Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211
                                               

Národné centrum zdravotníckych informácií

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovatelom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom sy ...

                                               

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky, zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. Na čele ÚVZ SR stojí hlavný hygienik Slovenske ...

                                               

Národný ústav detských chorôb

Národný ústav detských chorôb je nemocnica v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, miestnej časti Kramáre. Nemocnica v súčasnej podobe funguje od roku 1991. Jej budova bola postavená v roku 1989. Je najväčšou čisto detskou nemocnicou v stredne ...

                                               

Národný onkologický ústav

Národný onkologický ústav je špecializovaná nemocnica v Bratislave. Podiela sa na vedecko-výskumnej činnosti, výchove vedeckých pracovníkov, klinickom skúšaní a spolupráci v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitú ...

                                               

Onkologický ústav sv. Alžbety

Onkologický ústav sv. Alžbety je neštátne zdravotnícke zariadenie. Venuje sa realizácii klinických skúšaní nových liečiv u onkologicky chorých pacientov, s cielom overiť bezpečnosť a účinnosť novej liečby. Zúčastňuje sa biomedicínskych výskumov, ...

                                               

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela je psychiatrická nemocnica v Pezinku v mestskej časti Cajla, ktorá sa nachádza na adrese Malacká cesta číslo 63. Pred jej areálom sa nachádza zastávka s parkoviskom a v jej areáli sa nachádza už nefunkčná f ...

                                               

Valentínska kvapka krvi

Valentínska kvapka krvi je celoslovenská kampaň, organizovaná Slovenským Červeným krížom v spolupráci s Národnou transfúznou službou. V roku 2015 sa uskutočnil 21. ročník a podujatie podporil aj prezident Andrej Kiska. Je zameraná na podporu darc ...

                                               

Lekáreň U Salvátora

Lekáreň u Salvatora je novorenesančná budova a bývalá lekáreň v Starom Meste v Bratislave na Panskej ulici 35. V roku 1904 ju dal postaviť lekárnik Rudolf Adler. nachádzajúca sa na Panskej 35. Lekáreň pôvodne založil arcibiskup Georg Lippai v 17. ...

                                               

Stredná zdravotnícka škola (Považská Bystrica, Odborov 244/8)

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici začala svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť 17. septembra 1990 s právnou subjektivitou od 1. januára 1991. Do 30. júna 2002 vykonávalo zriaďovatelskú funkciu Ministerstvo zdravotníctva SR a od 1. júla ...

                                               

Stredná zdravotnícka škola (Prešov, Sládkovičova 36)

Stredná zdravotnícka škola v Prešove je rozpočtovou organizáciou a od roku 1991 má právnu subjektivitu. Poslaním školy je výchova a odborná príprava stredných a vyšších zdravotníckych pracovníkov podla učebných osnov Ministerstva zdravotníctva Sl ...

                                               

Stredná zdravotnícka škola (Trenčín, J. Velkomoravská 14)

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne je stredná odborná škola, ktorá sídli na ulici Velkomoravskej 14 v Trenčíne. Jej poslaním je vzdelávanie a výchova stredných zdravotníckych pracovníkov pre všetky typy štátnych i neštátnych zdravotníckych zar ...

                                               

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána vo Svidníku vznikla v roku 1991. Zriaďovatelom školy je Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice. Škola pripravuje kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v študijných odboroch: denné štúd ...

                                               

Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 je stredná škola na Záhradníckej ulici, v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Medzi študijné odbory patrí: masér ortopedický technik očný optik zdravotnícky laborant zubný asistent farmaceutický laboran ...

                                               

Demografia Bieloruska

Počet obyvatelov Bieloruska sa značne znížil počas druhej svetovej vojny, keď klesol zo zhruba 9 miliónov v roku 1940 na 7.7 milióna v roku 1951. Bielorusko bolo Nemcami okupované tri roky a okrem vojenských obetí zaznamenala Bieloruská SSR ohrom ...

                                               

Husákove deti

Husákove deti je označenie generácie narodených v silnej populačnej vlne v bývalom Česko-Slovensku, ktorá sa začala v čase tzv. "normalizácie" začiatkom 70. rokov 20. storočia. V tej dobe bol prvým, neskôr generálnym tajomníkom KSČ a od roku 1975 ...

                                               

Demografia Estónska

V rokoch 1991 až 2010 stratilo Estónsko zahraničných sťahovaním 82-tisíc obyvatelov. Išlo najmä o etnických Rusov, Ukrajincov a Bielorusov. Postupne došlo k spomaleniu emigrácie, v roku 2015 dosiahlo migračné saldo len -100 ludí.

                                               

Demografia Ruska

Tento článok poskytuje základné informácie o demografii Ruska. Podla najnovších údajov k 1. januáru 2017 činí počet obyvatelov Ruskej federácie 146 839 000 obyvatelov. V rokoch 1992 až 2012 Rusko zaznamenávalo prirodzený úbytok obyvatelstva, ktor ...

                                               

Prisťahovalectvo do Ruska

Prisťahovalectvo do Ruskej federácie je proces vstupu cudzincov pre trvalý pobyt na území Ruskej federácie. Podla súčasného práva môžu prisťahovalci získať aj ruské občianstvo, a to po piatich rokoch pobytu a po preskúmaní znalosti ruského jazyka ...

                                               

Všeruské sčítanie obyvatelstva Ruskej federácie (2002)

Všeruské sčítanie obyvatelstva Ruskej federácie sa konalo v období od 9. - 16. októbra 2002. Sčítania obyvatelstva sa zúčastnili občania Ruskej federácie ako aj občania zahraničných štátov, ktorý sa v tom čase nachádzali na území Ruskej federácie ...

                                               

Demografia Slovenska

pri narodení: 1 023 mužov na 1 000 žien 2010 spolu: 946 mužov na 1 000 žien 2010

                                               

Sčítanie obyvatelov, domov a bytov

Na Slovensku sa prvé sčítania označovali ako konskripcie alebo súpisy ludu pôvodne z nem. Volkskonskription, neskôr sa oficiálne sčítania obyvatelstva do roku 1950 označovali ako Sčítanie ludu pôvodne z nem. Volkszählung, od roku 1961 bol názov S ...

                                               

Demografia USA

Demografia Spojených štátov je pomerne pestrá, keďže územie štátu bolo osídlené prevažne imigrantmi, ktorí do USA prišli z celého sveta. Niekolko kolonizačných vĺn malo rôzne zloženie v závislosti na krajine pôvodu. Ľudia sem prichádzali za lepší ...

                                               

Demografia Chicaga

Ľudia žijúci v Chicagu sa anglicky nazývajú Chicagoans. Podla sčítania z roku 2010 tu žilo 2 695 598 ludí, 1 061 928 domácností a 632 909 rodín žijúcich priamo v Chicagu. Tento počet tvorí takmer jednu pätinu populácie štátu Illinois a necelé 1% ...

                                               

Bano (priezvisko)

Bano je priezvisko. Na Slovensku je zriedkavé, vyskytuje sa len v obci Lúčky a v Sačurove. Častejšie je v Česku, kde je najviac rozšírené v meste Jaroměř, potom v Sokolove.

                                               

Dida (priezvisko)

Dida je priezvisko. Na Slovensku je zriedkavé, s najväčším výskytom v Janíkovciach, Liptovskom Mikuláši a Poprade. V Česku sa v neprechýlenej podobe vôbec nevyskytuje.

                                               

Nora (priezvisko)

Nora je priezvisko. V Česku je velmi zriedkavé, s jediným výskytom v meste Kopřivnice. Na Slovensku sa v neprechýlenej podobe nevyskytuje.

                                               

Salihi (priezvisko)

Salihi je albánske priezvisko. Na Slovensku sa nevyskytuje, v Česku je velmi zriedkavé, v roku 2011 bolo evidovaných sedem nositelov tohto priezviska, o rok neskôr len jeden.

                                               

Bernard (priezvisko)

Bernard je priezvisko, odvodené od mužského mena Bernard. V Česku je najrozšírenejšie v mestách Praha, Mladá Boleslav, Náchod a Trutnov. Na Slovensku je zriedkavé, s najväčším výskytom v Seredi.

                                               

Bologna (priezvisko)

Bologna je talianske priezvisko, odvodené od mesta Bologna. Na Slovensku a v Česku je velmi zriedkavé, vyskytuje sa len v Bratislave, resp. Prahe a Černošiciach.

                                               

Castro (priezvisko)

Castro je španielske, portugalské, talianske a galícijské priezvisko. Výraz castro vznikol z latinského castrum, s významom opevnenie. V Česku je zriedkavé, najviac sa vyskytuje v mestách Praha, Brno a Rožnov pod Radhoštěm. Na Slovensku sa vôbec ...

                                               

Ker (priezvisko)

Ker je priezvisko. Na Slovensku sa v neprechýlenej podobe nevyskytuje. V Česku sa v roku 2013 vyskytovalo len raz, v meste Poděbrady.

                                               

Martino (priezvisko)

Martino je talianske priezvisko odvodené od talianskej podoby mena Martin. V Česku je velmi zriedkavé, s najväčším výskytom v meste Varnsdorf. Na Slovensku sa v neprechýlenej podobe vôbec nevyskytuje.

                                               

Pellegrini (priezvisko)

Pellegrini je talianske priezvisko. Na Slovensku je velmi zriedkavé, v roku 1995 sa vyskytovalo len trikrát, v obci Lehôtka pod Brehmi a Nitre. Velmi zriedkavé je aj v Česku, s najväčším výskytom v Prahe.

                                               

Richter (priezvisko)

Richter je nemecké priezvisko s významom sudca. Na Slovensku je najčastejšie v Bratislave a obciach Malinová, Kanianka a Nitrianske Pravno. V Česku je najviac rozšírené v mestách Praha, Brno a Olomouc.

                                               

Starosta (priezvisko)

Starosta je české, slovenské a polské priezvisko s významom starosta. Na Slovensku je najčastejšie v Spišskej Novej Vsi a Pavlovciach nad Uhom. V Česku je najrozšírenejšie v mestách Praha a Benešov.

                                               

Balogh (priezvisko)

Meno Balog patrí do širšej siete zemepisných názvov, ktoré sú charakteristické pre Slovensko, územie Polska a východných Slovanov. Okrem Čierneho Balogu je to staršie pomenovanie prítoku rieky Balog – prítoku Rimavy, podla ktorej bola pomenovaná ...

                                               

Barnard (priezvisko)

Barnard je anglické a afrikánske priezvisko, odvodené od mužského mena Bernard. V Česku je velmi zriedkavé, s najväčším výskytom v Černošiciach. Na Slovensku sa vôbec nevyskytuje.

                                               

Coelho (priezvisko)

Coelho je portugalské priezvisko s významom zajac. V Česku je velmi zriedkavé, vyskytuje sa len v mestách Praha, Liberec, Uherské Hradiště a Olomouc. Na Slovensku sa vôbec nevyskytuje.

                                               

Duffy (priezvisko)

Duffy je anglické priezvisko odvodené od írskeho priezviska "Ó Dubhthaigh", s významom potomok Dubthacha – čo bolo v starej írčine mužské meno, odvodené od arcibiskupa Dubthacha. Je časté v krajinách s obyvatelstvom írskeho pôvodu – okrem Írska a ...

                                               

Kotulič (priezvisko)

Kotulič je slovanské priezvisko. Na Slovensku sa najčastejšie vyskytuje v Sedliciach, Svidníku, Jurkovej Voli a Prešove. Je rozšírené aj v zahraničí napr. USA, a to najmä medzi prisťahovalcami z Európy. V Juhoslávii, na Ukrajine a v Česku. Iné po ...

                                               

Miller (priezvisko)

Miller je anglické priezvisko s významom mlynár. Vyskytuje sa aj v Česku na Slovensku, kde je odvodené od nemeckého priezviska Müller. Na Slovensku je zriedkavé, s najväčším výskytom v Bratislave. Častejšie je v Česku, najviac v mestách Praha, Li ...

                                               

Molnar (priezvisko)

Molnar je priezvisko odvodené od maďarského priezviska Molnár s významom mlynár. Na Slovensku je zriedkavé, bez výraznejšieho rozšírenia v niektorej z obcí. V Česku je najčastejšie na Morave, najviac v meste Brno.

                                               

Mora (priezvisko)

Mora je priezvisko, vyskytujúce sa aj na Slovensku, pričom najčastejšie je v Banskej Bystrici a v obci Valaská. V Česku je najrozšírenejšie v meste Příbram a v Prahe.

                                               

Mori (priezvisko)

Mori je talianske a japonské priezvisko. Japonský variant 森 treba rozlišovať od priezviska 毛利, ktoré sa prepisuje ako Móri. Na Slovensku je zriedkavé, vyskytuje sa v Šali a Močenku, je odvodené z maďarského priezviska Móri.

                                               

Nagy (priezvisko)

Nagy je rozšírené maďarské priezvisko s významom Velký. Na Slovensku je časté najmä na juhu, v Bratislave a okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno a Nové Zámky.

                                               

Palov (priezvisko)

Palov je slovenské priezvisko odvodené od mena Pavol. Je zriedkavé, s najväčším výskytom v Dolnej Marikovej. V Česku sa najviac vyskytuje v Bohumíne.

                                               

Simon (priezvisko)

Simon je priezvisko odvodené od mena Šimon. Existuje vo viacerých jazykoch, maďarská výslovnosť priezviska je. Na Slovensku je najčastejšie v okrese Dunajská Streda, najviac v meste Dunajská Streda a obciach Pataš, Jurová. V Česku je najrozšírene ...

                                               

Szalay (priezvisko)

Szalay je maďarské priezvisko. Je velmi časté aj na Slovensku, najviac v Bratislave, Komárne, Šamoríne, Žihárci a Dunajskej Strede. V Česku sa najviac vyskytuje v Ostrave.

                                               

Williams (priezvisko)

Williams je anglické priezvisko odvodené od anglickej podoby mena Viliam. Vzniklo v stredovekom Anglicku, v súčasnosti je v Spojenom královstve 3. najčastejším priezviskom, pričom vo Walese je druhé najčastejšie. Velmi rozšírené je aj v USA a Aus ...

                                               

Kocur (priezvisko)

Kocur je polské a slovenské priezvisko odvodené od slova kocúr. Na Slovensku je najčastejšie v obci Skalité. V Česku je rozšírené najmä pri hraniciach s Polskom, najviac v Hlučíne, potom v Ostrave a meste Kravaře.