Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221
                                               

Lorem ipsum

Lorem Ipsum je pseudo-latinský text, ktorý sa používa pri testovaní layoutu stránok, časopisov, letákov. Používa sa už od 16. storočia. Text pripomína obyčajnú latinčinu, v skutočnosti je to nezmyselná skomolenina. Jeho začiatok je ale z Cicerove ...

                                               

Odsek (typografia)

Odsek je časť, výsek, úryvok nejakého textu, obyčajne graficky zretelne vyznačený a slúži na rozdelenie dlhších textových pasáží a tým zvýšenie prehladnosti a čitatelnosti textu. V textových procesoroch slúži obvykle na vloženie nového odseku klá ...

                                               

Paragraf

Paragraf je časť právneho predpisu či zmluvy, označená znakom § a poradovým číslom, napr.: § 30. Slovom paragraf sa označuje aj samotný znak §, ktorý je aj jedným zo symbolov, synonymom práva, legislatívy a predpisov. V anglosaskom práve má slovo ...

                                               

Per extensum (tlač)

Per extensum alebo perex je v typografii textová časť sadzby výnimočne sádzaná na celú šírku stránky medzi sadzbou členenou do viac stĺpcov. Týka sa najmä nadpisov a úvodov článkov v novinách.

                                               

Serif

Serif alebo pätka písmena je v typografii štrukturálny detail na konci ťahu, ktorý tvorí písmená a symboly. Pätkový font obsahuje pätky, bezpätkový font ich neobsahuje. Niektoré typografické zdroje nazývajú bezpätkové fonty groteskné či z nem. gr ...

                                               

Digital rights management

Digital Rights Management, je možné preložiť ako Správa digitálnych práv, je zastrešujúcim pojmom pre technické metódy, ktorých účelom je kontrolovať či obmedzovať používanie obsahu digitálnych médií. Najčastejšie je technikami DRM chránená hudba ...

                                               

Mythbuntu

Mythbuntu 12.04.1 Precise Pangolin s MythTV.25-fixes bol vydaný 21. novembra 2012. Mythbuntu 8.04.1 Hardy Heron bol vydaný v pondelok, 14. júla, 2008. Mythbuntu 11.04 Natty Narwhal s MythTV.24 bol vydaný 28. apríla 2011. Mythbuntu 14.04 Trusty Ta ...

                                               

Eurostav

Eurostav je slovenský odborný recenzovaný časopis pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza od roku 1995. Redakčná rada časopisu pokrýva svojím zastúpením rozhodujúce oblasti stavebníctva a architektúry. Časopis nie je volne v predaj ...

                                               

Fórum (časopis)

Fórum bol slovenský časopis o umení, stavbe a interiéri, ktorý začal v roku 1931 vydávať Endre Szőnyi. V roku 1931 vznikli prvýkrát v histórií Slovenska tri architektonické mesačníky, ktoré vypĺňali medzeru vo vývine slovenskej kultúry a spĺňali ...

                                               

JAGA GROUP

JAGA GROUP, s.r.o. je vydavatel literatúry z oblasti stavebníctva a bývania na Slovensku a v Česku. Vydavatelstvo so sídlom v Bratislave vzniklo v roku 1993 z dôvodu nedostatku literatúry s tematikou stavebníctva a bývania na Slovensku. Vydáva kn ...

                                               

Projekt, revue slovenskej architektúry

Projekt, revue slovenskej architektúry је časopis, ktorý vznikol v roku 1958 so zámerom poskytovať informácie o dianí v slovenskej architektúre. Koncepcia časopisu sa opierala o príspevky jednotlivých projekčných ústavov na regionálnej úrovni, čo ...

                                               

Periodikum

Periodikum označením periodická tlač) je v knižničnej a informačnej vede publikácia, ktorá postupne vychádza v samostatných, obsahovo neidentických častiach, spojených spoločným názvom, priebežným označením, jednotnou úpravou a obsahovým zameraní ...

                                               

Bulletin

Bulletin je druh časopisu, ktorý slúži ako oficiálny vestník organizácie, odbornej alebo vedeckej inštitúcie, obchodnej spoločnosti, podujatia a pod. Obsahuje správy o činnosti vydavatela, predovšetkým správy úradného charakteru, pričom je zvyčaj ...

                                               

Tabloid

Tabloid je výraz, označujúci tlačené noviny v kompaktnom formáte. Najčastejšie sa používa formát A4. Aj keď sa názov tabloid v anglicky hovoriacich krajinách stal synonymom pre bulvár, dnes tento formát čoraz častejšie používajú aj seriózne noviny.

                                               

Vedecká práca (publikácia)

Vedecká práca je z hladiska originality a druhovo-funkčnej charakteristiky výstupu písomná práca zverejňujúca pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo autorského kolektívu a má vedecko-objavitelský charakter. Vedecké práce sa z hladi ...

                                               

Vedecký článok

Vedecký článok alebo odborný článok je publikovaná správa popisujúca nové poznatky a vedomosti z daného vedného odboru. Spravidla ide o texty publikované vo vedeckých časopisoch, ktoré dodržujú pravidelnú periodicitu a sú recenzované nezávislými ...

                                               

Slovenská televízia

Slovenská televízia je organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. V minulosti pôsobila ako samostatná inštitúcia, ktorá vznikla 1. júla 1991 zákonom Slovenskej národnej r ...

                                               

BBC Radio 1Xtra

BBC Radio 1Xtra je digitálna rozhlasová stanica, ktorú vlastní verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Je k dispozícii len v pozemnom a satelitnom digitálnom vysielaní a cez internet. Je to sesterská stanica jedného zo štyroch hlavných staníc BBC ...

                                               

Broadcasting House

Broadcasting House je hlavným londýnskym sídlom britskej vysielacej spoločnosti BBC. Budova sa nachádza na Portland Place v štvrti Marylebone, v mestskom obvode City of Westminster. Z budovy vysielajú BBC Radio 2, 3, 4, 6 Music, BBC 7 a BBC News.

                                               

Bush House (Londýn)

Bush House je budova nachádzajúca sa medzi londýnskymi ulicami Aldwych a Strand v mestskom obvode City of Westminster. V súčasnosti štyri z jej piatich krídel obýva BBC World Service a piate krídlo využíva HM Revenue & Customs.

                                               

Gól roka (anketa ČST)

Anketa Gól roka, známa tiež pod názvom Televízny gól roka vznikla v Redakcii športu Československej televízie v Prahe v roku 1985. Autormi myšlienky boli redaktori Tomáš Jungwirth a Pavel Čapek. V ankete si televízni diváci vyberali na základe no ...

                                               

Záhradkár (časopis)

Časopis Záhradkár je slovenský odborný časopis z oblasti záhradkárstva a úpravy záhrad. Vydáva ho Spoločnosť 7 PLUS, ktorá sídli na Panónskej ceste v Bratislave.

                                               

Aktuality.sk

Aktuality.sk je internetový spravodajský portál pôsobiaci na Slovensku. Jeho vlastníkom je spoločnosť Ringier Axel Springer. Súčasným šéfredaktorom je Peter Bárdy. Redaktorom portálu Aktuality.sk bol aj investigatívny novinár Ján Kuciak, ktorého ...

                                               

Domobrana (časopis)

Domobrana bol slovenský časopis, tlačový orgán Únie slovenských kombatantov, radikálnej ludáckej exilovej organizácie. Od konca roku 1953 do roku 1957 vychádzal v Toronte v Kanade, následne v Spojených štátoch, kde ju vydávali ešte v roku 1965. B ...

                                               

Domobrana (noviny)

Domobrana boli slovenské noviny, tlačový orgán brannej moci vojnovej Slovenskej republiky, ktorý vychádzal v réžii Úradu propagandy od 4. novembra 1944 do 24. februára 1945. Zodpovedným redaktorom bol stotník Ján Doránsky, v redakcii pôsobil napr ...

                                               

Inžinierske stavby / Inženýrské stavby

Inžinierske stavby / Inženýrské stavby je časopis, ktorý vychádza do roku 1952. V súčasnosti vychádzajú pod hlavičkou vydavatelstva JAGA 4-krát ročne. Časopis je spoločným periodikom slovenských a českých odborníkov, ktorí sa podielajú na tvorbe ...

                                               

Korzár (denník)

Korzár je slovenský regionálny denník, vychádzajúci v Košiciach. Zameriava sa na správy z východného Slovenska. Jeho vydavatelom je spoločnosť Petit Press, ktorá vydáva aj SME. Je prístupný aj na internete. Od roku 2007 do roku 2012 vychádzali ok ...

                                               

Literárny týždenník

Literárny týždenník je slovenské kultúrno-spoločenské periodikum, ktoré vzniklo ako týždenník už v roku 1988. Do roku 1990 vychádzal Literárny týždenník ako časopis Zväzu slovenských spisovatelov, odvtedy vychádza ako časopis Spolku slovenských s ...

                                               

Pezinčan (noviny)

Pezinčan sú mestské noviny mesta Pezinok, ktoré vydáva Mestský úrad v Pezinku s mesačnou periodicitou v náklade 10 200 kusov, v rozsahu 12 až 16 strán, čo je vo formáte tabloit. Súčasťou novín je inzercia. Noviny obsahujú príspevky o dôležitých u ...

                                               

Plus 7 dní

Plus 7 dní je slovenský bulvárny časopis a najčítanejší týždenník na Slovensku. Vydáva ho Spoločnosť 7 PLUS, ktorá sídli na Panónskej ceste v Bratislave.

                                               

Plus JEDEN DEŇ

Plus JEDEN DEŇ je slovenský bulvárny denník, ktorý od roku 2006 vydáva SPOLOČNOSŤ 7 PLUS. Vychádza šesťkrát týždenne, v piatok vychádza rozšírené vydanie s magazínom a televíznym programom na celý týždeň. Sobotná príloha sa nazýva Plus JEDEN DEŇ ...

                                               

Právo (denník)

Právo je český denník. Nadväzuje na prednovembrové komunistické noviny Rudé právo. Noviny vydáva vydavatelstvo Borgis, a. s. Šéfredaktorom je Zdeněk Porybný. Zástupcami šéfredaktora sú Lubor Kazda, Robert Dengler a Michal Rižák.

                                               

Salom

Salom, je turecko-židovský týždenník vydávaný v Istanbule. Založil ho 29. októbra 1947 turecko-židovský žurnalista Avram Leyon. Jazyky sú turečtina a ladino. Šéfredaktorom týždenníka je Ivo Molinas. Redaktorom týždenníka je Yakup Barokas. Salom m ...

                                               

Select (časopis)

Select bol britský časopis, ktorý vychádzal v 90. rokoch 20. storočia. Zaoberal sa hudbou, hlavne žánrom britpop. Začal vychádzať v októbri 1990 a skončil o dekádu neskôr, v roku 2000.

                                               

Slovo (týždenník)

Slovo je slovenský lavicovo orientovaný politicko-spoločenský týždenník. Je ideovým nástupcom Nového Slova, ktorý vznikol v čase SNP. Týždenník Slovo začal vychádzať 24. februára 1999, a to v novej grafickej podobe v časopisovom formáte. Posledné ...

                                               

Smer (denník)

Smer v H-Presse Prestal vychádzať Smer dnes V decembri prestal vychádzať denník Smer Dnes, v januári sú na trhu dva Denník Smer patrí do vydavatelstva VMV

                                               

Sophia (časopis)

Sophia bol časopis pre uvedenie duchovných hodnôt do života, ktorý vychádzal v rokoch 1994-1999. Jeho šéfredaktorom bol RNDr. Emil Páleš, CSc. Vyšlo 20 čísel. Väčšina z nich je v súčasnosti sprístupnená v elektronickej podobe. Metódou práce časop ...

                                               

The New York Times

The New York Times sú populárne americké noviny vydávané v New Yorku. Noviny vlastní spoločnosť The New York Times Company, ktorá vlastní aj ďalších 15 novín. Boli založené v roku 1851 Henry Jarvis Raymondom a Georgeom Jonesom.

                                               

The Times

The Times sú noviny vychádzajúce v Spojenom královstve od roku 1785, kedy boli publikované pod názvom The Daily Universal Register. Vydavatelom The Times, a ich sesterských novín The Sunday Times, je spoločnosť Times Newspapers Limited, ktorá je ...

                                               

Time (týždenník)

Time je americký týždenník a jeden z najznámejších svetových časopisov. Prvé číslo vyšlo v roku 1923. Time vychádza okrem americkej ešte v niekolkých ďalších verziách a to v európskej, kanadskej a austrálskej. Charakteristickým prvkom časopisu sú ...

                                               

Zahraničná politika (časopis)

Zahraničná politika je dvojmesačník venujúci sa medzinárodným vzťahom, bezpečnosti, ekonomike a súvisiacim témam. Na jeho tvorbe sa podielajú najlepší nezávislí slovenskí a medzinárodní odborníci v týchto oblastiach. Vychádza od roku 1997, pôvodn ...

                                               

Živa (časopis)

Živa je najstarší český populárnovedecký časopis, ktorý prináša informácie prevažne z oblasti biologických vied. Časopis založil v roku 1853, s cielom popularizovať prírodné vedy, Jan Evangelista Purkyně a vychádza nepretržite do súčasnosti. Spoč ...

                                               

Havlíčkov Slovan

Slovan bol český opozičný, protivládny a protiabsolutistický časopis vydávaný Karlom Havlíčkom Borovským v čase bachovho absolutizmu v Kutnej Hore. Mal aj vela prispievatelov zo Slovenska.

                                               

Vídeňský denník

Vídeňský denník boli české noviny vychádzajúce počas bachovho absolutizmu. Okolo grófa Leva Thuna - ministra školstva - sa po revolúcii vo Viedni sústredila skupina českých intelektuálov, ktorú možno oprávnene nazvať politickými prebehlíkmi a rea ...

                                               

Fleš (predbežná správa)

Fleš je najkratší druh správy, typický pre prácu spravodajskej agentúry. Ide o predbežnú, telegrafickú správu o udalosti o ktorej redakcia nemá dostatok relevantných informácií. Flešová správa by mala mať rozsah najviac 30 slov.

                                               

Komentár (publicistický žáner)

Komentár je publicistický žáner, vysvetlenie závažného spoločenského javu so zaujatím vlastného stanoviska, vysvetlivky a poznámky k určitej aktuálnej udalosti alebo názoru.

                                               

Noviny

Noviny sú hmotnostne lahká publikácia na jedno použitie, zvyčajne vytlačená na lacnom papieri nazývanom novinový papier. Noviny môžu obsahovať všeobecné alebo špeciálne témy a môžu byť publikované denne, týždenne, dvojtýždenne, mesačne, dvojmesač ...

                                               

Publicistika

Publicistika je novinárska, prípadne spisovatelská činnosť informujúca verejnosť o aktuálnych otázkach a komentujúca ich v novinách, rozhlase a televízii. Je druhou základnou zložkou novinárskych celkov po spravodajstve. Publicistiku môžeme rozde ...

                                               

Recenzia (publicistický žáner)

Recenzia je kritický rozbor umeleckého diela, odborného diela alebo vedeckého diela, ktorý obsahuje jeho odôvodnené hodnotenie. Patrí k publicistickým žánrom.

                                               

Správa (žurnalistika)

Správa je základným žánrom spravodajstva. Správa je aktuálna, vecná, presná, úplná, spolahlivá, včasná a citovo neutrálna informácia o udalosti alebo jave, ktorý prináša aspoň jeden doteraz neznámy fakt, pričom daný jav sa stal alebo nestal, stan ...