Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171
                                               

Thyreus (mytológia)

Thyreus je v gréckej mytológii syn kalydónskeho krála Oinea a jeho manželky Althaie. Thyreus, syn Oinea a Althaie, je známy len z písomného záznamu antického autora Apollodora z Atén, ktorý ešte uvádza, že mal bratov Meleagra,Toxea a Klymena a se ...

                                               

Tifys

Tifys je v gréckej mytológii kormidelník lode Argó. Pri prípravách lode Argó na cestu za zlatým rúnom do ďalekej Kolchidy, jej velitel Iasón z Iólku zhromaždil mužov z celého Grécka. Jej päťdesiat člennú posádku tvorili muži pri veslách, veštci, ...

                                               

Tisamenos (syn Oresta)

Tisamenos alebo Tísamenos alebo Tísamenés bol v gréckej mytológii král Sparty, Mykén a Argu. Tisamenos bol syn mykénskeho krála Oresta a Hermiony, dcéry spartského krála Menelaa. Menelaos svoju dcéru Hermionu pôvodne vydal za Achillovho syna Neop ...

                                               

Tithónos

Tithónos je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Laomedóna, král Etiópov. Tithónos bol bratom trójskeho krála Priama. Zamilovala sa do neho bohyňa ranných zôr Éós a odišla s ním do Etiópie, kde sa stal králom. Bohyňa Éós mu potom porodila syno ...

                                               

Tlépolemos (mytológia)

Tlépolemos je v gréckej mytológii syn hrdinu Hérakla a Astyochy Tlépolemos, panovník Efyry, bol jeden z pytačov krásnej Heleny, ktorá sa nakoniec vydala za spartského krála Menelaa. Keď nešťastnou náhodou zabil Likymnia, syna mykénskeho krála Éle ...

                                               

Tmólos (král Lýdie)

Tmólos alebo Tmolos bol v gréckej mytológii horský boh a král Lýdie. Král Lýdie Tmólos bol podla niektorých antických autorov synom boha Area a Teogony. Jeho manželkou bola Omfalé s ktorou mali syna Teoklimena. Niektoré mýty uvádzajú, že tým syno ...

                                               

Toxeus (syn Oinea)

Toxeus je v gréckej mytológii syn kalydónskeho krála Oinea a jeho manželky Althaie. O Oineovom synovi Toxeovi je z antiky známy len záznam od Apollodora z Atén, ktorý uvádza, že mal bratov Meleagra, Thyrea a Klymena a sestry Gorgu a Déianeiru.Zom ...

                                               

Trifylos

Trifylos je v gréckej mytológii syn lykosúrskeho krála Arkada. Z antických autorov nám správu o ňom zanechal len Pausanias, ktorý videl jeho sochu v Delfách. Socha sa nachádzala medzi votívnymi darmi Tegejčanov venovanými na pamiatku ich víťazstv ...

                                               

Triopas (Argos)

Triopas alebo Triops je v gréckej mytológii syn a nástupca argejského krála Forba Argejský král Triopas bol otcom synov, Iasa a Agénora a dcéry Messény Antický autor Diodoros Sicílsky píše, že za jeho vlády bol ostrov Rodos a aj ostrov Symé osídl ...

                                               

Triptolemos

Triptolemos je v gréckej mytológii syn eleuzínskeho krála Kelea a jeho manželky Metaneiry. Mal mladšieho brata Démofoónta. Triptolemova matka prijala vo svojom paláci Demeter, bohyňu plodnosti zeme a úrody, hladajúcu v podobe obyčajnej ženy svoju ...

                                               

Tróilos

Tróilos alebo Troilos je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Priama. Zahynul v trójskej vojne. Podla Shakespearovej hry sa Troilos zalúbil do Kressidy, ale tá musela onedlho odísť ako zajatkyňa do achájskeho tábora, výmenou za zajatého Trójan ...

                                               

Trós (syn Erichthonia)

Trós alebo Tros je v gréckej mytológii syn krála Erichthonia a jeho manželky Astyochy, dardanský král. Trós bol vnukom zakladatela dardanského královstva Dardana na trón nastúpil po svojom otcovi Erichthoniovi. Jeho královstvo zahŕňalo dnešné sev ...

                                               

Tydeus (mytológia)

Tydeus alebo Týdeus je v gréckej mytológii syn kalydónskeho krála Oinea. Jeho matkou bola druhá králova manželka Periboia. Bol ešte velmi mladý, keď nahnevaný v hádke zabil dvoch svojich príbuzných a musel preto narýchlo opustiť rodný Kalydón. Uc ...

                                               

Tyché

Tyché alebo Tycha alebo zastarano Tyche bola podla starogréckej mytológie dcéra Titana Ókeana a jeho manželky Tethye, bohyňa šťastnej náhody, jedna z, podla mena známejších, Ókeanovien. Podla iných verzií bola dcérou boha Herma a bohyne Afrodity. ...

                                               

Tyndareós

Tyndareós alebo Tyndareos je v gréckej mytológii spartský král, syn krála Periéra a Gorgofony, dcéry Persea. Keď ho jeho brat Hippokoón vyhnal z rodnej Sparty a vládol v nej sám so svojimi dvanástimi synmi, trávil Tyndareós svoju mladosť u aitóls ...

                                               

Tyrannos (syn Pterelaa)

Tyrannos je v gréckej mytológii syn Pterelaa, krála ostrova Tafos. Tyrannos a jeho bratia Chromios, Antiochos, Chersidamas, Méstor a Euéres pochádzali z ostrova Tafos. Keďže ich starý otec Méstor bol brat mykénskeho krála Élektryóna, domnievali s ...

                                               

Tyria (mytológia)

Tyria je v gréckej mytológii manželka egyptského krála Aigypta. Tyria bola manželkou egyptského krála Aigypta a matkou jeho synov, Kleita, Sthenela a Chrysippa. Aigyptos bol otcom päťdesiatich synov, ktorých mal so svojimi početnými manželkami a ...

                                               

Tyro

Tyro alebo Tyró je v gréckej mytológii dcéra tesálskeho krála Salmónea a jeho manželky Alkidiky. Tyro sa zamilovala do riečneho boha Enipea, čo zneužil boh morí Poseidón. Zviedol ju v podobe Enipea a ona mu po patričnom čase porodila dvojičky Pel ...

                                               

Xanthippé (mytológia)

Xanthippé alebo Xantippa je v gréckej mytológii dcéra Dóra, syna praotca Grékov Helléna. Antický autor Apollodoros z Atén uvádza, že Xanthippé sa vydala Pleuróna, ktorý so svojim bratom Kalydónom založili v Aitólii mestá, ktoré pomenovali po nich ...

                                               

Xanthippos (syn Déifonta)

Xanthippos je v gréckej mytológii syn Heraklovca Déifonta a jeho manželky Hyrnétho, dcéry argejského krála Temena. Xanthippos, jeho bratia Argeios, Antimenes a sestra Orsobia boli deťmi Déifonta a Hyrnétho, ktorí kvôli nezhodám s bratmi Hyrnétho ...

                                               

Xouthos

Xouthos alebo Xúthos alebo Xuthos je v gréckej mytológii vnuk Deukalióna a jeho manželky Pyrrhy, ktorí sa stali zakladatelmi nového pokolenia ludí po potope sveta. Z vôle najvyššieho boha Dia bolo hriešne ludstvo potrestané potopou. Za pomoci Tit ...

                                               

Zéthos

Zéthos je v gréckej mytológii syn najvyššieho boha Dia a jeho milenky Antiopy, dcéry tébskeho krála Nyktea. Antiopa bola taká krásna, že upútala pozornosť najvyššieho boha Dia a z tohto mileneckého vzťahu sa narodili bratia Amfión a Zéthos. Zo st ...

                                               

Zeuxippé (dcéra Lamedóna)

Zeuxippé alebo Zeuxippa je v gréckej mytológii dcéra sikyónskeho krála Lamedóna a jeho manželky Fény. Starogrécký autor Pausanias uvádza, že keď k mestu Sikyónu pritiahli Achaiovi synovia Archandros a Architeles, sikyónskemu královi Lamedónovi pr ...

                                               

Zeuxippé (manželka Antifata)

Zeuxippé alebo Zeuxippa je v gréckej mytológii dcéra Hippokoóna, manželka argejského krála Antifata. Zeuxippé, manželka argejského krála Antifata bola matkou synov Amfalka a Oiklea, ktorý po smrti otca zdedil trón. Jej syn Oikles sa potom spolu s ...

                                               

Zeuxippé (manželka Pandióna)

Zeuxippé alebo Zeuxippa je v gréckej mytológii sestra najády Praxithey, manželka aténskeho krála Pandióna I. Zeuxippé a Pandión sa stali rodičmi dvoch dcér, Prokny a Filomély a dvojčat, chlapcov Erechthea a Bouta. Keď potom po spore kvôli hranici ...

                                               

Zeuxippos (Sikyón)

Zeuxippos je v gréckej mytológii syn boha Apolóna a nymfy Syllidy, nástupca sikyónskeho krála Pelasga. Antický autor Eusebios z Kaisareie zaznamenal, že po smrti krála Pelasga nastúpil na trón v Sikyóne Zeuxippos, ktorý bol posledným 26. králom S ...

                                               

Clunyjské hnutie

Clunyjské hnutie alebo clunyjská reforma je katolícke reformné hnutie v 10.–12. storočí za upevnenie autority cirkvi v duchovnom a kultúrnom živote a pápežskej moci, ktorého iniciátorom bol benediktínsky kláštor v Cluny pod vedením opáta Odona. R ...

                                               

Jezuitská redukcia

Jezuitská redukcia je označenie pre misijné centrá zriaďované príslušníkmi jezuitského rádu na území Južnej Ameriky, v ktorých žili a pracovali pokresťančení indiáni.

                                               

Patentálne boje

Patentálne boje sú označením vnútorných sporov v evanjelickej cirkvi, ktoré sa rozpútali po vydaní Cisárskeho patentu. Rozdelila cirkev na patentalistov a autonomistov, pričom v pozadí stála aj politika a maďarizačné úsilie autonomistov o ovládnu ...

                                               

Protestantský patent (1859)

Protestantský patent alebo Cisársky patent zo dňa 1. septembra 1859 bol predpis, ktorý na území Uhorska a Vojenskej hranice zavádzal jednotné zriadenie pre protestantov, čiže obe evanjelické cirkvi - Evanjelickú cirkev a. v. a Evanjelickú cirkev ...

                                               

Boethius

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius bol antický kresťanský filozof a spisovatel. Narodil sa v Ríme v rodine konzula. Sám však slúžil ako vládny úradník na ostrogótskom královskom dvore. Neskôr ho ostrogótsky král Teodorich Velký dal popr ...

                                               

Cassiodorus

Cassiodorus po lat. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator – † asi 583) bol rímsky filozof, encyklopedista, minister gótskeho cisára Teodoricha, významný hodnostár aj za jeho nástupcov. Písal historické diela: kroniku od Adama do roku 519 po ...

                                               

Synesios z Kyrény

Synesios z Kyrény bol grécky filozof, básnik, rečník a biskup. Bol stúpencom novoplatonizmu, niekedy sa ráta k cirkevným otcom. Študoval v Alexandrii u Hypatie a v Aténach. Neskôr sa usadil vo svojom rodisku. V roku 410 ho zvolili za biskupa hoci ...

                                               

Theofilos z Antiochie

Theofilos z Antiochie bol filozofujúci apologét, autor diela Grékovi Autolykovi o viere kresťanov tri knihy.

                                               

Husitstvo

Husitstvo bolo radikálne reformné hnutie, hlásané majstrom Jánom Husom a žiadajúce ďalekosiahlu reformu cirkvi súvisiace najmä s tzv. husitskou revolúciou v rokoch 1415–1436. Jeho zakladatel Ján Hus bol ovplyvnený anglickým teológom Johnom Wiclif ...

                                               

Bratríci

Bratríci boli vojenské oddiely zložené z bývalých husitských bojovníkov, pôsobiaci na území Slovenska, Moravy, severného Rakúska a južného Polska, kam v rokoch 1445 – 1467 priniesli nielen idey husitstva, ale aj plienenie kláštorov, mnohých feudá ...

                                               

Jakoubek ze Stříbra

Jakoubek ze Stříbra, alebo Jakub alebo Jacobellus, bol český kazatel a spisovatel, priatel a spolužiak Jana Husa. Roku 1393 sa stal bakalárom a roku 1397 majstrom. Od roku 1400 prednášal na Karlovej univerzite. Medzi českými kazatelmi tohto obdob ...

                                               

Kališníctvo

Kališníctvo alebo utrakvizmus bolo kresťanské reformné hnutie a súhrn náboženských predstáv a liturgických praktík umierneného husitizmu od 15. storočia do začiatku 17. storočia. Kališníctvo vychádzalo z idey zrovnoprávnenia radových kresťanov s ...

                                               

Štyri pražské artikuly

Štyri pražské artikuly alebo pražské články bol program, ktorý spoločne vypracovali husitské strany v roku 1420. Bol prijatý na čáslavskom sneme roku 1421. Hlavné požiadavky: zakázanie panovania kňazov nad svetským majetkom trestanie smrtelných h ...

                                               

Jansenizmus

Jansenizmus bol nábožensko-politický smer rozšírený v Holandsku a vo Francúzsku v 17. storočí a 18. storočí, ktorého základné myšlienky sformuloval Cornelius Jansen. Jansenizmus sa mnohými svojimi tvdeniami prikláňal k protestantizmu.

                                               

Cornelius Jansen

Cornelius Jansen alebo Jansenius bol holandský katolícky teológ, zakladatel jansenizmu, biskup ipernský. Podla Jansena prvotný hriech pokazil ludskú prirodzenosť a žiadostivosť zlého je následkom onoho pokazenia a vlastnou podstatou dedičného hri ...

                                               

Achájske kniežatstvo

Achájske kniežatstvo bol jeden zo štátov, ktoré vznikli po dočasnom zániku Byzantskej ríše. Bol to križiacky štát. Nachádzal sa vo vnútrozemí Peloponézu a v niektorých jeho prístavoch. Štát bol najprv do roku 1224 vazalom Solúnskeho královstva, p ...

                                               

Antiochijské kniežatstvo

Antiochijské kniežatstvo Antiochia / Antiochea, Antiošské kniežatstvo, Antiochijské/Antiošské vojvodstvo, zastarano Antiochenské kniežatstvo/královstvo) bol križiacky štát v rokoch 1098 až približne 1268 v časti dnešného Turecka a časti dnešnej S ...

                                               

Arménske kniežatstvo v Kilikii

Arménske kniežatstvo v Kilikii bol stredoveký feudálny štát, dedičná monarchia rozprestierajúca sa na území dnešného Turecka v Malej Ázii v Kilikii. Na čele kniežatstva stála dynastia Rubenovcov. Kniežatstvo zohralo významnú úlohu v križiackych d ...

                                               

Arménske královstvo v Kilikii

Arménske královstvo v Kilikii bol stredoveký štát, dedičná monarchia rozprestierajúca sa na území dnešného Turecka v Malej Ázii v Kilikii v rokoch 1198 až 1375. V královstve od jeho vzniku vládli dynastie Rubenovcov, Hethumovcov a Lusignanovcov.

                                               

Aténske vojvodstvo

Aténske vojvodstvo bol jeden zo štátov, ktorý vznikol po dočasnom zániku Byzantskej ríše. Bol to križiacky štát. Nachádzal sa na polostrove Atika a čiastočne v Macedónii. Prví vládcovia boli z rodu De la Roche. Štát bol najprv vazalom Solúnskeho ...

                                               

Bohemund Tarentský

Bohemund Tarentský bol taliansko-normandský bojovník a dobrodruh, knieža z Tarentu a jeden z predných účastníkov prvej krížiackej výpravy.

                                               

Clermontský koncil

Clermontský koncil bol koncil katolíckej cirkvi v novembri roku 1095 vo francúzskom meste Clermont. Koncil zvolal pápež Urban II. a jeho výsledkom bolo začatie prvej križiackej výpravy, ktorej predchádzala ludová výprava. V roku 1095 poslal byzan ...

                                               

Cyperské královstvo

Cyperská královstvo bol križiacky feudálny štátny útvar rozprestierajúci sa na rovnomennom ostrove v Stredozemnom mori v rokoch 1191 až 1489. Štát vznikol počas tretej križiackej výprave na území, ktoré pred tým de iure podliehalo Byzantskej ríši ...

                                               

Edesské grófstvo

Edesské grófstvo alebo Edessa bolo jeden z križiackych štátov založených počas Prvej križiackej výpravy. Vzniklo v Edesse, meste s antickou históriou a dlhou kresťanskou tradíciou. Grófstvo Edessa sa líšilo od ostatných križiackych štátov v Sväte ...