Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 204                                               

Suchý vrch (prírodná rezervácia)

Suchý vrch je prírodnou rezerváciou, vložka č. 1305 cca 4.5 km severozápadne od mesta Vrbno pod Pradědem v okrese Bruntál. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky.

                                               

Šerák-Keprník

Tiahle horské chrbty s vrcholovými veže, na juhovýchodnom svahu v Keprníka ladovcový kar. Nadmorská výška 860-1423 m, plocha 1174.44 ha. Rezervácia sa nachádza na juhozápad od Jeseníka na hlavný hrebeň a prilahlých svahoch, medzi Obřími skaly a T ...

                                               

Zadní Hutisko

Zadní Hutisko je prírodná pamiatka, súbor č. 947 približne 4 km severo-východne od obce Vernířovice v okrese Šumperk. Veľkosť malé chránené územie sa nachádza v doline riečky Merty na južnom úpätí hory v Hrubý Jeseník. Oblasti, ktoré spravuje AOP ...

                                               

Černá jezírka

Černá jezírka sú súčasťou chránenej KRAJINNEJ oblasti Jizerské hory a boli vyhlásené v roku 1960 ako prírodná rezervácia sa nachádza v okrajovej časti Centrálnej Jizerského hrebeňa, na európskom rozvodí medzi Baltskom mori a Severnom mori. Sú veľ ...

                                               

Frýdlantské cimbuří

Frýdlantské cimbuří je významné skalné skupiny v centrálnej časti hrebeňa, Polední kameny v Jizerských horách. Názov má pripomínať podobnosti skaly s rozoklaným cimburím frýdlantského hrad. V blízkosti skaly bola 1999 rovnomenná národnej prírodne ...

                                               

Klečové louky

Klečové louky je prírodnou rezerváciou, vložka č. 168. To sa nachádza v Jizerských horách, medzi Jizerou a Smědavskou hory, v katastri mesta Hejnice v okrese Liberec. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory. Klečové louky sa skl ...

                                               

Na Čihadle

Prírodná rezervácia V Čihadle je chránené územie predstavuje relatívne mladých rozvodnicové vrchovisko, ktorý sa nachádza v centrálnej časti Jizerských hôr s rozlohou 4.35 ha v nadmorskej výške 965 – 977 m n. m. Pomenovaná bola podľa vták čihadla ...

                                               

Paličník

Paličník je top útes sa nachádza v severných Čechách v Jizerské hory. Vrchol hory je 944 m n. m. Vrchol je prístupný kamennými schodmi a vyhliadkovou plošinou zabezpečenou zábradlím. Z dreva kríža je rozsiahly výhlad do údolia Smědej, najprominen ...

                                               

Pod Dračí skálou

Pod Dračí skala je prírodná pamiatka, súbor č. 644, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Fojtka v okrese Liberec v severnom svahu kopca Dragon s hill. Správa CHKO Jizerské hory. Územie je chránené od roku 1967.

                                               

Prales Jizera

Prírodná rezervácia Lesa Jizera je chránené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Hejnice v Libereckom regióne, ktorý je najstaršou prírodnou rezerváciou na území Jizerských hôr. Je umiestnený na vrchol druhej najvyššej hory na českej stra ...

                                               

Stržový vrch

Stržový hill je hory nadmorskej výške 704 m n. m., geomorfologicky spadajúca do celku Jizerské hory, podcelku Jizerská hornatina, okres Oldřichovská pahorkatiny a jeho filipeckej časti. Nachádza sa 2 km na sever od Oldřichova v Hájích v okrese Li ...

                                               

Špičák (národná prírodná rezervácia)

Špičák bola národná prírodná rezervácia, vložka č. 438 v oblasti píku Jizerských horách, severne od obce Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Oblasti, ktoré spravuje Správa CHKO Jizerské hory.

                                               

Vápenný vrch

Vápenný vrch je vrchol a prírodná rezervácia, vložka č. 2057 na južnom okraji obce Raspenava v okrese Liberec. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory.

                                               

Břehyně-Pecopala

Národná prírodná rezervácia Břehyně-Pecopala je jedným z prvých rezervy v českej republike, ktoré boli zahrnuté do siete biogenetických si vyhradzuje Rady Európy. Nachádza sa severovýchodne od mesta Doksy. To je tvorené zo Břehyňským rybník, zalo ...

                                               

Černý dul (prírodná pamiatka, okres Česká Lípa)

Černý dul je názov prírodné pamiatky na území CHKO Kokořínska, v južnej časti okresu Česká Lípa. Toto je mokraďovú lúke v katastrálnom území Houska, ktoré patria do obce Blatce, s množstvom chránených rastlín a malé zvieratá. Chránené lokality s ...

                                               

Hradčany (Ralsko)

Hradčany je obnovená dedina, časť mesta Ralsko v okrese Česká Lípa. Leží asi 7.5 km západoseverozápad z Kuřívody a zhruba 4 km južne od Mimone v bývalom vojenskom výcvikovom priestore Ralsko, na bývalej kupeckej ceste z Mnichovho Hradišťa do česk ...

                                               

Kokořínský dul (prírodná rezervácia)

Prírodná rezervácia Kokořínský dul, ktorá sa začala v roku 1953 a opäť vyhlásený za rok 2019, ktorý zaberá plochu 23.6345 km2, je v centre Chránená krajinná oblasť Kokořínsko – Máchuv kraja, v severnej časti českej republiky. Tu sú najlepší v Eur ...

                                               

Kostelecké bory

Kostelecké bory je názov nevelkej prírodnej rezervácie otvorené v roku 2003 v severnej časti CHKO Kokořínsko v skalných a lesných robotníkov okolo hornej Kostelec, napríklad, v Kravím nadol. Lesné, skalné stránka stala dažďového pralesa pre študi ...

                                               

Mokřady horní Liběchovky

Mokřady hornej Liběchovky je názov prírodnej rezervácie v CHKO Kokořínsko v okrese Česká Lípa a Melnik, len 2 km od mesta Dubá, v hornej časti potoka Liběchovka, vrátane jej prítokov. To bola vyhlásená v roku 1996.

                                               

Mrzínov

Prírodná pamiatka Mrzínov bol spustený v roku 2000 a nachádza sa v blízkosti obce Vysoká. Dôvodom ochrany sú tie, lesostepného charakteru. Starostlivosť o pamiatky je poverený Správou CHKO Kokořínsko.

                                               

Na oboře

Na oboře je prírodná pamiatka sa nachádza v katastrálnom území obce Chodeč pri Mělníku. Prírodná pamiatka sa skladá zo štyroch samostatných, na juh orientované, trávnaté a krovinatými stráňami. Na výmere celkovej plochy 3.46 ha, ktorý sa nachádza ...

                                               

Pod Hvězdou

Podľa Hvězdou je názov malé prírodné pamiatky - mokradí v južnej časti okresu Česká Lípa, v severnej časti CHKO Kokořínsko, na území Blíževedly.

                                               

Ronov (prírodná pamiatka)

Ronov je nielen významný hill Ronov s ruiny v rovnomenného hradu pri obci Blíževedly, ale aj názov chráneného územia na Českolipsku, od roku 1995 vyhlásený prírodnou pamiatkou v jeho hornej časti.

                                               

Stráně Hlubokého dolu

Prírodná pamiatka Stráně Hlubokého dole bol vyhlásený v roku 2001 a nachádza sa v blízkosti obce obec Tupadly. Dôvodom je chrániť xerotermnej lokalitách na okrajoch hornín s výskytom vzácnych a ohrozených spoločenstiev organizmov. Správca územia ...

                                               

Stříbrný vrch (prírodná pamiatka, okres Česká Lípa)

Stříbrný vrch je prírodnou pamiatkou na území Ralskej pahorkatiny sa nachádza na rovnomennom kopci v juhozápadnej časti okresu Česká Lípa. Maloplošná chránená prírodná pamiatka na území CHKO Kokořínsko tvoria skalné útvary a chránené je vzhľadom ...

                                               

Vlhošť (prírodná rezervácia)

Vlhošť je chránenej oblasti na Velkom tiež Malé Vlhošti na území okresu Česká Lípa, Ralskej pahorkatiny. Rezervácie tu bola vyhlásená 1. marca 1998 a je v starostlivosti o Správu CHKO Kokořínsko.

                                               

Bradlec (prírodná rezervácia)

Bradlec bol prírodnej rezervácie, vložka č. 1651 v blízkosti obce Stavenice v okrese Šumperk. Pod správou AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Rezervácia bola zrušená vyhláškou č. 1 / 2010 Správy chránenej KRAJINNEJ oblasti Litovelské Pomorav ...

                                               

Častava

Častava je prírodná pamiatka, súbor č. 1581, ktoré sa nachádza severne od Horky nad Moravy, v okrese Olomouc. Oblasti, ktoré spravuje Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

                                               

Daliboř

Predmetom ochrany je zvyšok slatinných spoločenstiev so vzácnou kvetenou. Územie pamiatok v celom rozsahu prekrýva s EVL Litovelské Pomoraví, a s vtáčie územie s rovnakým názvom.

                                               

Doubrava (prírodná rezervácia)

Doubrava je prírodná rezervácia v okrese Šumperk. Bol novo vyhlásené vyhláškou č. 1 / 2010 Správy chránenej KRAJINNEJ oblasti Litovelské Pomoraví v Olomouci, ktorý vstúpil do platnosti 1. 6. 2001. Súčasne boli rovnaké dekrét zrušený pôvodný rezer ...

                                               

Hejtmanka

Chránené územie sa rozprestiera na oboch stranách rieky Moravy v severo-východne od Mladče, na severe dosahuje až k hradu Nové Zámky, na západnej strane definuje cestu, ktorá spája Nové Zámky a Mladeč na tejto trase prestiera prírodná pamiatka Po ...

                                               

Chomoutovské jezero

Chomoutovské jezero je jazero, ktoré vzniklo po ťažbe štrku. Nachádza sa v Hornomoravskom úvale na území olomouckej miestnej časti Chomoutov, 10 km severne od centra krajského mesta a 2.5 km na sever od sútoku Oskavy a Moravy na pravom brehu prvo ...

                                               

Chomoutovské jezero (prírodná rezervácia)

Chomoutovské jezero sa nachádza prírodná rezervácia, vložka č. 1663, v blízkosti obce Chomoutov v okrese Olomouc. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

                                               

Kurfürstovo rameno

Kurfürstovo rameno je prírodná pamiatka, súbor č. 1684 pri obci Hôrka nad Moravy, v okrese Olomouc. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

                                               

Litovelské luhy

Predmetom ochrany je súvislý lesný komplex s bohatým bylinným podrastom a výskyt vzácnych druhov kôrovcov Územie pamiatok v celom rozsahu prekrýva s EVL Litovelské Pomoraví, a s vtáčie územie s rovnakým názvom.

                                               

Malá Voda

Trochu Voda je prírodná pamiatka, súbor č. 1189, ktorý sa nachádza v okrese Olomouc západnej časti mesta litovel v údolí rieky Morava. Správa chránenej KRAJINNEJ oblasti Litovelské Pomoraví.

                                               

Moravičanské jezero

Moravičanské jezero bol prírodnej rezervácie, vložka č. 1700 v blízkosti obcí Mohelnice a Moravičany v okrese Šumperk. Oblasti, ktoré spravuje Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Rezervácia bola zrušená vyhláškou č. 6 / 2010 Správy chránenej KRAJINN ...

                                               

Panenský les

Prales je prírodnou rezerváciou, vložka č. 1587 pri obci Hôrka nad Moravy, v okrese Olomouc. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

                                               

Ramena řeky Moravy

Arm řeky Moravy je národná prírodná rezervácia, vložka č. 1188 pri obci Hôrka nad Moravy, v okrese Olomouc. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

                                               

Templ (prírodná rezervácia)

Predmetom ochrany je trvalý rozvoj prírodných lesných spoločenstiev charakteru dubohrabových lesov s rôznou drevinnou skladbou. Prírodná rezervácia Chrám bol zrušený k 1. Júna 2010, keď to prišlo k jej zlúčení so susedným prírodnej rezervácie Nov ...

                                               

Třesín (prírodná pamiatka)

Třesín je prírodná pamiatka, súbor č. 1654 v hornej časti Třesín medzi obcami Měník a Mladeč v okrese Olomouc. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

                                               

U přejezdu

Predmetom ochrany obyvateľstva, ktoré sa prirodzene vyskytujú druhy rastlín čelade vstavačovitých a ich biotopov. Územie pamiatok v celom rozsahu prekrýva s EVL Litovelské Pomoraví, a s vtáčie územie s rovnakým názvom.

                                               

U Senné cesty

Predmetom ochrany je miesto, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín v fragment ekosystémov zmiešaný les. Územie pamiatok v celom rozsahu prekrýva s EVL Litovelské Pomoraví, a s vtáčie územie s rovnakým názvom.

                                               

V Boukalovém

Predmetom ochrany je mokraďový biotop pre vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Územie pamiatok v celom rozsahu prekrýva s EVL Litovelské Pomoraví, a s vtáčie územie s rovnakým názvom.

                                               

Vrapač

Chránené územie sa rozprestiera na sever-východ z Mladče, na juh od rieky Moravy, na oboch stranách jej pravú ruku, tzv Málo vody. Na severozápade sa ich bezprostredne nasleduje prírodná rezervácia Hejtmanka, juhovýchodným cípom potom susedí s pr ...

                                               

Za mlýnem

Za mlýnem je prírodná pamiatka, súbor č. 1701 na hranici okresov Olomouci, a Šumperk, v blízkosti obce Mitrovici. Oblasti, ktoré spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

                                               

Zátrže

Zátrže je prírodná pamiatka, súbor č. 5646 v blízkosti obcí Mohelnice a Moravičany v okrese Šumperk. Oblasti, ktoré spravuje Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Prírodná pamiatka bola vyhlásená na území prírodnej rezervácie Moravičanské jezero. Dňom ...

                                               

Chránená krajinná oblasť Lužické hory

Chránené krajinné oblasti Lužické hory bola vyhlásená v roku 1976. Rozlohou 267 km2 ochranu rôznych krajín pieskovcových skalných miest a znelcových, trachytových a čadič kuželov. Tieto výrazné geomorfologické útvary sú sprevádzané zvyšky prirodz ...

                                               

Brazilka

Brazilka je mokraďou v Lužických horách, na severe okresu Česká Lípa. Lokalita sa nachádza 1 km od horskej Luž, severne od obce Dolní Světlá a juhu obce Ischl, na východnom úpätí Luže. Od roku 2002 a je chránenou prírodnou pamiatkou. Tam je náučn ...

                                               

Jezevčí vrch (rezervácia)

Jezevčí vrch je národnou prírodnou rezerváciou na hranici okresov Česká Lípa a Liberec, je súčasťou hill Jezevčí hill v Lužických horách katastrálnom území obce Mařenice a Heřmanice.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →