Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247
                                               

Taktické skupiny počas SNP

Taktické skupiny počas Slovenského národného povstania boli takticko-operačné zoskupenia vojsk 1. česko-slovenskej armády na Slovensku. Vznikli reorganizáciou povstaleckého vojska 10. septembra 1944. Bolo ich šesť: Kriváň, Fatra, Gerlach, Muráň, ...

                                               

Vojenské ústredie

Vojenské ústredie alebo Vojenské ústredie Slovenskej národnej rady bola utajená / paralelná velitelská štruktúra na Velitelstve pozemného vojska v Banskej Bystrici s vedomím exilového prezidenta ČSR E. Beneša vybudovaná plukovníkom J. Golianom a ...

                                               

2. česko-slovenská paradesantná brigáda v ZSSR

2. česko-slovenská paradesantná brigáda v ZSSR bola česko-slovenská exilová vojenská jednotka v Sovietskom zväze. Väčšinu jej mužstva tvorili bývalí príslušníci 1. slovenskej pešej divízie, ktorí boli 30. októbra 1943 pri Melitopole zajatí soviet ...

                                               

B-S 13 Stoh

B-S 13 "Stoh" je špeciálny železobetónový objekt, budovaný v rámci československého opevnenia v rokoch 1935 – 1938 pozdĺž hraníc prvej Československej republiky. Je jedným z 8 ťažkých objektov postavených na predmostí Bratislavy. Nachádza sa na j ...

                                               

B-S 4 Lány

B-S 4 "Lány" je ťažký objekt československého opevnenia budovaného v rokoch 1935 – 1938 pozdĺž hraníc prvej Československej republiky. Je jedným z 8 ťažkých objektov postavených na predmostí Bratislavy a z 11 vybudovaných na území Slovenska vôbec.

                                               

Britské ozbrojené sily

Britské ozbrojené sily, známe tiež ako Ozbrojené sily Jej Veličenstva, predstavujú ozbrojené sily Spojeného královstva, ktorých úlohou je obrana krajiny, jej zámorských území a Korunných dependencií, podpora britských záujmov, podpora mierových m ...

                                               

Britská armáda

Britská armáda sú pozemné sily Britských ozbrojených síl. Vznikli v dôsledku spojenia Anglického královstva a Škótskeho královstva do Královstva Velkej Británie v roku 1707 spojením anglických a škótskych jednotiek. Okrem Britskej armády je súčas ...

                                               

Operácia Banner

Operácia Banner bol názov pre operáciu Britských ozbrojených síl v Severnom Írsku od augusta 1969 do júla 2007. Tie boli spočiatku nasadené na žiadosť unionistickej vlády Severného Írska podporiť Královskú ulsterskú políciu. Po Belfastskej dohode ...

                                               

Ópiové vojny

Ópiové vojny je označenie vyvrcholenia obchodných a diplomatických sporov medzi Čínou pod vládou dynastie Čching a Britským impériom. Obdobie bolo rozdelené na Prvú ópiovú vojnu od 1839 do 1842 a Druhú ópiovú vojnu od 1856 do 1860. Čínsky tovar p ...

                                               

Prvá ópiová vojna

Prvá ópiová vojna prebiehala v rokoch 1839 až 1842 medzi Spojeným královstvom a čínskou mandžuskou dynastiou Čching. Vojna začala dňa 25. augusta 1839 bitkou pri Kau-lune a bola ukončená mierovou zmluvou uzatvorenou pri Nankingu dňa 29. augusta 1 ...

                                               

Velkonočné povstanie

Velkonočné povstanie alebo tiež Velkonočná rebélia bolo ozbrojené povstanie v Írsku počas Velkonočného týždňa v roku 1916. Povstanie bolo zahájené Írskymi republikánmi aby ukončili Britskú nadvládu v Írsku, vystúpili zo Spojeného královstva Velke ...

                                               

Španielska občianska vojna (1936)

Španielska občianska vojna patrí k najkrvavejším, ale aj najneprehladnejším konfliktom 20. storočia. Zároveň ide o vojnu, ktorá na velmi dlhú dobu hlboko rozdelila nielen španielsku spoločnosť. Vypukla v momente, keď proti demokraticky zvolenej r ...

                                               

Taliansko-turecká vojna

Taliansko-turecká vojna bola vojna medzi Talianskom a Osmanskou ríšou, vedená pod zámienkou ochrany talianskych záujmov v severnej Afrike. Bola vyhlásená 29. septembra 1911, skončila 18. októbra 1912 prvým mierom z Lausanne, podla ktorej Turecko ...

                                               

DEFCON

DEFCON je skratka používaná na označovanie stupňa pohotovosti a pripravenosti ozbrojených síl USA. Stupnica DEFCON má celkovo 5 stupňov, pričom za mierový sa považuje stupeň 5.

                                               

United States Armed Forces

United States Armed Forces tvorí šesť zložiek: armáda, vzdušné sily, vojenské námorníctvo, námorná pechota, vesmírne sily a pobrežná stráž. V službe je približne 1 281 900 aktívnych príslušníkov a 811 000 rezervistov. Ozbrojené sily USA operujú s ...

                                               

United States Army

United States Army je jedna z piatich zložiek Ozbrojených síl Spojených štátov amerických zodpovedná za pozemné vojenské operácie. Armáda Spojených štátov má korene v Kontinentálnej armáde sformovanej 14. júna 1775, pred ustanovením Spojených štá ...

                                               

Akritai

Akritai je označenie používané v Byzantskej ríši pre vojenské jednotky a obyvatelstvo strážiace východné hranice pred moslimskými protivníkmi, vzťahuje sa prevažne na obdobie 9. – 11. storočia. Výraz akritai pochádzal zo slov akron či akra, čo mô ...

                                               

Všeobecná mobilizácia v roku 1938

č.183/1938 Sb.z. a n. ze dne 23. září 1938, o vstupu státu do branné pohotovosti mobilizace Vláda republiky Československé vyhlašuje podle §57. odst.1 a 3 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb.z. a n., o obraně státu, den 23. září 1938, jimž b ...

                                               

Čierny pluk

Čierny pluk bolo stále žoldnierske vojsko uhorského krála Mateja I. Čierny pluk vznikol v roku 1462, keď Matej I. prijal jednotky Jána Jiskru a Petra Komorovského do svojho žoldnierskeho vojska. Po bitke pri Velkých Kostolanoch vstúpili do čierne ...

                                               

Čínsko-sovietske konflikty (1969)

Rozpory medzi Čínou a ZSSR mali dlhodobejší charakter. Mao Ce-tung zle znášal odsúdenie Stalinovho kultu osobnosti na 20. zjazde KSSZ 25. februára 1956. Po smrti Stalina si totiž práve on nárokoval vystupovať ako predstavitel toho správneho marxi ...

                                               

Kórejská vojna

Kórejská vojna alebo vojna v Kórei bol vojnový konflikt počas studenej vojny, ktorý sa odohral medzi Kórejskou ludovodemokratickou republikou, bojovo podporovanou Čínou a materiálne Sovietskym zväzom a jeho satelitmi, a Kórejskou republikou, ktor ...

                                               

Vietnamská vojna

Vietnamská vojna bol ozbrojený konflikt, ktorý medzi rokmi 1964 a 1975 prebiehal ako pozemná vojna v Južnom Vietname a hraničných oblastiach Kambodže a Laosu, a ako letecká vojna nad Severným Vietnamom. Vo Vietname je tento konflikt známy ako Ame ...

                                               

Halapartňa

Halapartňa je bodná a sečná zbraň vyvinutá v 14. a 15. storočí z kopije. V bitkách ju používala pechota, pretože pre svoju dĺžku bola pre jazdcov nepraktická. Na rozdiel od sekery mala dlhé porisko, až do dvoch metrov. To umožňovalo zasadiť prvý ...

                                               

Coolus (prilba)

Coolus bola rímska prilba, časť rímskej uniformy v 1 stor. pred Kr. - 1. stor. po Kr. Coolus, tak ako aj do vtedy používaná legionárska prilba Montefortino, mala keltský pôvod. Do rímskej armády sa dostala pravdepodobne počas Caesarovych galských ...

                                               

Hrebeňová prilba

Hrebeňová prilba bola neskororímska prilba a súčasť rímskej uniformy v 3. - 7. storočí. Rimania túto prilbu prevzali od Peržanov a sčasti ju romanizovali koncom 3 stor. Tento typ prilby bol jednoduchý na výrobu a aj pomerne lacný, preto nahradil ...

                                               

Korintská prilba

Korintská prilba, starogr. κόρυς κορινθιή, novogr. κορινθιακός κράνος, bola staroveká medená grécka prilba, ktorá sa používala aj v ranej rímskej armáde a stala sa tak súčasťou rímskej uniformy.

                                               

Lorica hamata

Krúžkový pancier Lorica hamata vymysleli galskí Kelti okolo roku 300 pred Kr., no tí ju vo velkom nepoužívali, nakolko bojovať s brnením bola pre bežného Kelta istá zbabelosť. Lorica hamata u Keltov nosili predovšetkým náčelníci. Rimania tento pa ...

                                               

Lorica manica

Lorica manica bolo brnenie, ktoré chránilo pravú ruku, teda ruku, kde legionár držal meč. Pôvodne sa používal iba u gladiátorov, no do rímskeho vojska sa dostal počas Trajánových dáckych vojen a spolu s krížovým zosilnením prilby Galea to bola od ...

                                               

Lorica musculata

Gréci tento typ panciera vymysleli pravdepodobne niekedy medzi 7. - 5. stor. pred Kr. a keď založili svoje mestá v južnej Itálií, tento pancier prevzali aj Italické kmene a Etruskovia. Tak sa zároveň dostal aj do rímskeho vojska, hoci tu ho použí ...

                                               

Lorica segmentata

Predpokladá sa, že túto zbroj vymysleli zruční rímski zbrojári v Gálií a Germánií. Prvé modely sa vyskytovali už koncom 1. stor. pred Kr. Lorica segmentata však nikdy úplne nevyradila zbroje typu Lorica hamata a Lorica squamata, ktoré sa ďalej po ...

                                               

Lorica squamata

Rimania prevzali túto zbroj spolu s brnením Lorica hamata od Keltov, počas ich vojen v Itálii. Podobné brnenie však používali aj Gréci a pravdepodobne ho Kelti prebrali od Grékov z južnej Galie. Rimania používali túto zbroj hlavne v jazdectve, no ...

                                               

Pugio

Pôvod dýky pugio je rovnaký ako pôvod meča gladius, teda v Hispánii. Rimania sa stretli s Gladiom a Pugio počas ich invázie do Hispánie v púnskych vojnách. Scipio donútil hispánskych zbrojárov vyrábať pre légie tieto typy zbraní. Zatial, čo sa Gl ...

                                               

Spangenhelm

Spangenhelm bola neskororímska prilba, súčasť rímskej uniformy od 4. storočia po Kr. Rimania túto prilbu prevzali od Sarmatov a Peržanov koncom 4. alebo začiatkom 5. storočia po Kr. a v rímskom vojsku slúžila spoločne s Hrebeňovou prilbou.

                                               

Spata

Spata bol typ rovného a dlhého meča merajúceho od 0.75m - 1, 39m. Používal sa v 1. tisícročí v Európe na teritóriu Rímskej ríše. Neskoršie vyvinuté typy mečov mali odchýlky, preto sa nenazývajú spata. Je to druh sečnej zbrane s dvojsečnou čepelou ...

                                               

Prilba Attica

Attica je pôvodom grécka prilba, ktorá však bola Rimanmi prevzatá a romanizovaná a zaradená tak do rímskej uniformy.

                                               

76 mm divízny kanón vzor 1942

76 mm divízny kanón vzor 1942 alebo ZIS-3 je 76.2 mm viacúčelový kanón sovietskej konštrukcie, ktorý bolo možné používať ako húfnicu aj protitankový kanón. Zbraň bola skonštruovaná pod vedením V. G. Grabina. Vyrábaný bol hlavne v delostreleckej f ...

                                               

Grille

V októbri roku 1942 vyvinula berlínska spoločnosť Altmärkische Kettenwerk GmbH Alkett prototyp samohybného dela na podvozku pôvodne československého tanku LT-38. Na korbe bola inštalovaná nástavba z pancierových dosiek, v nich bola umiestená poln ...

                                               

Hummel (samohybná húfnica)

Hummel bolo samohybné delo používané Wehrmachtom v druhej svetovej vojne od roku 1942 až do konca vojny. Išlo o stroj, ktorý vznikol v roku 1942 na základe požiadavkov na nosič, schopný niesť 150 mm húfnicu FH-18. Vzhladom na to, že nebol k dispo ...

                                               

SIG 33

sIG 33 bolo nemecké ťažké samohybné delo používané v 2. svetovej vojne. Montované na podvozku rôznych tankov PzKpfw I, II a ďalších.

                                               

Wespe

Wespe alebo Leichte Feldhaubitze 18/2 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen II bola nemecká lahká samohybná húfnica vyrábaná počas druhej svetovej vojny v rokoch 1943 až 1944. Stroj vznikol na podvozku tanku Panzer II.

                                               

M37 105mm Howitzer Motor Carriage

M37 105mm Howitzer Motor Carriage bola americká samohybná húfnica. Využívala podvozok lahkého tanku M24 Chaffee a hlaveň typu "105 mm M4", rovnakú ako tá, ktorá bola osadzovaná na niektoré tanky M4 Sherman. M37 bola nástupcom M7 Priest a sama bol ...

                                               

M7 Priest

M7 Priest bola americká 105mm samohybná húfnica montovaná na podvozok tanku M3 Lee, od varianty M7B1 potom na podvozok tanku Sherman. Počas druhej svetovej vojny tvorila štandardnú výzbroj jednotiek samohybného delostrelectva obrnených divízií am ...

                                               

D-30

122mm húfnica D-30, označovaná tiež ako 2A18 je sovietska, resp. ruská húfnica, ktorá bola vyvinutá v 60. rokoch 20. storočia ako náhrada za húfnicu M-30. Húfnica je opatrená špeciálnou trojramennou lafetou, ktorá umožňuje lahkú manipuláciu a str ...

                                               

152mm ťažná húfnica 2A65 Msta-B

2A65 Msta-B je ťažná húfnica kalibru 152 mm. Je určená na ničenie delostreleckých batérií, obranných štruktúr, velitelských stanovísk, živej sily, delostrelectva a inej vojenskej techniky. Možno ju považovať za poslednú v dlhej rade polných húfní ...

                                               

ISU-152

ISU-152 bolo viacúčelové samohybné delo, ktoré mohlo slúžiť ako ťažký stíhač tankov. V Červenej armáde bolo zavedené v roku 1943 a slúžilo do 70. rokov. Bolo vyrábané na podvozku ťažkého tanku IS-2.

                                               

SU-100

SU-100 bol sovietsky stíhač tankov vyvinutý a používaný počas bojov v druhej svetovej vojne. Stroje boli používané viacerými armádami spojencov Sovietskeho zväzu v povojnovom období.

                                               

SU-100Y

SU-100Y bolo samohybné delo, navrhnuté v počiatočných fázach druhej svetovej vojny. Vzhladom na to, že vozidlo bolo poruchové a malo vysokú spotrebu paliva, bol vyrobený len jeden exemplár.

                                               

SU-152

SU-152 bol typ ťažkého samohybného dela na podvozku tanku KV-1s, používaného sovietskou armádou počas druhej svetovej vojny a neskôr do polovice 50. rokov.

                                               

SU-76

Bolo postavené na podvozku tanku T-70. SU-76 bolo samohybné delo vyzbrojené 76.2 mm kanónom ZiS-3. Podvozok mal svoj pôvod v tanku T-70, ale musel sa rozšíriť na 2.73 m a predĺžiť o jedno pojazdové koleso na 4.88 m. Typ mal však vážne technické n ...

                                               

SU-85

SU-85 bol sovietsky stíhač tankov na podvozku tanku T-34. Predstavoval dočasné riešenie po príchode nových konštrukcií nemeckých tankov Tiger a Panther.