Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 160
                                               

Hermochares

Hermochares alebo Hermocharés je v gréckej mytológii manžel Ktésylly z ostrova Keós. Aténčan Hermochares sa počas pýtických hier v Delfách, ktoré sa konali na počesť boha Apolóna, boli to hudobné súťaže a pôvodne sa konali každý ôsmy rok zahladel ...

                                               

Hermos (syn Aigypta)

Hermos je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho manželky Kaliadny. Hermos bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa, ktorý b ...

                                               

Hersé (dcéra Kekropa)

Hersé alebo Hersa dcéra aténskeho krála Kekropa I. a jeho manželky Aglaury. Hersé a jej sestry Aglauros a Pandrosos sa stali kňažkami bohyne Atény. Do Hersy sa potom zahladel boh Hermes a ona mu porodila syna Kefala, ktorý keď vyrástol bol krásny ...

                                               

Hésioné (dcéra Laomedóna)

Hésioné bola v gréckej mytológii dcéra predposledného trójskeho krála Laomedóna a jeho manželky Leukippy. Bola manželka salaminského krála Telamóna. Jej otec Laomedón bol v gréckych mýtoch známy ako muž, ktorý nevie dodržať slovo. Raz sa stalo, ž ...

                                               

Hesperidky

Hesperidky podla niektorých prameňov dcéry Titana Atlanta a bohyne Nykty. Hovorievalo sa im aj "bohyne západu" alebo "večerné dievky" a uvádza sa, že boli tri či štyri: Aiglé, Erychteia, Hesperethúsa a Zoe. S drakom Ladónom strážili záhradu bohov ...

                                               

Hiketaón (syn Laomedóna)

Hiketaón je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Laomedóna. Keď trójsky princ Paris uniesol spartskému královi Menelaovi jeho manželku Helenu, Hiketaón sa chcel vyhnúť vojne a preto na porade navrhol, aby ju vrátili. Paris však nebol ochotný H ...

                                               

Himeros (syn Lakedaimona)

Himeros je v gréckej mytológii syn spartského krála Lakedaimona. Himeros bol synom spartského krála Lakedaimona a nymfy Taygeté, dcéry obra Atlanta. Do mýtov sa zapísal hlavne tým, že sa voči svojej sestre Kleodike dopustil hanebnosti. Himeros ur ...

                                               

Hippodamas (syn Priama)

Hippodamas je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Priama. Trójsky král Priamos mal päťdesiat synov a dvanásť dcér. So svojou manželkou Hekabou mal devätnásť synov. Hippodamas patril medzi ďalších jeho synov, ktorých mal s inými manželkami, al ...

                                               

Hippodameia (dcéra Danaa)

Hippodameia je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jednej z jeho manželiek Hamadryád. Podla antického autora Apollodora z Atén bola Hippodameia jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa a jeho manželky Hamadryády Foiby, aleb ...

                                               

Hippodameia (dcéra Oinomaa)

Hippodameia je v gréckej mytológii dcéra krála Oinomaa v elidskej Pise. Královi Oinomaovi dávna veštba hovorila, že zahynie rukou svojho zaťa, preto jeho dcéra Hippodameia, preslávená svojou krásou, dlho márne čakala na ženícha. Jej otec totiž vy ...

                                               

Hippodameia (manželka Diokorysta)

Hippodameia je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jednej z jeho manželiek Hamadryád. Podla antického autora Apollodora z Atén bola Hippodameia jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa a jeho manželky Hamadryády Foiby, aleb ...

                                               

Hippokoón (král Sparty)

Hippokoón bol v gréckej mytológii spartský král, syn krála Oibala a nymfy Batei. V gréckych mýtoch je otcom Hippokoóna uvádzaný väčšinou Oibalos, ktorého pôvodne považovali za syna spartského krála Kynorta, ale tým, že Sparťania po víťazstve v me ...

                                               

Hippokorystes (syn Aigypta)

Hippokorystes alebo Hippokorystés je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta. Hippokorystes bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa ...

                                               

Hippokorystes (syn Hippokoóna)

Hippokorystes alebo Hippokorystés je v gréckej mytológii syn spartského krála Hippokoóna. Hippokorystes, syn Hippokoóna z Amyklaie, mal jedenásť bratov, Doryklea, Skaia, Enarofora, Euteicha, Boukola, Lykaitha, Tebra, Hippothoa, Euryta, Alkinoa a ...

                                               

Hippolyté (Amazonka)

Hippolyté alebo Hippolyta alebo Hippolyte je v gréckej mytológii dcéra boha vojny Area a jeho milenky Otréry. Bola královnou Amazoniek. Otec Ares jej daroval nádherný pás, ktorý potom nosila ako znak jeho otcovstva. Po tomto páse zatúžila dcéra m ...

                                               

Hippolytos (Gigant)

Hippolytos je v gréckej mytológii syn bohyne zeme Gaie, zrodený z kvapiek krvi boha neba Urána, po kastrácii vlastným synom Kronom. Hippolytos sa so svojimi bratmi Gigantmi, obludnými a dlhovlasými obrami, zúčastnil na podnet svojej matky Gaie vz ...

                                               

Hippolytos (mytológia)

Hippolytos je v gréckej mytológii syn aténskeho krála Thésea a jeho prvej manželky Amazonky Antiopy. Keď Théseus zbavil Krétu od nebezpečnej obludy Minótaura neoženil sa s Ariadnou, dcérou krétskeho krála Minoa, ktorá sa do neho zalúbila, ale vrá ...

                                               

Hippolytos (Sikyón)

Hippolytos je v gréckej mytológii syn Rhopala, syna krála Faista, nástupca sikyónskeho krála Zeuxippa Podla antického autora Pausania, po smrti krála Zeuxippa nastúpil na trón v Sikyóne Hippolytos syn Rhopala. Hneď potom ako Hippolitos prevzal v ...

                                               

Hippolytos (syn Aigypta)

Hippolytos je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho arabskej manželky. Hippolytos bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa, ...

                                               

Hippomedón

Hippomedón je v gréckej mytológii syn argejského krála Talaa, bol jedným zo siedmich vojvodcov z vojny Siedmi proti Tébam. Pochádzal z Lerny a neskôr žil v Argu. Uvádza sa, že jeho švagrom bol argejský král Adrastos. Spoločne vyrazili do vojny Si ...

                                               

Hippomedousa (dcéra Danaa)

Hippomedousa je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jednej z jeho manželiek Hamadryád. Podla antického autora Apollodora z Atén bola Hippomedousa jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa a jeho manželky Hamadryády Foiby, al ...

                                               

Hipponomé

Hipponomé alebo Hipponoma je v gréckej mytológii dcéra tébskeho krála Menoikea. Hipponomé bola sestrou nešťastnej Iokasty, ktorá sa nevedomky vydala za syna Oidipa a keď zistila, že žila v incestnom vsťahu s vlastným synom, spáchala samovraždu. J ...

                                               

Hippotes (syn Fyla)

Hippotes alebo Hippotés (starogr. Ἱππότης – Hippotes /iný prepis Hippotés je v gréckej mytológii syn Fyla a Leipefilény. Počas príprav Dórov, vedených Heraklovcami, na nový útok o podrobenie si mykénskeho Peloponézu, Heraklovec Hippotes zabil v p ...

                                               

Hippothoé (dcéra Pelia)

Hippothoé alebo Hippothoa je v gréckej mytológii dcéra iólskeho krála Pelia a jeho manželky Filomachy. Keď prišiel Iasón z ďalekej Kolchidy, kde získal zlaté rúno, otec Hippothoy Pelias mu aj napriek tomu, že splnil danú úlohu, odmietol odovzdať ...

                                               

Hippothoón

Hippothoón je v gréckej mytológii syn boha Poseidóna a Alopy, dcéry eleusínskeho krála Kerkyóna. Keď sa Hippothoón narodil, matka ho z obavy pred svojim krutým otcom Kerkyónom odniesla do lesa. Poseidónovmu synovi však ešte nebolo súdené, aby mu ...

                                               

Hippothoos (syn Aigypta)

Hippothoos je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho arabskej manželky. Hippothoos bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa, ...

                                               

Hippothoos (syn Hippokoóna)

Hippothoos je v gréckej mytológii syn spartského krála Hippokoóna. Hippothoos bol syn Hippokoóna z Amyklaie, ktorý mal okrem neho ešte ďalších jedenásť synov, Doryklea, Skaia, Enarofora, Euteicha, Boukola, Lykaitha, Tebra, Euryta, Hippokorysta, A ...

                                               

Hippothoos (syn Létha)

Hippothoos je v gréckej mytológii syn Létha, vodca Pelasgov v trójskej vojne. Hippothoos a jeho brat Pylaios, rodáci z Larisy, velili vojsku národa Pelasgov, ktoré prišlo podporiť Tróju v boji proti spojeným achájskym vojskám. Epický básnik Homér ...

                                               

Hippothoos (syn Priama)

Hippothoos je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Priama a jeho manželky Hekaby. Hippothoos, syn Priama, je známy len zo záznamu antického autora Apollodora z Atén. Priamos mal podla neho 50 synov a mnoho dcér. Niektoré deti mal s Hekabou, in ...

                                               

Hippothous (syn Kerkyóna)

Hippothous je v gréckej mytológii syn Kerkyóna, bol král Arkádie. Keď sa Agapénor nevrátil z Tróje, králom Arkádie sa stal Hippothous, syn Kerkyóna. Podla antického autora Pausania, okrem toho, že po prevzatí vlády založil v Arkádii mesto Trapezo ...

                                               

Hodites (syn Herakla)

Hodites alebo Hodités je v gréckej mytológii syn Herakla a jeho druhej manželky Déianeiry. Do mýtov sa zapísal ako syn najväčšieho gréckeho hrdinu Herakla. Antický autor Diodoros Sicílsky uvádza, že Herakles a Déianeira mali okrem neho aj synov H ...

                                               

Hyády (mytológia)

Hyády sú v gréckej mytológii dcéry Titana Atlanta a oceánidy Aithry. Ich nevlastnými sestrami boli Hesperidky a Plejády. Grécke mýty najčastejšie uvádzajú, že Hyád bolo päť, ale podla niektorých mýtov ich bolo až sedem: Eudóré starogr. Εὐδωρη – E ...

                                               

Hyakinthos

Hyakinthos je v gréckej mytológii syn spartského krála Amykla a jeho manželky Diomédy. Niektoré zdroje uvádzajú, že otcom bol spartský král Oibalos. Hyakinthos bol velmi krásny muž, nebolo teda divu, že sa jeho priatelom stal boh Apolón. Boh zápa ...

                                               

Hyanthidas

Hyanthidas je v gréckej mytológii syn a nástupca korintského krála Propoda. Podla antického autora Pausania po smrti krála Propoda vládli v Korinte jeho synovia Hyanthidas a Dóridas. Ich vláda však netrvala dlho, lebo Korint dobyli Dóri vedení He ...

                                               

Hydra (mytológia)

Hydra je v gréckej mytológii netvor s hadím telom a deviatimi dračími hlavami. Bola dcérou stohlavého obra Týfóna a Echidny, ktorá bola spolovice ženou a spolovice hadom. Žila v jazere Lerna v Argolide, kde strážila vstup do podsvetia. Mala jedov ...

                                               

Hylas

Hylas alebo Hylás je v gréckej mytológii syn larisského krála Theiodamanta a nymfy Menodiky, sprievodca velkého hrdinu Herakla na výprave Argonautov. Hylas pochádzal z kmeňa Dryopov. Keď sa loď Argó pripravovala na cestu za zlatým rúnom do ďaleke ...

                                               

Hyllos

Hyllos je v gréckej mytológii syn najväčšieho hrdinu Herakla a jeho druhej manželky Déianeiry. V čase keď bol Herakles predaný do otroctva ku královnej Omfalé, jeho nepriatel a bývalý pán, mykénsky král Eurystheus, vyhnal jeho ženu Déianeiru a ic ...

                                               

Hypeirochos (syn Priama)

Hypeirochos je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Priama. Trójsky král Priamos mal päťdesiat synov a dvanásť dcér. So svojou manželkou Hekabou mal devätnásť synov. Hypeirochos patril medzi ďalších jeho synov, ktorých mal s inými manželkami, ...

                                               

Hyperbios (syn Aigypta)

Hyperbios je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho družky Héfaistiny. Hyperbios bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa, k ...

                                               

Hyperborejci

Hyperborejci sú v gréckej mytológii národ žijúci na vzdialenom severe. Hyperborejci, národ stúpencov boha Apolóna žil podla antických Grékov vo vzdialenej a neprístupnej krajine na severe. Ich meno sa interpretuje ako "obyvatelia žijúci za severn ...

                                               

Hyperénor (syn Panthoa)

Hyperénor je v gréckej mytológii syn Panthoa, člena poradného zboru trójskeho krála Priama. Hyperénor a jeho bratia Polydamas a Euforbos zahynuli pri obrane svojej rodnej Tróje. Smrť Hyperénora opisuje epický básnik Homér v štrnástom speve Iliady ...

                                               

Hyperénor (Téby)

Hyperénor alebo Hyperénór je v gréckej mytológii jeden z bojovníkov zrodený zo sejby dračích zubov posvätného draka boha vojny Area králom Kadmom. Keď hrdina Kadmos zo Sidónu zabil posvätného draka boha vojny Area, bohyňa Aténa mu poradila, aby v ...

                                               

Hyperión (syn Priama)

Hyperión je v gréckej mytológii syn trójskeho krála Priama. Trójsky král Priamos mal päťdesiat synov a dvanásť dcér. So svojou manželkou Hekabou mal devätnásť synov. Podla antického autora Apollodora z Atén Hyperión patril medzi ďalších jeho syno ...

                                               

Hyperippé (dcéra Danaa)

Hyperippé alebo Hyperippa je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jeho družky Krino. Hyperippé bola jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa o ktoré sa uchádzalo päťdesiat synov jej strýka Aigypta, ktorý vládol v susednom Eg ...

                                               

Hyperméstra (dcéra Danaa)

Hyperméstra alebo Hypermnéstra je v gréckej mytológii dcéra Elefantidy a jej manžela Danaa, krála v Líbyi a neskôr v Argu. Bola najmladšia z Danaíd, päťdesiatich dcér krála Danaa. Keď jej strýko Aigyptos chcel násilím oženiť svojich päťdesiat syn ...

                                               

Hypermnéstra (dcéra Thestia)

Hypermnéstra alebo Hyperméstra je v gréckej mytológii dcéra aitólskeho krála Thestia a Eurythemidy. Hypermnéstra bola dcérou aitólskeho krála Thestia a sestrou Lédy, Althaie, Ifikla, Euippa, Pléxippa a Eurypyla. Vydala sa za argejského krála Oikl ...

                                               

Hypsipylé

Hypsipylé alebo Hypsipyla alebo zastarano Hypsipyle je v gréckej mytológii královná na ostrove Lemnos, dcéra krála Thoanta. Keď sa Argonauti blížili na svojej slávnej plavbe na lodi Argó za zlatým rúnom do ďalekej Kolchidy, veštec mužstvu rozpráv ...

                                               

Hyrnétho

Hyrnétho alebo Hyrnéthó je v gréckej mytológii dcéra argejského krála Temena, pochádzajúceho z rodu Heraklovcov. Hyrnétho bola Temenovým najmilejším dieťaťom. Keď sa neskôr vydala za Déifonta, za jedného z najschopnejších velitelov, Temenos favor ...

                                               

Hyrtakos

Hyrtakos je v gréckej mytológii otec Asia, spojenca trójskeho krála Priama v trójskej vojne. Hyrtakos a jeho manželka Arisbé sa stali rodičmi Asia, ktorý bol vodcom bojovníkov z Tróady v trójskej vojne. Hovoria o tom Homérove verše v druhom speve ...

                                               

Chairésilaos

Chairésilaos je v gréckej mytológii syn Iasia, vnuka boha Apolóna. Chairésilaos je známy z diela "Opis Grécka” od antického autora Pausania a to v súvislosti s mýtickým založením boiótskeho mesta Tanagry. Chairésilaos bol podla Pausania otcom Poi ...