Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170
                                               

Manes (král Maionie)

Manes bol mýtický král Maionie. Bol prvým panovníkom tantalovskej dynastie. O jeho živote nemáme žiadne záznamy. V starogréckych povestiach a podla gréckeho dejepisca Herodota bol vraj synom najvyšieho boha Dia a bohyne Matky zeme Gaie. Jeho nást ...

                                               

Manto (dcéra Teiresia)

Manto alebo Mantó je v gréckej mytológii dcéra tébskeho veštca Teiresia. Sama sa stala tiež známou veštkyňou. Do mýtov sa zapísala najmä jedným svojím príbehom. Bola velkou obdivovatelkou bohyne Artemis a boha Apolóna a preto raz vyzvala všetky ž ...

                                               

Marathios

Marathios je v gréckej mytológii nástupca sikyónskeho krála Marathónia. Nástupcom sikyónskeho krála Marathónia bol Marathios, ktorý podla starovekého autora Hieronyma nastúpil na trón v Sikyóne okolo roku 1530 pred Kr. a vládol do roku 1510 pred ...

                                               

Marathónios

Marathónios je v gréckej mytológii nástupca sikyónskeho krála Orthopola. Po smrti sikyónskeho krála Orthopola sa jeho následníkom stal Marathónios. Podla starovekého autora Hieronyma nastúpil na trón okolo roku 1560 pred Kr. a jeho vláda trvala a ...

                                               

Maris (syn Amisódara)

Maris je v gréckej mytológii syn lýkijskeho krála Amisódara. Homér v epose Iliada uvádza, že bratia Maris a Atymnios, synovia lýkijskeho krála Amisódara, bojovali v trójskej vojne pod velením Sarpédóna, spojenca trójskeho krála Priama. O ich prít ...

                                               

Marón (syn Euantha)

Marón je v gréckej mytológii syn Euantha, kňaz boha Apolóna. Marón bol kňazom boha Apolóna v meste Ismaros na pobreží Trákie a žil v zalesnenom areále chrámu. Keď itacký král Odyseus bezdôvodne prepadol mesto Ismaros, za čo bol bohmi potrestaný s ...

                                               

Marón (syn Keisa)

Marón je v gréckej mytológii syn argejského krála Keisa. Theofilos z Antiochie ako následníka argejského krála Keisa uvádza jeho syna Maróna, ktorého nástupcom sa stal syn Thestros. Iní antickí autori nám však nezanechali žiadne záznamy o Marónov ...

                                               

Marpéssa (dcéra Euéna)

Marpéssa bola v gréckej mytológii dcéra aitolského krála Euéna a jeho manželky Euény. Vydala sa za siláka Ida, syna messénského krála Afarea. Idas však ešte skôr musel o ňu zviesť súboj s jej otcom v pretekoch konských záprahov. Ak by bol v prete ...

                                               

Médeia (mytológia)

Médeia alebo Medea alebo po slovensky aj Médea bola v starogréckej mytológii mladšia dcéra kolchidského krála Aiéta a jeho manželky Asterodeie. Jej staršia sestra bola Chalkiopé. Medea bola čarodejnica. Do mýtov sa dostala preto, lebo Iasonovi a ...

                                               

Médesikasté (dcéra Laomedóna)

Médesikasté alebo Médesikasta je v gréckej mytológii dcéra Laomedóna. Keď Laomedón odmietol dať Héraklovi slúbené kone, Hérakles mu Tróju vyplienil a zabil všetkých jeho synov okrem Priama, následníka královského trónu. Počas panovania Priama vyp ...

                                               

Médesikasté (dcéra Priama)

Médesikasté alebo Médesikasta je v gréckej mytológii dcéra trójskeho krála Priama. Trójsky král Priamos mal päťdesiat synov a dvanásť dcér. So svojou manželkou Hekabou mal devätnásť synov. Podla antického autora Apollodora z Atén, Médesikasté pat ...

                                               

Medón (syn Keisa)

Medón je v gréckej mytológii syn a nástupca argejského krála Keisa. Pausanias uvádza, že nástupcom krála Keisa na argejskom tróne bol Medón. Od iných antických autorov však nemáme žiadne zachované záznamy o Medónovi. Podla Theofila z Antiochie bo ...

                                               

Medón (syn Kodra)

Medón je v gréckej mytológii syn aténskeho krála Kodra, bol prvý aténsky archón. Za vlády jeho otca Kodra vpadli do Atiky Dóri a hrozilo, že si krajinu podmania. Keď sa Kodros dozvedel z delfskej veštiarne, že Atény sa zachránia len ak zahynie ic ...

                                               

Medúza (mytológia)

Medúza bola v starogréckej mytológii jediná smrtelná z trojice Gorgón, obludných dcér boha Forkysa a jeho manželky Kéty. Robert Graves prekladá jej meno ako lstivá. Bola nadmerne škaredá, rovnako ako jej sestry Stheinó Sthenoa a Euryale, ale nie ...

                                               

Megakles (syn Forba)

Megakles alebo Megaklés je v gréckej mytológii syn a následník aténskeho archonta Forba. Po smrti aténskeho archonta Forba sa jeho následníkom stal syn Megakles, ktorý podla antického autora Hieronyma vládol od roku 922 pred Kr. do roku 892 pred ...

                                               

Megapenthes (syn Proita)

Megapenthes alebo Megapenthés alebo Megapentes je v gréckej mytológii syn tirynthského krála Proita, jeho následník a potom král Argu. Megapenthes bol synom a následníkom zakladatela Tirythu Proita. Neskôr sa však stal králom v Argu potom, ako si ...

                                               

Megara (mytológia)

Megara alebo Megaré je v gréckej mytológii dcéra tébskeho krála Kreonta. Bola prvou manželkou hrdinu Herakla. Herakles sa s Megarou oženil, keď mal len osemnásť rokov. Nebol ešte najväčším hrdinom gréckych mýtov, svoju slávu mal iba pred sebou. N ...

                                               

Meges (mytológia)

Meges alebo Megés je v gréckej mytológii syn Fylea z Élidy a jeho manželky Eustyochy. Jeho otec Fyleus sa po odchode z Élidy usadil na ostrove Dúlichiu, kde Meges vyrastal. Ako mnoho iných achájskych mladíkov aj on sa uchádzal o ruku krásnej Hele ...

                                               

Melampous (veštec)

Melampous alebo Melampús alebo Melampus je v gréckej mytológii preslávený messénsky veštec a lekár. Jeho rodičmi boli Amythaón z Iólku a jeho manželka Eidomené, alebo podla inej verzie Aglaia. Melampús bol vnukom Kréthea, zakladatela Iólku. Je dr ...

                                               

Melanippé (Amazonka)

Melanippé alebo Melanippa je v gréckej mytológii dcéra boha vojny Area. Bola jedna z vodkýň Amazoniek. Melanippé bola sestrou Antiopy a Hippolyty, královnej Amazoniek. Hippolite daroval jej otec Ares nádherný pás, po ktorom zatúžila Admété, dcéra ...

                                               

Melanippos (syn Agria)

Melanippos je v gréckej mytológii syn Agria z Kalydónu. Melanippos bol synom Agria, brata kalydónskeho krála Porthaóna a bratom Thersita, Onchésta, Prothoa, Keleutora a Lykópea. Keď na trón v Kalydóne po Porthaónovi nastúpil jeho syn Oineus, Mela ...

                                               

Melanippos (syn Astaka)

Melanippos je v gréckej mytológii syn Tébana Astaka, jeden z obracov Téb vo vojne s Argom. Statočný tébsky bojovník Melanippos pri obrane svojho mesta kopijou smrtelne zranil kalydónskeho hrdinu Tydea, jedného z vodcov vojenskej výpravy siedmich ...

                                               

Melanippos (syn Hiketaóna)

Melanippos je v gréckej mytológii syn Hiketaóna z tróadskej Perkóty. Keď trójsky princ Paris uniesol spartskému královi Menelaovi manželku Helenu, jeho otec Hiketaón sa snažil vyhnúť vojne a preto Trójanom odporúčal, aby ju vrátili. Paris ale o t ...

                                               

Melanippos (syn Priama)

Melanippos je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Priama. Trójsky král Priamos mal päťdesiat synov a dvanásť dcér. So svojou manželkou Hekabou mal devätnásť synov. Hippodamas patril medzi ďalších jeho synov, ktorých mal s inými manželkami, al ...

                                               

Melanthos

Melanthos je v gréckej mytológii syn Andropompa, král messénskeho mesta Pylos a neskôr nástupca aténskeho krála Thymoita. Melanthos, syn Andropompa, král v messénskom Pyle sa po útoku Dórov vysťahoval do Atén. Keď potom Boiótčania napadli Atény, ...

                                               

Melas (syn Porthaóna)

Melas je v gréckej mytológii syn Portaóna a jeho manželky Euryty. Melas bol synom kalydónskeho krála Porthaóna a bratom Oinea, Agria, Alkathoa, Leukópea a Steropy, ktorá s riečnym bohom Achelóom, splodila Sirény. Keď na trón po Porthaónovi zasado ...

                                               

Meleagros (mytológia)

Meleagros je v gréckej mytológii syn kalydónského krála Oinea a jeho manželky Althaie. V Aitólii v strednom Grécku vládol král Oineus, v hlavnom meste Kalydón. Jedného roka zožali bohatú úrodu a král obetoval všetkým bohom, len na bohyňu lovu Art ...

                                               

Melie

Melie alebo Meliády sú v gréckej mytológii lesné nymfy, Dryády zrodené z krvi boha Úrana a bohyne Gaie. Po prvopočiatočnom Chaose sa boh Úranos stal prvým vládcom sveta. Úrana neskôr kosákom zbavil mužnosti a aj vlády najmladší z dvanástich Titan ...

                                               

Melikertes

Melikertes alebo Melikertés je v gréckej mytológii syn orchomenského krála Athamanta. Jeho matkou bola Ino, druhá manželka krála Athamanta, jeho brat sa volal Learchos. Kým vlastné deti královná milovala, deti z prvého manželstva, Frixos a Hellé ...

                                               

Memfis (manželka Danaa)

Memfis je v gréckej mytológii manželka líbyjského krála Danaa. Memfis bola manželka líbyjského krála Danaa a matka jeho dcér, Kleity, Sthenely a Chrysippy. Danaos mal päťdesiat dcér, niektoré mal so svojimi manželkami, alebo družkami. O dcéry Dan ...

                                               

Memnón (mytológia)

Memnón je v gréckej mytológii syn Tithóna a jeho manželky Éóie, bohyne ranných zôr. Etiopský král Memnón bol synovec trójskeho krála Priama a brat egyptského krála Émathióna. Keď potom Achájci napadli Tróju, prišiel im s velkým vojskom na pomoc. ...

                                               

Menalkes (mytológia)

Menalkes alebo Menalkés je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho manželky Gorgo. Menalkes bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta, ktorý sa rozhodol svojich synov oženiť s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa ...

                                               

Menelaos (mytológia)

Menelaos alebo Meneláos je v gréckej mytológii syn mykénskeho krála Atrea a jeho manželky Aeropé. Bol králom v Sparte. Je známy ako jedna z hlavných postáv Homérových eposov. Bol manželom ženy, pre ktorú sa viedla trójska vojna a Menelaos bol tým ...

                                               

Menemachos (syn Aigypta)

Menemachos je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho fenickej manželky. Menemachos bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa, ...

                                               

Menestheus

Menestheus je v gréckej mytológii syn Peteóa, vnuka aténskeho krála Erechthea, bol aténsky král. Menestheus bol jedným z nápadníkov krásnej Heleny. Keď Helenu uniesol trójsky princ Paris, brat jej manžela Menelaa, mykénsky král Agamemnón, vyzval ...

                                               

Menetos

Menetos je v gréckej mytológii otec Antianeiry, matky Argonautov Echióna a Euryta. Menetos bol otcom Antianeiry, ktorá mala s bohom Hermom synov Echióna a Euryta. Synovia Antianeiry sa stali členmi slávnej posádky Argonautov, ktorí sa pod vedením ...

                                               

Menoikeus (otec Kreonta)

Menoikeus je v gréckej mytológii otec Kreonta, krála v Tébach. Korene rodu Menoikea siahajú až k známemu jeho predkovi Kadmovi, ktorý pomocou vojakov zrodených z jeho "dračej sejby postavil Téby a stal sa tak prvým tébskym králom. Menoikeus bol t ...

                                               

Menoikeus (syn Kreonta)

Menoikeus je v gréckej mytológii syn tébskeho krála Kreonta a jeho manželky Eurydiky. Menoikeus, zvaný aj Megareus, bol vnukom jeho menovca Meneoika, ktorý sa z vôle bohov obetoval skokom z hradieb, aby zachránil Téby postihnuté morom. Trest boho ...

                                               

Menoitios (syn Aktora)

Menoitios je v gréckej mytológii syn fóckeho hrdinu Aktora, otec Achilleovho priatela Patrokla. Menoitios nastúpil na trón v Opunte. Za mlada sa zúčastnil slávnej výpravy Argonautov, plaviacich sa na lodi Argó pod vedením Iasóna do ďalekej Kolchi ...

                                               

Menoitios (syn Iapeta)

Menoitios je v gréckej mytológii syn Titana Iapeta a oceanidy Asie. Menoitios mal troch súrodencov Titanov, Prometea, Atlanta a Epiméthea. Bol jedným z účastníkov vzbury Titanov proti olympským bohom. Po útoku na Olymp ho Zeus zrazil bleskom a zh ...

                                               

Menón (mytológia)

Menón je v gréckej mytológii trójsky bojovník v trójskej vojne. Menón bol trójsky bojovník, ktorý bojoval v trójskej vojne. Jediná zmienka o ňom je v dvanástom speve Homérovej Iliady, kde umiera rukou lapithského bojovníka Leontea, bojujúceho na ...

                                               

Mentes (syn Anchiala)

Mentes alebo Mentés je v gréckej mytológii syn tafijského krála Anchiala. Mentes bol priatel ithackého krála Odysea. V Homérovom epose Odysea, vzala na seba jeho podobu bohyňa Aténa, aby poradila Odyseovmu synovi Télemachovi, ako sa zbaviť spupný ...

                                               

Mentes (Trácia)

Mentes alebo Mentés je v gréckej mytológii vodca Kikonov v trójskej vojne. Mentes, vodca Kikonov z Trácie, bojoval v trójskej vojne na strane Trójanov. Jediná zmienka o ňom je v Homérovom epose Iliada, kde boh Apolón vzal na seba jeho podobu, aby ...

                                               

Mentor (syn Alkima)

Mentor alebo Mentór je v gréckej mytológii syn Alkima z Ithaky. Mentor bol priatel ithackého krála Odysea. Keďže bol Mentor múdry a rozvážny, Odyseus mu zveril do výchovy svojho maloletého syna Télemacha, keď odchádzal do trójskej vojny. Svoju úl ...

                                               

Mériones (mytológia)

Mériones alebo Mérionés alebo Meriones je v gréckej mytológii syn Móla a Melfidy, vnuk krétskeho krála Deukalióna Mériones bol jeden z pytačov krásnej Heleny, ktorá sa nakoniec vydala za spartského krála Menelaa.Keď potom trójsky princ Paris Hele ...

                                               

Mermeros

Mermeros je v gréckej mytológii syn hrdinu Iasóna a jeho manželky Médeie. Keď Mermerov otec Iasón a matka Médeia prišli po dlhej a strastiplnej cesty z Kolchidy so zlatým rúnom do Iólku, král Pelias Iasónovi ani napriek splnenej úlohe a danému sl ...

                                               

Meropé (dcéra Atlanta)

Meropé alebo Meropa je v gréckej mytológii dcéra Titana Atlanta a Pléiony, dcéry Titana Ókeana. Meropé sa stala manželkou zakladatela a prvého krála Korintu Sizyfa, najväčšieho figliara a chytráka spomedzi všetkých ludí, ktorý chcel prekabátiť aj ...

                                               

Meropé (dcéra Kypsela)

Meropé alebo Meropa je v gréckej mytológii dcéra Kypsela z Arkádie. Keď Heraklovci porazili na Peloponéze posledného mykénskeho vládcu Tisamena a polostrov si podrobili, krajinu si synovia Heraklovca Aristomacha rozdelili žrebom. Temenos sa stal ...

                                               

Meropis (dcéra Euméla)

Meropis je v gréckej mytológii dcéra Euméla z ostrova Kós. Meropis, jej brat Agrón a sestra Byssa žili na ostrove Kós. Ich pozemky boli každoročne obdarené bohatou úradou, lebo popri usilovnej práci, uctievali svoju bohyňu. To sa však onedlho zme ...

                                               

Merops (Argos)

Merops je v gréckej mytológii syn argejského krála Thestia. Antický autor Diodóros Sicílsky uvádza, že synom a následníkom argejského krála Thestia bol Merops. O tomto mýtickom královi Argu od iných antických autorov nie je zmienka. V zázname od ...