Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 153
                                               

Alkippé (Amazonka)

Alkippé alebo Alkippa je v gréckej mytológii jedna z Amazoniek družiny královnej Hippolyty. Hippolyta ako odznak svojej královskej hodnosti nosila krásny pás, ktorý jej daroval boh vojny Ares. Tento pás zatúžila vlastniť Adméta, dcéra mykénskeho ...

                                               

Alkippé (dcéra Area)

Alkippé alebo Alkippa je v gréckej mytológii dcéra boha Area a jeho milenky Aglaury, dcéry aténskeho krála Kekropa I. Antický autor Apollodoros z Atén uvádza, že Aglauros a boh vojny Ares boli rodičmi dcéry Alkippy. Keď sa potom Aglauru pokúsil z ...

                                               

Alkippé (dcéra Oinomaa)

Alkippé alebo Alkippa je v gréckej mytológii dcéra Oinomaa, manželka aitólskeho krála Euéna, syna boha Area a Steropy. Antický autor Ploutarchos vo svojom diele "Bioi paralléloi", Paralelne životopisy uvádza, že Alkippé bola dcérou Oinomaa, krála ...

                                               

Alkippé (matka Eupalama)

Alkippé alebo Alkippa je v gréckej mytológii manželka Métióna, syna aténskeho krála Erechthea. Antický autor Apollodoros z Atén uvádza, že Alkippé a Métión boli rodičia syna Eupalama, otca slávneho stavitela a vynálezcu Daidala. O otcovi Daidala ...

                                               

Alkmaión (mytológia)

Alkmaión je v gréckej mytológii syn argejského krála Amfiaraa a jeho manželky Erifyly. Jeho otec bol jedným z vojvodcov armád vo vojne Siedmich proti Tébam. Pretože vedel z veštby, že zo siedmich vodcov ich šesť príde vo vojne o život a vedel tie ...

                                               

Alkméné (mytológia)

Alkméné alebo Alkména alebo Alkmena bola v gréckej mytológii dcéra mykénskeho krála Elektryóna a manželka tirynthského krála Amfitryóna. Bola matkou velkého hrdinu Herakla. Alkméné bola známa svojou krásou, takže nebolo divu, že po nej zatúžil aj ...

                                               

Alkménor

Alkménor je v gréckej mytológii syn egyptského krála Aigypta a jeho arabskej manželky. Alkménor bol jedným z päťdesiatich synov egyptského krála Aigypta. Jeho otec sa rozhodol, že svojich synov ožení s päťdesiatimi dcérami svojho brata Danaa, kto ...

                                               

Alkón (syn Hippokoóna)

Alkón je v gréckej mytológii syn spartského krála Hippokoóna. Alkón bol syn Hippokoóna z Amyklaie, ktorý mal okrem neho ešte ďalších jedenásť synov, Doryklea, Skaia, Enarofora, Euteicha, Boukola, Lykaitha, Tebra, Hippothoa, Euryta, Hippokorysta a ...

                                               

Alkyoné (dcéra Aiola)

Alkyoné alebo Alkyona alebo zastarano Alkyone je v gréckej mytológii dcéra vládcu vetrov Aiola a Enarety. Vydala sa za tráchinskeho krála Keyka. Bol to vášnivý moreplavec a Alkyoné, ktorá ho velmi milovala, len nerada videla, že sa vydáva na more ...

                                               

Alkyoné (dcéra Atlanta)

Alkyoné alebo Alkyona alebo zastarano Alkyone je v gréckej mytológii dcéra Titana Atlanta a Pléiony, dcéry Titana Ókeana. Alkyoné bola jednou zo siedmich sestier Plejád. Jej sestrami boli Maia, Élektra, Taygeté, Meropé, Kelainó a Asteropé. Svojmu ...

                                               

Alkyoneus (Gigant)

Alkyoneus je v gréckej mytológii najsilnejší Gigant zrodený z kvapiek krvi boha Urana a bohyne zeme Gaie. Alkyoneus bol jedným z vodcov vzbury Gigantov proti olympským bohom. Matka Gaia ho obdarovala mocou, že vo svojom rodisku v Palléne, západné ...

                                               

Alóeovci

Alóeovci sú v gréckej mytológii obrovití bratia Ótos a Efialtes. Ich pôvod je uvádzaný najmenej v dvoch verziách. Jedna hovorí, že sú synmi Giganta Alóea a jeho manželky Ifimedeie. Druhá, že ich otcom bol boh morí Poseidón. Údajne sa Ífimedeia do ...

                                               

Althaia

Althaia je v gréckej mytológii dcéra aitólskeko krála Thestia, manželka kalydónskeho krála Oinea. V královstve kalydónskeho krála Oinea v jeden rok zožali bohatú úrodu a král z vďaky obetoval všetkým bohom, zabudol len na bohyňu lovu Artemidu. Bo ...

                                               

Althaimenes

Althaimenes alebo Althaimenés je v gréckej mytológii syn Katrea, syna krétskeho krála Minoa. Althaimenes bol synom Katrea, ktorý mal okrem neho aj dcéry Aeropu, Klymenu a Apémosynu. Katreus si žil spokojne až dovtedy, kým mu veštec nepredpovedal, ...

                                               

Alyzeus

Alyzeus je v gréckej mytológii syn Ikaria zo Sparty a najády Periboie. Antický autor Strabón uvádza, že Ikarios, otec Odyseovej manželky Penelopy mal aj dvoch synov Alyzea a Leukadia, ktorí vládli v Akarnanii a zaznamenal aj, že podla historika E ...

                                               

Amazonky (mytológia)

Amazonky boli v gréckej mytológii národom bojovných žien žijúcich pod Kaukazom, na severnom pobreží Malej Ázie, alebo na dnešnom Kryme. Ich praotcom bol boh vojny Ares. Boli národom, ktorému vládli ženy. Tieto hrdé bojovníčky slúžili vo vojsku, k ...

                                               

Amfiaraos

Amfiaraos alebo Amfiaráos je v gréckej mytológii syn krála Oiklea, král v Argu, jeden zo siedmich vojvodcov vojny Siedmi proti Tébam. Amfiaraos syn krála Oiklea bol nadaný vešteckým umením. Keď argejský král Adrastos – jeho švagor – zvolával vojs ...

                                               

Amfidamas (otec Kleitónyma)

Amfidamas je v gréckej mytológii otec Kleitónyma z Opuntskej Lokridy. Amfidamas zastáva v mýtoch menej významné miesto. Podla antického autora Apollodora z Atén bol otcom Kleitónyma, obete Patrokla, ktorý ho v nerozumnej mladosti v hádke nad kock ...

                                               

Amfidamas (syn Alea)

Amfidamas je v gréckej mytológii syn Alea, krála arkádskej Tegee a jeho manželky Kleobulé. Amfidamas sa do mýtov zapísal ako účastník nebezpečnej výpravy Argonautov. Podla antického autora Hygina sa synovia krála Alea, Amfidamas a Kéfeus pod vede ...

                                               

Amfidamas (syn Bousirida)

Amfidamas je v gréckej mytológii syn egyptského krála Bousirida. Po prevzatí moci jeho otca zavládlo v krajine ničivé sucho a neúroda. Keď to už trvalo deväť rokov, pozvali veštca Frasia z Cypru, ktorý im poradil, že ak obetujú každý rok jedného ...

                                               

Amfidamas (syn Lykourga)

Amfidamas je v gréckej mytológii syn krála Lykourga a jeho manželky Kleofylé, alebo Eurynomé. Podla antických autorov Lykourgus, král arkádskej Tegee, splodil štyroch synov, Ankaia, Epocha, Iasa a Amfidamanta. O jeho synovi Amfidamantovi je z mýt ...

                                               

Amfigyes

Amfigyes alebo Amfigyés je v gréckej mytológii velkňaz boha Apolóna Karneia a vládca Sikyónu. Po vláde Zeuxippa, posledného krála Sikyónu, prevzali moc v krajine kňazi boha Apolóna Karneia. Šiestym panovníkom z ich radov bol Amfigyes, ktorý vládu ...

                                               

Amfiklos (Trója)

Amfiklos je v gréckej mytológii trójsky bojovník v trójskej vojne. Amfiklos je postavou Homérovej Iliady. Jeho meno však zaznie len v šestnástom speve Iliady, kde umiera rukou achájskeho bojovníka Mega. Meges postrehol Amfikla, ktorý sa na neho r ...

                                               

Amfiktyón

Amfiktyón je v gréckej mytológii mladší syn Deukalióna a jeho manželky Pyrrhy, dcéry Titana Epiméthea.Bol aténsky král. Amfiktyón, mladší brat praotca Grékov Helléna, sa stal nástupcom aténskeho krála Kranaa Podla antického autora Pausania, hoci ...

                                               

Amfilochos (syn Amfiaraa)

Amfilochos je v gréckej mytológii, syn Amfiaraa a Eryfily, bol rovnako ako jeho otec a jeho starší brat Alkmaión známy veštec. Po otcovej smrti sa stal králom Argu. Jeho otec hoci predvídal svoju smrť, musel nastúpiť proti svojej vôli spolu s Adr ...

                                               

Amfimachos (syn Élektryóna)

Amfimachos je v gréckej mytológii syn mykénskeho krála Élektryóna a jeho manželky Anaxo. Podla antického autora Apollodora z Atén, Amfimachos bol syn mykénskeho vládcu Élektryóna, ktorý mal okrem neho ešte ďalších deväť synov, Stratobata, Gorgofo ...

                                               

Amfimachos (syn Kteata)

Amfimachos je v gréckej mytológii syn Kteata a Théroniky, bol král Élidy. Vyčistenie chlievov élidského krála Augeia bola jedna z dvanástich úloh hrdinu Herakla. Túto úlohu dostal od mykénskeho krála Eurysthea, ktorému musel na príkaz najvyššieho ...

                                               

Amfimachos (syn Polyxena)

Amfimachos je v gréckej mytológii syn a následník élidskeho krála Polyxena. Po šťastnom návrate z trójskej vojny mu jeho otec Polyxenos dal meno po svojom spolubojovníkovi Amfimachovi, ktorý pod hradbami Tróje zomrel rukou trójskeho princa Hektor ...

                                               

Amfinomos (syn Nisa)

Amfinomos je v gréckej mytológii syn Nisa, krála v Dulichiu. Bol jeden z nápadníkov Odyseovej manželky Penelopy. Po takmer dvadsaťročnej nepritomnosti ithackého krála Odysea prichádzali do Ithaky muži z mnohých krajín a prehovárali jeho manželku ...

                                               

Amfión (mytológia)

Amfión alebo Amfíón alebo Amfion je v gréckej mytológii syn najvyššieho boha Dia a jeho milenky Antiopy, dcéry tébskeho krála Nyktea. Antiopa bola taká krásna, že upútala pozornosť najvyššieho boha Dia a z tohto mileneckého vzťahu sa narodili bra ...

                                               

Amfithea (manželka Adrasta)

Amfithea je v gréckej mytológii dcéra Prónaka, syna Talaa. Amfithea bola dcéra Prónaka, na počesť ktorého sa podla jednej verzie založili hry v Nemey. Amfithea sa vydala za Atrasta z Argu a stala sa matkou dcér, Argeie, Déipyly, Aigialy a synov A ...

                                               

Amfitryón

Amfitryón je v gréckej mytológii syn krála Alkaia a jeho nástupcom na tiryntskom trónu. Je nevlastným otcom hrdinu Herakla. Amfitryón a jeho príbeh nie je typický, zaradil sa síce do mýtov, ale nie pre jeho hrdinstvo či zbabelosť, ale pre niečo, ...

                                               

Amisódaros

Amisódaros je v gréckej mytológii lýkijský král. Epický básnik Homér uvádza, že lýkijský král Amisódaros bol otec Marida a Atymnia, ktorí bojovali v trójskej vojne pod velením Sarpédóna, spojenca trójskeho krála Priama. V šestnástom speve Iliady ...

                                               

Amyklas (král Sparty)

Amyklas alebo Amyklás bol v gréckej mytológii král Sparty. Podla antických autorov bol spartský král Amyklas syn zakladatela lakedaimónskeho královstva Lakedaimóna a jeho manželky Sparty. Amyklas sa oženil s Diomédé pochádzajúcou z územia Lapitho ...

                                               

Amykos (syn Poseidóna)

Amykos je v gréckej mytológii syn boha Poseidóna a nymfy Melie, král Bebrykov v Bithýnii. Král Amykos bol preslávený nesmiernou silou a bojachtivosťou. Vystatoval sa, že je najlepším boxerom na svete a každého prichádzajúceho zajal a následne vyz ...

                                               

Amymóné

Amymóné alebo Amymóna je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a Európy, jednej z jeho manželiek. Otec Amymóny, Danaos, bol otcom päťdesiatich dcér a jeho brat egyptský král Aigyptos mal päťdesiat synov, ktorých sa rozhodol oženiť s dc ...

                                               

Amythaón

Amythaón je v gréckej mytológii syn iólskeho krála Kréthea a jeho manželky Tyry. Amythaón mal dvoch bratov, Aisóna a Ferea a aj dvoch nevlastných bratov, dvojičky Pelia a Nélea, ktorých otcom bol boh Poseidón. Oženil sa s Eidomenou, dcérou svojho ...

                                               

Anaktor

Anaktor alebo Anaktór je v gréckej mytológii syn mykénskeho krála Élektryóna a jeho manželky Anaxo. Podla antického autora Apollodora z Atén, Anaktor bol syn mykénskeho vládcu Élektryóna, ktorý mal okrem neho ešte ďalších deväť synov, Stratobata, ...

                                               

Anaxagoras (Argos)

Anaxagoras je v gréckej mytológii syn a nástupca argejského krála Argea. Za panovania Anaxagora sa v argejskom královstve šírilo medzi ženami šialenstvo zoslané hnevom boha Dionýza. Anaxagoras preto požiadal svojho brata presláveného veštca a lek ...

                                               

Anaxareté

Anaxareté alebo Anaxareta je v gréckej mytológii cyperské dievča z rodiny hrdinu Teukra. Do Anaxarety, ktorá pochádzala z urodzenej rodiny, zahorel láskou mladík Ifis. Dlho bojoval s horúcou vášňou, ktorá sa ho zmocnila, kým sa nakoniec odvážil u ...

                                               

Anaxibia (dcéra Kratiea)

Anaxibia je v gréckej mytológii dcéra Kratiea. Anaxibia sa vydala za pylského krála Nestora a porodila mu synov, Stratia, Aréta, Echefróna, Antilocha, Persea, Peisistrata a Thrasyméda a dve dcéry Peisidiku a Polykastu. Antickí autori o Anaxibii i ...

                                               

Anaxibié

Anaxibié je v gréckej mytológii dcéra líbyjského krála Danaa a jeho manželky z Aithiopie. Anaxibié bola jedna z päťdesiatich dcér líbyjského krála Danaa, o ktoré sa uchádzalo päťdesiat synov jeho brata Aigypta, ktorý vládol v susednom Egypte. Keď ...

                                               

Anaxo (dcéra Alkaia)

Anaxo alebo Anaxó je v gréckej mytológii dcéra tirynthského krála Alkaia a jeho manželky Lysidiky. Anaxo bola sestrou Amfitryóna, nástupcu tiryntského trónu a nevlastného otca najväčšieho hrdinu gréckych mýtov Hérakla. Manželom Anaxo sa stal jej ...

                                               

Andraimón (manžel Gorgy)

Andraimón je v gréckej mytológii otec aitólskeho krála Thoanta. Andraimón a jeho manželka Gorgé boli rodičmi aitólskeho krála Thoanta. Ich syn Thoas bol jedným z nápadníkov krásnej Heleny a neskôr účastníkom trójskej vojny. Podla antického autora ...

                                               

Andraimón (otec Oxyla)

Andraimón je v gréckej mytológii otec Heraklovca Oxyla. Antický autor Apollodoros uvádza, že Andraimón bol otec Oxyla, jedného z vodcov Dórov, dobýjajúcich mykénsky Peloponéz. Podla Pausania, ktorý zaznamenal jeho genealógiu, bol však jeho otcom ...

                                               

Andreus

Andreus je v gréckej mytológii syn riečneho boha Péneia. Antický autor Pausanias uvádza, že Andreus bol prvý človek, ktorý sa usadil na území gréckeho mesta Orchomenos a prvé pomenovanie Andreis, dostalo toto územie po ňom. So svojou manželkou Eu ...

                                               

Androgeós (syn Minoa)

Androgeós alebo Androgeos je v gréckej mytológii syn krétskeho krála Minóa a jeho manželky Pásifaé. Androgeós mal troch bratov Deukalióna, Glauka a Katrea a dve sestry Ariadnu a Faidru. Matka Pásifaé podlahla posvätnému bielemu býkovi a narodil s ...

                                               

Androklos (mytológia)

Androklos je v gréckej mytológii syn aténskeho krála Kodra, bol zakladatel mesta Efez. Za vlády jeho otca Kodra vpadli do Atiky Dóri a hrozilo, že si krajinu podmania. Keď sa Kodros dozvedel z delfskej veštiarne, že Atény sa zachránia len ak zahy ...

                                               

Andromaché (mytológia)

Andromaché alebo Andromacha alebo Andromache je v gréckej mytológii dcéra tébskeho krála Éetióna. Je známa ako manželka Hektora, hrdinu trójskej vojny a vrchného velitela trójskych vojsk. Bola vzorom ušlachtilosti a vznešenosti, rovnako tak aj ma ...

                                               

Andromeda (mytológia)

Andromeda je v starogréckej mytológii dcéra etiópskeho krála Kefea a jeho manželky Kasiopeji, ktorú pre matkinu pýchu prikuli na skalu pri mori a predhodili ju morskej oblude. Obludu však zabil Perzeus, ktorý si potom Andromedu vzal za ženu. Podl ...