Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184
                                               

Kura domáca

Kura domáca je domestikovaný druh kurotvarých vtákov. Je jedným z najrozšírenejších domácich zvierat. V roku 2003 žilo v chovoch asi 24 miliárd jedincov tohto druhu. Samec sa volá kohút, samica sliepka a mláďa kurča.

                                               

Lama alpaka

Lama alpaka alebo alpaka alebo pako je domestikovaná lama vikuňa, pochádzajúca z juhoamerických Ánd. Chová sa predovšetkým kvôli vlne. V Európe je použitie tejto vlny skôr zriedkavé.

                                               

Lama krotká

Lama krotká alebo lama patrí medzi domestikované druhy. Ide pravdepodobne o domestikovanú formu huanako, pretože je morfologicky podobná Guanaco cacsilensis. Podobne ako alpaka obýva oblasti Altiplána v Bolívii a v Peru. Malé populácie sú tiež v ...

                                               

Morča domáce

Morča domáce je druh hlodavca patriaci do čelade morčatovité. Pochádza z Južnej Ameriky, z oblasti Ánd. V súčasnosti sa chová ako domáce zviera pre okrasu, vo svojej domovine aj ako zdroj potravy, resp. v ludovom liečitelstve, ako aj pri niektorý ...

                                               

Somár domáci

Somár domáci je spoločne s koňom jediným domestikovaným nepárnokopytníkom. Bol zdomácnený skôr ako kôň. Divý predok somára domáceho je africký somár núbijský a somár somálsky, ktoré sú už skoro vyhubené.

                                               

Škrečok džungarský

Škrečok džungarský je malý hlodavec z podčelade škrečkorodé, pochádzajúci pôvodne zo stepí južnej a strednej Sibíri, no vyskytuje sa aj v Kazachstane, Mongolsku a severnej Číne. Je zaujímavý neobvyklým správaním samca, ktorý asistuje samici pri p ...

                                               

Kynológia

Kynológia je zjednodušene veda o psoch. Kynologická veda má francúzsky pôvod. Kynológia sa zaoberá psom ako najstarším a najbližším spoločníkom človeka všeobecne, čiže spája vedomosti o pôvode a genetike psa, šlachtitelstvo psích plemien, výcvik ...

                                               

Asistenčný pes

Asistenčný pes je pes špeciálne vycvičený na vykonávanie úkonov, ktoré pomáhajú zmierniť dopad zdravotného postihnutia klienta. Legislatíva upravujúca držbu takto vycvičených psov a podmienky, za akých smú byť psi cvičení, sa v mnohých krajinách ...

                                               

BIS

BIS je titul udelovaný psom na výstavách krásy. Pri výstavách viacerých plemien ide o najkrajšieho psa z pomedzi všetkých plemien. Pri výstavách jedného plemena sa tento titul nezvykne zadávať, resp. stáva sa ním automaticky držitel titulu BOB. D ...

                                               

BOB

BOB je titul udelovaný psom na výstavách krásy. Pri výstavách viacerých plemien ide o najkrajšieho psa z konkrétneho plemena, pri výstavách jedného plemena je to zároveň víťaz celej výstavy. Do boja o titul BOB postupujú len tie najlepšie psy z v ...

                                               

CAC

CAC je titul udelovaný psom na výstavách krásy. Ide o čakatelstvo na malý, tzv. národný šampionát. CAC sa udeluje víťazovi triedy napr. víťazovi triedy otvorenej a to u tried: stredná, otvorená, pracovná, šampiónov. V triede mladých sa udeluje od ...

                                               

CACIB

CACIB je titul udelovaný psom na výstavách krásy. CACIB sa udeluje vždy len jeden pre plemeno resp. pre farebnú variantu, ak je posudzované osobitne, avšak zvlášť pre suku a zvlášť pre psa. Do boja o udelenie titulu CACIB vždy postupujú držitelia ...

                                               

CAJC

CAJC je titul udelovaný mladým psom na výstavách krásy. Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu. CAJC nie je nárokovatelný a udeluje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky. CAJC sa udeluje v tri ...

                                               

Dejiny psa

Pes domáci sa niekedy považuje za samostatný druh, inými vedeckými kruhmi zasa za poddruh vlka. Nech je akokolvek, dnes je už pes domáci natolko geneticky a povahovo odlišný od vlka, že ho v rámci všeobecného prehladu môžeme považovať za samostat ...

                                               

Exteriér psa

Exteriér psa je súbor vonkajších, fyziologických vlastností psa. Medzinárodná kynologická federácia vydala pre jednotlivé plemená tzv. štandardy, ktoré obsahujú popis jednotlivých častí tela psa, čiže jeho exteriéru. Podla štandardu rozhodca na v ...

                                               

Handling (kynológia)

Handling je kynologický termín pre predvedenie vystavovaného psa vo výstavnom kruhu. Handler je potom ten, kto vykonáva handling. Hlavné umenie handlingu spočíva v správnom predvedení psa tak, aby vynikli jeho dobré vlastnosti exteriérové vlastno ...

                                               

Inteligencia psov

Inteligencia psov je schopnosť psa myslieť, učiť sa a riešiť problémy. Vedci doteraz vedú polemiku o tom, či zvieratá môžu myslieť, čiže či disponujú určitou formou inteligencie, alebo je ich správanie výlučne pudové. Kynológovia sa však všeobecn ...

                                               

Inteligencia psov (kniha)

Inteligencia psov je téma, ktorej sa venovalo už mnoho autorov v odborných článkoch a knihách. Jednou z najznámejších a najuznávanejších teórií o psej inteligencii je kniha amerického psychológa a kynológa Stanleyho Corena. V slovenčine táto knih ...

                                               

K-9

K-9 je pojem ktorý sa poväčšine používa v súvislosti so psami. Termín vznikol pôvodne v prostredí armády Spojených štátov, kde je bežné používať podobné termíny na označenie rôznych činností. Pojmom K-9 sa označovala služobná kynológia, resp. slu ...

                                               

Ján Magál

Kpt. Ján Magál bol slovenský žandár a kynológ, účastník SNP. Bol príslušníkom četníctva, Zboru žandárstva Slovenskej republiky, Národnej bezpečnosti a napokon Zboru národnej bezpečnosti. Založil prvú policajnú kynologickú školu na Slovensku a prv ...

                                               

Medzinárodná kynologická federácia

Medzinárodná kynologická federácia, zaužívaná skratka FCI, je jednou z najznámejších kynologických organizácií na svete. Sídlo má v Thuine. Medzi základné úlohy organizácie patrí vytvárať a upravovať štandardy jednotlivých plemien psov a tvoriť p ...

                                               

Obrana (kynológia)

Obrana je kynologický pojem, ktorým sa označuje výcvik psov pre športovú a služobnú kynológiu. Obrana sa cvičí prevažne so psami tzv. služobných plemien, ale v športovej kynológii sa používajú aj iné plemená. Obrana sa cvičí z týchto hlavných dôv ...

                                               

Psovod

Psovod je kynologický pojem, v širšom zmysle označujúci človeka, ktorý vedie psa. V užšom zmysle je to človek, ktorý vedie služobného psa, alebo psa vo výkone, či vo výcviku. Tento termín sa používa napríklad pri výcviku psa na označenie človeka, ...

                                               

Reserve CAC

Reserve CAC alebo R-CAC znamená Rezervné čakatelstvo na šampionát krásy. Je to titul udelovaný psom na výstavách krásy. Ide o rezervné čakatelstvo na národný šampionát. R-CAC sa udeluje druhému psovi v triede a to u tried: stredná, otvorená, prac ...

                                               

Reserve CACIB

Reserve CACIB alebo R-CACIB znamená Rezervné čakatelstvo na medzinárodný šampionát krásy. Je to titul udelovaný psom na výstavách krásy. R-CACIB sa udeluje psovi, ktorý skončil v súťaži o udelenie titulu CACIB na druhom mieste. Samotné druhé mies ...

                                               

Športová kynológia

Športová kynológia je kynologická disciplína športového charakteru, ktorej účastníkom je dvojica: psovod so svojim psom. Športová kynológia vznikla z pracovnej služobnej kynológie, jej účelom však nie je výcvik psa priamo pre služobné práce, ale ...

                                               

Výstava psov

Výstava psov je základné kynologické podujatie, kde sa stretávajú majitelia čistokrvných psov s preukazom pôvodu, aby predviedli svojho psa pred rozhodcom a obecenstvom a obdržali odborný posudok o kvalitách a nedostatkoch posudzovaného jedinca o ...

                                               

Bača (povolanie)

Bača je prvý hospodár, hlavný pastier oviec, gazda na salaši. Jeho úlohou je organizovať pastierske práce a vyrábať produkty z ovčieho syra. Bačovi sú podriadení valasi. V Liptove sa nazývali "strižiari", "baraniari", "paselníci", "honelníci" a " ...

                                               

Pastierstvo

Kočovné pastierstvo je základom polnohospodárstva mnohých krajín Blízkeho východu a prakticky celej Afriky. Charakteristické je cestovanie kočovanie iba podla potrieb dobytka a človek mu prispôsobuje celý svoj život. Pastieri v mnohých prípadoch ...

                                               

Hola (pasienok)

Hola je horský pasienok, ktorý vznikol zväčša v čase valašskej kolonizácie, keď obyvatelstvo pri vytváraní pastvín klčovalo stále vyššie položený les. Nachádza sa tu často endemická subalpínska kvetena. V súčasnej dobe dochádza pri nižšie položen ...

                                               

Košiar

Košiar je ohrada, ktorá slúži na zatváranie oviec na pasienku, lúke alebo oráčine. Zatváranie oviec do košiarov je rozšírené vo všetkých pastierskych regiónoch Karpát a Balkánskeho polostrova.

                                               

Pasenie (konzumácia)

Pasenie je príjem potravy bylinožravých cicavcov, respektíve bylinožravcov, priamou konzumáciou biomasy pochádzajúcej zo živých tiel vyšších rastlín, resp. cielené dozeranie na zvieratá pri tejto ich činnosti. Pri volne žijúcich zvieratách ide o ...

                                               

Pastiersky pes

Pastiersky pes bol pes, ktorý sa používal na ochranu stáda proti vlkom, medveďom ako aj proti zlodejom. Sú to psy s výškou v kohútiku nad 65 cm. Rozdiel medzi ovčiarskym psom a pastierskym psom bol práve v tom, že ovčiarsky pes sa využíval hlavne ...

                                               

Národné plemená Česka

Výsledkom dlhodobého šlachtenia na území Česka boli vyšlachtené tieto národné plemená. Rozvoj národných plemien je podporované aj grantovými programami Európskej únie.

                                               

Zoologická záhrada

Zoologická záhrada je špecializované zariadenie, v ktorom sa chovajú a vystavujú cudzokrajné a domáce živočíchy, s vedeckovýskumnou, kultúrno-osvetovou a rekreačnou funkciou. Ako zoologická záhrada sa často označuje aj príslušná inštitúcia. Zoolo ...

                                               

Evo (časopis)

Evo je britský motoristický časopis zameraný na výkonné automobily, od hot hatchov až po superšportové automobily. Prvé vydanie bolo publikované v novembri 1998 ako neoficiálny nasledovník časopisu Performance Car, ktorého vydávanie bolo ukončené ...

                                               

Motoristický časopis

Motoristický časopis je časopis, ktorý sa obsahuje novinky o automobiloch a automobilovom priemysle. Motoristické časopisy môžu obsahovať testy nových automobilov, porovnávacie testy, ktoré popisujú výhody a nevýhody porovnávaných modelov, automo ...

                                               

Top Gear (časopis)

Top Gear je motoristický časopis publikovaný cez BBC Worldwide a nazvaný po televíznej relácii Top Gear. Časopis bol prvýkrát publikovaný v októbri 1993 a odvtedy je publikovaný každý mesiac. Hlavný vystupujúci televíznej relácie – Richard Hammon ...

                                               

Emisie dopravných prostriedkov

Emisie dopravných prostriedkov sú sprievodné produkty bežnej prevádzky dopravných prostriedkov. Väčšinou majú nepriaznivý účinok na životné prostredie a človeka. Medzi hlavné zdroje emisií patria dopravné prostriedky poháňané spalovacími motormi ...

                                               

Aldehyd

Aldehyd je organická zlúčenina, chemicky kyslíkatý derivát uhlovodíkov s aldehydickou funkčnou skupinou R–CH=O. Sú vonnou súčasťou rastlinných silíc a taktiež intermediáty biochemických reakcií, napríklad Krebsovho cyklu. Využívajú sa v priemyslo ...

                                               

Amoniak

Amoniak je binárna zlúčenina dusíka a vodíka so vzorcom NH 3. Pri bežnom tlaku a teplote je to toxický, žieravý, bezfarebný plyn s charakteristickým prenikavým, ostrým, silne dráždivým zápachom. Molekula amoniaku je výrazne polárna a rozpúšťa sa ...

                                               

Emisná norma Euro

Emisná norma Euro je záväzná norma Európskej únie stanovujúca limitné hodnoty škodlivín vo výfukových exhaláciách benzínových a naftových motorov pre motorové vozidlá v závislosti hmotnosti škodliviny na prejdenej vzdialenosti. Normy stanovujú li ...

                                               

Hluk

Hluk je zvuk s neurčitou výškou, nemajúci stály kmitočet; možno síce niekedy približne určiť, či znejú vysoko, hlboko alebo v strednej polohe, ale nemôžeme ich výšku stanoviť tak presne ako pri tónoch, a preto ich ani nemôžeme zahrať na hudobnom ...

                                               

Nespálené uhlovodíky

Nespálené uhlovodíky - CH x sú produktom nedokonalého spalovania paliva alebo oleja so vzduchom v spalovacom motore. Vznikajú spomalovaním chemických reakcií na chladených stenách resp. vynechávaním spalovania. Množstvo nespálených uhlovodíkov na ...

                                               

Oxid dusičitý

V ovzduší patrí k plynom, ktoré spôsobujú kyslé dažde a smog. Uvolňuje sa rozkladom kyseliny dusičnej. Je jedným z piatich oxidov dusíka. Oxid dusičitý a oxid dusnatý sú medziprodukty pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho molárna hmotnosť je 46. Roz ...

                                               

Oxid siričitý

Oxid siričitý je bezfarebný reaktívny plyn, ktorý je jedovatý. Pri nízkych koncentráciách nemá pach, ale pri velmi vysokých koncentráciách má ostrý štiplavý zápach. Okrem toho, že je obsiahnutý vo výfukových plynoch spalovacích motorov, vzniká aj ...

                                               

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý odborne: kysličník uhličitý ; suchý lad) je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO 2. Je bezfarebný, nehorlavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Vzniká ako produkt ...

                                               

Oxid uholnatý

Oxid uholnatý odborne: kysličník uholnatý) je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, je lahší ako vzduch, nedráždivý. Vo vode je málo rozpustný. Je obsiahnutý vo svietiplyne, v generátorovom a vo vodnom plyne. Má silné redukčné vlastnosti, pri vyso ...

                                               

Oxidy dusíka

Oxidy dusíka alebo NO x je súhrnné označenie pre všetky oxidy dusíka. Sú nimi: oxid dusitý N III 2 O 3 oxid dusičitý N IV O 2 dimerizuje na N 2 O 4 oxid dusičný N V 2 O 5 oxid dusnatý N II O oxid dusný N I 2 O

                                               

Pevné častice (emisie)

Pevné častice alebo sypká hmota prachové častice ; po anglicky particulates, alebo particulate matter – PM) sú drobné pevné alebo kvapalné častice rozptýlené vo vzduchu. Dosahujú priemerné velkosti od menej ako 10 nanometrov až nad 100 mikrometro ...