Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146
                                               

Renesanční alexandristi

Renesanční alexandristi bola škola renesančného aristotelizmu, ktorej predstavitelia prijímali aristotelizmus vo verzii Alexandra z Afrodízie. Všeobecne sa pojmom Alexandrista označuje privrženec alebo nasledovník Alexandra z Afrodízie. Aristotel ...

                                               

Sokratovská škola

Sokratovské školy sú školy antickej filozofie, ktorých predstavitelov spájala Sokratova filozofia. Išlo o tieto školy: kynická škola megarská škola kyrénska škola elidská škola

                                               

Sokratovské školy

Sokratovské školy boli školy antickej filozofie, ktorých predstavitelov spájala Sokratova filozofia. Išlo o tieto školy: elidská škola kyrénska škola kynická škola megarská škola

                                               

Svätoviktorská škola

Škola svätoviktorská je stredoveká teologicko-filozofická škola 12. stor. v Paríži, ktorá vychádzala predovšetkým z učenia Augustína z Hippa, no otvárala sa aj voči aristotelizmu, ktorý sa v tom čase širil. Jej predstavitelia sa zameriavali v prv ...

                                               

Via moderna

Via moderna bola nová škola v rámci scholastiky, ktorá oproti via antiqua tvorí náplň neskorej scholastiky. Hlavným predstavitelom novej školy bol William Occam.

                                               

Actus purus

Actus purus znamená čistý akt, čistú skutočnosť. Pojem čistého aktu zaviedol Alexander z Halesu. Pojem bol používaný hlavne v scholastickej filozofii ako vyjadrenie dokonalosti boha.

                                               

Docta ignorantia

Docta ignorantia je filozofický termín, ktorým sa v scholastike označuje poznanie, ktoré sa vzdáva nároku na časť rozumového poznania. Podla Mikuláša Kuzánskeho nie je možné preniknúť k Božej podstate v jej nekonečnosti skrze hromadenie racionáln ...

                                               

Scholastická metóda

Scholastická metóda je forma učenia praktikovaná scholastikou v jej školskej činnosti a literárna forma, ktorá sa rozvíjala a používala analogicky s touto formou učenia. V hlavných črtách rozpracoval scholastickú metódu Pierre Abélard. Základné p ...

                                               

Spor medzi dialektikmi a antidialektikmi

Spor medzi dialektikmi a antidialektikmi je spor v scholastike 11. storočia v podstate medzi stúpencami filozofie a stúpencami teológie: problém spočíval v tom, že niektoré východiská svojej vedy teológ pokladá za zjavené Bohom, a preto požaduje, ...

                                               

Stredoveké myslenie

Stredoveké myslenie je myslenie v období stredoveku, ktoré sa vyznačuje tým, že sa vyvíja na pozadí náboženskej viery v zjavenie, pričom nejde len o kresťansku vieru, ale aj o židovskú a islamskú vieru. V porovnaní s antickým myslením je nové to, ...

                                               

Synderesis

Synderesis je podla Tomáša Akvinského: poznanie najvšeobecnejších mravne-praktickych princípov. Toto vedenie prináleží praktickému rozumu prirodzene, má teda, podobne ako mravný zákon u Kanta, apriórny charakter.

                                               

Grécka vojenská junta

Grécka vojenská junta, tiež známa pod názvom Režim plukovníkov, v Grécku známa pod názvami Sedem rokov alebo jednoducho len Junta alebo Diktatúra, bol grécky režim, vytvorený skupinou vojenských dôstojníkov, ktorá 21. apríla 1967 vykonala vojensk ...

                                               

Revizionistický sionizmus

Revizionistický sionizmus je nacionalistická vetva sionistického hnutia. Autorom tejto ideológie je Vladimir Žabotinskij, ktorý požadoval revíziu praktického sionizmu Davida Ben Guriona a Chajima Weizmanna, ktorý sa zameriaval na nezávislé osadní ...

                                               

Štefan Lukáč

Štefan Lukáč bol slovenský krajčír a štrajkový aktivista. Narodil sa v rodine Andreja Lukáča a Anny, rod. Kršákovej. Vyučil sa za krajčíra. Ako krajčírsky tovariš pôsobil vo Filakove 1863 a Pešti 1864. Bol zakladajúcim členom Všeobecného robotníc ...

                                               

Katherine Maherová

Katherine Maherová je výkonná riaditelka Wikimedia Foundation, od 23. júna 2016 stála. Predtým pracovala pre Svetovú banku, UNICEF, a AccessNow.org, kde bola riaditelkou advocacy.

                                               

Lila Tretikovová

Lila Tretikovová alebo Ľala Tretiakovová je americká softvérová vývojárka ruského pôvodu. Po emigrácii do Spojených štátov v tínedžerských rokoch začala pracovať ako inžinierka v Kalifornii v roku 1999, založila spoločnosť, získala viacero softvé ...

                                               

Wikimedián roka

Wikimedián roka je každoročne udelovaná cena za významné úspechy vo wikimedickom hnutí. Založená bola v roku 2011 spoluzakladatelom Wikipédie Jimmym Walesom a tradične sa udeluje na konferencii Wikimania. Pred rokom 2017 sa cena volala Wikipedián ...

                                               

Wikicesty

Wikicesty je webový cestovatelský sprievodca pre turistické destinácie a cestovatelské témy písaný dobrovolníkmi. Ide o sesterský projekt Wikipédie a spravuje ho Nadácia Wikimedia. Projekt začal, keď sa redaktori na nemeckej a talianskej verzii p ...

                                               

Wikicitáty

Wikicitáty je zbierka citátov a prísloví v rôznych jazykoch. Je to jeden z projektov nadácie Wikimedia. Projekt bol spustený 27. júna 2003, pôvodne v angličtine. Námety sú rozdelené podla krajín, osobností, literárnych diel, profesií, tém a kateg ...

                                               

Wikidruhy

Wikidruhy sú online projekt Nadácie Wikimedia založený na báze wiki. Jeho cielom je vytvoriť kompletný adresár biologických druhov. Zameriava sa skôr na vedcov než na širokú verejnosť. Jimmy Wales vyhlásil, že redaktori nemusia dokázať, že majú t ...

                                               

Wikiknihy

Wikiknihy sú sesterský projekt Wikipédie, ktorý obsahuje volne šíritelné učebnice všetkých druhov, manuály a náučné texty. Projekt bol založený 10. júla 2003 a je spravovaný Wikimedia Foundation.

                                               

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons je úložisko volne použitelných obrázkov, zvukov a iných multimediálnych súborov. Je to jeden z projektov Wikimedia Foundation. Súbory nahrané do tohto úložiska môžu byť použité ako lokálne súbory inými projektmi na Wikimedia ser ...

                                               

Wikimedia Incubator

Wikimedia Incubator je wiki, ktoré prevádzkuje Wikimedia Foundation. Používa sa na testovanie nových možných projektov nadácie Wikimedia a nových jazykov pre existujúce projekty.

                                               

Wikislovník

Wikislovník je mnohojazyčný a otvorený webový projekt určený na vytvorenie slobodného úplného slovníka vo všetkých prirodzených jazykoch a niekolkých umelých. Jeho heslá môžu obsahovať definície, výslovnosť, skloňovanie, príklady použitia, podobn ...

                                               

Wikisprávy

Wikisprávy je projekt otvoreného spravodajského portálu na báze wiki, ktorý prevádzkuje Nadácia Wikimedia. Umožňuje prispievať komukolvek a jeho cielom je vytvoriť rôznorodé prostredie, kde môžu miestni novinári nezávisle prinášať správy o rôznyc ...

                                               

Wikiúdaje

Wikiúdaje je projekt kolektívne upravovanej podpornej databázy pre Wikipédiu. S návrhom projektu prišla nemecká pobočka nadácie Wikimedia, Wikimedia Deutschland. Wikiúdaje majú vytvoriť spoločné úložisko databázových údajov, podobne ako je Wikime ...

                                               

Wikiverzita

Wikiverzita je projekt Nadácie Wikimedia určený na zhromažďovanie učebných materiálov. Od viac štruktúrovaných projektov, akou je napríklad Wikipédia, sa líši tým, že namiesto formálneho obsahu ponúka sériu návodov alebo kurzov na podporu učenia.

                                               

Wikizdroje

Wikizdroje je online digitálna knižnica volne dostupných pôvodných textov v slovenčine. Ide o jeden zo sesterských projektov Wikipédie, ktorý spravuje Nadácia Wikimedia. Cielom projektu je hostiť všetky formy volného textu v mnohých jazykoch a pr ...

                                               

Biskup koadjútor

Biskup koadjútor či biskup spolusprávca je zvláštny typ pomocného biskupa v rímskokatolíckej cirkvi, ktorý má automatické právo nástupnictva po diecéznom biskupovi.

                                               

Biskupská konferencia

Biskupská konferencia je zbor katolíckych biskupov daného štátu alebo špecifického územia. Podla kánonického práva má právnu subjektivitu. Biskupskú konferenciu zriaďuje pápež v danej krajine, ak si to okolnosti nevyžadujú, aby bola zriadená v in ...

                                               

Pomocný biskup

Pomocný biskup je rímskokatolícky biskup, ktorý je pridelený k diecéze ako pomocník diecézneho biskupa. Pomocný biskup je menovaný hlavne vtedy, ak je diecéza príliš velká na to, aby všetky povinnosti zvládal jediný biskup, alebo keď biskup potre ...

                                               

Americký inštitút architektov

Americký inštitút architektov je národná profesná inštitúcia amerických architektov, ktorá zastupuje licencovaných architektov. Architekti – jej členovia, majú oprávnenie na výkon povolania architekta v USA. Svoje sídlo má vo Washingtone, D.C.

                                               

Congrès International d’Architecture Moderne

Congrès International dArchitecture Moderne bol národný kongres modernej architektúry založený v roku 1928. Rozpadol sa v roku 1959. Bolo to myšlienkové hnutie moderného smeru v architektúre. Organizácia a zároveň séria stretnutí architektov.

                                               

Česká komora architektov

Česká komora architektov je samosprávne profesné združenie, ktoré bolo zriadené zákonom 12. mája 1992. Bola založená pre plnenie štátnej regulácie a kultivácie povolaní architekt a krajinný architekt. Zabezpečuje ich autorizáciu, vedie zoznamy a ...

                                               

Medzinárodná federácia krajinných architektov

Medzinárodná federácia krajinných architektov Európa je organizácia, ktorá zastupuje krajinných architektov na celom svete. Jej cielom je zastrešovať a podporovať rozvoj povolania krajinných architektov a ich efektívnej účasti na realizácii atrak ...

                                               

Royal Institute of British Architects

Royal Institute of British Architects je britský orgán pre architektúru a architektonické povolania. Sformovaný bol v roku 1834 prominentnými architektami ako Philip Hardwick, Thomas Allom, William Donthorne, Thomas Leverton Donaldson, John Buona ...

                                               

Slovenská komora architektov

Slovenská komora architektov je samosprávne profesné združenie, ktoré bolo zriadené zákonom 1. júna 1992. Bola založená pre plnenie štátnej regulácie povolaní architekt a krajinný architekt. Zabezpečuje ich autorizáciu, vedie zoznamy a vykonáva d ...

                                               

Spolok architektov Slovenska

Spolok architektov Slovenska sa konštituoval ako dobrovolné, spoločenské, kultúrno-umelecké združenie architektov a priaznivcov architektúry. Jeho prvoradým cielom je popularizovať architektúru, rozširovať architektonickú osvetu vo verejnosti a p ...

                                               

Team X

Team X bola skupina architektov a ďalších pozvaných spoluúčastníkov, ktorí sa zhromaždili v júli 1953 na deviatom kongrese C.I.A.M. Prvé stretnutie, ktoré sa formálne začalo pod menom Team 10, sa konalo v Bagnols-sur-Cèze v roku 1960, posledné ib ...

                                               

Clean Up the World

Clean Up the World je jedna z najväčších občianskych environmentálnych kampaní na svete. Inšpiruje ludí po celom svete vyčistiť, upraviť a chrániť svoje životné prostredie. Hlavnou udalosťou celej kampane je "Clean Up the World Weekend" Víkend či ...

                                               

Děti Země

Děti Země je česká mimovládna environmentálna organizácia, ktorá vznikla v komunistickom Československu na jeseň 1989. Činnosť organizácie sa zameriava na ochrana prírody a životného prostredia, ochranu ozónovej vrstvy, udržatelnú dopravu, znečis ...

                                               

United States Environmental Protection Agency

Agentúra pre ochranu životného prostredia je agentúra, spadajúca pod Federálnu vládu Spojených štátov amerických, poverená ochranou ludského zdravia a životného prostredia; vzduchu, vody a zeme. EPA začala operovať 2. decembra 1970, po založení p ...

                                               

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora je dobrovolné hospodárske združenie, ktoré bolo založené v júni 2005 ako 57. nemecká zahraničná obchodná komora. V súčasnosti združuje viac ako 440 členských firiem a inštitúcií, čo z SNOPK robí naj ...

                                               

Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery alebo ACM je najstaršia a najväčšia vedecká a vzdelávacia organizácia so zameraním na informatiku, založená v roku 1947. V roku 2009 mala 92 000 členov. Sídli v meste New York. Organizácia pozostáva 35 skupín š ...

                                               

Lietuvos gėjų lyga

Lietuvos gėjų lyga je litovská mimovládna organizácia, ktorá zastupuje záujmy miestnej LGBT komunity. Je jedinou organizáciou v Litve, ktorá bojuje výlučne za podporu LGBT práv. Bola založená 3. decembra 1993 a patrí medzi najstaršie občianske zd ...

                                               

Bond zonder Naam

Bond zonder Naam je aktívne súčasné náboženské hnutie, ktoré chce ustanoviť lepšie medziludské vzťahy. Vyzýva k novému životnému štýlu a k humanizácii človeka a spoločnosti. V materialistickom svete obhajuje tzv. "kultúru srdca". Zdôrazňuje "úloh ...

                                               

Európska esperantská únia

Európska esperantská únia je európska esperantská organizácia založená v roku 1977 a sídliaca v Bruseli, ktorej cielom je koordinácia a podpora činnosti esperantistov v Európe, predovšetkým smerom k politickým a kultúrnym inštitúciám Európskej ún ...

                                               

Armáda Českej republiky

Armáda Českej republiky predstavuje hlavnú zložku ozbrojených síl Českej republiky, ktoré ďalej tvorí Vojenská kancelária prezidenta republiky a Hradná stráž. Jej vrchným velitelom je súčasný český prezident. V čele organizačnej štruktúry stojí g ...

                                               

Česko-singapurská obchodná komora

Česko-singapurská obchodná komora je organizácia združujúca 60 českých firiem s obchodnými záujmami v Singapure a v juhovýchodnej Ázii. Zároveň je to platforma pre stretnutia významných osobností z najvyšších obchodných kruhov v Česku aj v Singap ...

                                               

Vlajka (organizácia)

Vlajka bola česká nacionalistická a fašistická organizácia v rokoch 1930-1942. Založili ju roku 1930, mala asi 2000 členov. Po vzniku Protektorátu sa nacisti pokúsili zneužiť jej činnosť na nátlak na protktorátnu vládu. Roku 1943 ju rozpustili, p ...