Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 210                                               

Vápenice (prírodná pamiatka)

Predmetom ochrany je oblasť s niekoľkými typmi veľmi cenné spoločenstiev. Najrozsiahlejšiou časť špeciálne terénne nerovnosti, pravdepodobne banských pôvodu, s xerotermnými trávnikmi. Väčšie vystavení skaly sú miestami pokryté epilitickými huby s ...

                                               

Vitčický les

Predmetom ochrany je uprostred leta zloženie veľmi blízko lesa strane tohto vegetačného stupňa. Cenné je aj bylinné poschodie so zastúpením zimozelene menšie, konvalinky voňavej, kokoríka mnohokvetého a viac.

                                               

Za Hrnčířkou

Pre Hrnčířkou je prírodná pamiatka, súbor č. 523, ktorý sa nachádza západne od obce Ohrozim v okrese Prostějov. Správa AOPK Olomouci. Na juhu, od prírodnej pamiatky sa nachádza vedľa prírodná pamiatka Brániska.

                                               

Lesy u Bezuchova

Lesy pre Bezuchova je prírodná pamiatka, súbor č. 5732 v blízkosti dediny Pavlovice u Přerova, Kladníky a Bezuchov v okrese Prerov. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESKEJ republiky.

                                               

Přestavlcký les

Přestavlcký les je prírodná pamiatka, súbor č. 5731 v blízkosti obcí Přestavlky, Starej Vsi a Dobrčice v okrese Prerov. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESKEJ republiky.

                                               

Týn nad Bečvou (prírodná pamiatka)

Týn nad Bečvou je prírodná pamiatka, súbor č. 5719 v blízkosti rovnomennej obce Týn nad Bečvou v okrese Prerov. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESKEJ republiky.

                                               

Getsemanka I. a II.

Prírodná rezervácia Getsemanka bola v roku 2013 znovu vyhlásené za jedno meno, namiesto pôvodného Getsemanka I. a II. Nachádza sa v katastrálnom území Hutě pod Třemšínem a Věšín.

                                               

Husova kazatelna

Husova kazatelna je chránenou prírodnou pamiatkou pre obce Petrovice v okrese Příbram. Ide o dvojmetrový kameň kývavec, ktorý sa nachádza medzi množstvom iných kameňov, ale to sa nedá prehliadnuť. To je najväčšia, a to je len kývavec. Jej rozmery ...

                                               

Luční potok (prírodná rezervácia)

Prírodná rezervácia Luční prúd bol spustený v roku 2000 a nachádza sa v obci Jesenice u Rakovníka. Dôvodom ochrany je pre turistov hodnotné územia s pestrú mozaiku spoločenstiev a s výskytom kriticky ohrozených a ohrozených druhov rastlín a živoč ...

                                               

Galerie (prírodná pamiatka)

Galéria je prírodná pamiatka, súbor č. 1751), ktorý sa nachádza v okrese Boleslav na sever od mesta Boleslav na svahoch pravej strane údolí rieky Jizery. Správa AOPK Pardubice. Na severo-západnej strane, po prúde, na prírodnej pamiatky bezprostre ...

                                               

Údolí Vošmendy

Údolie Vošmendy je prírodnou rezerváciou, vložka č. 1929 severovýchodne od obce Kiss v okrese Boleslav. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESKEJ republiky.

                                               

Kadovský viklan

Kadovský viklan je prírodná pamiatka, vyhlásená v roku 1985. To je v záznamoch AOPK ČR pod č. 969. Nachádza sa v obci Kadov pri Blatnej v okrese Strakonice, približne 200 metrov od centra mesta a len 30 metrov od budovy obecného úradu.

                                               

Králova zahrada

Predmetom ochrany je súbor zamokrené lesné ekosystémy s hojným výskytom bledule jarnej. Podľa mokraďová jelšina s prirodzeným výskytom smrečín. Táto prírodná rezervácia patrí medzi najväčšie weby bledule jarnej na Svitavsku.

                                               

Nedošínský háj

Nedošínský grove je les, rozkladajúci medzi obcami Nedošín a Tržek. Je známy predovšetkým vďaka svojej zaujímavej histórii, v rámci litomyšlovska avšak, to je tiež území pozoruhodné prírodné hodnoty. Na ploché späť vyskytujú konzervované dubovo-h ...

                                               

Králický Sněžník (národná prírodná rezervácia)

Národná prírodná rezervácia Králický Sněžník bol vyhlásený v roku 1990 na ploche 1694.67 ha a s ochranným pásmom 1371.24 ha. Rezervácie leží na území Pardubického kraja a Olomouckého kraja. Vlastné lístok obsahuje hory Králický Sněžník, malá časť ...

                                               

Na hadci

Predmetom ochrany serpentinitové územie pokryté smrekovým strane s množstvom vtrúsenou jedlou a autochtónnym smrekovcom a vzácne kvetenou viazané na vznesené serpentinitové skaly, najmä obyvateľstva slezinníku nepravého. Územie sa prekrýva s EVL ...

                                               

Pfarrerb

Pfarrerb je prírodná pamiatka vyhlásená v júni 2013 a je sa nachádza na území CHKO Jeseníky asi 1 km severo-východne od kostola v Sobotíne. Zaberá plochu 0.32 ha.

                                               

Rodlen

Prírodná pamiatka sa nachádza na lesnom poraste na pravej strane cesty z Loštíc na Bouzova v okrese Šumperk, o 2.8 km na juhozápad od mesta Loštice, v katastrálnom území Lechovice časť obce Pavlova. Celková plocha je 34.74 ha.

                                               

Hošťanka

Hošťanka je prírodnou rezerváciou na hranici medzi mestom Třebíč a obec Výčapy. Obsahuje top a časti svahov rovnomenného 573 metrov vysoký kopec.

                                               

Na Kopaninách

Predmetom ochrany je fyzická pasienkov s výskytom horčeka skoro českej Gentianella praecox subsp. Bohemica. Je to fragment opustené dediny pasienky na severnom svahu nad obcou Radonín, rez lúk a menšie hájika.

                                               

Prírodný park Třebíčsko

Prírodný park Třebíčsko je chránené územie podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny s výskytom významných rastlín severne od mesta Třebíč na 9 800 hektárov v oblasti Křižanovskej vysočiny a Jevišovickej pahorkatiny. Nadmorská výška sa pohybuje od ...

                                               

U Římské studánky

U Římské studánky je prírodnou rezerváciou, vložka č. 2008 v blízkosti obce Kněžice v okrese Jihlava, v nadmorskej výške 620 – 642 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR.

                                               

Hradní kopec Litice

Hradní hill Litice je prírodná pamiatka, súbor č. 122, v správe AOPK Pardubice, ktorý sa nachádza na skalnej ostrohe hrad Litice v obci Litice nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí. Táto stránka je zvyšok prírodného pieseň zmiešaných lesných porastoch ...

                                               

Selský potok

Spoločné potok je prírodná pamiatka, súbor č. 1496, ktorý leží severozápadne od obce Herbortice v okrese Ústí nad Orlicí, so sídlom vyhláškou ONV Ústí nad Orlicí dňa 27. Septembra 1990. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESK ...

                                               

Údolí Záhorského potoka

Údolie Záhorského creek je prírodná pamiatka, súbor č. 1514 severozápadne od obce Kunvald v okrese Ústí nad Orlicí. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESKEJ republiky.

                                               

Halvovský potok

Halvovský brook sa nachádza prírodná rezervácia, vložka č. 2045 severovýchodne od mesta Vsetín, okres Vsetín. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESKEJ republiky.

                                               

Jasenice (prírodná pamiatka)

Jasenice je prírodná pamiatka, súbor č. 1519 na východnom okraji obce Jasenice v okrese Vsetín. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESKEJ republiky. Dôvodom ochrany je opustené časť zatopený kamenná vápencový lom, ktorý je pa ...

                                               

Bzová (prírodná pamiatka)

Bzová je prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza v blízkosti vrcholu kopca Bzová nachádza v Zlínskom kraji neďaleko obce Vlčková. Je súčasťou Prírodného parku Hostýnské vrchy. To bola vyhlásená v roku 1987. V centre záujmu ochrany je uprostred leta ...

                                               

Bílá skála u Jamolic

Bílá skála u Jamolic je prírodná pamiatka, súbor č. 1958), ktorý sa nachádza na juhozápad od obce sa Jamolice v okrese Znojmo, vo vzdialenosti cca 3 km v lese pri ceste Jamolice-Dukovany. Správa AOPK Brne.

                                               

Havranické vřesoviště

Havranické vřesoviště je prírodná pamiatka, súbor č. 1313 v blízkosti obcí Havraníky a Popice v okrese Znojmo. Územie spravované správcovskou Národného parku Podyjí.

                                               

Hradišťské terasy

Hradišťské terasy je prírodná pamiatka, súbor č. 1311 v blízkosti mesta Znojmo, svoje mesto Znojmo-Hradiště v okrese Znojmo. Územie spravované správcovskou Národného parku Podyjí.

                                               

Mandloňová mez

Mandloňová mez je prírodná pamiatka, súbor č. 1847 v blízkosti obce Strachotice v okrese Znojmo, v nadmorskej výške 240 - 250 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR.

                                               

Oleksovické vřesoviště

Oleksovické vřesoviště je prírodná pamiatka, súbor č. 2100 pri obci Oleksovice v okrese Znojmo, v nadmorskej výške 234 - 254 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR.

                                               

Petrovy skály

Petrovy skály sú prírodná pamiatka, súbor č. 5930, ktoré sa nachádza juhovýchodne od obce Chvalatice v okrese Znojmo, na brehu Vranovskej priehrady. Oblasti, ktoré spravuje AOPK Brne.

                                               

Pustý kopec u Konic

Pusté hill na Konic je prírodná pamiatka, súbor č. 351, pri obci Nový Šaldorf v okrese Znojmo, v nadmorskej výške 250 – 264 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR.

                                               

Střebovský kopec

Střebovský vrch je prírodnou pamiatkou, vložka č. 2132 v blízkosti mesta Znojma, severozápadne od jeho mestskej časti, obce Derflice. Leží v okrese Znojmo, v nadmorskej výške 217-230 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR.

                                               

U doutné skály

U doutné skály je prírodnou rezerváciou, vložka č. 2022, v blízkosti obce Bítov v okrese Znojmo, v nadmorskej výške 345 - 465 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK Havlíčkuv Brod.

                                               

U kapličky

U kapličky je prírodná pamiatka, súbor č. 2145 pri obci Hostěradice v okrese Znojmo, v nadmorskej výške 222 – 252 metrov. Oblasti spravovanej Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČESKEJ republiky.

                                               

Údolí Dyje

Údolie rieky Dyje je prírodná pamiatka, súbor č. 1312 v blízkosti obcí Havraníky, Hnanice, Horné Břečkov, Luky, Mašovice, Podmolí, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo, okres Znojmo. Územie spravované správcovskou Národného parku Podyjí.

                                               

Belfrídský potok

Belfrídský creek je prírodná pamiatka, súbor č. 5726 v blízkosti obcí Bohdalov, Kyjov a Pavlov v okrese Žďár nad Sázavou v nadmorskej výške 576 - 624 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR.

                                               

Javoruv kopec (prírodná pamiatka)

Javoruv vrch je prírodnou pamiatkou, vložka č. 1855 v blízkosti obce Chlum-Korouhvice v okrese Žďár nad Sázavou v nadmorskej výške 592 - 630 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK Havlíčkuv Brod.

                                               

Kocoury

Kocoury je prírodná pamiatka, súbor č. 1856), ktorý sa nachádza severne od obce Prosetín v okrese Žďár nad Sázavou. Správa AOPK ČR. Lokalita sa nachádza na severnom svahu kopca s názvom Kopcoch v okolí vrcholu.

                                               

Laguna u Bohdalova

Laguna u Bohdalova je prírodná pamiatka, súbor č. 5598 pri obci Bohdalov v okrese Žďár nad Sázavou v nadmorskej výške 579 - 580 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR. Nachádza sa v prírodnom parku Bohdalovsko. Pomník je vo vlastníctve združenia ...

                                               

Mrázkova louka

Mrázkova louka je prírodná pamiatka, súbor č. 250 v blízkosti obce Bory v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Chránené územie s rozlohou 2.26 ha) v nadmorskej výške 535 - 544 metrov riadi na pracovisku AOPK ČR.

                                               

Nad koupalištěm

Viac koupalištěm je prírodná pamiatka, súbor č. 1859 v blízkosti obce Štěpánov nad Svratkou v okrese Žďár nad Sázavou v nadmorskej výške 360 – 421 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR.

                                               

Ochoza

Ochoza je prírodnou rezerváciou, vložka č. 1860 v blízkosti obce Ujčov v okrese Žďár nad Sázavou v nadmorskej výške 480 - 566 metrov. Oblasti, ktoré spravuje AOPK Havlíčkuv Brod.

                                               

Rasuveň

Rasuveň je prírodná pamiatka, súbor č. 1448 v blízkosti obce Bory v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Chránené územie s rozlohou 20.5 hektárov v nadmorskej výške 532 - 578 metrov, ktorá sa nachádza na pozemku registra Dolní Bory, miestnej ...

                                               

Šafranice (prírodná pamiatka)

Prírodná pamiatka Šafranice je rozlahlá ostricovo-rašeliníková lúky medzi lesom. S ohľadom na najlepší oblasti zachovalé prírodné biotopy sú bohaté populácie osobitne chránených druhov rastlín: vstavačovec májový, bielokvet močiarny, vachta trojl ...

                                               

Šebeň

Chránené je pre vysoký výskyt lesných mravcov Formica polyctena, ktoré patria medzi najväčšie v strednej Európe. Ide zhruba 1100 hniezda lesných mravcov, najväčší známy komplex mravenísk tieto mravce v českej republike. Prírodná pamiatka bola vyh ...

                                               

Edrovice

Počet obyvateľov Edrovíc podľa sčítania alebo iné úradné záznamy: V Edrovicích je zaznamenané 127 adresy, všetky popisné čísla stálych objektov. Pri sčítaní ludu 2001, tam boli započítané 88 domov, z toho 69 trvalo obývaných.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →