Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158
                                               

Eumélos (syn Meropa)

Eumélos je v gréckej mytológii syn Meropa z ostrova Kós. Eumélos pochádzal z ostrova Kós a bol otcom syna Agróna a dcér Byssy a Meropidy. Eumélos i jeho deti odmietli bohom prinášať obete a navyše sa dopustili aj previnenia urážky všemocných boho ...

                                               

Eumolpos

Eumolpos je v gréckej mytológii syn boha Poseidóna a dcéry boha Borea Chiony, trácky král. Eumolpos vyslal na pomoc Eleuzíne bojujúcej proti Aténam svojho syna Immarada, ktorého v boji smrtelne zranil aténsky král Erechtheus. Keď sa to Eumolpos d ...

                                               

Eunéos (Sikyón)

Eunéos je v gréckej mytológii velkňaz boha Apolóna Karneia a vládca Sikyónu. Staroveký autor Eusebios z Kaisareie uvádza, že po vláde Zeuxippa, posledného krála Sikyónu, moc v štáte prevzali kňazi boha Apolóna Karneia. Ich štvrtým vládcom sa stal ...

                                               

Európa (mytológia)

Európa alebo Európé alebo zastarano Europe bola dcéra sidonského krála Agénora a jeho manželky Télefassy. Královská dcéra bola taká krásna, že sa do nej zahladel sám Zeus. Vedel, že rada a často chodieva so svojimi družkami na pastviny královskýc ...

                                               

Európé (manželka Danaa)

Európé alebo Európa je v gréckej mytológii manželka líbyjského krála Danaa. Európé bola manželka líbyjského krála Danaa a matka jeho dcér, Automaty, Amymóny, Agaue a Skaie. Danaos mal päťdesiat dcér, ktoré mal so svojimi manželkami, alebo družkam ...

                                               

Európs (syn Aigialea)

Európs je v gréckej mytológii syn a nástupca sikyónskeho krála Aigialea. Európs bol synom Aigialea, ktorý bol zakladatelom a prvým králom mesta Aigialea, neskôr po mnohých storočiach pomenovaného na Sikyón po rovnomennom královi Sikyónovi. Podla ...

                                               

Eurótas (král Sparty)

Eurótas alebo Eurótás bol v gréckej mytológii tretí spartský král v Lakónii. O pôvode krála Euróta nevieme nič bezpečné. Antickí autori príbehy o Eurótovi podávajú v rôznych verziách a s rôznymi obmenami. Eurótas bol pôvodne pravdepodobne totožný ...

                                               

Eurótas (riečny boh)

Eurótas alebo Eurótás bol v gréckej mytológii boh rieky Evrotas v Lakónii. Podla gréckych mýtov riečny boh Eurótas bol otcom štyroch dcér, nymfy Tiasy, po ktorej bola pomenovaná riečka dnes Magulitsas vlievajúca sa južne od mesta Sparty do rieky ...

                                               

Eurybios (syn Nélea)

Eurybios je v gréckej mytológii syn pylského krála Nélea a jeho manželky Chlóridy. Néleus mal trinásť detí, dcéru Péro a synov, Eurybia, Taura, Asteria, Pylaóna, Déimacha, Alastora, Epilaa, Frasia, Eurymena, Euagora, Periklymena a Nestora. Pretož ...

                                               

Eurydamas (Argonaut)

Eurydamas je v gréckej mytológii syn Ktimena z Dolopie, alebo podla inej verzie syn Ira a jeho manželky Démónassy. Eurydamas pochádzal z Dolopie, kde býval pri jazere Xynian. Ako mnohí grécki hrdinovia, aj on sa pridal k Argonautom, ktorí sa pod ...

                                               

Eurydamas (syn Aigypta)

Eurydamas je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho fenickej manželky. Eurydamas bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa, k ...

                                               

Eurydiké (dcéra Adrasta)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii dcéra Adrasta, syna argejského krála Talaa. Podla starogréckeho autora Apollodora sa Eurydiké vydala za zakladatela Tróje Ila, mladšieho syna dardanského krála Tróa. S ním sa ...

                                               

Eurydiké (dcéra Amfiaraa)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii dcéra Amfiaraa, krála v Argu a jeho manželky Eryfily. Eurydika mala troch súrodencov, bratov známych veštcov, Amfilocha a Alkmaióna a sestru Démónassu, manželku Thersandra. P ...

                                               

Eurydiké (dcéra Danaa)

Eurydiké je v gréckej mytológii jedna z päťdesiatich dcér Danaa, praotca kmeňa Danaov a najády Polyxo. Podla starogréckeho autora Apollodora sa Eurydika vydala za Dryanta jedného z päťdesiatich synov Aigypta, syna egyptského krála Béla Ale podla ...

                                               

Eurydiké (dcéra Klymena)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii, najstaršia dcéra Klymena, manželka pylského krála Nestora. Eurydika a Nestor boli rodičmi Thrasyméda, účastníka trójskej vojny. Iný antický zdroj však uvádza, že pylský král ...

                                               

Eurydiké (dcéra Lakedaimona)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii dcéra spartského krála Lakedaimona. Lakedaimón bol synom samotného Dia a jeho milenky Plejády Taygety. Král sa oženil so Spartou, dcérou riečneho boha Eurota boha rovnomennej ...

                                               

Eurydiké (dcéra Pelopa)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii dcéra Pelopa, krála v Élide a jeho manželky Hippodameie. Král Pelops bol synom sipylského krála Tantala, ale zo Sipylu ho vyhnal trójsky král Ilos. Pelops sa nato oženil s Hi ...

                                               

Eurydiké (manželka Aineia)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike bola v epose Kypria manželka Aineia, syna dardanského krála Anchisa. Starogrécky autor Pasanias cituje z dnes už strateného epického diela Kypria, legendárneho gréckeho básnika archaického obdobia ...

                                               

Eurydiké (manželka Kreonta)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii manželka tébskeho krála Kreonta. Eurydikin manžel Kreón vládol v Tébach dvakrát, prvýkrát po smrti krála Laia, potom sa vzdal vlády v prospech Oidipa. Keď bol Oidipus po neúm ...

                                               

Eurydiké (manželka Lykourga)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii manželka nemejského krála Lykourga. Lykourgos vládol v Nemei, s manželkou Eurydikou mal syna Ofelta, ktorý zahynul na začiatku vojny Sedmi proti Tébam, keď bol ešte maličký. ...

                                               

Eurydiké (nereida)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii morská nymfa, jedna z päťdesiatich dcér morského boha Nérea a jeho manželky Dóridy. V latinskom diele Fabulae bájky pravdepodobne od autora Hygina sa zachovalo mnoho mýtov a ...

                                               

Eurydiké (nymfa)

Eurydiké alebo Eurydika alebo zriedkavo Eurydike je v gréckej mytológii manželka najväčšieho hudobníka a pevca Orfea. Orfeus sa preslávil nielen svojim umením, ale aj svojou velkou láskou k svojej manželke Eurydike. Zamiloval sa do nej, keď ešte ...

                                               

Eurykleia (mytológia)

Eurykleia je v gréckej mytológii dcéra Ópova, otrokyňa v dome ithackého krála Odysea. Eurykleiu, dcéru Ópovu, ešte v mladosti kúpil Odyseov otec Laertes za dvadsať volov. Laertes sa potom k nej správal slušne a nepokúšal sa mať s ňou intímny vzťa ...

                                               

Eurykydé

Eurykydé alebo Eurykyda je v gréckej mytológii dcéra élidskeho krála Endymióna. Eurykydé mala troch súrodencov, bratov Paióna, Epeia a Aitóla. Keď jej brat élidský král Epeios náhle zomrel bez potomka po meči, na trón nastúpil ďalší z jej bratov ...

                                               

Eurylochos (Odysea)

Eurylochos je v gréckej mytológii druh itackého krála Odysea a manžel jeho sestry Ktimeny. Eurylochos viedol prieskumný oddiel, ktorý vyslal Odyseus na ostrov Aiaia. Na ostrove objavili dom čarodejnice Kirké, strážený zakliatými levmi a vlkmi. Z ...

                                               

Eurylochos (syn Aigypta)

Eurylochos je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho manželky Kaliadny. Eurylochos bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa, ...

                                               

Eurymenes (syn Nélea)

Eurymenes alebo Eurymenés je v gréckej mytológii syn pylského krála Nélea a jeho manželky Chlóridy. Eurymenes mal dvanásť súrodencov, sestru Péro a bratov, Taura, Asteria, Pylaóna, Alastora, Eurybia, Epilaa, Frasia, Déimacha, Euagora, Periklymena ...

                                               

Eurypylos (syn Télefa)

Eurypylos je v gréckej mytológii syn Télefa z Arkádie a jeho manželky Astyochy, sestry trójskeho krála Priama. Eurypylos, syn krála Télefa, bol v trójskej vojne posledným spojencom Trójanov. Eurypylos pochádzal z mesta Teuthrania v Mýsii, zo stra ...

                                               

Eurypylos (syn Temena)

Eurypylos je v gréckej mytológii syn argejského krála Temena. Osemdesiat rokov po trójskej vojne viedli Heraklovci piaty a už víťazný útok Dórov na mykénsky Peloponéz. Porážkou posledného mykénskeho vládcu Tisamena svoje víťazstvo dovŕšili a podr ...

                                               

Eurypylos (syn Thestia)

Eurypylos je v gréckej mytológii syn aitólskeho krála Thestia a Eurythemidy. Eurypylos bol synom aitólskeho krála Thestia a bratom Lédy, Althaie, Hypermnéstry, Ifikla, Euippa a Pléxippa. Eurypylos sa na pozvanie svojho synovca Meleagra spolu s ďa ...

                                               

Eurystheus

Eurystheus alebo Eurysteus je v gréckej mytológii syn krála Sthenela a jeho manželky Nikippy, bol vnukom Persea. Bol to mykénsky král.

                                               

Euryté (manželka Porthaóna)

Euryté alebo Euryta je v gréckej mytológii dcéra Hippodamanta, syna riečneho boha Achelóa. Podla antického autora Apollodora z Atén sa Euryté vydala za Agénorovho syna Porthaóna, krála Pleuróny a Kalydónu v Aitólii. Manželom sa narodili synovia, ...

                                               

Eurythemis (dcéra Kleoboie)

Eurythemis je v gréckej mytológii dcéra Kleoboie, manželka aitólského krála Thestia. Do mýtov sa zapísala len ako matka významných potomkov. Podla antického autora Apollodora z Atén, sa Eurythemis a aitólský král Thestios stali rodičmi Lédy, Alth ...

                                               

Eurytión (Fthia)

Eurytión je v gréckej mytológii syn Ira a jeho manželky Démónassy, alebo podla inej verzie syn Aktora, bol fthíjsky král a účastník výpravy Argonautov. Fthíjsky král Eurytión prijal pod svoju ochranu hrdinu Pélea, ktorý sa oženil s jeho dcérou An ...

                                               

Eurytión (Kentaur)

Eurytión je v gréckej mytológii Kentaur žijúci v horách Tesálie, bol najsilnejší z Kentaurov. Eurytión bol jedným z Kentaurov, divokých pololudí či polokoní, ktorí žili v horách Tesálie. Medzi Kentaurami bol Eurytión považovaný za najsilnejšieho. ...

                                               

Eurytión (obor)

Eurytión je v gréckej mytológii obor, strážca stád obra Géryóna. Eurytión bol obor, ktorý strážil stáda obra Géryóna na ostrove Erytheia. Jednou z dvanástich ťažkých úloh, ktoré hrdina Herakles plnil na príkaz krála Eurysthea bolo zmocniť sa tých ...

                                               

Eurytos (Gigant)

Eurytos je v gréckej mytológii Gigant, účastník vzbury Gigantov proti olympským bohom. Eurytos bol Gigant, ktorý sa na podnet svojej matky bohyne zeme Gaie, zúčastnil vzbury Gigantov proti olympským bohom. V boji ho omráčil boh vína Dionýzos a na ...

                                               

Eurytos (Oichalia)

Eurytos je v gréckej mytológii oichalský král, učitel Herakla v lukostrelbe. Oichalský král Eurytos učil mladého Herakla lukostrelbu. Sám sa pokladal za najlepšieho lukostrelca na svete, rád súťažil a tak i svoju ryšavú dcéru Iolu chcel vydať len ...

                                               

Eurytos (syn Hippokoóna)

Eurytos je v gréckej mytológii syn spartského krála Hippokoóna. Eurytos bol syn Hippokoóna z Amyklaie, ktorý mal okrem neho ešte ďalších jedenásť synov, Doryklea, Skaia, Enarofora, Euteicha, Boukola, Lykaitha, Tebra, Hippothoa, Hippokorysta, Alki ...

                                               

Eurytos a Kteatos

Eurytos a Kteatos sú v gréckej mytológii synovia élidskeho krála Aktora a jeho manželky Moliny. Podla antických správ boli dvojičky Eurytos a Kteatos, spojení ako siamske dvojčatá v páse, inokedy sa zase spomínajú ako dve samostané bytosti podivu ...

                                               

Eustyoché

Eustyoché alebo Eustyocha je v gréckej mytológii matka Mega z Élidy. Podla antického autora Hygina, Eustyoché bola matkou Mega, účastníka trójskej vojny. Jej syn priviedol z Élidy k brehom Tróje vojsko na štyridsiatich lodiach. V antickom diele D ...

                                               

Euteiches

Euteiches alebo Euteichés je v gréckej mytológii syn spartského krála Hippokoóna. Euteiches, syn Hippokoóna z Amyklaie, mal jedenásť bratov, Doryklea, Skaia, Enarofora, Boukola, Lykaitha, Tebra, Hippothoa, Euryta, Hippokorysta, Alkinoa a Alkóna. ...

                                               

Euthymos z Lokier

Euthymos bol v piatom storočí pred Kr. trojnásobný olympijský víťaz v boxe. Euthymos z italských Lokier zvíťazil v Olympii na 74. na 76. na 77. hrách v boxe starogr. πυγμαχία – pygmachia. Stalo to v rokoch 484, 476 a 472 pred Kr. Olympijské hry v ...

                                               

Faethón (mytológia)

Faethón je v gréckej mytológii syn boha slnka Hélia a jeho milenky Klymeny. Ovidius sa vo svojom diele Premeny o Faethónovi zmieňuje takto: Bol to krásny mladík, hrdý na svojho božského otca. Keď raz Diov syn Epafos vyslovil pochybnosti o jeho pô ...

                                               

Faidra

Faidra alebo Faidré alebo Fédra je v gréckej mytológii dcéra krétskeho krála Minoa a jeho manželky Pasifaé. Mala štyroch bratov - Deukalióna, Glauka, Androgea a Katrea - a staršiu sestru Ariadnu. Syn aténskeho krála Aigea Théseus priplával na Kré ...

                                               

Faistos (Sikyón)

Faistos je v gréckej mytológii sikyónsky král. Staroveký autor Hieronym uvádza, že Faistos, nástupca sikyónskeho krála Inacha, vládol osem rokov a to od roku 1211 do roku 1180 pred Kr. To isté potvrdzuje aj iný antický písomný zdroj od Eusebia z ...

                                               

Falkes (syn Temena)

Falkes alebo Falkés je v gréckej mytológii syn argejského krála Temena, nástupca sikyónskeho krála Lakestada. Osemdesiat rokov po trójskej vojne viedol otec Falka a jeho bratia Kresfontes a Aristodémos piaty a tentokrát už víťazný útok Dórov na m ...

                                               

Fantes

Fantes alebo Fantés je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho manželky Kaliadny. Fantes bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata D ...

                                               

Fartis

Fartis je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jeho manželky z Aithiopie. Fartis bola jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa, o ktoré sa uchádzalo päťdesiat synov jeho brata Aigypta, ktorý vládol v susednom Egypte. Keďže D ...

                                               

Fégeus (syn Darea)

Fégeus je v gréckej mytológii syn Darea, trójskeho kňaza boha Héfaista. Fégeus je postavou z Homérovho eposu Iliada. Od Homéra vieme o ňom len tolko, že bol synom trójskeho kňaza boha Darea a mal brata Idaia, s ktorým bojoval v trójskej vojne. Os ...