulóza hrubého čreva alebo divertikulárna choroba je časté ochorenie vo vyspelých krajinách. Ide o tvorbu vychlípenín v stene hrubého čreva. V najväčšej miere sa vyskytujú v poslednom úseku hrubého čreva – esovitej klučke. Vznikajú vyklenu ...

                                               

Divertikuly tenkého čreva

Divertikuly dvanástnika vznikajú najčastejšie uprostred jeho druhej časti, v tzv. úseku D2. Klinický obraz Väčšina duodenálnych divertikulov sa klinicky neprejavuje. Pacienti môžu mať nešpecifické tráviace ťažkosti ako napr. pocit tlaku po jedle, ...

                                               

Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia

Endoskopická retrográdna cholangio-pankreatografia je endoskopicko-rádiodiagnostické vyšetrenie, používané na zobrazenie žlčových ciest a pankreatického vývodu. Spočíva v endoskopickom zavedení kanyly do žlčových ciest, ich naplnení rentgenovou k ...

                                               

Fekálna inkontinencia

Fekálna inkontinencia je neschopnosť kontrolovať vylučovanie výkalov. Pre postihnutých je obvyklé mimovolné vylučovanie a premokanie. Dôsledky tejto neželanej exkrécie sú často spoločensky nepríjemné, preto postihnutí môžu trpieť pocitmi hanby a ...

                                               

Gastroskopia

Gastroskopia je vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika pohladom pomocou ohybného prístroja - gastroskopu, vybaveného CCD kamerou. Pri gastroskopii je možné vykonať aj ďalšie diagnostické a liečebné výkony nástrojmi, zavedenými cez pracovný ka ...

                                               

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori je baktéria ktorá infikuje organizmus človeka. Popri zubnom kaze patrí medzi najčastejšie infekcie vôbec. Je nesporulujúca, gramm-negatívna palička s charakteristickou spiriliformnou periodickosťou bunkovej steny. Je 2.5 – 5 μ ...

                                               

Hemoroidy

Hemoroidy sú ochorením cievnej štruktúry corpus cavernosum recti v oblasti análneho kanála, ktorá napomáha ako vankúšiková výplň, tvorená cievnymi tepenno-žilovými spojkami a väzivovým tkanivom pri ovládaní vyprázdňovania stolice. Následkom ochor ...

                                               

Hnačka

Hnačka je riedka až vodnatá stolica, vyprázdňovaná v značnom objeme častejšie ako trikrát denne, alebo častý a naliehavý pocit potreby s nasledovným vyprázdnením riedkeho obsahu, často bez pocitu úlavy. Nie je to samostatné ochorenie, ale je prej ...

                                               

Choroby červovitého prívesku (MKCH-10)

K35 - K38: Choroby červovitého prívesku je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. K35 - AKÚTNY ZÁPAL ČERVOVITÉHO PRÍVESKU - APPENDICITIS ACUTA Akútna apendicitída s prederavením, ge ...

                                               

Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika (MKCH-10)

K20 - K31: Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. Položka nezahŕňa hiátovú herniu K44. K20 - ZÁPAL PAŽERÁKA - EZOFAGITÍDA Nešpecifikovaný, ...

                                               

Choroby pečene (MKCH-10)

K70 - K77: Choroby pečene je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. Položka nezahŕňa hemochromatózu E83.1, nešpecifikovanú žltačku R17, Reyeov syndróm G93.7, vírusovú hepatitídu B15 ...

                                               

Choroby pobrušnice (MKCH-10)

K65 - K67: Choroby pobrušnice je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. K65 - ZÁPAL POBRUŠNICE - PERITONITIS subdiafragmatický K65.0 - Akútna peritonitída retrocekálny abdominopelvi ...

                                               

Choroby tráviacej sústavy (MKCH-10)

CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY sú klasifikované ako XI. kapitola Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Obsahuje tieto skupiny položiek Nezahŕňa: poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin S00 - T98 nádory C00 - D48 subjektívne a objektív ...

                                               

Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čelustí (MKCH-10)

K00 - K14: Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čelustí je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. K00 - PORUCHY VÝVINU A ERUPCIE ZUBOV Hypodoncia Oligodoncia K00.0 - Anodoncia Št ...

                                               

Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žlazy (MKCH-10)

K80 - K87: Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žlazy je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. K80 – ŽLČOVÉ KAMENE - CHOLELITHIASIS K80.0 – Kameň žlčníka s akútnou chole ...

                                               

Iné choroby čriev (MKCH-10)

K55 - K63: Iné choroby čriev je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. K55 - VASKULÁRNE PORUCHY ČREVA K55.0 - Akútne vaskulárne poruchy čreva s výnimkou nekrotizujúcej enterokolitíd ...

                                               

Iné choroby tráviacej sústavy (MKCH-10)

K90 – K93: Iné choroby tráviacej sústavy je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. K90 – ČREVNÁ MALABSORPCIA Nezahŕňa malabsorbciu po gastrointestinálnej operácii K91.2. Gluténová e ...

                                               

Inhibítor protónovej pumpy

Inhibítory protónovej pumpy sú liečivá, ktoré potláčajú tvorbu žalúdočnej kyseliny. V humánnej medicíne sú indikované pri refluxnej chorobe, vredovej chorobe a pri eradikácii infekcie Helicobacter pylori. Ďalšia indikácia IPP je Zollingerov-Ellis ...

                                               

Kolonoskopia

Kolonoskopia je vyšetrenie hrubého čreva pohladom prostredníctvom kolonoskopu, čo je prístroj podobný ohybnej hadici na konci s CCD kamerou a príslušenstvom. Kolonoskop obsahuje aj kanál pre zavedenie špeciálnych nástrojov pre diagnostické a lieč ...

                                               

Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva (MKCH-10)

K50 - K52: Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. Zahŕňa neinfekčnú zápalovú črevnú chorobu, nezahŕňa syndróm dráždivého čreva K58 a mega ...

                                               

Peptický vred

Peptický vred je vred niektorej časti tráviacej rúry kde je zvyčajne kyslé prostredie. Bežne sa používa všeobecnejší termín vredová choroba. Väčšina vredov je spojená s infekciou Helicobacter pylori, špirálovite stočenou baktériou, ktorá prežíva ...

                                               

Prietrže brušnej dutiny - hernie (MKCH-10)

K40 - K46: Prietrže brušnej dutiny - hernie je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy. Zahŕňa získanú, vrodenú okrem bránicovej alebo hiátovej aj recidivujúcu herniu. K40 - SLABINOVÁ ...

                                               

Žltačka

Žltačka je patologický stav, ktorý sa klinicky prejavuje zožltnutím kože, očného bielka, slizníc aj ostatných tkanív. Spôsobuje ho zvýšená koncentrácia žltého žlčového farbiva bilirubínu v krvnej plazme. Nesprávne sa termín žltačka používa ako oz ...

                                               

Antiagregans

Antiagreganciá sú lieky, ktoré zabraňujú zhlukovaniu krvných doštičiek – trombocytov, a tým vzniku primárneho doštičkového trombu. Patria do skupiny antitrombotík, liekov na zníženie zrážanlivosti krvi. Antiagreganciá sa využívajú hlavne v profyl ...

                                               

Antikoagulans

Antikoagulans alebo antikoagulancium je liečivo, ktoré znižuje zrážanlivosť krvi. Svojím účinkom blokuje koagulačné faktory, a tým aj proces koagulácie. Antikoagulanciá sa používajú v profylaxii a liečbe žilovej trombózy, embolizácie do plúc a in ...

                                               

Antitrombotikum

Antitrombotiká sú lieky, znižujúce zrážanlivosť krvi. Podla spôsobu účinku sa rozdelujú na antiagreganciá, antikoagulanciá, fibrinolytiká a endotel protektívne látky. Rozdelenie antitrombotík podla mechanizmu účinku je však nevyhnutne nepresné a ...

                                               

Biela krvinka

Biele krvinky alebo leukocyty sú krvné telieska, ktoré tvoria najdôležitejšiu časť imunocytov, buniek tvoriacich bunkovú zložku imunitného systému. Obsahujú jadro, nemajú však stály tvar. Všetky majú schopnosť amébovito sa pohybovať. Na rozdiel o ...

                                               

Fibrinolytikum

Fibrinolytiká sú liečivá zo skupiny antitrombotík, používané na rozpustenie trombov v cievach. Ich účinok je založený na aktivácii procesu fibrinolýzy. Základom je aktivácia plazminogénu a jeho premena na plazmín, enzým zo skupiny proteáz, ktorý ...