Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163
                                               

Kleodaios (syn Hylla)

Kleodaios je v gréckej mytológii syn Hylla a Ioly, vnuk Herakla. Kleodaios sa stal otcom syna Aristomacha, ktorý zomrel pri treťom neúspešnom pokuse Dórov dobyť mykénsky Peloponéz. Mal aj dcéru Lanassu, ktorá sa vydala za Neoptolema, syna slávneh ...

                                               

Kleodiké

Kleodiké alebo Kleodika alebo zriedkavo Kleodike je v gréckej mytológii dcéra zakladatela lakedaimónskeho královstva, krála Lakedaimona. Kleodiké bola dcérou spartského krála Lakedaimona a nymfy Taygeté, dcéry obra Atlanta. Jej súrodencom bol Him ...

                                               

Kleodóré

Kleodóré alebo Kleodóra je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jeho manželky Polyxo. Kleodóré bola jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa, o ktoré sa uchádzalo päťdesiat synov jej strýka Aigypta, ktorý vládol v susednom E ...

                                               

Kleopatra (dcéra Borea)

Kleopatra je v gréckej mytológii dcéra boha severného vetra Borea. Jej otec Boreas, boh vetra, sa dlho uchádzal o dcéru aténskeho krála Erechthea Óreithyiu,ale jej otec ho stále vyhýbavo odmietal. Nakoniec sa Boreas zmocnil Óreithyie násilím, uni ...

                                               

Kleopatra (dcéra Danaa)

Kleopatra je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jeho manželky Polyxo. Kleopatra bola jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa. Antický autor Apollodoros z Atén uvádza, že Danaos mal dve dcéry, ktoré sa volali Kleopatry. Je ...

                                               

Kleopatra (manželka Agénora)

Kleopatra je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jednej z jeho manželiek Hamadryád. Kleopatra bola jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa. Antický autor Apollodoros z Atén uvádza, že Danaos mal dve dcéry, ktoré sa volali ...

                                               

Kleopatra (Messénia)

Kleopatra je v gréckej mytológii dcéra messénskeho siláka Ida a jeho manželky Marpéssy. Kleopatra sa stala manželkou kalydónskeho krála Meleagra. Keď po kalydónskom love diviaka, Meleagros po hádke v bitke zabil dvoch bratov svojej matky Althaie, ...

                                               

Klonios (syn Alegénora)

Klonios je v gréckej mytológii syn Alegénora, bol jedným z boiótskych vodcov v trójskej vojne. Keď trójsky princ Paris uniesol spartskému královi Menelaovi jeho manželku Helenu, Klonios, jeho spolubojovníci z Boiótie, ako aj mnoho iných Achájcov ...

                                               

Klonios (syn Priama)

Klonios je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Priama. Trójsky král Priamos mal päťdesiat synov a dvanásť dcér. So svojou manželkou Hekabou mal devätnásť synov. Podla antického autora Apollodora z Atén, Klonios patril medzi ďalších jeho synov ...

                                               

Klymené (dcéra Katrea)

Klymené alebo Klymena je v gréckej mytológii dcéra Katrea, syna krétskeho krála Minoa. Klymené bola dcérou Katrea, ktorý mal okrem nej ešte dcéry Apémosynu a Aeropu a syna Althaimena. Jej otec si žil spokojne až dovtedy, kým mu veštec nepredpoved ...

                                               

Klymenos (otec Eurydiky)

Klymenos je v gréckej mytológii otec Eurydiky, manželky pylského krála Nestora. Klymenos je postavou z Homérovho eposu Odysea. Od Homéra vieme o ňom len tolko, že bol otcom Eurydiky, manželky pylského krála Nestora. Jeho dcéra Eurydika a jej manž ...

                                               

Klymenos (otec Harpalyky)

Klymenos je v gréckej mytológii syn argejského krála Talaa alebo arkádskeho krála Schoinea. Klymenos sa oženil Epikastou a mal s ňou dvoch synov, Ida a Theragra a dcéru Harpalyku, ktorá bola neobyčajne krásna. Nanešťastie Klymena krása vlastnej d ...

                                               

Klymenos (syn Oinea)

Klymenos je v gréckej mytológii syn kalydónskeho krála Oinea a jeho manželky Althaie. Klymenos, syn Oinea, je známy len zo záznamu antického autora Apollodora z Atén, ktorý uvádza, že mal bratov Meleagra, Toxea a Thyrea a sestry Gorgu a Déianeiru.

                                               

Klymenos (syn Presbóna)

Klymenos je v gréckej mytológii syn Presbóna, král Orchomenu v Boiótii. Klymenos prevzal královské žezlo v Orchomene po královi Orchomenovi, ktorý zomrel bezdetný. Klymenos sa potom stal otcom piatich synov, Ergina, Arrhóna, Stratia, Pylea a Azea ...

                                               

Klytaimnéstra

Klytaimnéstra ήστρα – Klytaiméstra, lat. Clytaemnestra) je v gréckej mytológii dcéra spartského krála Tyndarea a jeho manželky Lédy. Klytaimnéstra bola manželkou mykénskeho krála Agamemnóna, s ktorým mala štyroch potomkov: syna Oresta a dcéry Éle ...

                                               

Klytios (Gigant)

Klytios je v gréckej mytológii syn bohyne zeme Gaie, zrodený z kvapiek krvi boha neba Urána, po kastrácii vlastným synom Kronom. Na podnet svojej matky Gaie sa s ďalšími Gigantmi svojimi bratmi, obludnými a dlhovlasými obrami, zúčastnil vzbury pr ...

                                               

Klytos (syn Temena)

Klytos je v gréckej mytológii syn argejského krála Temena, pochádzajúceho z rodu Heraklovcov. Král Temenos bol okrem neho otcom synov Keisa, Keryna, Falka, Agraia, Agelaa, Eurypyla, Kallia, Istmia, a dcéry Hyrnétho. Antický autor Hyginus uvádza, ...

                                               

Kodros

Kodros je v gréckej mytológii syn a nástupca aténskeho krála Melantha. Jeho otec Melanthos bol králom v messénskom Pyle, ale po v páde Dórov na Peloponéz ich náporu neodolal a odišiel do Atén, ktoré po vpáde Boióťanov zachránil a Aténčania si ho ...

                                               

Kókalos

Kókalos je v gréckej mytológii sicílsky král, ochranca aténskeho umelca a vynálezcu Daidala. Daidalos postavil pre krétskeho krála Minoa zložitý a rozlahlý labyrint, kde král pred svetom ukrýval svojho obludného syna Minotaura. Keď po rokoch atén ...

                                               

Koón

Koón je v gréckej mytológii syn Anténora a jeho manželky Theano. Koón bol synom Anténora, radcu trójskeho krála Priama. Anténor sa tešil všeobecnej vážnosti pre svoju lásku k právu a múdrosť. Tak isto si Trójania ctili aj Koóna a jeho bratov pre ...

                                               

Kopreus

Kopreus je v gréckej mytológii syn élidskeho krála Pelopa. Keď po zásahu pomstychtivej Héry, hrdina Herakles v zatemnení mysle zabil svoje deti, ktoré mal so svojou prvou manželkou Megarou, odišiel si po radu do delfskej veštiarne, ako sa zo svoj ...

                                               

Korax (Sikyón)

Korax je v gréckej mytológii nástupca sikyónskeho krála Echyrea. Podla starovekého autora Hieronyma Korax, nástupca sikyónskeho krála Echyrea nastúpil na trón v Sikyóne okolo roku 1455 pred Kr. a vládol do roku 1425 pred Kr. Antický autor Pausani ...

                                               

Korinthos (mytológia)

Korinthos je v gréckej mytológii syn boha Dia, podla inej verzie syn Marathóna, bol korintský král. Antický autor Pausanias uvádza, že Korinthos nastúpil na korintský trón po svojom bratovi Epópeovi, ktorý Korint Efyru pričlenil do sikyónskeho kr ...

                                               

Koroibos (Argos)

Koroibos je v gréckej mytológii hrdina z Argu. Bol zakladatel mesta Tripodiskos v Megaride. Psamathé, dcéra argejského krála Krotópa, porodila bohovi Apolónovi syna Lina. Zo strachu pred otcom ale dieťa hneď po narodení pohodila v lese, kde ho na ...

                                               

Koroibos (syn Mygdóna)

Koroibos je v gréckej mytológii syn frýgijského krála Mygdóna. Koroibos prišiel do Tróje po vypuknutí trójskej vojny, aby sa oženil s Kassandrou, dcérou trójskeho krála Priama. Aj napriek varovaniu svojej snúbenice sa do vojny zapojil a v boji za ...

                                               

Korónos (syn Apolóna)

Korónos je v gréckej mytológii syn boha Apolóna a Chrysorthé, dcéry sikyónskeho krála Orthopolida. Antický autor Pausanias zaznamenal, že podla sikyónskej tradície sa Chrysorthé a boh Apolón stali rodičmi Koróna, ktorý po svojom starom otcovi Ort ...

                                               

Korónos (syn Kainea)

Korónos je v gréckej mytológii syn Kainea. Bol král Lapithov. Korónos bol podla antických autorov, syn Lapitha Kainea, pochádzajúceho z tesálskeho mesta Gyrtón. Bol jedným z účastníkov výpravy Argonautov, ktorí sa plavili na lodi Argó za zlatým r ...

                                               

Kranaos

Kranaos je v gréckej mytológii následník aténskeho krála Kekropa I. Kranaos sa takisto ako jeho predchodca narodil zo zeme. Po potope, ktorú na ludstvo zoslal najvyšší boh Zeus a po Deukaliónovom založení nového ludského rodu, sa usadil v Aténach ...

                                               

Kratieus

Kratieus je v gréckej mytológii otec Anaxibie. Podla antického autora Apollodora z Atén bol Kratieus otec Anaxibie, manželky pylského krála Nestora a matky synov, Stratia, Aréta, Echefróna, Antilocha, Persea, Peisistrata, Thrasyméda a dvoch dcér ...

                                               

Kreón (Korint)

Kreón je v gréckej mytológii syn Lykaitha, bol král v Korinte. Korintský král Kreón syn Lykaitha poskytol útočisko Iásonovi, ktorý bol nútený utiecť z rodného Iólku. Iasón už predtým utiekol z Kolchidy, keď sa tam zmocnil zlatého rúna na spiatočn ...

                                               

Kreón (otec Megary)

Kreón bol v gréckej mytológii král v Tébach, jeho dcéra Megara bola prvou manželkou najväčšieho hrdinu Herakla. Tébsky král Kreón musel každoročne odvádzať sto volov orchomenskému královi Erginovi, pretože bol ním porazený. Trvalo to až dovtedy, ...

                                               

Kreón (Téby)

Kreón je v gréckej mytológii syn Menoikea, bol tébsky král. Kreón, syn Menoikea z rodu Kadmovej "dračej sejby ", sa stal králom v Tébach dokonca dvakrát. Prvý raz sa stal králom po smrti svojho švagra Laia, ale keď Oidipus zachránil Téby od oblud ...

                                               

Kreontiades

Kreontiades alebo Kreontiadés je v gréckej mytológii syn hrdinu Herakla a jeho prvej manželky Megary. Keď hrdina Herakles oslobodil Téby od orchomenských vyberačov potupných daní, tébsky král Kreón mu dal z vďaky za manželku svoju dcéru Megaru. M ...

                                               

Kreousa (dcéra Priama)

Kreousa alebo Kreúsa je v gréckej mytológii dcéra trójskeho krála Priama a jeho manželky Hekaby. Mýtus o Priamovej dcére Kreúse dnes žije v podobe, ktorú nám vo svojom spracovaní zanechal rímsky básnik Vergílius v epickom diele Eneida. Kreúsa sa ...

                                               

Kresfontes

Kresfontes alebo Kresfontés je v gréckej mytológii syn Heraklovca Aristomacha, messénsky král. Približne osemdesiat rokov po trójskej vojne viedli synovia Aristomacha, Kresfontes, Temenos piaty a tentokrát už víťazný útok Dórov na mykénsky Pelopo ...

                                               

Krétheus

Krétheus bol v gréckej mytológii syn Aiola, vnuk praotca Grékov Helléna. Bol zakladatelom a prvým králom v Iólku. Zdá sa, že Krétheus našiel svoje miesto v gréckych mýtoch práve kvôli významným predkom, veď jeho otec Aiolos bol zakladatelom význa ...

                                               

Kréthón

Kréthón je v gréckej mytológii syn Diokla, krála v messénskom meste Férai. Kréthón a jeho brat dvojča, Orsilochos, sa stali obeťou trójskej vojny, keď na trójskej pláni, počas krvavej bitky, zomreli rukou dardanského hrdinu Ainea. O ich smrti hov ...

                                               

Kriasos

Kriasos je v gréckej mytológii syn argejského krála Arga a jeho manželky Euadny, dcéry riečneho boha Strymóna. Kriasos bol synom a následníkom argejského krála Arga a mal troch bratov, Ekbasa, Peirasa a Epidaura. Zoznam králov Argu podla verzie, ...

                                               

Krino (družka Danaa)

Krino alebo Krinó je v gréckej mytológii družka líbyjského krála Danaa. Krino bola družka líbyjského krála Danaa a matka jeho dcér, Kallidyky, Oimy, Kelainy a Hyperippy. Danaos mal päťdesiat dcér, dvanásť z nich mal so svojou manželkou Polyxou a ...

                                               

Kroismos

Kroismos je v gréckej mytológii trójsky bojovník v trójskej vojne. Kroismos je postavou Homérovej Iliady. Jeho meno však zaznie len v pätnástom speve Iliady, kde umiera rukou achájskeho bojovníka Mega. Meges chybil pri útoku na Hektorovho priatel ...

                                               

Krotópos

Krotópos je v gréckej mytológii syn Agénora, brata argejského krála Triopa Po vláde argejského krála Triopa nastúpil na trón v Argu jeho synovec Krotópos. Král Krotópos sa potom stal otcom syna Sthenela a dcéry Psamathy, ktorá ako napísal antický ...

                                               

Ktésios (syn Ormena)

Ktésios je v gréckej mytológii syn Ormena, král na ostrove Syros. Král Ktésios vládol na malom ostrove Syros v súostroví Kyklád. Mal syna Eumaia, ktorého ešte mladého zajali fenickí piráti a predali ho do otroctva Laertovi, otcovi itackého krála ...

                                               

Ktésippos (syn Herakla)

Ktésippos je v gréckej mytológii syn hrdinu Herakla a jeho manželky Déianeiry, alebo podla inej verzie Astydameie. Antický autor Pausanias, ktorý uvádza genealógiu Déifonta zaznamenal, že Heraklov syn Ktésippos bol jeho prastarým otcom. Déifontes ...

                                               

Ktésylla

Ktésylla je v gréckej mytológii dcéra Alkidama z ostrova Keós. Počas pýtických hier v Delfách, ktoré sa konali na počesť boha Apolóna, boli to hudobné súťaže a pôvodne sa konali každý ôsmy rok sa aténsky mladík Hermochares zahladel do tancujúcej ...

                                               

Kyanippos (syn Adrasta)

Kyanippos je v gréckej mytológii syn argejského krála Adrasta a jeho manželky Amfithey. Kyanippos syn Adrasta je postavou, s ktorou sa v mýtoch nestretáme. Podla písomného záznamu starogréckeho historika Apollodora z Atén, bol Kyanippos synom arg ...

                                               

Kyanippos (syn Aigialea)

Kyanippos je v gréckej mytológii, syn argejského krála Aigialea, bol posledný král v Argu z rodu Amythaónovcov. Kyanippov starý otec Adrastos bol jeden zo siedmich vodcov, ktorý sa zúčastnil neúspešnej vojenskej výpravy Argu proti Tébam vo vojne ...

                                               

Kydippé (Argos)

Kydippé alebo Kydippa je v gréckej mytológii kňažka bohyne Héry v Argu, matka Kleobia a Bitóna. Antický historik Hérodotos zaznamenal legendu o Kydippe a jej synoch, ktorú podla neho rozprával aténsky politik Solón lýdskemu královi Kroisovi. Kydi ...

                                               

Kychreus

Kychreus je v gréckej mytológii syn boha Poseidóna a nymfy Salamis, dcéry riečneho boha Asópa. Bol král na ostrove Salamina. Kychrea si obyvatelia Salaminy zvolili za krála, pretože ich zbavil hada draka, ktorý pustošil ich ostrov. Keďže Kychreus ...

                                               

Kyklop

Kyklop alebo Kyklóp alebo Kyklóps bol v gréckej a neskôr v rímskej mytológii velký obor, ktorý mal jedno oko v strede čela. Známy kyklop je Polyfémos, syn Poseidóna, ktorý sa objavil ako postava v diele Odysea.

                                               

Kyknos (syn Apolóna)

Kyknos je v gréckej mytológii syn boha Apolóna a nymfy Hyrie. Kyknos žil v okolí Pleurónu a Kalydónu. Podla mýtov bol drsný a arogantný polovník, ktorého opustili všetci priatelia. Keď ho už však opustil aj jeho najlepší priatel Fylios, skočil do ...