Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 145                                               

Zlatý (peniaze)

Zlato alebo guldenu môže byť mince / mena: Zlaté British Guayany. (Golden British Guayany) Florén florin Florencia z 13. storočia. Basel zlatý. (Basel golden) Surinamský guldenu surinamský zlatý. Rizling rýnsky zlatý florenus Rheni. Arubský gulde ...

                                               

Durham

Durham je mesto na severovýchode Anglicka v grófstve Durham. Má 42 939 obyvateľov. Mestom preteká rieka Nosenie, ktorá prevádzkuje miestny amatérsky veslársky klub. Mesto je známe najmä vďaka hlavu normanskej katedrály, ako aj vďaka hradu 11. sto ...

                                               

Kiruna

Kiruna je mesto a autonómneho spoločenstva na severe Švédska, asi 150 km za polárnym kruhom. Je to najsevernejšie položené sídlo mestského typu a v rovnakom čase, priestore najväčšie mesto Švédska. Názov pochádza z lona. Giron, čo znamená vták. T ...

                                               

Kryvyj Rih

Kryvyj Rih je banícke mesto na Ukrajine v Dnepropetrovskej oblasti. To je druhé najväčšie mesto Dneporopetrovskej oblasti. Má rozlohu 430 km2 a žije približne 630-tisíc obyvateľov.

                                               

Černá skála (prírodná pamiatka, okres Blansko)

Predmetom ochrany je obzvlášť cenné biotopy obojživelníkov s vysokou ekologickou hodnotou. Jadro osobitne chránenej oblasti je jazero v spodnej časti starom kameňolome kulmských bridlice v zastavanom území obce Lipovci. Ide o lokalitu s preukázan ...

                                               

Chvalský lom

Chvalský lom je bývalý pieskovcový lom, ktorý sa nachádza medzi železničnou traťou Praha - Lysá nad Labem a mimoúrovňovou križovatkou v Horných Počerniciach. Je chránený ako prírodná pamiatka, správa vykonáva AOPK Praha.

                                               

Ohrozim-Horka

Chránené územie zaberá bývalý malý lom na kopci Hôrka 354 m a je obklopené ochranným pásmom o výmere 1.91 ha. Dôvodom ochrany je biotop salamander hrebenatého. Územie je totožné s Európskym hlavným lokalita s rovnakým názvom Ohrozim-Hôrka

                                               

Opukový lom u Přední Kopaniny

Prírodná pamiatka Opukový lom u Přední Kopaniny, vložka č. 1109, sa nachádza na samom severozápadnej hranici Prahy na južnom okraji miestnej časti Přední Kopanina medzi dialnicou D7 a ulice Na Tuchoměřicum. Správa tohto prírodná pamiatka vykonáva ...

                                               

Panský lom

Kaštieľ v kameňolome je prírodná pamiatka, súbor č. 2320 južne od mesta Liberec, okres Liberec. Chránené územie sa nachádza na západ od mesta Pilínkov, pod Hlubockým ridge a Černým hornej časti Ještědsko-kozákovského späť. Oblasti spravovanej Age ...

                                               

BP (ropný podnik)

BP plc je nadnárodná energetická spoločnosť so sídlom v Londýne. Medzi tretie najväčšie energetické spoločnosti na svete, štvrtá najväčšia spoločnosť na svete a najväčšej britskej spoločnosti. Je súčasťou supermajor skupina tiež známy ako Medziná ...

                                               

Enel

Enel je nadnárodná výrobcom a distribútorom elektrickej energie a zemného plynu. Enel, pôvodne Národná jednotka elektrickej energie, tal. Ente nazionale per lenergia elettrica, vznikla ako štátny podnik na konci roku 1962 a v roku 1992 sa transfo ...

                                               

Gazprom

Gazprom je najväčším vývozcom zemného plynu na svete a najväčšej ruskej spoločnosti. V roku 2009 exportovala 85% ruskej produkcie plynu. Jej sídlo je v okrese Čerjomuški, south-west v administratívnej oblasti Moskvy. Spoločnosť Gazprom bol vytvor ...

                                               

Jadrové zariadenie

Jadrové zariadenie je súbor stavebných objektov a technologických zariadení, 2. na výrobu alebo spracovanie jadrových materiálov alebo skladovanie jadrových materiálov s množstvom väčším ako jeden efektívny kg. 3. na spracovanie, úpravu alebo skl ...

                                               

ČEPS

ČEPS, a. s. s. je energetická spoločnosť, ktorá zabezpečuje prenos elektrickej energie z a do cudzích krajín a medzi výrobcami a distribútormi. Na základe skratky je česká energie přenosová soustava ČEPS vlastní a prevádzkuje 5 610 km elektrickéh ...

                                               

ELES

ELES, d. o. o. energetické spoločnosti v Slovinsku, v úplnom vlastníctve štátu. Spoločnosť prevádzkuje prenosovej sústavy sa skladá zo 400 kV, 220 kV a 110 kV linky. Ich celková dĺžka je 2 888 km. Spoločnosť bola založená v roku 1990 a je založen ...

                                               

HOPS

Hrvatski prevádzkovateľ prijenosnog sustava d. o. o., zvýšený ako CHMEĽ, je sila spoločnosti v Chorvátsku. To je jediný prevádzkovatelom a vlastník prenosovej sústavy v štáte. Prenosové linky, CHMEĽ sa skladá zo 400 kV, 220 kV a 110 kV linky. Cel ...

                                               

Hydro-Québec

Hydro-Québec je energetická spoločnosť, ktorá vyrába, prenáša a distribuuje elektrickú energiu. Jediným majiteľom spoločnosti je provinčná vláda Quebecu. Sídli v budove Édifice Jean-Lesage v Montreale v kanade, v provincii Quebec.

                                               

MAVIR

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság vznesené ako MAVIR je energetické spoločnosti v Maďarsku vedení prenosovej sústavy. Prevádzkuje linky s napätím 750 kV, 400 kV, 220 kV a 132 kV v celková ro ...

                                               

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polski Sieci Elektroenergetyczne, a. s. energetická spoločnosť v Poľsku, ktorého krajina vykonáva činnosť prevádzkovatela prenosovej sústavy. Patrí do vlastníctva štátu, jej jediným akcionárom je štát, štátna pokladnica. Predseda predstavenstva j ...

                                               

Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. s. energetická spoločnosť plne vo vlastníctve štátu, ktoré "vykonáva činnosti prevádzkovatela prenosovej sústavy SLOVENSKEJ republiky, ako to požaduje Smernica 2003 / 54 / ES". Medzi hlavné úlohy, p ...

                                               

Transelectrica

Transelectrica je energetická spoločnosť v Rumunsku. Majoritným akcionárom spoločnosti je štát vo vlastníctve 58.688% akcií. Spoločnosť prevádzkuje prenosovej sústavy pozostávajúca z 750 kV, 400 kV, 220 kV a 110 kV liniek, ich celková dĺžka je 8 ...

                                               

Deň Zeme

Deň zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. Apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnej deň Zeme, ktorý sa konal počas osláv z jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernej ide o ekologicky motivovaný svi ...

                                               

Freeganstvo

Freeganstvo je nekonzumný životný štýl. Freegani sa snažia znížiť svoj podiel na konvenčné hospodárstvo, minimálnu spotrebu zdrojov. Freeganstvo zahŕňa štedrosť, slobody, sociálne uvedomenie, zdieľanie a odmietnutie materializmus, morálnej ľahost ...

                                               

Písečný přesyp u Osečka

Písečný přesyp u Osečka je prírodná pamiatka, súbor č. 1172, ktorý sa nachádza severozápadne od obce Oseček v okrese Nymburk. To bola vyhlásená 23. Júna 1989 a správou je poverený AOPK Praha. Dôvodom ochrany je piesočná duna a umiestnenie vzácnyc ...

                                               

Bankové povolenie

Bankové povolenie je - na Slovensku podľa zákona č. 483 / 2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie na založenie banky alebo na zriadenie pobočky zahraničnej banky na vykonávanie bankových činností touto bankou alebo ...

                                               

ING banka Budapešť

Celková úžitková plocha: 25 000 m2. Typ budovy: administratívna budova. Rok vývoja:1999 – 2001. Podzemné parkovisko: 16 000 m2. Trvanie: 2002 – 2004. Architekt: Erick van Egeraat spojené architektov - EHP.

                                               

Elektronické peniaze

Elektronické peniaze sú peniaze, ktoré sa vymieňajú výlučne elektronicky. Používajú sa hlavne pri používaní počítača v sieti internet. Elektronický prevod peňazí, kreditné alebo debetné karty sú príklady elektronických peňazí. Technicky sú elektr ...

                                               

Piano Media

Piano Media, bol jednotný platobný systém, ktorý je od marca 2011 umožniť spoplatnenie obsahu a služieb na slovenskej webovej stránke. Jeho cieľom bolo naučiť čitatelov zaplatiť za obsah a pre zúčastnených médií, ak chcete vytvoriť nový zdroj prí ...

                                               

SWIFT

SWIFT je spoločnosť, ktorá prevádzkuje celosvetovú sieť, pomocou ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V decembri 2001, na trh viac ako 9 000 finančných inštitúcii ...

                                               

Daňová politika

Daňová politika je súčasťou finančnej politiky štátu. Daňová politika je súhrn opatrení, ktoré úpravujú daňového systému. Daňový systém vo všeobecnosti je chápaná ako súhrn všetkých daní, ktoré sú splatné v určitej oblasti a v určitom období legi ...

                                               

Obrat (DPH)

Obrat sú - podľa § 4 zákona č. 222 / 2004 Z.z. DPH - výnosy bez DPH, z dodaných tovarov a služieb v krajine, okrem: B výnosy z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH) a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od ...

                                               

Príjmy zo závislej činnosti

Príjmami zo závislej činnosti sú druh príjmov daňových zákonov. Podľa §5 zákona o dani z príjmov zákona 595 / 2003 Z. z. sú to hlavne: Pracovné odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo väzení, príjmy z prostriedkov sociálneho fondu. Príjmy z či ...

                                               

Chorvátsky dinár

Chorvátsky dinár bol zákonným platidlom v Chorvátsku v prvej polovici 90. rokov 20. storočia. Jeho kód bol HRD. Tam bol žiadny menšie jednotky. Použitie princípu len bankovky, žiadne mince nikdy sa objavil. Vytvorené 23. Decembra 1991, vo svete n ...

                                               

Koruna (Protektorát Čechy a Morava)

Koruna bola menová jednotka vytvorená po okupácii Čiech a Moravy a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Bankovky česká republika-Slovensko však zostali v obehu až do roku 1944. Prvý protektorátne štátovky boli manuálne lisovaných česko-slovenskej ...

                                               

Koruna (Rakúsko-Uhorsko)

Koruny bol mene Rakúsko-Maďarsko od roku 1892 do roku 1918. Rakúsko-Uhorsko bol dualistická monarchia Predlitavska a Zalitavska. Každý štát mal spoločná mena vlastného, oficiálny názov, v Rakúsku Korunách, v Uhorsku, korona. Jedna koruna sa sklad ...

                                               

Rakúsky šiling

Rakúsky šiling bol od roku 1924 do roku 1999 použitá mena v Rakúsku pred zavedením eura. Z pripojenia Rakúska k nemeckej ríši a bol mene Rakúsko, ríšska marka. Šiling sa delil na 100 grošov.

                                               

Slovenská koruna

Slovenská koruna bola oficiálna mena, menové jednotky a zákonného platidla na Slovensku pred zavedením eura. Bola zavedená 8. Február 1993, keď bola nahradená koruny česko-slovenskej. Ako mena zanikla 1. V januári 2009, sa po zavedení eura ako no ...

                                               

Zlatý rakúskej meny

Zlatých rakúskej meny bola názov rakúskej monarchie, v rokoch 1857 až 1892. Od roku 1858, to bolo povinné, že len mene rakúskej monarchie. V angličtine, najmä mince známy ako zlatník, kým papierové peniaze sa označovali najmä ako zlatka. V roku 1 ...

                                               

Zoznam mien nahradených eurom

Toto je zoznam národných mien, ktoré pomocou súčasných členských štátov eurozóny pred zavedením eura. Okrem ďalších vecí, ktoré sú uvedené v zozname, a čas, ktoré je možné vymeniť bankovky a mince zmizol meny na príslušnej centrálnej banky.

                                               

Helpdesk

Technickú podporu alebo systém podpory je informačný a komunikačný systém, ktorý sa zameriava predovšetkým na riešenie problémov s informačnými technológiami. Prioritou slúži ako podpora a komunikačný kanál medzi zákazníkom a poskytovatelmi služi ...

                                               

AT&T

AT& T je americká telekomunikačná spoločnosť. Gula, ktorý je logo spoločnosti, bol vytvorený Saulom Bassom v roku 1983.

                                               

Peugeot

Peugeot je francúzsky výrobca automobilov založená 2. Apríl 1896, zakladatelom Armandom Peugeotom. Automobilka patrí do skupiny Groupe PSA. Skupina PSA bola založená v roku 1976. Peugeot S. A. je akciová spoločnosť so podiel 30.27%.

                                               

FIAT (automobilka)

FIAT je talianska automobilka, ktorá vyrába automobily značky Fiat, a že je súčasťou Fiat Group. To je najväčší výrobca áut v Taliansku. Fiat Automobiles S. p.A. bola založená v januári 2007, keď Fiat zreorganizoval vášho automobilového priemyslu ...

                                               

Horch

Horch bol jeden z mnohých nemeckých predvojnovej automobilových výrobcov vyrábajúcich predovšetkým kvalitné a luxusné vozidlá na vysokej technickej úrovni. August Horch v roku 1899 v Ehrenfelde v Kolíne nad rýnom založil spoločnosť A. Horch & Cie ...

                                               

Letecké opravovne Trenčín

Opravovne boli založené v roku 1934, keď sa začala výstavba, ktoré pokračovali až do roku 1938. Do Trenčína sa z Chicaga a presťahovala vo Vzduchu skladu a letecká škola. Cez vojnu v objektoch opravární licencovaný vyrábaných lietadiel Ju 87 stuk ...

                                               

Jaguar

Jaguar Cars, S.r.o., viac známy pod názvom Jaguar je britský automobilovú spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou luxusných a športových automobilov. Založil ho v roku 1922 Sir William Lyons. Potom mal názov Lastovička postranným vozíkom Spoločnosti ...

                                               

Cressi-Sub

Cressi je najväčší svetový výrobca a distribútor potápačské vybavenie. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu zariadení pre plavci, potápači, šnorchlistov, freediverov a spearfisherov. Spoločnosť bola pôvodne známa ako Cressi-Sub, a založili ju bra ...

                                               

Mayer & Co Beschläge

Spoločnosť Mayer & Co Beschläge GmbH s medzinárodným zastúpením, výrobca kovania pre okná a dvere. Spoločnosť sa nachádza v rakúskom meste Salzburg. Spoločnosť zamestnáva približne 2 300 zamestnancov na celkovej prevádzkovej ploche 140 000 m2.

                                               

ŠEVT

Ševt, a.s. je slovenská spoločnosť, ktorá predáva prevažne kancelárskych potrieb a tlačív. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave, má však predajnej siete 40 pobočiek. Spoločnosť je držitelom certifikáty ISO 9001:2008 systém manažérstv ...

                                               

Liqui Moly

Spoločnosť Liqui Moly GmbH bola založená v roku 1957 v nemeckom meste Ulm na rieke Dunaj. Patent na výrobu sírnika molybdénu je základom spoločnosti. Prísada na základe skvapalneného sírniku molybdénu MoS2 bol prvý produkt spoločnosti, a jeden ná ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →