Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 227
                                               

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Zmluva o fungovaní Európskej únie je medzinárodná zmluva, jedna z dvoch tzv. Rímskych zmlúv, ktorá spolu so Zmluvou o Európskej únii tvorí zakladajúce zmluvy Európskej únie.

                                               

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, skrátene nazývaná fiškálny pakt, je medzinárodná zmluva uzatvorená 12. marca 2012 medzi 25 z 28 členských štátov Európskej únie, ktorej cielom je posilnenie koordinácie hospo ...

                                               

Zmluva o Ústave pre Európu

Zmluva o Ústave pre Európu, bežne označovaná ako európska ústava či euroústava, bola medzinárodná zmluva, ktorá si kládla za ciel vytvoriť ústavu pre Európsku úniu. Keďže proces jej ratifikácie v členských krajinách nebol v druhej polovici roku 2 ...

                                               

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu je medzinárodnou zmluvou, jednou z dvoch Rímskych zmlúv podpísaných 25. marca 1957. Rímskymi zmluvami sa po podpise Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1951 ...

                                               

Zmluva z Nice

Zmluva z Nice je zmluva pozmeňujúca Maastrichtskú zmluvu o Európskej únii a Rímsku zmluvu. Bola podpísaná 26. februára 2001 v Nice členskými štátmi EÚ a vstúpila do platnosti 1. februára 2003. Agenda zaniknutého Európskeho spoločenstva uhlia a oc ...

                                               

Zmluvy o Európskych spoločenstvách

Zmluvy o Európskych spoločenstvách, alebo aj Zlučovacia zmluva, alebo Zmluva o jednotných orgánoch – oficiálny názov Zmluva o zriadení spoločnej Rady a spoločnej komisie Európskych spoločenstiev bola podpísaná 8. apríla 1965, vstúpila do platnost ...

                                               

Hippias (tyran)

Hippias alebo Hippiás bol aténsky politik, syn tyrana Peisistrata. Keď v roku 547 pred Kr. zomrel aténsky tyran Peisistratos, k moci sa dostali jeho dvaja synovia Hipparchos a Hippias. Ak sa politika ich otca hodnotí kladne, vláda oboch synov sa ...

                                               

Predseda Európskej rady

Predseda Európskej rady je osoba zodpovedná za predsedanie Európskej rade a vedenie jej summitov. Predseda Európskej rady taktiež zastupuje Európsku úniu na svetovej scéne. Od 1. decembra 2019 je predsedom Európskej rady bývalý belgický premiér C ...

                                               

Agis IV.

Agis IV. alebo Agis IV. z královského rodu Eurypontovcov bol králom Sparty od roku 245 pred Kr. do roku 241 pred Kr. Jeho spolukrálmi z královského rodu Agiovcov boli Leónidas II. a Kleombrotos II.

                                               

Drakón

Drakón, aténsky zákonodarca a štátnik aisymnétés, v archaickom Grécku sa týmto titulom označoval volený predstavitel obce s mimoriadnou právomocou, ktorý dal Aténam pravdepodobne prvé písané zákony, pôsobil okolo roku 620 pred Kr. O Drakónovi a j ...

                                               

Chammurapi

Chammurapi / Chammu-rapi alebo Chammurabi / Chammu-rabi bol lugal Starobabylonskej ríše, ktorý v nej vládol 42 rokov, podla strednej chronológie v rokoch 1792 – 1750 pred Kr., podla krátkej chronológie v rokoch 1728 – 1686 pred Kr. a podla dlhej ...

                                               

Kleisthenes (Atény)

Kleisthenes, bol aténsky politik 6. stor. pred Kr. a tvorca aténskej demokracie. Patril do starej aténskej aristokratickej rodiny Alkmeonovcov, z ktorej pochádzal aj jeho nástupca Perikles. Napriek tomu, že Kleisthenes pochádzal z aristokratickej ...

                                               

Solón

Solón bol aténsky politik, reformátor, básnik. Jeden z tzv. siedmich mudrcov. Prvý aténsky básnik známy podla mena. Je považovaný za zakladatela aténskej demokracie.

                                               

Theodosius II. (Byzantská ríša)

Theodosius II. alebo Theodosios II. bol východorímsky cisár v rokoch 408–450. Jeho otcom bol cisár Arkadius, matkou Eudoxia, dcéra magistra militum Bautona. Theodosius je historikmi považovaný za cisára s mizivými panovníckymi schopnosťami. To is ...

                                               

Vít Mühlstein

Majitel banskobystrických baní a zvolenský župan, ešte ako budínsky mešťan kúpil s J. Ernstom banskobystrický banský komplex 1465. Majitel domu č. 2 na Námestí v Banskej Bystrici 2.polovica 15.storočia. S banskobystrickým mešťanom → Kohlmanom zak ...

                                               

Down Under

"Down Under" je skladba austrálskej rockovej skupiny Men at Work. Pôvodne bola vydaná v roku 1980 ako B strana singlu "Keypunch Operator". Obe skladby napísali Colin Hay a Ron Strykert. Pôvodná verzia sklaby má mierne odlišné tempo a použitie hud ...

                                               

Living in America

"Living in America" je skladba z roku 1985 zložená Danom Hartmanom a Charliem Midnightom a hraná americkým spevákom-skladatelom Jamesom Brownom. Ako singel bola vydaná v roku 1985 a dosiahla 4. miesto v rebríčku Billboard Hot 100. Skladba vstúpil ...

                                               

Fatah

Fatah je sekulárna, stredolavá nacionalistická politická strana činná na území Palestínskej samosprávy, najväčšia sekulárna politická strana a najdôležitejší člen Organizácie pre oslobodenie Palestíny. Strana sa usiluje o znovuzískanie palestínsk ...

                                               

Izraelsko-palestínsky konflikt

Izraelsko-palestínsky konflikt je v súčasnosti prebiehajúci konflikt medzi štátom Izrael a Palestínčanmi. Je súčasťou širšieho arabsko-izraelského konfliktu.

                                               

Palestínske autonómne územia

Palestínske autonómne územia sa nachádzajú na Blízkom východe medzi Stredozemným morom a riekou Jordán. Pozostávajú z viacerých, židovskými osadami od seba oddelených, exkláv na Západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Sú pod kontrolou štátu Izrael ...

                                               

Človek a spoločnosť

Človek a spoločnosť je slovenský internetový vedecký časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Časopis je vydávaný Spoločenskovedným ústavom Slovenskej akadémie vied v Košiciach od roku 1998, v štvrťročnej per ...

                                               

Stratfor

Stratfor je americká súkromná konzultačná spravodajská agentúra. Je priekopníkom na poli súkromného spravodajstva. Býva nazývaná aj ako tieňová CIA. Bola založená v roku 1996 americkým spravodajským expertom a odborníkom na národnú bezpečnosť Geo ...

                                               

Agrarizmus

Agrarizmus je politicko-ideologický prúd, ktorý za základ národného hospodárstva považuje polnohospodárstvo. Od polovice 19. storočia sa šíril z Nemecka do mnohých európskych krajín, pevnú pôdu našiel napríklad v Polsku, Dánsku či v balkánskych š ...

                                               

Demokratický socializmus

Demokratický socializmus je teória reformizmu zverejnená vo vyhlásení frankfurtského kongresu Socialistickej internacionály Ciele a úlohy demokratického socializmu r. 1951. Socializmus podla tohto vyhlásenia je mravný ideál rovnako prístupný všet ...

                                               

Ideológia

Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického ...

                                               

Kirchnerizmus

Kirchnerizmus je peronistické politické hnutie založené v roku 2003. Toto spája ideologické postuláty, ktoré predstavovali vlády prezidenta Néstora Kirchnera a prezidentky Cristiny Fernándezovej Kirchnerovej. Ich vláda v Argentíne trvala nepretrž ...

                                               

Komunizmus

Komunizmus môže označovať: spoločenský a hospodársky systém založený na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov na beztriednej spoločnosti jestvujúci ako myšlienkový konštrukt; politická ideológia vychádzajúca z teórie marxizmu-leninizmu pol ...

                                               

Nacionalizmus

Nacionalizmus môže byť: i podpora alebo úsilie o dosiahnutie alebo ideológia spočívajúca vo vytvorení politickej nezávislosti t.j. spravidla samostatného štátu alebo autonómie pre konkrétny národ, príp. všeobecnejšie pre konkrétne vymedzenú kultú ...

                                               

Národný socializmus

Národný socializmus alebo nacionálny socializmus je označenie rôznorodých ideológií spravidla sa snažiacich spojiť idey socializmu a nacionalizmu, ale inak v detailoch často dosť odlišných. Napríklad koncom 19. storočia vznikali strany označované ...

                                               

Patriotizmus

Patriotizmus je láska a oddanosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti. Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú hrdosť. Prejavom vlastenectva je napríklad spievanie štátnej hymny. Na rozdiel od nacionalizmu sa ...

                                               

Peronizmus

Peronizmus je sociálne a národné hnutie presadzované Juanom Perónom a jeho Peronistickou stranou v 40. až 70. rokoch v Argentíne, Perónom označené ako tretia cesta medzi kapitalizmom a socializmom. Peronizmus sa vyznačoval nacionalizmom, autoritá ...

                                               

Politický stred

Politický stred alebo centrizmus je druh politickej ideológie. Zahŕňa také opatrenia, ktoré ideologicky ležia medzi lavicou a pravicou. Politický stred hrá významnejšiu rolu obzvlášť v systémoch viacerých strán. V širšom zmysle názov taktiež odka ...

                                               

Republikánstvo

Republikanizmus alebo republikánstvo je politická ideológia presadzujúca republiku ako najvhodnejšiu formu vlády spoločnosti. Zdôrazňuje slobodu a občianstvo. Stavia sa proti aristokracii, oligarchii a diktatúre, deklaruje rovnosť občanov pred zá ...

                                               

Hanza

Hanza bol zväz nemeckých obchodných miest, ktorý prevádzkoval dialkový obchod. Založená v polovici 12. storočia, fungovala pol tisícročia až do polovice 17. storočia. Z pôvodného spolku nemeckých obchodníkov sa hanza rozrástla na zväz hanzových m ...

                                               

Mestský zväz

Mestský zväz je združenie či spolok miest na ochranu svojich záujmov. Spravidla sa spájajú mestá s blízkou geografickou polohou a podobnými záujmami, v minulosti aj mestá jedného právneho okruhu.

                                               

Pentapolitana

Pentapolitana bol mestský zväz, združenie najvýznamnejších miest na východnom Slovensku. V popredí tohto spojenectva stáli prevažne obchodno-ekonomické záujmy členských miest. Pentapolitana zohrávala významnú úlohu najmä v tranzitnom obchode, keď ...

                                               

Provincia 16 spišských miest

Provincia 16 spišských miest bol samosprávny celok spišských miest v rokoch 1778 až 1876. Vznikol po reinkorporácii miest spišského zálohu v roku 1772. Uhorská královná Mária Terézia rozhodnutím z 5. 6. 1778 potvrdila týmto mestám staré privilégi ...

                                               

Ústavné právo

Ústavné právo je odvetvie právneho systému, ktoré reguluje štátnu moc vnútri štátu, jej fungovanie a organizáciu na určitých princípoch a zároveň stanovuje základné pravidlá vzťahu štátnej moci a občanov. Názory na vzťah pojmov štátne právo a úst ...

                                               

Delba moci

Podla zásady rovnováhy mocí musí medzi jednotlivými zložkami moci existovať tzv. systém bŕzd a rovnováhy mocí angl. checks and balances. Tento systém zabezpečuje rovnováhu medzi mocami a zabraňuje uzurpovaniu všetkej moci v štáte jednou z jej zlo ...

                                               

Dočasné národné zhromaždenie

Dočasné národné zhromaždenie alebo Dočasné Národné zhromaždenie, v dlhom tvare názvu Dočasné Národné zhromaždenie republiky Československej, bol 300-členný zákonodarný zbor ČSR od 28. októbra 1945 do ustanovenia Ústavodarného národného zhromažden ...

                                               

Ius soli

Ius soli je právna zásada, podla ktorej má dieťa právo na občianstvo toho štátu, na ktorého území sa narodilo. V Európe, Afrike alebo Ázii nie je velmi bežná, naopak velmi rozšírená je v Amerike.

                                               

Mečiarove amnestie

Mečiarove amnestie sú zrušené amnestie, vyhlásené v roku 1998 vtedajším predsedom vlády SR Vladimírom Mečiarom, v tom čase aj zastupujúcim prezidentom SR, pre páchatelov únosu Michala Kováča a zmarenia referenda v roku 1997. Súvisia aj s vraždou ...

                                               

Najvyšší súd

Najvyšší súd je vrcholný orgán výkonu súdnictva, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch podaných proti rozsudkom vydaným nižšími súdmi. V rozsahu svojej právomoci zabezpečuje jednotný výklad zákonov súdmi najmä výberom súdnych rozhodnutí a sta ...

                                               

Súdna moc

Súdna moc je jeden zo základných druhov štátnej moci, ktorý sa realizuje pomocou rozhodovania súdov.

                                               

Súdna rada Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky je ústavou definovaný orgán správy súdnictva v Slovenskej republike. Sídli v Miestodržitelskom paláci. Predsedom Súdnej rady je od júna 2020 prof. Ján Mazák.

                                               

Ústavný súd Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti Slovenskej republiky. Sídli v Košiciach. Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov. Vymenúva ich prezident Slovenskej republiky na funkčné obdobie 12 rokov zo zoznamu ka ...

                                               

Ústavný zákon

Ústavný zákon je zákon právnej sily ústavy. Ak je ústava písaná, tak je tvorená ústavnými zákonmi. Spolu tak tvoria základný prameň ústavného práva a tým aj základný prameň práva v štáte a predstavujú normy najvyššej právnej sily. Prostredníctvom ...

                                               

Výkonná moc

Výkonná moc alebo exekutíva je sústava štátnych orgánov, ktoré aplikujú ústavu a zákony prostredníctvom vydávania právnych predpisov a individuálnych právnych aktov na výkon štátnej správy.

                                               

Zákonodarná moc

Zákonodarná moc je druh štátnej moci, ktorý sa realizuje prijímaním a vydávaním ústavy a zákonov príslušnými zastupitelskými zbormi. Jej cielom je určiť normy, ktoré budú na území štátu platné. Má právo kontrolovať vládu, ustanovovať ju a odvoláv ...

                                               

Kontinentálna armáda

Kontinentálna armáda bolo pozemné vojsko trinástich kolónií v Severnej Amerike bojujúcich proti Spojenému královstvu v americkej vojne za nezávislosť. Bola založená 14. júna 1775 rozhodnutím Kontinentálneho kongresu z desiatich rôt šesť z Pensylv ...